B1 Seviye

İngilizcede Gerunds Konu Anlatımı

Bu dersimizde çetrefilli konulardan biri olan İngilizcede gerunds konusu olabildiğince detaylı bir şekilde incelenmiştir.

İngilizcede Gerunds (Ulaç)

Gerund, Türkçede ulaç adı verilen bir dil bilgisi konusuna atıfta bulunur. Bilindiği üzere ulaç, cümle içerisinde zarf göreviyle kullanılmakta olan fiilimsilere denir ve genellikle yükleme yöneltilen “nasıl” veya “ne zaman” sorularına yanıt verir.

Cümlede özne, nesne veya tümleç görevinde bulunabilen gerund her ne kadar fiillerin –ing eki almasıyla oluşsa da her -ing ekini almış fiil gerund olmayabilir. Aşağıdaki örneklerde tam da böylesi bir durum irdelenmiştir.

GerundI like running in the evening.
Akşamları koşmayı severim.
ParticipleI saw a running woman this evening.
Bu akşam koşan bir kadın gördüm.
Gerund Konu Anlatımı

Yukarıdaki tabloda verilen ilk cümlede running isimdir ve haliyle de gerund olmaktadır. Buna karşılık ikinci cümlede running, ismi nitelediği için sıfat görevi görmekte ve bu yüzden de gerund değil present partciple olmaktadır.

Simple ve Perfect Gerunds Kullanımı

Gerund öbekleri cümlede simple veya perfect zamanlarda kullanılabilir:

⬇️ ➡️SımplePerfect
Activehearing someonehaving heard someone
Passivebeing heardhaving been heard

Perfect gerunds ile söz konusu eylemin çoktan gerçekleştiğini anlatırken simple gerunds ise bazı durumlarda tamamlanmış işleri ifade edebilir ve genel olarak geniş zaman içeren bir kullanımı ifade eder.

öğrenmeye çalışıyorTom appreciates learning how to use computer.
öğrenmişTom appreciates having learned how to use computer.

Gerund öbeklerinin özneleri iyelik sıfatı ya da nesne zamiri şeklinde görülebilir. Gerund öbeği şekline dönüştürülen özgün tümce olumsuz ise, gerund öbeğinde olumsuzluğu sağlamak için NOT kullanılır. Aşağıdaki tabloda bu durum örneklenmiştir.

Thomas recall Ronaldo not being very enthusiastic about being a footballer.
Not learning to swim can be dangerous.

Cümle İçinde Gerunds Kullanımı

Aşağıdaki cümlenin öznesi gerund phrase’dir:

Somethingis good for your health.
You run.It is good for your health.
Your runningis good for your health.
Runningis good for your health

❗ Your zamiri, herhangi biri anlamında bir belirsiz zamir olarak kullanıldığında cümleden atılabilir. Böylece cümlemiz son formatına “Running is good for your health.” şeklinde bürünmüştür. Gerund cümle içinde özne, nesne veya tümleç gibi çeşitli görevlerde kullanılabilmektedir.

⭐ Özne görevindeyken kullanılabilir.

Swimming in this pool is enjoyable.
Bu havuzda yüzmek çok keyifli.
Playing football is my favourite sport.
Futbol oynama benim favori sporumdur.
Climbing seems like a dangerous activity.
Tırmanma tehlikeli bir aktivite gibi görünüyor.

⭐ Nesne görevindeyken gerund kullanılabilir.

I like listening to classical music.
Klasik müzik dinlemeyi severim.
She fancy going for a walk in the rain.
Yağmurda yürüyüşe çıkmaktan hoşlanır.
He doesn’t like enjoy walking.
Yürümekten hoşlanmaz.

⭐ Be fiilinin tümleci olarak kullanılabilir.

Their aim is beating Real Madrid.
Amaçları Real Madrid’i yenmektir.
His favourite pastime is playing guitar.
En sevdiği eğlence gitar çalmaktır.
Her favorite job is coding in Python.
En sevdiği iş Python’da kod yazmaktır.

Come ve go fiillerinden sonra gerund kullanılabilir. Böylesi ifadelerde öneri veya davet anlamı sağlanır.

Come fishing this weekend.
Bu hafta sonu balık tutmaya gel.
Come swimming tomorrow.
Yarın yüzmeye gel.
Why don’t we go shopping an hour later.
Neden bir saat sonra alışverişe gitmiyoruz?

Need, require ve want fiillerinden sonra gerund kullanılabilir.

Your car requires washing.
Arabanızın yıkanması gerekiyor.
He needs encouraging.
Teşvik etmeye ihtiyacı var.

⭐ Edatlardan (prepositions) sonra gerund kullanılabilir.

Brad didn’t tell me about going on a holiday.
Brad bana tatile gitmekten bahsetmedi.
Anna left the school without asking for permission.
Anna izin istemeden okulu terk etti.
After swimming two hours, I felt tired.
İki saat yüzdükten sonra kendimi yorgun hissettim.

⭐ Sıfatlardan sonra gerund kullanılabilir. Bu tarz cümleler genellikle it öznesi ile başlar. Sıfatlardan sonra iyelik (possessive) zamirler gelebilir.

It is difficult finding a job these days.
Bu devirde iş bulmak zor.
It is strange you marrying with him.
Onunla evlenmen garip.
It’s ridiculus his talking like that.
Böyle konuşması gülünç.

⭐ İsimlerden sonra gerund kullanılabilir. İsmin sayılabilir olup olmaması fark etmeksizin ardından gerund kullanılabilir. Bu arda cümle ise it öznesi ile başlar.

It is a pleasure being here with you.
Burada seninle olmak bir zevk.
It’s fun being taken to the zoo.
Hayvanat bahçesine götürülmek eğlencelidir.
It’s a hell sharing the same room with him.
Onunla aynı odayı paylaşmak cehennem.

⭐ Sıfat + edattan sonra gerund kullanılabilir.

She is good at singing.
Şarkı söylemekte iyidir.
I am sorry for disturbing you.
Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim.
He is interested in collecting stamps.
Pul toplamaya meraklıdır.

⭐ İsim + edattan sonra gerund kullanılabilir.

His fear of flying surprised everybody.
Uçma korkusu herkesi şaşırttı.
The manager gave me information about visiting the monuments.
Yönetici bana anıtları ziyaret etme hakkında bilgi verdi.
His interest in coding makes his family happy.
Kodlamaya olan ilgisi ailesini mutlu ediyor.

⭐ Yasaklama içeren ifadelerdeki no kelimesinden sonra kullanılır.

No smoking!
Sigara içmek yasaktır!
No parking!
Park edilmez!
No swimming!
Yüzmek yasak!

İngilizcede Gerunds Olan Fiiller

Aşağıdaki listede belirtilen fiiller yalnızca gerund’larla kullanılmaktadır:

admititiraf etmek
appreciatetakdir etmek, anlamak
avoidönlemek, kaçınmak
can’t help
considerdüşünmek, dikkate almak
delayertelemek, gecikmek
denyreddetmek, yalanlamak
detestnefret etmek, iğrenmek
dislikebeğenmemek, hoşlanmamak
enjoytadını çıkarmak
finishbitirmek, tamamlamak
fond ofdüşkün olmak
give upvazgeçmek
keeptutmak
keep ondevam etmek
mindaldırmak, önemsemek
missözlemek
postponeertelemek, sonraya bırakmak
practiceuygulamak, pratik yapmak
put offbaştan savmak, soğutmak
quitbırakmak, ayrılmak
recallhatırlamak
recommendönermek, tavsiye etmek
regrethayıflanmak, üzülmek
resistdirenmek
riskgöze almak, riske atmak
stopdurdurmak
suggestönermek
toleratekatlanmak, dayanmak
İngilizcede Gerunds Alan Fiiller

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.