A1 SeviyeA2 Seviyeİngilizce Zamanlar

İngilizcede Simple Past Tense (Di’li Geçmiş Zaman)

İngilizcede simple past tense, Türkçede di’li geçmiş zaman olarak adlandırdığımız zaman kipinin görevini yapmaktadır.

Simple Past Tense

Simple past tense cümlelerinde aşağıdaki görevi yapan iki öge muhakkak belirtilmelidir:

  1. Eylemin ne zaman gerçekleştiği
  2. Eylemin geçmişte tamamlanıp bugünle bir ilişkisinin kalmadığı

Bundan ötürü simple past kullanılan cümlelerde ya açıkça belirtilen ya da net bir şekilde anlaşılan bir zaman ifadesi bulunur.

To Be Fiili ile Simple Past Tense

İngilizcede simple present tense’te to be fiilinin was ve were olarak iki şekli vardır.

Olumlu ve olumsuz cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

I
He
She
It
was
We
You
They
were
Olumlu Cümleler
I
He
She
It
was not
wasn’t
We
You
They
were
weren’t
Olumsuz Cümleler

Olumlu ve olumsuz soru cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

WasI
he
she
it
Werewe
you
they
Olumlu Soru Cümleleri
Wasn’tI
he
she
it
Weren’twe
you
they
Olumsuz Soru Cümleleri

Olumlu ve olumsuz kısa cevap cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

YesI
he
she
it
was
Yeswe
you
they
were
Olumlu Kısa Cevap Cümleleri
NoI
he
she
it
was not
wasn’t
Nowe
you
they
were not
weren’t
Olumsuz Kısa Cevap Cümleleri

To Be Fiili Dışındaki Fiillerle Simple Past Tense

To be fiilinin dışındaki fiillerin past şekilleri (V2) genellikle -ed eki ile sağlanır.

Olumlu ve olumsuz cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir. Olumsuz yaparken didn’t ekinden faydalanılır:

I
He
She
It
We
You
They
V2
Olumlu Cümleler
I
He
She
It
We
You
They
did not
didn’t
V1
Olumsuz Cümleler

Olumlu ve olumsuz soru cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre derlenmiştir:

DidI
he
she
it
we
you
they
V1
Olumlu Soru Cümleleri
Didn’tI
he
she
it
we
you
they
V1
Olumsuz Soru Cümleleri

Olumlu ve olumsuz kısa cevap cümleleri aşağıdaki gibidir.

YesI
he
she
it
we
you
they
did
Olumlu Kısa Cevap Cümleleri
NoI
he
she
it
we
you
they
did not
didn’t
Olumsuz Kısa Cevap Cümleleri

Fiilin -ed eki alarak ya da düzensiz bir şekilde değişmesiyle geldiği forma fiilin ikinci hali (V2) denir. Son harfi -e ile biten fiiller sadece -d eki alır. Ayrıca son iki harfi ünsüz olan ve son harfi -y ile biten düzenli fiillerde -y kalkar ve -ed eki -ied olarak eklenir.

Bazı fiiller ise past şekillerine sokulurken -ed eki almaz. -ed eki yerine düzensiz bir şekilde past formatına dönüştürülen bu fiillere irregular verbs (düzensiz fiiller) denir.

Aşağıdaki tabloda yaygın bir şekilde kullanılan bazı fiillerin geçmiş zamana göre çekimleri gösterilmiştir;

V1V2
Düzenliwalkwalked
talktalked
cookcooked
studystudied
likeliked
Düzensizwinwon
runrun
gowent
findfound
putput
İngilizcede Simple Past Tense

Fiile getirilen -ed ekleri için telaffuz kurallarını bilmek hem dinleme hem de konuşma becerileri geliştirmek için önemlidir. Düzenli bir fiil eğer /t/ veya /d/ sesi ile sona ererse -ed net bir şekilde duyulabilirken geri kalan durumlarda -d benzeri bir ses çıkarır. Ayrıca kısaltma yapılarak söylemler konuşma dilinde sıklıkla karşılaşıldığı için okunuşlarını aşağıda derledik.

wanted
started
played
moved
I did not
I didn’t
I was
I was not
I wasn’t
they were
they were not
they weren’t
İngilizcede Simple Past Tense

Simple Past Tense Kullanılan Durumlar

1- Geçmişte belirli bir zaman içerisinde başlamış ama sonlanmış eylemleri anlatırken kullanılır:

I played football yesterday.
Dün futbol oynadım.
I went to London last week.
Geçen hafta Londra’ya gittim.
Did he go to school?
O okula gitti mi?
I didn’t tell anything.
Hiçbir şey söylemedim.
Simple Past Tense Cümleleri

2- Geçmişte birbirini izleyen olayları hikaye ederken kullanılır:

John went to İstanbul and he visited to Topkapı Palace.
John İstanbul’a gitti ve Topkapı Sarayı’nı ziyaret etti.
I went to Pizza Hut but didn’t eat anything.
Pizza Hut’a gittim ama hiçbir şey yemedim.
My mom was mad at me but I didn’t care.
Annem bana kızdı ama umurumda değildi.
My friend came to us and we studied math together.
Arkadaşım bize geldi ve birlikte matematik çalıştık.
Simple Past Tense Cümleleri

3- Geçmişteki alışkanlıkları ifade ederken kullanılır:

My father smoked twenty cigarettes a day till he gave up.
Babam bırakana kadar günde yirmi sigara içerdi.
I saved my money till I married.
Evlenene kadar paramı biriktirdim.
I played football till I was up to the age of 30.
30 yaşıma kadar futbol oynadım.
I studied English until the schools opened.
Okullar açılana kadar İngilizce çalıştım.
Simple Past Tense Cümleleri

Simple Past Tense ile Kullanılan Zaman Zarfları

Aşağıdaki tabloda yaygın bir şekilde kullanılan zaman zarfları derlenmiştir:

last night
last week
last month
last summer
last year
last Monday
last May
a day ago
two days ago
two months ago
a year ago
yesterday
the other day

İngilizcedeki diğer 12 zamanı da benzer şekilde çalışabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.