Perfect Modals

“Should Have V3” Konu Anlatımı

İngilizcede “should have V3” yapısı, genel kullanım olarak geçmişte yapılması gereken ama yapılmamış işleri ifade eder.

“Should Have V3” Yapısı

“Should have V3” yapısı İngilizcede, genellikle geçmişte yapılması gereken ancak yapılmayan eylemleri ifade etmek için kullanılan perfect modals yapılardan biridir. Genel olarak aşağıdaki durumlarda görülür:

 1. Pişmanlık veya Eleştiri İfade Etmek: Geçmişte yapılması gerektiğine inanılan ancak yapılmayan eylemler için kullanılır. Haliyle bu anlatıma, pişmanlık veya eleştiri ifadesi olarak bakılabilir.
  • 🇺🇸 You should have studied more for the test.
  • 🇹🇷 Sınava daha fazla çalışman gerekirdi.
 2. Öneri veya Tavsiye Üzerine Düşünmek: Geçmişte uygulanabilecek ancak uygulanmayan öneri veya tavsiyelere atıfta bulunmak için kullanılır.
  • 🇺🇸 He should have followed the doctor’s advice.
  • 🇹🇷 Doktorun tavsiyesini takip etmeliydi.
 3. Beklenen Ama Gerçekleşmeyen Eylemler: Bir kişinin veya durumun belli bir şekilde davranması beklenirken, beklenenin tersinin olduğu durumları ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 They should have arrived by now.
  • 🇹🇷 Şimdiye kadar gelmiş olmaları gerekirdi.

Özetle bu yapı, geçmişte yapılmış ya da yapılmamış eylemlerle ilgili bir değerlendirme ya da yargı içerir ve bu eylemlerin yapılması gerektiği ya da daha iyi bir sonuç için yapılması gereken şekilde yapılması gerektiği anlamına gelir. Haliyle, bir özlem, pişmanlık veya eleştiri ifadesi taşır.

Olumlu Cümlelerde “Should Have V3” Yapısı

ÖzneShouldFiil
I, you, we, they, he, she, itshould haveV3

🇺🇸 You should have seen the look on his face!
🇹🇷 Onun yüzündeki ifadeyi görmeliydin!
🇺🇸 They should have arrived by now.
🇹🇷 Şimdiye kadar varmış olmalılar.
🇺🇸 He should have taken that medicine on a full stomach.
🇹🇷 İlacı tok karnına almalıydı.
🇺🇸 I should have studied harder for the exam.
🇹🇷 Sınava daha sıkı çalışmalıydım.
🇺🇸 She should have called us to let us know.
🇹🇷 Bizi arayıp haber vermek zorundaydı.

Olumsuz Cümlelerde “Should Have V3” Yapısı

ÖzneShouldFiil
I, you, we, they, he, she, itshould not have
shouldn’t have
V3

“Shouldn’t have V3” yapısı geçmişte gerçekleşen durumun gerekli veya olumlu bir şey olmadığını ve bu durumun gerçekleşmesi kişiye tabiri caizse “ne yazık ki” dedirtir.

🇺🇸 I shouldn’t have eaten so many burgers.
🇹🇷 Bu kadar çok hamburger yememeliydim.
🇺🇸 I shouldn’t have called him.
🇹🇷 Onu aramamalıydım.
🇺🇸 I shouldn’t have listened to John. I am very sorry now.
🇹🇷 John’u dinlememeliydim. Şimdi çok pişmanım.

Soru Cümlelerinde “Should Have V3” Yapısı

Should ÖzneFiil
➕ should
➖ should
➖ shouldn’t
I, you, we, they, he, she, it have
I, you, we, they, he, she, it have not
I, you, we, they, he, she, it have
V3

Soru cümlelerinde genellikle geçmişte alınmış bir kararın veya yapılmış bir eylemin doğruluğu veya uygunluğu üzerine soru sormak için kullanılır. Bu tür sorular, genellikle konuşmacının ya da soruyu soran kişinin, belirli bir eylemin yapılmış olması gerekip gerekmediği konusunda bir değerlendirme yapmak istediğini gösterir. Bu değerlendirme, genellikle pişmanlık, merak veya alternatif bir seçeneğin daha iyi olup olmadığı üzerine odaklanır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Should I have called you?
🇹🇷 Seni aramalı mıydım?
🇺🇸 Should we have waited for her?
🇹🇷 Onu beklemeli miydik?
🇺🇸 Should he have taken the job offer?
🇹🇷 İş teklifini kabul etmeli miydi?
🇺🇸 Should they have postponed the meeting?
🇹🇷 Toplantıyı ertelemeli miydiler?
🇺🇸 Should you have informed the manager about this?
🇹🇷 Bunun hakkında müdüre bilgi vermek zorunda mıydın?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏