A1 Seviye

İngilizcede to be: am – is – are

Başlıkta da belirttiğimiz üzere İngilizcede to be fiilini, yani İngilizcenin en çok kullanılan fiilini inceleyeceğiz.

İngilizcede to be

Bilindiği üzere fiil veya diğer adıyla eylem, yapılan işi, hareketi, oluşu çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak anlatan kelimedir. 

To be fiili İngilizcede en çok kullanılan fiillerin başında yer almaktadır. Gördüğünüz üzere zaman anlatımını fiiller sayesinde anlatabiliyoruz. Biz de bu dersimizde to be fiilinin Present, yani geniş zaman hali olan am-is-are formatını işleyeceğiz.

To be fiilinin Türkçe karşılığı bulunduğu cümleye göre değişse de genel olarak olmak, var olmak, mevcut olmak, bulunmak gibi çeşitli anlamlara gelmektedir.

Ayrıca şahıs zamirlerine göre farklı hallerde (am-is-are) karşımıza çıkabilmektedir. am-is-are, to be fiilinin simple present tense formatıdır. “Am, is, are” sözcükleri de fiildir, ancak bunlar eylem sözcükleri değildir. Yani, bir eylem belirtmeyen sadece özneyi betimleyen cümleler olan isim cümleleri oluşturmaya yarar.

“am” sözcüğü I (ben) ile, “is” sözcüğü he, she, it (o) zamirleriyle kullanılırken, “are” sözcüğü we, you, they (biz, sen/siz, onlar) zamirleriyle “are” kullanılır.

Subject Pronounsto be
Iam
youare
he/she/itis
weare
youare
theyare
İngilizcede To Be (am-is-are)

➕ Olumlu cümlelerde am – is – are
I am
I’m
he/she/it is
he/she/it’s
you/we/they are
you/we/they’re

-Jane is 29 years old.
Jane 29 yaşında(dır).
-I am hungry.
(Ben) Açım.
-John is a student.
John öğrencidir.

➖ Olumsuz cümlelerde am – is – are
I am not
I’m not
he/she/it is not
he/she/it isn’t
he/she/it’s not
you/we/they are not
you/we/they aren’t
you/we/they’re not

-Jane is not 29 years old.
Jane 29 yaşında değil(dir).
-We are not hungry.
(Biz) Aç değiliz.
-John is not a student.
John öğrenci değil(dir).

❓ Soru cümlelerinde am – is – are
Am I?
Am I not?
Arent I?
Is he/she/it?
Is he/she/it not?
Isn’t he/she/it?
Are you/we/they?
Are you/we/they not?
Aren’t you/we/they?

-Is Jane 29 years old?
Jane 29 yaşında mı?
-Are you hungry?
(Sen) Aç mısın?
-Is John not a student?
John öğrenci değil mi?

▶️ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I am.
Yes, I’m.
Yes, he/she/it is.
Yes, he/she/it’s.
Yes, you/we/they are.
Yes, you/we/they’re.

▶️ Olumsuz kısa cevaplar
No, I am not.
No, I’m not.
No, he/she/it is not.
No, he/she/it isn’t.
No, he/she/it’s not.
No, you/we/they are not.
No, you/we/they aren’t.
No, you/we/they’re not.

❗ Olumsuz kısa cevaplarda kısaltmaları kullanabiliriz, ama benzer bir kısaltmayı yes ile yani evet cevabı ile yapamayız: Yani, Yes, she’s. şeklinde bir kullanım söz konusu olamaz.

Örnek telaffuzlar:

I am,
I’m,
I am not,
I’m not,
he is,
he’s,
he isn’t,
he’s not,
we are,
we’re,
we are not,
we aren’t,
we’re not,

⭐ Tekil şahıs zamirlerinde is yerine kullanılan -s kısaltma ekini tekil özel isimlerde de benzer formatta kullanabiliriz.

John is tired.
John’s tired.
John yorgun(dur).

❗ Yukarıdaki cümlede fark edeceğiniz üzere dır, dir eki parantez içinde verilmiştir. “to be” fiili Türkçe çevirilerinde cümleye “-dır, -dir” anlamı katsa da biz genel olarak böyle bir kullanımı tercih etmiyoruz.

To be + sıfat şeklinde kullanımı olabilir.

Jane is tired.
Jane yorgun(dur).

To be + isim şeklinde kullanımı olabilir.

Jane is a doctor.
Jane bir doktor(dur).

To be + sayı şeklinde kullanımı olabilir.

Jane is 29 years old.
Jane 29 yaşında(dır).

❗ Türkçe cümlelerde fiilleri kullanırken gizli özne olarak adlandırdığımız formatta şahıs zamirlerini çıkarabiliyoruz. Örneğin, “(ben) gezerim.” cümlesindeki gibi. Ancak İngilizcede böyle bir durum kesinlikle yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.