B1 Seviye

İngilizcede Type 3 (Koşul Cümleleri)

İngilizcede Type 3 yapısı ile artık geçmişte kalmış ve gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar ve bu olayların hayal edilmiş olası sonuçları anlatılır.

Type 3

Type 3 ile varsayımsal olarak anlatılan olayın üzerinden zaman geçmiş ve haliyle ortaya çıkmış sonucun herhangi bir şekilde değiştirilmesi imkansızdır.

Bu yapı ile her zaman olmasa da çoğunlukla geçmiş bir duruma veya davranışa ait bazı pişmanlıklar anlatılabilir. Böylece her şeyin geçmişte farklı bir şekilde olması durumunda hayal edilmiş sonuçları ifade edilebilir.

Type 3 karşımıza en çok if + Past perfect tense (Miş’li Geçmiş Zaman), Would have + fiilin üçüncü hali (V3) şeklinde kurularak çıkar.

➡️ If Clause (Şartlı Cümle), Main Clause (Ana Cümle)
▶️ If + Past Perfect Tense, would have + V3
▶️ If + Past Perfect Tense, could have + V3
▶️ If + Past Perfect Tense, might have + V3

If you had gotten up early (if clause), you wouldn’t have missed the bus(main clause).
Erken kalkmış olsaydın(şartlı ifade) otobüsü kaçırmazdın(temel cümle).

Keza could have V3 kalıbı kullanılarak geçmişe ait gerçek olmayan durumlar ile bağlantılı beceri ve might have V3 kalıbı kullanarak geçmişe ait gerçek olmayan durumlar ile bağlantılı yetenek ifade etmek için kullanılabilir.

If I had worked harder, I might have passed the exam.
Daha çok çalışsaydım sınavı geçebilirdim.

❗ Koşulun belirtildiği yan cümle ile sonucu belirten ana cümlenin sırası değiştirilebilir. Böylesi durumlarda cümledeki anlam değişmez ancak normalde kullanılan virgül bunda kullanılmaz.

➡️ Main Clause (Ana Cümle) If Clause (Şartlı Cümle)
▶️ would have + V3 if + Past Perfect Tense
▶️ could have + V3 if + Past Perfect Tense
▶️ might have + V3 if + Past Perfect Tense

You wouldn’t have missed the bus if you had gotten up early.
Erken kalkmış olsaydın otobüsü kaçırmazdın.

❗ Bilindiği üzere hem would hem had cümle içinde ‘d şeklinde kısaltılabilir. Bu gibi durumlarda type 3 şart cümlelerinde hangisinin would hangisinin had olduğunu anlamak kafa karıştırıcı olabilir. Ancak belirtmek gerekir ki “would” hiçbir zaman if’li cümlelerde kullanılmaz. Bu yüzden if’li bir cümlede ‘d kısaltması varsa bu “had” olacaktır. Ayrıca had have V3 şeklinde bir kullanım olmadığı için ‘d have V3 şeklinde bir kısaltmada bunun would have V3 yapısında bir cümle olduğunu kolayca anlayabilirsiniz.

I‘d have bought you a present if I‘d known it was your birthday.
I would have bought you a present if I had known it was your birthday.
Doğum günün olduğunu bilseydim sana bir hediye alırdım.

Type 3 Örnek Cümleler

If Real Madrid had played better, it would have won the match.
Real Madrid maçı daha iyi oynasaydı kazanırdı.
Anna would have gone to university if she’d had more money.
Anna daha fazla parası olsaydı üniversiteye giderdi.
Anna and I would have gotten married if I hadn’t been so stupid.
Anna ve ben bu kadar aptal olmasaydım evlenirdik.
If I had worked harder, I would have gotten a promotion.
Daha çok çalışsaydım, terfi alırdım.
If Anna had seen me, she wouldn’t have said hello.
Anna beni görmüş olsaydı, merhaba demezdi.
If I’d worked harder, I would have passed the exam.
Daha çok çalışsaydım, sınavı geçebilirdim.
Kevin might have gotten the job if he had arrived on time for the interview.
Kevin, görüşmeye zamanında gelseydi işi alabilirdi.
I might have been an actor if I’d grown up in Hollywood.
Hollywood’da büyümüş olsaydım aktör olabilirdim.
We wouldn’t have got wet if I hadn’t forgotten my umbrella.
Şemsiyemi unutmasaydım ıslanmazdık.
İngilizcede Type 3 Örnekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.