B1 Seviye

İngilizcede “Type 2” (Second Conditional) Kullanımı

Bu yazımızda, “type 2” (second conditional) cümlelerinin İngilizcede nasıl kullanıldığına dair bol örnekli bir ders hazırladık.

“Type 2” Kullanımı

İngilizcede type 2, olası olmayan veya gerçekleşmesi pek de mümkün olmayan varsayımsal bir şartı anlatmak için kullanılır. Her ne kadar ilgili olayların gerçekleşmesi olası olsa da, gerçekleşme ihtimalleri çok düşüktür.

Bu yapının ilk bölümünde varsayımsal ifade (if clause) yer alırken ikinci bölümünde varsayımsal durumun sonucu (would V1 ya da could V1) yer almaktadır.

Şart CümlesiVirgülSonuç Cümlesi
If + simple past
If + V2
,present conditional
would/could + V1
If this thing happened,that thing would/could happen

If I had time (if clause), I would visit you (main clause).
Vaktim olsaydı (şartlı ifade) seni ziyaret ederdim (temel cümle).

❗ “If” kullanılan bölüm her ne kadar past tense ile kurulsa da, anlam “present” olmaktadır. Zira gerçeklere o an için ters düşen olay, zaman henüz bitmediği için hala gerçekleşebilir vaziyettedir.

❗ Koşulun belirtildiği yan cümle ile sonucu belirten ana cümlenin sırası değiştirilebilir. Böylesi durumlarda cümledeki anlam değişmez, ancak normalde kullanılan virgül bu durumda kullanılmaz. Bakınız:

Şart CümlesiSonuç Cümlesi
present conditional
would/could + V1
If + simple past
If + V2
that thing would/could happenIf this thing happened

I would visit you (main clause) if I had time (if clause).
Vaktim olsaydı (şartlı ifade) seni ziyaret ederdim (temel cümle).

❗ Şartlı cümlelerde “to be” fiilinin geçmiş zaman şekli olarak genellikle tüm zamirler için “were” kullanılır. Her ne kadar “I, he, she, it” gibi zamirler için “was” kullanmak dil bilgisel olarak yanlış olmasa da, “were” formu daha sık tercih edilir.

🇺🇸 If I were a rich man, I wouldn’t work.
🇹🇷 Zengin biri olsam çalışmazdım.
🇺🇸 If I were you, I would go and talk to Anna.
🇹🇷 Senin yerinde olsaydım, Anna ile konuşurdum.
🇺🇸 If I were you, I’d wear a suit.
🇹🇷 Ben olsam takım elbise giyerdim
🇺🇸 If I were Messi, I’d play for Galatasaray.
🇹🇷 Ben Messi’nin yerinde olsam Galatasaray’da oynardım.
🇺🇸 If he were an honest person, I would belive in him.
🇹🇷 Eğer dürüst bir insan olsaydı, ona inanırdım.


❗ Kibar sorular oluşturmak için “type 2” yapısı pekala kullanılabilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Would you mind if I opened the window?
🇹🇷 Pencereyi açsam rahatsız olur musunuz?
🇺🇸 Would it be possible if we rescheduled our meeting?
🇹🇷 Toplantımızı yeniden planlasak mümkün mü?
🇺🇸 Would it be okay if I used your computer?
🇹🇷 Bilgisayarınızı kullansam tamam mı?
🇺🇸 Would there be any problem if I took a day off tomorrow?
🇹🇷 Yarın bir gün izin alırsam bir sorun olur mu?
🇺🇸 Would it be acceptable if I brought my friend to the party?
🇹🇷 Partiye arkadaşımı getirsem kabul edilir mi?

Bu tür ifadeler, kibarlıkla bir istekte bulunma veya bir öneride bulunma amacıyla kullanılır ve alıcıya olumsuz bir cevap verme imkanı tanır. Bu nedenle, özellikle tanıdık olmayan kişilere veya resmi durumlarda kullanıldığında bu yapı oldukça kullanışlıdır.

“Type 2” Örnek Cümleler

🇺🇸 I would give a speech if I wasn’t so nervous.
🇹🇷 Bu kadar gergin olmasaydım bir konuşma yapardım.
🇺🇸 I would buy a new PC if I had enough money.
🇹🇷 Yeterli param olsa yeni bir bilgisayar alırdım.
🇺🇸 If I had more time, I’d talk to him.
🇹🇷 Daha fazla zamanım olsaydı, onunla konuşurdum.
🇺🇸 If I went by bus now, I would get there earlier.
🇹🇷 Şimdi otobüsle gitseydim, oraya daha erken gelirdim.
🇺🇸 If Tom had more money, he lend you some.
🇹🇷 Tom’un daha fazla parası olsaydı, sana biraz borç verirdi.
🇺🇸 We would invite them if the venue were bigger.
🇹🇷 Mekan daha büyük olsaydı onları da davet ederdik.
🇺🇸 If I had a car, I’d drive you to the party.
🇹🇷 Arabam olsaydı, seni partiye götürürdüm.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏