Perfect Modals

“May Have V3” Konu Anlatımı

İngilizcede may have V3 yapısı ile geçmişte yaşanmış olaylarla alakalı olasılık ifadeleri anlatılır. Ancak bahsi geçen olasılığın gerçekleşip gerçekleşmediği ise bilinmemektedir.

May have V3

Perfect modals yapıları yazımızda bahsettiğimiz üzere bu yapılar ilgili kip belirtecinin önüne have + past participle (V3) gelmesiyle oluşmaktadır.

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + may have V3

🇺🇸 She may have missed the bus.
🇹🇷 Otobüsü kaçırmış olabilir.
🇺🇸 They may have forgotten about the meeting.
🇹🇷 Toplantıyı unutmuş olabilirler.
🇺🇸 I may have left my wallet at the restaurant.
🇹🇷 Cüzdanımı restoranda bırakmış olabilirim.
🇺🇸 He may have taken the wrong turn.
🇹🇷 Yanlış dönüş yapmış olabilir.
🇺🇸 You may have seen her at the concert.
🇹🇷 Onu konserde görmüş olabilirsin.


➖ Olumsuz cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + may not haveV3

🇺🇸 She may not have received the email yet.
🇹🇷 E-postayı henüz almamış olabilir.
🇺🇸 They may not have heard the news.
🇹🇷 Haberi duymamış olabilirler.
🇺🇸 I may not have locked the door.
🇹🇷 Kapıyı kilitlememiş olabilirim.
🇺🇸 He may not have realized it was a joke.
🇹🇷 Şakanın farkında olmamış olabilir.
🇺🇸 You may not have met him before.
🇹🇷 Daha önce onunla karşılaşmamış olabilirsin.


❓ Soru cümleleri
May + subject (I, you, we, they, he, she, it) + have V3?

🇺🇸 May she have forgotten about our appointment?
🇹🇷 Randevumuzu unutmuş olabilir mi?
🇺🇸 May they have missed the train?
🇹🇷 Treni kaçırmış olabilirler mi?
🇺🇸 May I have misplaced my keys?
🇹🇷 Anahtarlarımı yanlış bir yere mi koymuş olabilirim?
🇺🇸 May he have left early?
🇹🇷 Erken ayrılmış olabilir mi?
🇺🇸 May you have seen this movie before?
🇹🇷 Bu filmi daha önce görmüş olabilir misin?

❗ Bu yapı ayrıca cümleye gelecekte bitmişlik anlamı vermek için de kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.