A1 Seviye

İngilizcede to be: am – is – are

Başlıkta da belirttiğimiz üzere İngilizcede to be fiilini, yani İngilizcenin en çok kullanılan fiilini inceleyeceğiz.

İngilizcede to be

Bilindiği üzere fiil veya diğer adıyla eylem, yapılan işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimedir. 

To be fiili İngilizcede en çok kullanılan fiillerin başında yer almaktadır. Gördüğünüz üzere zaman anlatımını fiiller sayesinde anlatabiliyoruz. Biz de bu dersimizde to be fiilinin Present, yani geniş zaman hali olan am-is-are formatını işleyeceğiz.

To be fiilinin Türkçe karşılığı bulunduğu cümleye göre değişse de genel olarak olmak, var olmak, mevcut olmak, bulunmak gibi çeşitli anlamlara gelmektedir.

Ayrıca şahıs zamirlerine göre farklı hallerde (am-is-are) karşımıza çıkabilmektedir. am-is-are, to be fiilinin simple present tense formatıdır. “Am, is, are” sözcükleri de fiildir, ancak bunlar eylem sözcükleri değildir. Yani, bir eylem belirtmeyen sadece özneyi betimleyen cümleler olan isim cümleleri oluşturmaya yarar.

“am” sözcüğü I (ben) ile, “is” sözcüğü he, she, it (o) zamirleriyle kullanılırken, “are” sözcüğü we, you, they (biz, sen/siz, onlar) zamirleriyle “are” kullanılır.

Subject Pronounsto be
Iam
youare
he/she/itis
weare
youare
theyare
İngilizcede To Be (am-is-are)

➕ Olumlu cümlelerde am – is – are
I am ➡️ I’m
you are ➡️ you’re
he is ➡️ he’s
she is ➡️ she’s
it is ➡️ it’s
we are ➡️ we’re
they are ➡️ they’re

🇺🇸 Jane is 29 years old.
🇺🇸 Jane’s 29 years old.
🇹🇷 Jane 29 yaşında(dır).
🇺🇸 I am hungry.
🇺🇸 I’m hungry.
🇹🇷 (Ben) Açım.
🇺🇸 She is a teacher.
🇺🇸 She’s a teacher.
🇹🇷 O bir öğretmen.
🇺🇸 John is a student.
🇺🇸 John’s a student.
🇹🇷 John öğrencidir.
🇺🇸 Jane and John are at the cinema tonight.
🇺🇸 Jane and John’re at the cinema tonight.
🇹🇷 Jane ve John bu gece sinemaya gidecekler.

➕ Olumsuz cümlelerde am – is – are
I am not ➡️ I’m not
you are not ➡️ you’re not ➡️ you aren’t
he is not ➡️ he’s not ➡️ he isn’t
she is not ➡️ she’s not ➡️ she isn’t
it is not ➡️ it’s not ➡️ it isn’t
we are not ➡️ we’re not ➡️ we aren’t
they are not ➡️ they’re not ➡️ they aren’t

Üzeri çizili olanlar (“he’s not”, “she’s not”, “it’s not”) teknik olarak dilbilgisel olarak yanlış değildir. Ancak, bu kısaltmaların kullanımı yaygın değildir. Genellikle “he isn’t”, “she isn’t”, “it isn’t” şeklinde olumsuz kısaltmalar tercih edilir.

🇺🇸 The cat is not in the box.
🇺🇸 The cat isn’t in the box.
🇹🇷 Kedi kutunun içinde değil.
🇺🇸 They are not at the party.
🇺🇸 They’re not at the party.
🇺🇸 They aren’t at the party.
🇹🇷 Onlar partide değil(ler).
🇺🇸 He is not my brother.
🇺🇸 He isn’t my brother.
🇹🇷 O benim kardeşim değil.
🇺🇸 I am not ready.
🇺🇸 I’m not ready.
🇹🇷 (Ben) Hazır değilim.
🇺🇸 You are not wrong.
🇺🇸 You’re not wrong.
🇺🇸 You aren’t wrong.
🇹🇷 (Sen) Haksız değilsin.
🇺🇸 Jane is not 29 years old.
🇺🇸 Jane isn’t 29 years old.
🇹🇷 Jane 29 yaşında değil(dir).
🇺🇸 We are not hungry.
🇺🇸 We’re not hungry.
🇺🇸 We aren’t hungry.
🇹🇷 (Biz) Aç değiliz.

❓ Soru cümlelerinde am – is – are
Olumlu: Am I?
Olumsuz: Am I not? ➡️ Aren’t I?
Olumlu: Are you?
Olumsuz: Are you not? ➡️ Aren’t you?
Olumlu: Is he/she/it?
Olumsuz: Is he/she/it not? ➡️ Isn’t he/she/it?
Olumlu: Are we?
Olumsuz: Are we not? ➡️ Aren’t we?
Olumlu: Are they?
Olumsuz: Are they not? ➡️ Aren’t they?

🇺🇸 Is Jane 29 years old?
🇹🇷 Jane 29 yaşında mı?
🇺🇸 Are you hungry?
🇹🇷 (Sen) Aç mısın?
🇺🇸 Is John not a student?
🇹🇷 John öğrenci değil mi?

➕ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I am.
Yes, I’m.
Yes, he/she/it is.
Yes, he/she/it’s.
Yes, you/we/they are.
Yes, you/we/they’re.


➖ Olumsuz kısa cevaplar
No, I am not.
No, I’m not.
No, he/she/it is not.
No, he/she/it isn’t.
No, he/she/it’s not.
No, you/we/they are not.
No, you/we/they aren’t.
No, you/we/they’re not.

❗ Olumsuz kısa cevaplarda kısaltmaları kullanabiliriz, ama benzer bir kısaltmayı yes ile yani evet cevabı ile yapamayız: Yani, Yes, she’s. şeklinde bir kullanım söz konusu olamaz.

Sample QuestionsShort Answer
(Affirmative)
Short Answer
(Negative)
Am I late?Yes, you are.No, you aren’t.
No, you are not.
Are you tired?Yes, I am.No, I’m not.
No, I am not
Are you both happy?Yes, we are.No, we aren’t.
No, we are not.
Are they thirsty?Yes, they are.No, they aren’t.
No, they are not.
Is he sick again?Yes, he is.No, he isn’t.
No, he is not.
Is she a good teacher?Yes, she is.No, she isn’t.
No, she is not.
Is it available?Yes, it is.No, it isn’t.
No, it is not.

⭐ Tekil şahıs zamirlerinde is yerine kullanılan “-s” kısaltma ekini tekil özel isimlerde de benzer formatta kullanabiliriz.

🇺🇸 John is tired.
🇺🇸 John’s tired.
🇹🇷 John yorgun(dur).

❗ Yukarıdaki cümlede fark edeceğiniz üzere dır, dir eki parantez içinde verilmiştir. “to be” fiili Türkçe çevirilerinde cümleye “-dır, -dir” anlamı katsa da biz genel olarak böyle bir kullanımı tercih etmiyoruz.

To be + sıfat şeklinde kullanımı olabilir.

🇺🇸 Jane is tired.
🇹🇷 Jane yorgun(dur).

To be + isim şeklinde kullanımı olabilir.

Jane is a doctor.
🇹🇷 Jane bir doktor(dur).

To be + sayı şeklinde kullanımı olabilir.

🇺🇸 Jane is 29 years old.
🇹🇷 Jane 29 yaşında(dır).

❗ Türkçe cümlelerde fiilleri kullanırken gizli özne olarak adlandırdığımız formatta şahıs zamirlerini çıkarabiliyoruz. Örneğin, “(ben) gezerim.” cümlesindeki gibi. Ancak İngilizcede böyle bir durum kesinlikle yoktur.

Genel hatlarıyla özetlersek, “to be” fiili aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Ages (Yaş)
  • 🇺🇸 I’m 16 and my brother is six.
  • 🇹🇷 Ben 16 yaşındayım ve kardeşim altı yaşında.
 2. Occupations (Meslek)
  • 🇺🇸 She’s a student and her parents are teachers.
  • 🇹🇷 O bir öğrenci ve onun ebeveynleri öğretmen.
 3. Prices (Fiyat)
  • 🇺🇸 This watch is $20.
  • 🇹🇷 Bu saat 20 dolar.
 4. The time (Zaman)
  • 🇺🇸 It’s nine o’clock.
  • 🇹🇷 Saat dokuz.
 5. Feelings and states (Duygu ve hal)
  • 🇺🇸 I’m hungry.
  • 🇹🇷 Ben açım.
 6. Nationality (Milliyet)
  • 🇺🇸 Messi is Argentinian.
  • 🇹🇷 Messi Arjantinli.
 7. Colours (Renk)
  • 🇺🇸 His eyes are green.
  • 🇹🇷 Onun gözleri yeşil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.