B1 Seviye

İngilizcede “Type 3” (Third Conditional) Kullanımı

Type 3 şartlı cümleler, İngilizcede gerçekleşmemiş geçmiş olaylar ve bu olayların sonuçlarına dair varsayımları ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümleler, olası olmayan veya hayali durumları tanımlamada özellikle kullanışlıdır.

“Type 3” Kullanımı

Bu tarz cümlelerde varsayımsal olarak anlatılan olayın üzerinden zaman geçmiş ve haliyle ortaya çıkmış sonucun herhangi bir şekilde değiştirilmesi imkansızdır.

“Type 3” ile her zaman olmasa da çoğunlukla geçmiş bir duruma veya davranışa ait bazı pişmanlıklar anlatılabilir. Böylece her şeyin geçmişte farklı bir şekilde olması durumunda hayal edilmiş sonuçları ifade edilebilir.

Bu yapı karşımıza en çok; “if + Past perfect tense (Miş’li Geçmiş Zaman)”, “Would have + fiilin üçüncü hali (V3)” şeklinde çıkar. Bakınız:

Şart CümlesiVirgülSonuç Cümlesi
If + past perfect
If + had V3
,perfect conditional
would have + V3
If this thing had happened,that thing would have happened
İngilizcede Type 3

🇺🇸 If you had gotten up early (if clause), you wouldn’t have missed the bus(main clause).
🇹🇷 Erken kalkmış olsaydın(şartlı ifade) otobüsü kaçırmazdın(temel cümle).

❗ Sonuç cümlesinde kullanılan “would” yerine, “could” veya “might” kip belirteçleri de kullanılabilir. Bakınız:

  1. “Could have + V3”: Geçmişte farklı bir eylem gerçekleşseydi, bir şeyin mümkün olabileceğini, ama gerçekleşmediğini belirtir.
    • 🇺🇸 If she had practiced more, she could have won the competition.
    • 🇹🇷 Daha çok çalışsaydı, yarışmayı kazanabilirdi.
  2. “Might have + V3”: Geçmişte farklı bir eylem gerçekleşseydi, bir olayın olmuş olabileceğini, ama emin olmadığınızı belirten bir varsayımda bulunurken kullanılır.
    • 🇺🇸 If he had woken up earlier, he might have caught the train.
    • 🇹🇷 Daha erken uyanmış olsaydı, treni yakalayabilirdi.

❗ Koşulun belirtildiği yan cümle ile sonucu belirten ana cümlenin sırası pekala değiştirilebilir. Böylesi durumlarda cümledeki anlam değişmez, ancak normalde kullanılan virgül bu durumda kullanılmaz. Bakınız:

Sonuç CümlesiŞart Cümlesi
perfect conditional
would have + V3
If + past perfect
If + had V3
that thing would have happenedIf this thing had happened
İngilizcede Type 3

🇺🇸 If you had gotten up early (if clause), you wouldn’t have missed the bus (main clause).
🇺🇸 You wouldn’t have missed the bus (main clause) if you had gotten up early (if clause).
🇹🇷 Erken kalkmış olsaydın otobüsü kaçırmazdın.

❗ Hem “would” hem de “had” bazen cümle içerisinde ‘d şeklinde kısaltılmaktadır. Bu, özellikle “Type 3” şartlı cümlelerde hangi kelimenin “would” ya da “had” olduğunu anlamayı zorlaştırabilir. Ancak, “would” ‘ün şart cümlelerinde (if ile başlayan cümlelerde) hiçbir zaman kullanılmadığını unutmamak önemlidir. Eğer bir if cümlesinde ‘d kısaltması görüyorsanız, bu kesinlikle “had” anlamına gelmektedir. Aynı şekilde, “had have V3” gibi bir yapı dilbilgisel olarak mevcut değildir. Bu nedenle, ‘d have V3 şeklinde bir kısaltma gördüğünüzde bu yapının “would have V3” olduğunu bilin.

🇺🇸 I‘d have bought you a present if I‘d known it was your birthday.
🇺🇸 I would have bought you a present if I had known it was your birthday.
🇹🇷 Doğum günün olduğunu bilseydim sana bir hediye alırdım.

“Type 3” Örnek Cümleler

🇺🇸 If Real Madrid had played better, it would have won the match.
🇹🇷 Real Madrid maçı daha iyi oynasaydı kazanırdı.
🇺🇸 Anna would have gone to university if she’d had more money.
🇹🇷 Anna daha fazla parası olsaydı üniversiteye giderdi.
🇺🇸 Anna and I would have gotten married if I hadn’t been so stupid.
🇹🇷 Anna ve ben bu kadar aptal olmasaydım evlenirdik.
🇺🇸 If I had worked harder, I would have gotten a promotion.
🇹🇷 Daha çok çalışsaydım, terfi alırdım.
🇺🇸 If Anna had seen me, she wouldn’t have said hello.
🇹🇷 Anna beni görmüş olsaydı, merhaba demezdi.
🇺🇸 If I’d worked harder, I would have passed the exam.
🇹🇷 Daha çok çalışsaydım, sınavı geçebilirdim.
🇺🇸 Kevin might have gotten the job if he had arrived on time for the interview.
🇹🇷 Kevin, görüşmeye zamanında gelseydi işi alabilirdi.
🇺🇸 I might have been an actor if I’d grown up in Hollywood.
🇹🇷 Hollywood’da büyümüş olsaydım aktör olabilirdim.
🇺🇸 We wouldn’t have got wet if I hadn’t forgotten my umbrella.
🇹🇷 Şemsiyemi unutmasaydım ıslanmazdık.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏