Perfect Modals

“Ought to Have V3” Konu Anlatımı

İngilizcede ought to have V3 yapısı ile geçmişte yerine getirilmemiş tavsiye veya görev anlatımı sağlanır.

Ought to Have V3

Her ne kadar should have V3 perfect modal yapısıyle birbirinin yerine değişmeli olarak kullanılabilse de should have V3 yapısına nazaran daha az tercih edilir.

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + ought to have V3

🇺🇸 You ought to have studied for the exam.
🇹🇷 Sınav için çalışmalıydın.
🇺🇸 She ought to have locked the doors before leaving.
🇹🇷 Ayrılmadan önce kapıları kilitlemeliydi.
🇺🇸 We ought to have reserved the tickets in advance.
🇹🇷 Biletleri önceden rezerve etmeliydik.
🇺🇸 I ought to have taken the umbrella; it was going to rain.
🇹🇷 Şemsiyeyi almalıydım; yağmur yağacakmış.
🇺🇸 They ought to have warned us about the changes.
🇹🇷 Bizi değişiklikler konusunda uyarmalıydılar.


➖ Olumsuz cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + ought not to have V3
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + oughtn’t to have V3

🇺🇸 You ought not to have ignored her advice.
🇹🇷 Onun tavsiyesini görmezden gelmemeliydin.
🇺🇸 She ought not to have forgotten her friend’s birthday.
🇹🇷 Arkadaşının doğum gününü unutmamalıydı.
🇺🇸 We ought not to have wasted so much time.
🇹🇷 Bu kadar çok zamanı harcamamalıydık.
🇺🇸 I ought not to have missed that meeting.
🇹🇷 O toplantıyı kaçırmamalıydım.
🇺🇸 They ought not to have behaved so rudely.
🇹🇷 Bu kadar kaba davranmamalıydılar.


❓ Soru cümleleri
Ought + subject (I, you, we, they, he, she, it) + have V3?
Oughtn’t + subject (I, you, we, they, he, she, it) + have V3?

🇺🇸 Ought you to have called her yesterday?
🇹🇷 Onu dün aramalı mıydın?
🇺🇸 Ought she to have attended the conference?
🇹🇷 Konferansa katılmalı mıydı?
🇺🇸 Ought we to have informed the police about the incident?
🇹🇷 Olay hakkında polise bilgi vermemiz gerekir miydi?
🇺🇸 Ought I to have brought some food for the party?
🇹🇷 Parti için biraz yiyecek getirmeli miydim?
🇺🇸 Ought they to have helped us with the project?
🇹🇷 Projede bize yardım etmeli miydiler?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.