A2 Seviye

İngilizce Sayılar (En Küçükten En Büyüğe)

Başlıktan da anlaşılacağı üzere İngilizce sayılar adlı yazımızda en küçükten en büyüğe doğru sayıları telaffuzlarıyla beraber alt başlıklar halinde derledik.

İngilizce Rakamlar

İngilizcede rakamların ezberlenmesi gerekir. İngilizce rakamlar, telaffuzlarını dinleyebileceğiniz butonlarla beraber aşağıdaki tabloda derlenmiştir.

0 zerosıfır
1 onebir
2 twoiki
3 threeüç
4 fourdört
5 fivebeş
6 sixaltı
7 sevenyedi
8 eightsekiz
9 ninedokuz

20’ye Kadar İngilizce Sayılar

İngilizcede 10, 11 ve 12 sayıları kuralsız olduğu için ezberlenmesi gerekir. 13’den 19’a kadar olan sayılarda ise birler basamağına on anlamına gelen –teen eki getirirlir. Ayrıca dikkat etmek gerekir ki bu sayıların yazımı Türkçede ayrı yazılıyorken İngilizcede birleşik yazılır.

10 tenon
11 elevenon bir
12 twelveon iki
13 thirteenon üç
14 fourteenon dört
15 fifteenon beş
16 sixteenon altı
17 seventeenon yedi
18 eighteenon sekiz
19 nineteenon dokuz
İngilizce 20’ye Kadar Sayılar

30’a Kadar İngilizce Sayılar

20 ile 99 arasında kalan çift sayılar belli bir kurala göre yazılır: Sayılar okunurken büyük basamaktan küçük basamağa doğru söylenir ve onlar basamağındaki sayıya –ty eklenir.

Türkçede bu sayılar ayrı ayrı yazılırken (Ör: otuz sekiz) İngilizcede ise arada bir tre (-) işareti getirilir (Ör: thirthy-eight). Aşağıdaki tabloda 20’den 30’a kadar olan sayıları telaffuzlarıyla beraber inceleyebilirsiniz:

20 twentyyirmi
21 twenty-oneyirmi bir
22 twenty-twoyirmi iki
23 twenty-threeyirmi üç
24 twenty-fouryirmi dört
25 twenty-fiveyirmi beş
26 twenty-sixyirmi altı
27 twenty-sevenyirmi yedi
28 twenty-eightyirmi sekiz
29 twenty-nineyirmi dokuz
30’a Kadar İngilizce Sayılar

100’e Kadar İngilizce Sayılar

20 ile 99 arasında kalan çift sayılar belli bir kurala göre yazılır demiştik haliyle yazıyı gereksiz uzatmamak adına bu sayıları tek tek yazma yerine 10’arlı artışla 100’e kadar sayıları derledik:

10 tenon
20 twentyyirmi
30 thirtyotuz
40 fortykırk
50 fiftyelli
60 sixtyaltmış
70 seventyyetmiş
80 eightyseksen
90 ninetydoksan
100 one hundredyüz
İngilizce 100’e Kadar Sayılar

1000’e Kadar İngilizce Sayılar

100’den 1000’e kadar olan sayılar 100’er artışla aşağıdaki tabloda telaffuzlarıyla beraber listelenmiştir. Sayılar Türkçedeki gibi ayrı yazılır.

100 one hundredyüz
200 two hundrediki yüz
300 three hundredüç yüz
400 four hundreddört yüz
500 five hundredbeş yüz
600 six hundredaltı yüz
700 seven hundredyedi yüz
800 eight hundredsekiz yüz
900 nine hundreddokuz yüz
1000 one thousandbin

100’den 1000’e Kadar Rastgele Sayılar

100’den 1000’e kadar olan sayılarda Türkçedekine benzer şekilde önce yüzler basamağı sonra onlar ve sora birler basamağı şeklinde söylenir. Yüzler basamağındaki rakam ile onlar basamağındaki sayılar tıpkı Türkçedeki gibi ayrı yazılırken (Ör: two hundred forty = iki yüz kırk) iki basamaklı sayılar ise yine – işareti ile gösterilir (Ör: two hundred forty-two = iki yüz kırk iki)

244 two hundred forty-fouriki yüz kırk dört
785 seven hundred eighty-fiveyedi yüz seksen beş
638 six hundred thirty-eightaltı yüz otuz sekiz
127 one hundred twenty-sevenyüz yirmi yedi
333 three hundred thirty-threeüç yüz otuz üç

İngilizcede 1000 ve Katları

İngilizcede 1000 sayısı thousand olarak bilinmektedir. Milyon ifadesi için million, milyar ifadesi için billion ve trilyon ifadesi için ise trillion kelimeleri kullanılır. Tıpkı Türkçedeki gibi bu sayılar da her zaman en büyük basamaktan en küçük basamağa doğru olacak şekilde okunur.

1.000 one thousandbin
5.000 five thousandbeş bin
10.000 ten thousandon bin
100.000 one hundred thousandyüz bin
1.000.000 one millionbir milyon
1.000.000.000 one billionbir milyar
1.000.000.000.000 one trillionbir trilyon

6 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.