A1 Seviye

İngilizcede To Be (am-is-are) Konu Anlatımı

Başlıkta da belirttiğimiz üzere İngilizcede to be fiilini, yani İngilizcenin en çok kullanılan fiilini inceleyeceğiz.

To be: Olumlu Cümleler

To be İngilizcede en çok kullanılan fiillerin başında yer alır. Konu anlatımına fiilin ne olduğu sorusuna cevap vererek başlayalım;

Fiil veya diğer adıyla eylem, yapılan işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimedir. 

Gördüğünüz üzere zaman anlatımını fiiller sayesinde anlatabiliyoruz. Biz de bu dersimizde to be fiilinin Present, yani geniş zaman hali olan am-is-are formatını işleyeceğiz.

To be fiilinin Türkçe karşılığı bulunduğu cümleye göre değişse de genel olarak olmak, var olmak, mevcut olmak, bulunmak gibi çeşitli anlamlara gelmektedir. Ayrıca şahıs zamirlerine göre farklı hallerde (am-is-are) karşımıza çıkabilmektedir. am-is-are, to be fiilinin simple present tense formatıdır.

“Am, is, are” sözcükleri de fiildir, ancak bunlar eylem sözcükleri değildir. Yani, bir eylem belirtmeyen sadece özneyi betimleyen cümleler olan isim cümleleri oluşturmaya yarar.

“am” sözcüğü I (ben) ile, “is” sözcüğü he, she, it (o) zamirleriyle kullanılırken, “are” sözcüğü we, you, they (biz, sen/siz, onlar) zamirleriyle “are” kullanılır.

Subject PronounsTo be
Iam
youare
he/she/itis
weare
youare
theyare
İngilizcede To Be (am-is-are)

Yukarıdaki tabloda to be fiilinin şahıs zamirlerine ve simpe present tense (geniş zaman) göre çekimleri verilmiştir. Ayrıca, bu kelimeler günlük yaşantıda contractions adı verilen kısaltma formatlarında da kullanılmaktadır.

I am I’m
you are you’re
he is he’s
she is she’s
it is it’s
we are we’re
you are you’re
they are they’re
İngilizcede To Be (am-is-are)

tekil şahıs zamirlerinde is yerine kullanılan -s kısaltma ekini tekil özel isimlerde de benzer formatta kullanabiliriz. -s ile biten isimlerde ise sadece ‘ işareti koyulur.

John is tired. John’s tired.
John yorgun(dur.)John yorgun(dur.)
London is an expensive city.  London’s an expensive city. 
Londra pahalı bir şehir(dir).Londra pahalı bir şehir(dir).
  • Yukarıdaki cümlelerde fark edeceğiniz üzere dır, dir ekleri parantez içinde verilmiştir. “to be” fiili Türkçe çevirilerinde cümleye “-dır, -dir” anlamı katsa da biz genel olarak böyle bir kullanımı tercih etmiyoruz.
  • Ayrıca biz Türkçe cümlelerde fiilleri kullanırken gizli özne olarak adlandırdığımız formatta şahıs zamirlerini çıkarabiliyoruz. Örneğin, “(ben) gezerim.” cümlesindeki gibi. Ancak İngilizcede böyle bir durum kesinlikle yoktur. Dolayısıyla fiili muhakkak ilgili şahıs zamiriyle beraber kullanmalıyız.
  • To be + sıfat şeklinde kullanımı olabilir.
Jane is tired
Jane yorgun(dur).
  • To be + isim şeklinde kullanımı olabilir.
Jane is a doctor.
Jane bir doktor(dur).
  • To be + sayı şeklinde kullanımı olabilir.
She is 29 years old.
O 29 yaşında(dır).

To be: Olumsuz Cümleler

To be fiili ile olumsuz cümleler yapmak çok kolaydır. Fiilden sonra not getirerek olumsuzluk sağlanır. Aşağıdaki tabloda telaffuzların ve muhtemel kısaltmaların da bulunduğu detaylı bir gösterim verilmiştir;

I am not I am not I’m not
you are not you aren’t you’re not
he is not he isn’t he’s not
she is not she isn’t she’s not
it is not it isn’t it’s not
we are not we aren’t we’re not
you are not you aren’t you’re not
they are not they aren’t they’re not
She is not 29 years old.
O 29 yaşında değil(dir).

To be: Soru Cümleleri

Soru kelimeleri kullanmadan yapılan ve evet-hayır cevapları içeren soruları yapmak için fiil cümle başına getirilir.

am I …?Ben … miyim?
are you …?Sen … misin?
is he …?O … mi?
is she …?O … mi?
is it …?O … mi?
are we …?Biz … miyiz?
are you …?Siz … misiniz?
are they …?Onlar … mı?
Is she 29 years old?
O 29 yaşında mı(dır)?
  • Bu soruya evet-hayır şeklinde bir cevap verilir. Ancak önemli bir notu belirtmekte fayda var. Eğer no, yani hayır cevabı verirsek yukarıdaki tabloda gösterilen kısaltmaları yapabiliriz, ama benzer bir kısaltmayı yes ile yani evet cevabı ile yapamayız;
Is she 29 years old?
O 29 yaşında mı(dır)?
No, she is not 29 years old.
Hayır, 29 yaşında değil(dir).
No, she isn’t 29 years old.
Hayır, 29 yaşında değil(dir).
No, she’s not 29 years old.
Hayır, 29 yaşında değil(dir).
Yes, she is 29 years old
Evet, 29 yaşında(dır).

Yes, she’s. şeklinde bir kullanım söz konusu olamaz.

Kaynak: Oxford Online English

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.