Perfect Modals

“Ought to Have V3” Konu Anlatımı

İngilizcede “ought to have V3 yapısı, genellikle geçmişte yerine getirilmemiş tavsiye veya görev anlatımı için kullanılır.

“Ought to Have V3” Yapısı

“Ought to have V3” yapısı, İngilizcede özellikle geçmişteki eylemlerle ilgili beklenti, tavsiye ya da yükümlülükleri ifade etmek için kullanılır. Bu yapı, genellikle aşağıdaki durumlarda kullanılmaktadır:

 1. Pişmanlık veya Eleştiri için: Geçmişte yapılması gereken ancak yapılmayan eylemler için pişmanlık veya eleştiri ifade ederken kullanılır.
  • 🇺🇸 You ought to have studied harder for your exams.
  • 🇹🇷 Sınavlarına daha çok çalışman gerekirdi.
 2. Beklenti veya Tahmin: Geçmişte belirli bir eylemin yapılmış olması beklenirken ancak yapılmadığında bu durumu ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 John ought to have sent the email by now, but we haven’t received anything.
  • 🇹🇷 John’un şimdiye kadar e-postayı göndermesi gerekiyordu ama bize hiçbir şey gelmedi.
 3. Öneri veya Tavsiye: Geçmişte yapılması daha uygun olan eylemlere yönelik öneri veya tavsiyede bulunurken kullanılır.
  • 🇺🇸 You ought to have taken the doctor’s advice seriously.
  • 🇹🇷 Doktorun tavsiyesini ciddiye alman gerekirdi.

❗ Nasıl ki, “ought to” yerine “should” daha yaygın bir şekilde kullanılıyorsa, benzer şekilde “ought to V3” yapısı da should have V3 yapısına nazaran daha az tercih edilir.

Olumlu Cümlelerde “Ought to Have V3” Yapısı

ÖzneOught toFiil
I, you, we, they, he, she, itought toV3

🇺🇸 You ought to have studied for the exam.
🇹🇷 Sınav için çalışmalıydın.
🇺🇸 She ought to have locked the doors before leaving.
🇹🇷 Ayrılmadan önce kapıları kilitlemeliydi.
🇺🇸 We ought to have reserved the tickets in advance.
🇹🇷 Biletleri önceden rezerve etmeliydik.
🇺🇸 I ought to have taken the umbrella; it was going to rain.
🇹🇷 Şemsiyeyi almalıydım; yağmur yağacakmış.
🇺🇸 They ought to have warned us about the changes.
🇹🇷 Bizi değişiklikler konusunda uyarmalıydılar.

Olumsuz Cümlelerde “Ought to Have V3” Yapısı

ÖzneOught toFiil
I, you, we, they, he, she, itought not to
oughtn’t to
V3

🇺🇸 You ought not to have ignored her advice.
🇹🇷 Onun tavsiyesini görmezden gelmemeliydin.
🇺🇸 She ought not to have forgotten her friend’s birthday.
🇹🇷 Arkadaşının doğum gününü unutmamalıydı.
🇺🇸 We ought not to have wasted so much time.
🇹🇷 Bu kadar çok zamanı harcamamalıydık.
🇺🇸 I ought not to have missed that meeting.
🇹🇷 O toplantıyı kaçırmamalıydım.
🇺🇸 They ought not to have behaved so rudely.
🇹🇷 Bu kadar kaba davranmamalıydılar.

Soru Cümlelerinde “Ought to Have V3” Yapısı

Ought ÖzneFiil
➕ ought
➖ ought
➖ oughtn’t
I, you, we, they, he, she, it to have
I, you, we, they, he, she, it not to have
I, you, we, they, he, she, it to have
V3

🇺🇸 Ought you to have called her yesterday?
🇹🇷 Onu dün aramalı mıydın?
🇺🇸 Ought she to have attended the conference?
🇹🇷 Konferansa katılmalı mıydı?
🇺🇸 Ought we to have informed the police about the incident?
🇹🇷 Olay hakkında polise bilgi vermemiz gerekir miydi?
🇺🇸 Ought I to have brought some food for the party?
🇹🇷 Parti için biraz yiyecek getirmeli miydim?
🇺🇸 Ought they to have helped us with the project?
🇹🇷 Projede bize yardım etmeli miydiler?

2 Yorum

 1. Ought + subject (I, you, we, they, he, she, it) + have V3
  Ought + subject (I, you, we, they, he, she, it) + to have V3 olması gerekmiyor mu örneklere göre öyle olması lazım gibi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏