A2 Seviye

İngilizce Sayılar (En Küçükten En Büyüğe)

Başlıktan da anlaşılacağı üzere İngilizce sayılar adlı yazımızda en küçükten en büyüğe doğru sayıları telaffuzlarıyla beraber alt başlıklar halinde derledik.

İngilizce Rakamlar

Konumuzu anlaşılır kılmak adına tanımlarla başlayalım. Rakam, sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere denir. Bundan mütevellit, her bir rakam aynı zamanda sayı olarak kabul edilir. Ancak her bir sayı rakam olarak kabul edilmez. Bundan dolayı, sayıları öğrenebilmek adına öncelikle rakamları öğrenmemiz gerekir.

Aşağıdaki tabloda, İngilizcede rakamların nasıl yazıldığı, Türkçe karşılıkları ve okunuşlarını dinleyebileceğiniz butonlarla beraber eklenmiştir. Bakınız:

Rakamdinle
0zerosıfır
1onebir
2twoiki
3threeüç
4fourdört
5fivebeş
6sixaltı
7sevenyedi
8eightsekiz
9ninedokuz

❗ İngilizcede “0” için “zero” kelimesi yaygın olarak kullanılsa da, bazı durumlarda “oh” kelimesi de alternatif olarak kullanılır. Bu kullanım genellikle telefon numaraları okunurken veya alfasayısal kodlarda görülür. Örneğin, “0800” şeklinde bir numara “oh eight hundred” olarak okunabilir. Bunun dışında, özellikle resmi veya matematiksel bağlamlarda “zero” tercih edilir.

İngilizce Sayılar (Cardinal Numbers)

İngilizcede sayılar, miktar veya sıra belirtmeden nesnelerin sayısını ifade etmek için kullanıldığında “cardinal numbers” (sayma sayıları) olarak adlandırılırlar. Rakamlar gibi ezberlenmesi gereken sayılar olsa da büyük çoğunluğu belli bir mantık ışığında kurulur.


İngilizcede 11 ve 12 sayıları, tıpkı rakamlar gibi benzersiz isimlere sahip olup ezberlenmelidir. 13’ten başlayarak 19’a kadar olan sayılar ise, “teen” eki ile biten sayılar olarak adlandırılır. Zaten “teeneger” (ergen) kelimesi de, 13 ile 19 yaş aralığındaki genç bireyleri tanımlamak için ilgili sayıların özelliklerine atıf yapmak amacıyla türetilmiş bir kelimedir.


İngilizcede 20’den sonra gelen çift haneli sayılar, anlaşılması kolay bir mantığa göre oluşturulur. Bu mantık, Türkçedeki mantıkla büyük oranda benzerlik gösterdiğinden kolayca öğrenebileceğinizi düşünüyorum. Her iki dilde de 20’den sonraki sayıları kurabilmek için önce sayının onlar hanesi (yirmi, otuz, kırk, vb.) ardından da birlik hanesi (iki, dört, altı, sekiz, vb.) yazılır.

Bir diğer husus ise, çift haneli sayıların yazımında, onluklar ve birlikler arasında bir kısa çizgi (-) kullanılmasıdır. Bu yazım şekli, sayıların İngilizcedeki telaffuzuna uygun bir şekilde yapılandırılmıştır ve öğrencilerin sayıları hem sayısal olarak hem de yazılı olarak doğru bir şekilde öğrenmelerine yardımcı olur. Örneğin, “yirmi” ve “iki” bir araya gelerek “yirmi iki” (twenty-two) oluşturur. Benzer şekilde, “otuz” ve “dört” birleşerek “otuz dört” (thirty-four) oluşturur.


Çift haneli sayıların yazım mantığını anladıysanız üç haneli sayıların yazım mantığını anlamak da pekala kolay olacaktır. Tıpkı Türkçedeki gibi İngilizcede de üç haneli sayıları yazarken önce yüzler (hundred) hanesindeki sayıyı yazarız. Ardından onlar ve birler basamağı aralarında tire (-) olacak şekilde yazılır. Örneğin, “three hundred twenty-two” (üç yüz yirmi iki), “four hundred thirty-four” (dört yüz otuz dört) gibi. Yüzler basamağı “hundred” kelimesi ile ifade edilir ve ardından doğrudan onlar ve birlikler basamağı eklenir.


Yüzler basamağını yazmayı öğrendiyseniz diğer sayıları yazmak sadece ilgili kelimeleri öğrenmenize bakar. Örneğin dört haneli sayıları yazmak için binler basamağını temsilen “thousand” kelimesi kullanılır. İngilizcede dört haneli sayıların yazımı için binler ve yüzler basamaklarının bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilir. Örneğin, “three thousand one hundred fifty” (üç bin yüz elli) sayısı gibi.

❗ Yazım kuralları açısından, İngilizcede binlik ayırıcı olarak virgül, ondalık ayırıcı olarak ise nokta kullanılır. Buna karşılık Türkçede ise binlik ayırıcı nokta, ondalık ayırıcı olarak virgül kullanılır.

Genel hatlarıyla öğrendiğimize göre artık alt kategoriler halinde İngilizce sayılar konumuzu işlemeye başlayabiliriz.

20’ye Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 10, 11 ve 12 sayıları kuralsız olduğu için ezberlenmesi gerekir.

13’den 19’a kadar olan sayıları yazarken birler basamağına “on anlamına gelen “-teen kelimesi getirilir. Her ne kadar bu sayıların Türkçe karşılıkları onlar ve birler basamağı sıralamasıyla yazılsa da İngilizcede tam tersi olacak şekilde yazılır. Ayrıca, Türkçede onlar ve birler basamağı ayrı olarak yazılıyorken İngilizcede birleşik yazılır.

Sayıdinle
10tenon
11elevenon bir
12twelveon iki
13thirteenon üç
14fourteenon dört
15fifteenon beş
16sixteenon altı
17seventeenon yedi
18eighteenon sekiz
19nineteenon dokuz
İngilizce 20’ye Kadar Sayılar

100’e Kadar İngilizce Sayılar

20 ile 99 arasında kalan çift sayılar belli bir kurala göre yazılır. Sayılar, büyük basamaktan küçük basamağa doğru olacak şekilde yazılır ve onlar basamağındaki sayıya -“ty” eklenir.

Türkçede bu sayılar ayrı ayrı yazılırken (Ör: otuz sekiz) İngilizcede ise arada bir tre (-) işareti getirilir (Ör: thirthy-eight).

Aşağıdaki tabloda 20’den 30’a kadar olan sayıları telaffuzlarıyla beraber inceleyebilirsiniz:

Sayıdinle
20twentyyirmi
21twenty-oneyirmi bir
22twenty-twoyirmi iki
23twenty-threeyirmi üç
24twenty-fouryirmi dört
25twenty-fiveyirmi beş
26twenty-sixyirmi altı
27twenty-sevenyirmi yedi
28twenty-eightyirmi sekiz
29twenty-nineyirmi dokuz
30thirtyotuz
40fortykırk
50fiftyelli
60sixtyaltmış
70seventyyetmiş
80eightyseksen
90ninetydoksan
100one hundredyüz
100’e Kadar İngilizce Sayılar

1000’e Kadar İngilizce Sayılar

100’den 1000’e kadar olan sayılar 100’er artışla aşağıdaki tabloda telaffuzlarıyla beraber listelenmiştir. Sayılar Türkçedeki gibi ayrı yazılır.

Sayıdinle
100one hundredyüz
200two hundrediki yüz
300three hundredüç yüz
400four hundreddört yüz
500five hundredbeş yüz
600six hundredaltı yüz
700seven hundredyedi yüz
800eight hundredsekiz yüz
900nine hundreddokuz yüz
1000one thousandbin

100’den 1000’e Kadar Rastgele Sayılar

100’den 1000’e kadar olan sayılarda Türkçedekine benzer şekilde önce yüzler basamağı sonra onlar ve sora birler basamağı şeklinde söylenir. Yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki sayılar tıpkı Türkçedeki gibi ayrı yazılırken (Ör: two hundred forty = iki yüz kırk) iki basamaklı sayılar ise yine – işareti ile gösterilir (Ör: two hundred forty-two = iki yüz kırk iki)

Sayıdinle
244two hundred forty-fouriki yüz kırk dört
785seven hundred eighty-fiveyedi yüz seksen beş
638six hundred thirty-eightaltı yüz otuz sekiz
127one hundred twenty-sevenyüz yirmi yedi
333three hundred thirty-threeüç yüz otuz üç

İngilizcede 1000 ve Katları

İngilizcede 1000 sayısı thousand olarak bilinmektedir. Milyon ifadesi için million, milyar ifadesi için billion ve trilyon ifadesi için ise trillion kelimeleri kullanılır. Tıpkı Türkçedeki en büyük basamaktan en küçük basamağa doğru olacak şekilde yazılır.

Sayıdinle
1.000one thousandbin
5.000five thousandbeş bin
10.000ten thousandon bin
100.000one hundred thousandyüz bin
“]
1.000.000one millionbir milyon
1.000.000.000one billionbir milyar
1.000.000.000.000one trillionbir trilyon

8 Yorum

  1. Merhaba selamlar olsun size evde Almanca adli sitenizden geliyorum o siteniz bana çok yardım etmişti şimdi bu sitenizinde bana çok katkıda bulunacağından eminim salgılarımla basarilarinizin devamını diliyorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏