Bağlaçlar

Despite ve in Spite of Kullanımı

İngilizce’de, –e rağmen anlamını ifade etmek için kullanılabilecek birkaç bağlaç vardır. Bunlardan en yaygın kullanılanları aşağıda listelenmiştir. Biz bu yazımızda despite ve in spite of kullanımını açıklayacağız.

  • Despite (-e rağmen)
  • In spite of (-e rağmen)
  • Although (-e rağmen)
  • Even though (-e rağmen)

Bu bağlaçlar, bir cümledeki olumsuz bir durumu veya beklenmedik bir durumu ifade etmek için kullanılırken, cümle yapısına bağlı olarak farklı bir anlam taşıyabilirler.

Despite (-e rağmen)

Despite, bir olayın ya da durumun beklenen etkisinin aksine gerçekleştiğini vurgulamak amacıyla kullanılır ve “rağmen, -e rağmen, karşın, -e karşın” anlamlarına gelir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Despite the rain, we went to the park.
🇹🇷 Yağmura rağmen parka gittik.
▶️ Bu cümlede “despite”, yağmurun varlığına rağmen parka gitmeyi ifade ediyor. Yağmur, parka gitme planını etkilemiş olmasına rağmen, yine de gerçekleşmiştir.

🇺🇸 Despite her busy schedule, she managed to finish the project.
🇹🇷 Yoğun programına rağmen, proje bitirmeyi başardı.
▶️ Burada “despite”, yoğun programın varlığına rağmen proje tamamlama başarısını vurguluyor. Yoğun programı onu engellemiş olmasına rağmen, yine de projeyi başarıyla tamamlamış.

Despite’in kullanıldığı iki temel cümle yapısı vardır.

Despite + isim / isim tamlaması:
Bu yapıda, “despite” kelimesinden sonra doğrudan bir isim veya isim tamlaması kullanılır.
🇺🇸 Despite the traffic, we arrived on time.
🇹🇷 Trafik olmasına rağmen, zamanında geldik.
🇺🇸 Despite her fear of heights, she climbed the mountain.
🇹🇷 Yükseklik korkusuna rağmen, dağı tırmandı.

Despite + gerund (fiil + ing):
Bu yapıda, “despite” kelimesinden sonra “-ing” ile biten bir fiil kullanılır.
🇺🇸 Despite studying hard, she didn’t pass the exam.
🇹🇷 Sıkı çalışmasına rağmen, sınavı geçemedi.

In spite of (-e rağmen)

In spite of kelimesi İngilizcede, iki farklı durum veya olay arasında bir çelişki veya zıtlık göstermek için kullanılır. Bu kelime, bir olayın ya da durumun beklenen etkisinin aksine gerçekleştiğini vurgulamak amacıyla kullanılır ve “rağmen, -e rağmen, karşın, -e karşın” anlamlarına gelir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 In spite of the bad weather, they decided to go camping.
🇹🇷 Kötü hava koşullarına rağmen, kamp yapmaya karar verdiler.
▶️ Bu cümlede “in spite of”, kötü hava koşullarının varlığına rağmen kamp yapma kararının alındığını belirtir. Hava koşulları olumsuz olsa da, bu duruma rağmen kamp yapma kararı alınmış.

🇺🇸 He succeeded in the exam in spite of not studying much.
🇹🇷 Çok fazla çalışmamasına rağmen sınavda başarılı oldu.
▶️ Bu örnekte “in spite of”, az çalışmanın varlığına rağmen sınavda başarılı olunduğunu vurgular. Çalışma miktarı yetersiz olsa da, bu duruma rağmen sınavda başarılı olunmuş.

In spite of’in kullanıldığı iki temel cümle yapısı vardır.

In spite of + isim / isim tamlaması:
Bu yapıda, “in spite of” kelimesinden sonra doğrudan bir isim veya isim tamlaması kullanılır.
🇺🇸 In spite of the traffic, we arrived on time.
🇹🇷 Trafik olmasına rağmen, zamanında geldik.
🇺🇸 In spite of his injury, he played the entire match.
🇹🇷 Sakatlığına rağmen tüm maçı oynadı.

In spite of + gerund (fiil + ing):
Bu yapıda, “in spite of” kelimesinden sonra “-ing” ile biten bir fiil kullanılır.
🇺🇸 In spite of studying hard, she didn’t pass the exam.
🇹🇷 Sıkı çalışmasına rağmen, sınavı geçemedi.

❗ Despite ve In spite of, iki durum arasındaki çelişki veya zıtlığı ifade etmek için kullanılır ve aynı anlamı taşır. Bu nedenle, birbirlerinin yerine kullanılabilir.
🇺🇸 In spite of her busy schedule, she found time to exercise.
🇺🇸 Despite her busy schedule, she found time to exercise.
🇹🇷 Yoğun programına rağmen, egzersiz yapmak için zaman buldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏