B1 Seviye

İngilizcede Edilgen Yapı (Passive Voice)

Passive voice olarak bilinen İngilizcede edilgen yapı, eylemi yapan bilinmediğinde, anlaşılması güç olduğunda ya da önemli olmadığı durumlarda kullanılır.

Bir eylemi edilgen çatı yapabilmek için kullanılacak fiilin geçişli yani nesne alabilen bir fiil olması gerekir.

Not!

İngilizcede Edilgen Yapı

Edilgen yapı (edilgen çatı) eylemi kimin gerçekleştirdiğinden ziyade bizzat eylemin kendisine odaklanır:

Edilgen çatıyı yapabilmek için etken (active) cümledeki fiilin nesnesi, edilgen (passive) cümlede özne konumuna geçer ve etken cümledeki zamana göre be + past participle (V3) olacak şekilde kurgulanır:

The concert has been cancelled due to covid 19.
Konser, covid 19 nedeniyle iptal edilmiştir.

Edilgen çatı olan cümlelerde genel olarak eylemi kimin gerçekleştirdiği vurgulanmaz ancak bu bilgiyi de eklemek istiyorsak, edilgen cümleden sonra by… kullanarak eylemi yapanı ekleyebiliriz.

Not!
Active
Etken
I am reparing the car.
Arabayı tamir ediyorum.
Passive
Edilgen
The car is being repaired (by me)
Araba (benim tarafımdan) tamir ediliyor.

Kimi edilgen cümlelerde by yerine with kullanılabilir. Böylesi cümlelerde kast edilen ise işi yapan asıl şey yerine işi yapmaya vesile olan şey vurgulanmasıdır.

Not!
Passive
Edilgen
The path was covered with leaves.
Yol yapraklarla kaplıydı.
Passive
Edilgen
Our rivers are polluted with industrial waste.
Nehirlerimiz endüstriyel atıklarla kirleniyor.

Yukarıdaki ilk örneğimizde yolun yapraklarla kaplı olduğu vurgulanmak istemiştir ama buna yapraklar değil de örneğin rüzgar gibi bir özne sebep olduğu için by yerine with kullanılmıştır.

İkinci örneğimizde de benzer bir durum vardır. Keza endüstriyel atıklar kendi başlarına nehre akmazlar, buna vesile olan insan gibi bir özne sebep olduğu için benzer şekilde by yerine with kullanılmıştır.

İngilizcede Zamanlara Göre Edilgen Çatının Kurulması

Yukarıda da bahsettiğimiz ve örneklerde de görüleceğe üzere etken cümlenin nesnesi edilgen çatıda özne olup zamana göre edilgen çatının formatı değişmektedir. Aşağıdaki tabloda İngilizcedeki 12 zaman göre edilgen çatının kullanılışı listelenmiştir:

ZamanlarActive
(Etken)
Passive
(Edilgen)
Simple PresentSubject + V + Object
(Özne + Fiil + Nesne)

They break the window.
Onlar pencereyi kırar.
Subject + am/is /are + V3
(Özne + am/is/are + V3)

The window is broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırıldı.
Present ContinuousSubject + am/is/are + Ving + Object
(Özne + am/is/are + Ving + Nesne)

They are breaking the window.
Onlar pencereyi kırıyor.
Subject + am/is/are + being + V3
(Özne + am/is/are + being + V3)

The window is being broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırılıyor.
Simple PastSubject + V2 + Object
(Özne + V2 + Nesne)

They broke the window.
Onlar pencereyi kırdı.
Subject + was/were + V3
(Özne + was/were + V3)

The window was broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırıldı.
Past ContinuousSubject + was/were + Ving + Object
(Özne + was/were + Ving + Nesne)

They broke the window.
Onlar pencereyi kırıyordu.
Subject + was/were + being + V3
(Özne + was/were + being + V3)

The window was being broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırılıyordu.
Present PerfectSubject + have/has + V3 + Object
(Özne + have/has + V3 + Nesne)

They have broken the window.
Onlar pencereyi kırdı.
Subject + have/has + been + V3
(Özne + have/has + been + V3)

The window has been broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırılıyordu.
Present Perfect ContinuousSubject + have/has + been + Ving + Object
(Özne + have/has+ been + Ving + Nesne)

They have been breaking the window.
Onlar pencereyi kırıyorlar.
– (Nadiren kullanılır)
Past PerfectSubject + had + V3 + Object
(Özne + had + V3 + Nesne)

They had broken the window.
Onlar pencereyi kırmışlardı.
Subject + had + been + V3
(Özne + had + been + V3)

The window had been broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırılmıştı.
Past Perfect ContinuousSubject + had been + Ving + Object
(Özne + had + Ving + Nesne)

They had been breaking the window.
Onlar pencereyi kırıyorlarmış.
– (Kullanılmıyor)
Future Tense (am/is/are going to)Subject + am/is/are + going to + V1 + Object
(Özne + am/is/are + going to + V1 + Nesne)

They are going to break the window.
Onlar pencereyi kıracaklar.
Subject + am/is/are + going to + be + V3
(Özne + am/is/are + going to + be + V3)

The window going to be broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırılacak.
Future Tense (will)Subject +will + V1 + Object
(Özne + will + V1 + Nesne)

They will break the window.
Onlar pencereyi kıracaklar.
Subject + will + be + V3
(Özne + will + be + V3)

The window will be broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırılacak.
Future Prefect TenseSubject +will + have + V3 + Object
(Özne + will +have + V3 + Nesne)

They will have broken the window.
Onlar pencereyi kırmış olacaklar.
Subject + will + have + been + V3
(Özne + will + have + been + V3)

The window will have been broken (by them).
Pencere (onlar tarafından) kırılmış olacak.
Future Prefect Continuous TenseSubject +will + have + been + Ving + Object
(Özne + will +have + been+ Ving + Nesne)

They will have been breaking the window.
Onlar pencereyi kırıyor olmuş olacaklar.
– (Kullanılmıyor)
Zamanlara Göre İngilizcede Edilgen Yapı

İngilizcede Kip Belirteçlerine (Modals) Göre Edilgen Çatının Kurulması

Aşağıdaki tabloda İngilizcede kip belirteçleri ile edilgen çatının yapılışı gösterilmiştir:

Active
(Etken)
Active
(Etken)
Active
(Etken)
Passive
(Edilgen)
Passive
(Edilgen)
Passive
(Edilgen)
Subject
(Özne)
can
could
would
will
must
have to
had to
ought to
should
may
might
am/is/are able to
am/is/are going to
is/are to
used to
had better
had rather
would rather
V1 + ObjectSubject
(Özne)
can
could
would
will
must
have to
had to
ought to
should
may
might
am/is/are able to

is/are to
used to
had better

be + V3
Active
Etken
I can learn chess.
Satranç öğrenebilirim.
Passive
Edilgen
Chess can be learned.
Satranç öğrenilebilir.

Perfect modal ile kip belirteçleri ise aşağıdaki tablodaki gibi yapılır:

Active
(Etken)
Active
(Etken)
Active
(Etken)
Passive
(Edilgen)
Passive
(Edilgen)
Passive
(Edilgen)
Subject
(Özne)
can
could
would
must
ought to
should
may
might
have + V3 + ObjectSubject
(Özne)
can
could
would
must
ought to
should
may
might
have + been + V3
Active
Etken
I can have learned chess.
Satranç öğrenmiş olabilirim.
Passive
Edilgen
Chess can have been learned.
Satranç öğrenilebilirdi (öğrenmiş olunabilirdi).

İngilizcede Edilgen Yapı Kullanılma Nedenleri

  • Bilimsel makaleler gibi çoğu zaman işi kimin ya de neyin yaptığı önemli değil ya da konu dışı olduğu yerlerde edilgen çatı kullanılır.
  • Etken cümlenin nesnesi eğer öznesinden daha önemli ise edilgen çatı kullanılır.
  • Eğer işi yapan bilinmiyorsa edilgen çatı kullanılır.
  • Kimi durumlarda doğru anlamı verebilmek adına edilgen çatının kullanılması gerekebilir.
  • Bazı durumlarda işi yapan gizlenmek istenir. Böylesi durumlarda edilgen çatı kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.