A1 SeviyeA2 Seviye

İngilizcede Soru Zamirleri (Interrogative Pronouns)

W-Questions olarak bilinen İngilizcede soru zamirleri soru cümlelerinde isimlerin yerini tutarlar.  

İngilizcede Soru Zamirleri

İngilizcede “interrogative pronoun” olarak adlandırılan beş farklı soru zamiri bulunmaktadır. Bunlar aşağıdaki tabloda okunuşları ve anlamlarıyla beraber derlenmiştir:

whatne
whichhangi
whokim
whomkime
whosekimin
İngilizcede Soru Zamirleri (Interrogative Pronouns)

❗ Soru zamirleri, aynı yazılışa sahip olan soru belirteçleriyle ya da bir başka adıyla “soru sıfatları” (what, which, whose) ile karıitırmamak gerekir Zira sıfatlar isimlerin önüne gelirken, soru zamirleri bizzat ismin yerine kullanılmaktadır.

  • Who: “Kim” anlamına gelir ve genellikle cümlede özne olarak kullanılır. Yani, bir eylemi gerçekleştiren kişiyi belirtir. Örneğin:

🇺🇸 Who is the president of the United States?
🇹🇷 Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanı kim?
🇺🇸 Who called me last night?
🇹🇷 Dün gece beni kim aradı?
🇺🇸 Who made this beautiful painting?
🇹🇷 Bu güzel tabloyu kim yaptı?
🇺🇸 Who is your favourite singer?
🇹🇷 Favori şarkıcınız kim?
🇺🇸 Who will be attending the meeting?
🇹🇷 Toplantıya kim katılacak?

  • Whom: “Kime” veya “kimi” anlamına gelir ve genellikle cümlede nesne olarak kullanılır. Ancak, “whom” günümüzde oldukça resmi sayılır ve günlük konuşmalarda genellikle “who” kullanılır.

🇺🇸 To whom should I address this letter?
🇹🇷 Bu mektubu kime hitaben yazmalıyım?
🇺🇸 With whom are you going to the concert?
🇹🇷 Konsera kiminle gidiyorsun?
🇺🇸 Whom did you see at the store?
🇹🇷 Mağazada kimi gördün?
🇺🇸 By whom was this book written?
🇹🇷 Bu kitap kim tarafından yazıldı?
🇺🇸 For whom is this package?
🇹🇷 Bu paket kime ait?

  • Whose: “Kimin” anlamına gelir ve sahiplik belirtir. Örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Whose coat is this?
🇹🇷 Bu kimin ceketi?
🇺🇸 Whose idea was it to go on a trip?
🇹🇷 Seyahate çıkmak kimin fikriydi?
🇺🇸 Whose car are we taking?
🇹🇷 Kimin arabasıyla gidiyoruz?
🇺🇸 Whose books are these?
🇹🇷 Bunlar kimin kitapları?
🇺🇸 Whose phone is ringing?
🇹🇷 Kimin telefonu çalıyor?

  • Which: “Hangisi” anlamına gelir ve genellikle belirli bir dizi veya grup içinden seçim yaparken kullanılır.

🇺🇸 Which movie do you want to watch?
🇹🇷 Hangi filmi izlemek istersin?
🇺🇸 Which of these shirts do you like the most?
🇹🇷 Bu gömleklerden hangisini en çok beğeniyorsun?
🇺🇸 Which road should we take?
🇹🇷 Hangi yoldan gitmeliyiz?
🇺🇸 Which one is yours?
🇹🇷 Hangisi senin?
🇺🇸 Which dessert would you like?
🇹🇷 Hangi tatlıyı istersiniz?

  • What: “Ne” anlamına gelir ve genellikle belirtilmemiş şeyler için kullanılır.

🇺🇸 What is your name?
🇹🇷 Adınız ne?
🇺🇸 What do you do for a living?
🇹🇷 Geçimini ne ile sağlıyorsun?
🇺🇸 What is your favorite food?
🇹🇷 En sevdiğiniz yemek nedir?
🇺🇸 What happened here?
🇹🇷 Burada ne oldu?
🇺🇸 What are your plans for the weekend?
🇹🇷 Hafta sonu için planlarınız neler?

Who ile Whom Farkı

“Who” ile “whom” arasındaki farka kısaca; who özne zamiri, whom ise nesne zamiri olarak kullanılmaktadır şeklinde bir cevap verebiliriz.

Eğer bir fiilin subjective pronouns (I, he, she, we, they …) olarak adlandırılan öznel zamirleri varsa “who” kullanılmalıdır. Buna karşılık, bir fiilin eğer objective pronouns olarak adlandırılan (me, him, her, us, them …) nesnel zamirleri varsa o zaman kesinlikle “whom” kullanılmalıdır.

Yani özetle, “who” ve “whom” arasındaki temel fark, “who” özne zamirleri için kullanılırken, “whom” nesne zamirleri için kullanılmasıdır. Bakınız:

🇺🇸 Who is the author of this book?
🇹🇷 Bu kitabın yazarı kim?
(Burada “who” özne olarak kullanılır çünkü yazarı (subject) sormaktayız.)

🇺🇸 Whom did you meet at the party?
🇹🇷 Partide kimi gördün?
(Burada “whom” nesne olarak kullanılır çünkü partide kiminle (object) karşılaştığınızı sormaktayız.)

🇺🇸 Who made the cake?
🇹🇷 Pastayı kim yaptı?
(Burada “who” özne olarak kullanılır çünkü pastayı kimin (subject) yaptığını sormaktayız.)

🇺🇸 To whom did you give the book?
🇹🇷 Kitabı kime verdin?
(Burada “whom” nesne olarak kullanılır çünkü kitabı kime (object) verdiğinizi sormaktayız.)

🇺🇸 Who will be the next speaker?
🇹🇷 Bir sonraki konuşmacı kim olacak?
(Burada “who” özne olarak kullanılır çünkü bir sonraki konuşmacının kim (subject) olacağını sormaktayız.)

Who knows him?
Onu kim tanıyor?
I know him.
Ben onu tanıyorum.
Whom do you know?
Kimi tanıyorsunuz?
I know him.
Ben onu tanıyorum.
İngilizcede Who ile Whom Farkı

Belirtmek isterim ki, “whom” kullanımı çok resmi ve eski moda olmuştur. Yani demem o ki, “whom” günlük konuşmalarda pek kullanılmamaktadır. Zaten, “whom” kullanımı İngilizcede giderek daha az yaygın hale gelmektedir ve çoğu ana dili İngilizce olan konuşmacı da genellikle “whom” yerine “who” kullanmayı tercih etmektedir.

Örnekte:

“Who knows him?” cümlesinde, “Who” özne pozisyonunda kullanılır.
“Whom do you know?” cümlesinde, “Whom” nesne pozisyonunda kullanılır.

Günümüzde, ikinci cümle de “Who do you know?” olarak söylenmektedir. Ancak, nesneyi soruyorsanız gramer açısından tamamen doğru olan “Whom do you know?” cümlesidir. Bu nedenle, resmi yazılarda veya akademik çalışmalarda hala “whom” kullanımı önerilir.

2 Yorum

  1. Son kısımda ki açıklama ve örnek arasında ki ilişki biraz kafa karıştırıcı olmuş.Sanki tam tersini anlatıyor gibi olmuş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.