B1 Seviye

İngilizcede “Gerunds” Konu Anlatımı

Bu dersimizde çetrefilli konulardan biri olan İngilizcede gerunds konusu olabildiğince detaylı bir şekilde incelenmiştir.

İngilizcede “Gerunds” (Ulaç) Yapısı

Gerund, Türkçede ulaç adı verilen bir dil bilgisi konusuna atıfta bulunur. Bilindiği üzere ulaç, cümle içerisinde zarf göreviyle kullanılmakta olan fiilimsilere denir ve genellikle yükleme yöneltilen “nasıl” veya “ne zaman” sorularına yanıt verir.

Cümlede özne, nesne veya tümleç görevinde bulunabilen gerund her ne kadar fiillerin –ing eki almasıyla oluşsa da her -ing ekini almış fiil gerund olmayabilir. Aşağıdaki örneklerde tam da böylesi bir durum irdelenmiştir.

GerundI like running in the evening.
Akşamları koşmayı severim.
ParticipleI saw a running woman this evening.
Bu akşam koşan bir kadın gördüm.
Gerund Konu Anlatımı

Yukarıdaki tabloda verilen ilk cümlede running isimdir ve haliyle de gerund olmaktadır. Buna karşılık ikinci cümlede running, ismi nitelediği için sıfat görevi görmekte ve bu yüzden de gerund değil present partciple olmaktadır.

Simple ve Perfect Gerunds Kullanımı

“Gerund” öbekleri cümlede simple veya perfect zamanlarda kullanılabilir:

 • Simple ➡️ V1 + Ving
  • 🇺🇸 He enjoys playing the guitar.
  • 🇹🇷 Gitar çalmaktan hoşlanır.
 • Perfect ➡️ V1 + having V3
  • 🇺🇸 He regrets having missed the concert last night.
  • 🇹🇷 Dün geceki konseri kaçırmış olmasından pişmanlık duyuyor.

“Perfect gerunds” ile söz konusu eylemin çoktan gerçekleştiğini anlatırken “simple gerunds” ise bazı durumlarda tamamlanmış işleri ifade edebilir ve genel olarak geniş zaman içeren bir kullanımı ifade eder.

Yukarıdaki cümlede “playing” (çalmak) yapısı, genel bir eylemi ifade eder ve bu eylem devam eden veya sürekli bir alışkanlık olarak anlaşılabilmektedir. Diğer örneğimizdeki “having missed” (kaçırmış olması) yapısı ise, geçmişte gerçekleşmiş ve tamamlanmış bir eylemi ifade eder.

İngilizcede, “gerund” öbeklerinin özneleri genellikle iyelik sıfatları veya nesne zamirleri ile ifade edilir. “Gerund” öbeğinin kendisi olumsuz bir anlam taşıyorsa, bu olumsuzluk “not” kelimesi ile sağlanır.

🇺🇸 I appreciate his coming on time. (+)
🇹🇷 Zamanında gelmesini takdir ediyorum.
🇺🇸 I don’t like his not informing us about the delay. (-)
🇹🇷 Bizi gecikme konusunda bilgilendirmemesini sevmiyorum.

Cümle İçinde “Gerunds” Kullanımı

Aşağıdaki cümlenin öznesi “gerund phrase” olarak adlandırılmaktadır:

Somethingis good for your health.
You run.It is good for your health.
Your runningis good for your health.
Runningis good for your health
İngilizcede Gerunds Kullanımı

❗ “Your” şahıs zamiri, herhangi biri anlamında bir belirsiz zamir olarak kullanıldığında cümleden atılabilir. Böylece cümlemiz son formatına “Running is good for your health.” şeklinde bürünmüştür.

İngilizcede “gerund” yapısı cümle içinde özne, nesne veya tümleç gibi çeşitli görevlerde kullanılabilmektedir. Sırasıyla inceleyelim:


❶ Özne görevindeyken kullanılabilir.

🇺🇸 Swimming in this pool is enjoyable.
🇹🇷 Bu havuzda yüzmek çok keyifli.
🇺🇸 Playing football is my favourite sport.
🇹🇷 Futbol oynama benim favori sporumdur.
🇺🇸 Climbing seems like a dangerous activity.
🇹🇷 Tırmanma tehlikeli bir aktivite gibi görünüyor.


❷ Nesne görevindeyken “gerund” kullanılabilir.

🇺🇸 I like listening to classical music.
🇹🇷 Klasik müzik dinlemeyi severim.
🇺🇸 She fancy going for a walk in the rain.
🇹🇷 Yağmurda yürüyüşe çıkmaktan hoşlanır.
🇺🇸 He doesn’t like enjoy walking.
🇹🇷 Yürümekten hoşlanmaz.


❸ “To be” fiilinin tümleci olarak kullanılabilir.

🇺🇸 Their aim is beating Real Madrid.
🇹🇷 Amaçları Real Madrid’i yenmektir.
🇺🇸 His favourite pastime is playing guitar.
🇹🇷 En sevdiği eğlence gitar çalmaktır.
🇺🇸 Her favorite job is coding in Python.
🇹🇷 En sevdiği iş Python’da kod yazmaktır.


Come ve go fiillerinden sonra “gerund” kullanılabilir. Böylesi ifadelerde öneri veya davet anlamı sağlanır.

🇺🇸 Come fishing this weekend.
🇹🇷 Bu hafta sonu balık tutmaya gel.
🇺🇸 Come swimming tomorrow.
🇹🇷 Yarın yüzmeye gel.
🇺🇸 Why don’t we go shopping an hour later?
🇹🇷 Neden bir saat sonra alışverişe gitmiyoruz?


❺ Edatlardan (prepositions) sonra “gerund” kullanılabilir.

🇺🇸 Brad didn’t tell me about going on a holiday.
🇹🇷 Brad bana tatile gitmekten bahsetmedi.
🇺🇸 Anna left the school without asking for permission.
🇹🇷 Anna izin istemeden okulu terk etti.
🇺🇸 After swimming for two hours, I felt tired.
🇹🇷 İki saat yüzdükten sonra kendimi yorgun hissettim.


❻ Sıfatlardan sonra “gerund” kullanılabilir. Bu tarz cümleler genellikle it öznesi ile başlar. Sıfatlardan sonra iyelik (possessive) zamirler gelebilir. Bu yapılar, özellikle konuşma dilinde oldukça yaygındır ve bir eylemin veya durumun genel bir değerlendirilmesini ifade etmek için kullanılır. Bakınız:

🇺🇸 It is difficult finding a job these days.
🇹🇷 Bu devirde iş bulmak zor.
🇺🇸 It is strange you marrying him.
🇹🇷 Onunla evlenmen garip.
🇺🇸 It’s ridiculous his talking like that.
🇹🇷 Böyle konuşması gülünç.


❼ İsimlerden sonra “gerund” kullanılabilir. İsmin sayılabilir olup olmaması fark etmeksizin “gerund” kullanılan bu cümleler it öznesi ile başlar.

🇺🇸 It is a pleasure being here with you.
🇹🇷 Burada seninle olmak bir zevk.
🇺🇸 It’s fun being taken to the zoo.
🇹🇷 Hayvanat bahçesine götürülmek eğlencelidir.
🇺🇸 It’s a hell of sharing the same room with him.
🇹🇷 Onunla aynı odayı paylaşmak cehennem.


❽ Sıfat + edattan sonra

🇺🇸 She is good at singing.
🇹🇷 Şarkı söylemekte iyidir.
🇺🇸 I am sorry for disturbing you.
🇹🇷 Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim.
🇺🇸 He is interested in collecting stamps.
🇹🇷 Pul toplamaya meraklıdır.


❾ İsim + edattan sonra

🇺🇸 His fear of flying surprised everybody.
🇹🇷 Uçma korkusu herkesi şaşırttı.
🇺🇸 The manager gave me information about visiting the monuments.
🇹🇷 Yönetici bana anıtları ziyaret etme hakkında bilgi verdi.
🇺🇸 His interest in coding makes his family happy.
🇹🇷 Kodlamaya olan ilgisi ailesini mutlu ediyor.


❿ Yasaklama içeren ifadelerdeki no kelimesinden sonra kullanılır.

🇺🇸 No smoking!
🇹🇷 Sigara içmek yasaktır!
🇺🇸 No parking!
🇹🇷 Park edilmez!
🇺🇸 No swimming!
🇹🇷 Yüzmek yasak!

İngilizcede “Gerunds” Olan Fiiller

Aşağıdaki listede belirtilen fiiller yalnızca gerund’larla kullanılmaktadır:

admititiraf etmek
appreciatetakdir etmek, anlamak
avoidönlemek, kaçınmak
can’t help
considerdüşünmek, dikkate almak
delayertelemek, gecikmek
denyreddetmek, yalanlamak
detestnefret etmek, iğrenmek
dislikebeğenmemek, hoşlanmamak
enjoytadını çıkarmak
finishbitirmek, tamamlamak
fond ofdüşkün olmak
give upvazgeçmek
keeptutmak
keep ondevam etmek
mindaldırmak, önemsemek
missözlemek
postponeertelemek, sonraya bırakmak
practiceuygulamak, pratik yapmak
put offbaştan savmak, soğutmak
quitbırakmak, ayrılmak
recallhatırlamak
recommendönermek, tavsiye etmek
regrethayıflanmak, üzülmek
resistdirenmek
riskgöze almak, riske atmak
stopdurdurmak
suggestönermek
toleratekatlanmak, dayanmak
İngilizcede Gerunds Alan Fiiller

Edilgen Yapıda “Gerunds” Kullanımı

Edilgen yani “passive gerund” yapıları, özellikle eylemin öznesi değil de nesnesi üzerinde durulmak istendiğinde veya öznenin kim olduğunun önemsiz olduğu durumlarda kullanılır.

 • Active
  • Simple ➡️ V1 + Ving
   • 🇺🇸 He enjoys playing the guitar.
   • 🇹🇷 Gitar çalmaktan hoşlanır.
  • Perfect ➡️ V1 + having V3
   • 🇺🇸 He regrets having missed the concert last night.
   • 🇹🇷 Dün geceki konseri kaçırmış olmasından pişmanlık duyuyor.
 • Passive
  • Simple ➡️ V1 + being V3
   • 🇺🇸 He enjoys the guitar being played.
   • 🇹🇷 Gitarın çalınmasından keyif alır.
  • Perfect ➡️ V1 + having been V3
   • 🇺🇸 He regrets the concert having been missed last night.
   • 🇹🇷 Dün geceki konserin kaçırılmış olmasından pişmanlık duyuyor.

2 Yorum

  1. Aslında bazı sıfatlar gerund ile daha uyumlu olabilir. Bu durumda, sıfat genellikle bir eylemin süregelen veya alışılmış bir durumunu ifade eder. Benzer şekilde bazı sıfatlar da genellikle infinitive ile birlikte kullanılır. Bu durumda, sıfatı takip eden eylem, genellikle sıfatın nedenini veya sonucunu açıklar. Bu nedenle hangi yapının kullanılacağı büyük ölçüde bağlama bağlıdır. Bazı sıfatlar hem gerund hem de infinitive ile kullanılabilir, ancak anlamı değişebilir. Örneğin:

   “I stopped smoking.” (Sigara içmeyi bıraktım.)
   “I stopped to smoke.” (Sigara içmek için durdum.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏