İngilizce Zamanlar

İngilizcede Di’li Geçmiş Zaman (Simple Past Tense)

Basit geçmiş zaman olarak da çevrilen İngilizcede di’li geçmiş zaman (simple past tense) *uzak ya da yakın geçmiş fark etmeksizin* geçmişte yapılan ve tamamlanan işleri kesinliğe bağlayarak anlatır.

Simple Past Tense

Past tense kullanımları, geçmişte belirli bir zaman içerisinde başlamış ve artık sonlanmış olan eylemleri veya durumları anlattığı için eylemin geçmişte bittiği net bir şekilde anlaşılır. Zaten çoğu simple past tense cümlelerinde aşağıdaki görevi yapan öge belirtilir:

 1. Eylemin ne zaman gerçekleştiği
 2. Eylemin geçmişte tamamlanıp bugünle bir ilişkisinin kalmadığı

To Be ile Simple Past Tense Yapılışı

İngilizcede to be fiilinin simple past tense formatında was ve were olmak üzere iki şekli vardır. Olumlu ve olumsuz cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

➕ Olumlu cümleler
I/he/she/it was
We/you/they were


➖ Olumsuz cümleler
I/he/she/it was not
I/he/she/it wasn’t
We/you/they were not
We/you/they weren’t


❓ Soru cümleleri
Was I/he/she/it?
Wasn’t I/he/she/it?
Were we/you/they?
Weren’t we/you/they?


was,
wasn’t,
was not,
were,
weren’t,
were not


🇺🇸 I was in Paris last spring.
🇹🇷 Geçen bahar Paris’teydim.
🇺🇸 We were at London last Saturday.
🇹🇷 Geçen cumartesi Londra’daydık.
🇺🇸 Anna was at home yesterday.
🇹🇷 Anna dün evdeydi.
🇺🇸 Were Daniel and James Harry’s friends?
🇹🇷 Daniel ve James Harry’nin arkadaşları mıydı?
🇺🇸 Were you very busy on Friday?
🇹🇷 Cuma günü çok meşgul müydün?
🇺🇸 She wasn’t in Köln last month.
🇹🇷 Geçen ay Köln’de değildi.
🇺🇸 Emma and Tim weren’t late for school.
🇹🇷 Emma ve Tim okula geç kalmadılar.

Düzenli Fiillerle Simple Past Tense Yapılışı

İngilizcede regular verbs olarak adlandırılan düzenli fiiller olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenerek kullanılır.

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + V2 (Ved/d)


➖ Olumsuz cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + didn’t + V1
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + did not + V1


❓ Soru cümleleri
Did + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1?
Didn’t + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1?


did,
did not,
didn’t


 • İngilizcede düzenli fiillerin past tense formatları (V2) genellikle -ed eki ile sağlanır.
  • talk ➡️ talked
  • walk➡️ walked
  • cook ➡️ cooked
  • play ➡️ played
 • Son harfi –e ile biten fiiller sadece d eki alır:
  • like ➡️ liked likeed
  • dance ➡️ danced danceed
  • bake ➡️ baked bakeed
  • smile ➡️ smiled smileed
 • Son iki harfi ünsüz olan bir fiil eğer son harfi -y ile bitmişse -y kalkar ve -ed eki –ied olarak eklenir.
  • study ➡️ studied studyed
  • cry ➡️ cried cryed
  • fry ➡️ fried fryed
  • dry ➡️ dried dryed
 • Fiil bir sesli harf artı -l ile bitiyorsa o zaman İngiliz İngilizcesinde -ed eklemeden önce l’yi ikiye katlamanız gerekir:
  • travel ➡️ travelled
  • equal ➡️ equalled
 • Fiil tek bir sesli harf ve bir ünsüz ile bitiyorsa ve üstüne vurgu fiilin sonundaysa o zaman -ed eklemeden önce son ünsüzü ikiye katlamanız gerekir:
  • admit ➡️ admitted
  • commit ➡️ committed
  • refer ➡️ referred

Fiile getirilen -ed ekleri için telaffuz kurallarını bilmek hem dinleme hem de konuşma becerileri geliştirmek için önemlidir. Düzenli bir fiil eğer /t/ veya /d/ sesi ile sona ererse -ed net bir şekilde duyulabilirken geri kalan durumlarda -d benzeri bir ses çıkarır:

wanted,
started,
moved

Düzensiz Fiillerle Simple Past Tense Yapılışı

İngilizcede irregular verbs olarak adlandırılan fiiller ise past tense formatlarına sokulurken -ed eki almazlar. Bunun yerine düzensiz bir şekilde past tense formatına dönüştürülürler.

 • Bu tarz fiillerin past tense formatları belirli bir düzeni takip etmediği için her bir fiil kendilerine has bir şekilde V2 olmaktadır. Bu yüzden bunların ezberlenmesi tavsiye edilir. Örneğin:
  • win ➡️ won
  • run ➡️ run
  • find ➡️ found
  • put ➡️ put
  • eat ➡️ ate

Simple Past Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

⭐ Geçmişte belirli bir zaman içerisinde başlamış ama sonlanmış eylemleri anlatırken kullanılır:

🇺🇸 I played football yesterday.
🇹🇷 Dün futbol oynadım.
🇺🇸 I went to London last week.
🇹🇷 Geçen hafta Londra’ya gittim.
🇺🇸 Did he go to school?
🇹🇷 Okula gitti mi?
🇺🇸 I didn’t tell anything.
🇹🇷 Hiçbir şey söylemedim.

⭐ Geçmişte birbirini izleyen olayları hikaye ederken kullanılır:

🇺🇸 John went to İstanbul and he visited to Topkapı Palace.
🇹🇷 John İstanbul’a gitti ve Topkapı Sarayı’nı ziyaret etti.
🇺🇸 I went to Pizza Hut but didn’t eat anything.
🇹🇷 Pizza Hut’a gittim ama hiçbir şey yemedim.
🇺🇸 My mom was mad at me but I didn’t care.
🇹🇷 Annem bana kızdı ama umurumda değildi.
🇺🇸 My friend came to us and we studied math together.
🇹🇷 Arkadaşım bize geldi ve birlikte matematik çalıştık.

⭐ Geçmişteki alışkanlıkları ifade ederken kullanılır:

🇺🇸 My father smoked twenty cigarettes a day till he gave up.
🇹🇷 Babam bırakana kadar günde yirmi sigara içerdi.
🇺🇸 I saved my money till I married.
🇹🇷 Evlenene kadar paramı biriktirdim.
🇺🇸 I played football till I was up to the age of 30.
🇹🇷 30 yaşıma kadar futbol oynadım.
🇺🇸 I studied English until the schools opened.
🇹🇷 Okullar açılana kadar İngilizce çalıştım.

Simple Past Tense ile Kullanılan Zaman Zarfları

Cümlede bulundukları zaman ilgili cümlelerin past tense olduğunu kanıtlayan bazı zaman zarfları vardır. Aşağıdaki tabloda yaygın bir şekilde kullanılan zaman zarfları derlenmiştir:

last nightgeçen gece
last weekgeçen hafta
last monthgeçen ay
last summergeçen yaz
last yeargeçen yıl
last Mondaygeçen pazartesi
last Maygeçen mayıs
a day agobir gün önce
two days agoiki gün önce
five months agobeş ay önce
a year agobir yıl önce
yesterdaydün
the other daygeçen gün
in 20052005’te
in the pastgeçmişte
İngilizcede Simple Past Tense

İngilizcede simple past tense, geçmiş zaman anlatımlarında kullanılan 4 kipten biridir. Diğerleri sırasıyla aşağıdaki gibidir:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.