İngilizce Zamanlar

İngilizcede Gelecek Zaman (Simple Future Tense)

Bu dersimizde, İngilizcede gelecek zaman anlatımları yapabilmek için kullanılan “simple future tense” konusunu anlatacağız. Dersin sonunda, İngilizcede gelecek zamanın hangi durumlarda kullanıldığını, hangi formlarda olduğunu ve hangi zaman zarflarıyla kullanıldığını anlamış olacaksınız.

İngilizcede Gelecek Zaman

“Simple future tense”, İngilizcede gelecekte gerçekleşecek eylemleri veya durumları ifade etmek için kullanılır. Bu zaman dilimi, planlanmış eylemleri, kesinleşmemiş niyetleri veya tahminleri ifade etmek için sıklıkla kullanılır.

Türkçede, gelecek zaman anlamı büyük ünlü uyumuna uygun olacak şekilde fiil köküne eklenen “-ecek” veya “-ecek” ekleriyle yapılır. İngilizcede ise bu anlam, “will” veya “be going to” yapıları kullanılarak sağlanır.

Ancak belirtmek isterim ki, verilmek istenen gelecek anlamına bağlı olarak bu iki yapıdan biri tercih edilmelidir. Birbirlerinin yerine kullanılmamalıdır. Haliyle akıllara; “Peki, ne zaman ‘will’, ne zaman ‘be going to’ kullanmalıyım?” gibi bir soru gelecektir.

Şöyle cevap verelim; “will” genellikle spontan kararlar, tahminler veya belirsiz gelecek eylemleri için tercih edilirken, “be going to” yapısı planlanmış veya neredeyse kesinleşmiş gelecek eylemlerini ifade etmek için kullanılır.

İngilizcede “will” ile Gelecek Anlatımı

Örneklere geçmeden önce, “will” ile kurulan gelecek zaman anlatımlarındaki olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl kurulduğunu inceleyerek başlayalım.

“Will” ile Olumlu Cümleler

Olumlu cümlelerde, “will” yardımcı fiili doğrudan öznenin ardından gelir ve onu fiilin yalın hali takip eder. Aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerine göre bu yapı derlenmiştir:

ÖzneWillFiil
I, you, we, they, he, she, itwill
‘ll
V1

🇺🇸 I will go to the store later.
🇹🇷 Mağazaya daha sonra gideceğim.
🇺🇸 They will start a new project next week.
🇹🇷 Önümüzdeki hafta yeni bir projeye başlayacaklar.

“Will” ile Olumsuz Cümleler

“Will” yardımcı fiiliyle olumsuz cümleler oluşturmak için, “will” kelimesinin ardına “not” eklenir ve bu birleşik şekli “will not” veya kısaltılmış hali “won’t” şeklindedir.

ÖzneWillFiil
I, you, we, they, he, she, itwill not
won’t
‘ll not
V1

🇺🇸 I will not (won’t) go to the store later.
🇹🇷 Mağazaya daha sonra gitmeyeceğim.
🇺🇸 She will not (wont) finish her homework tonight.
🇹🇷 Ödevini bu gece bitiremeyecek.
🇺🇸 They will not (wont) start a new project next week.
🇹🇷 Önümüzdeki hafta yeni bir projeye başlamayacaklar.

“Will” ile Soru Cümleleri

“Will” yardımcı fiiliyle soru cümleleri oluşturmak için, “will” öznenin önüne getirilir ve ardından fiilin yalın hali kullanılır. Pekala olumsuz sorular da yapılmaktadır. Bakınız:

WillÖzneFiil
➕ will
➖ will
➖ won’t
I, you, we, they, he, she, it
I, you, we, they, he, she, it not
I, you, we, they, he, she, it
V1

🇺🇸 Will I be pretty, will I be rich?
🇹🇷 Güzel olacak mıyım, zengin olacak mıyım?
🇺🇸 Will she finish her homework tonight?
🇹🇷 Bu gece ödevini bitirebilecek mi?
🇺🇸 Won’t they start a new project next week?
🇹🇷 Gelecek hafta yeni bir projeye başlamayacaklar mı?

Bu tarz sorulara verilen cevaplar “evet” ve “hayır” içerdiği için böylesi sorulara “yes/no questions” denir. İngilizcede “simple future tense” ile yapılan “yes/no questions” sorularına aşağıdaki gibi cevap verilir:

ÖzneSoru CümlesiEvet Hayır
IWill I go to the store later?Yes, I will.No, I won’t.
YouWill you finish your homework tonight?Yes, I will.No, I won’t.
He/She/ItWill he/she/it start a new project next week?Yes, he/she/it will.No, he/she/it won’t.
We/TheyWill we/they have dinner at a restaurant?Yes, we/they will.No, we/they won’t.

İngilizcede “will” Hangi Durumlarda Kullanılır?

⭐ Konuşma esnasında bahsi geçen eylemlerin ani karar, teklif veya söz verme şeklinde verildiği durumlarda kullanılır:

🇺🇸 I will have the pizza and fries combo, please.
🇹🇷 Pizza ve patates kızartması alayım lütfen.
🇺🇸 Ok, I will help you.
🇹🇷 Tamam sana yardım edeceğim.
🇺🇸 I’m very hungry. I will make a sandwiches.
🇹🇷 Ben çok açım. Sandviç yapacağım.


⭐ Varsayım, beklenti, umut veya kişisel bilgi veya tecrübeye dayalı tahminlerde kullanılır:

🇺🇸 You should watch Interstellar. I’m sure you’ll love it.
🇹🇷 Interstellar’ı izlemelisin. Eminim seveceksin.
🇺🇸 I think Italy will win the 2020 Euro Cup.
🇹🇷 2020 Euro Cup’ı İtalya’nın kazanacağını düşünüyorum.


⭐ Resmi ifadelerde programlanmış eylemleri ifade etmede kullanılır:

🇺🇸 The summit will start four days later.
🇹🇷 Zirve dört gün sonra başlayacak.
🇺🇸 Her engagement will take place at Dubai Miracle Garden in July.
🇹🇷 Nişanı Temmuz ayında Dubai Miracle Garden’da gerçekleşecek.

İngilizcede “be going to” ile Gelecek Anlatımı

Benzer şekilde, “be going to” ile kurulan gelecek zaman anlatımlarındaki olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl kurulduğunu inceleyelim.

“Be going to” ile Olumlu Cümleler

Bu yapı olumlu cümlelerde, ilk olarak öznenin uyumlu olduğu “to be” (am, is, are) fiilini seçer, ardından “going to” ve fiilin yalın halinin eklenmesiyle oluşturulur.

ÖzneTo beFiil
Iam
‘m
going to + V1
you, we, theyare
‘re
he, she, itis
‘s

🇺🇸 I am going to start a new job on Monday.
🇹🇷 Pazartesi günü yeni bir işe başlayacağım.
🇺🇸 She is going to wear her red dress in the party tonight.
🇹🇷 Bu geceki partide kırmızı elbisesini giyecek.
🇺🇸 We are going to sell the car next month.
🇹🇷 Önümüzdeki ay arabayı satacağız.

“Be going to” ile Olumsuz Cümleler

“Be going to” yapısı ile olumsuz cümleler, “to be” fiiline “not” olumsuzu eklenerek ve ardından “going to” ve fiilin yalın halinin eklenmesiyle oluşturulur.

ÖzneTo beFiil
Iam not
‘m not
going to + V1
you, we, theyare not
‘re not
aren’t
he, she, itis not
‘s not
isn’t

🇺🇸 I’m not going to start a new job on Monday.
🇹🇷 Pazartesi günü yeni bir işe başlamayacağım.
🇺🇸 She is not (isn’t) going to wear her red dress in the party tonight.
🇹🇷 Bu geceki partide kırmızı elbisesini giymeyecek.
🇺🇸 We are not (aren’t) going to sell the car next month.
🇹🇷 Arabayı önümüzdeki ay satmayacağız.

“Be going to” ile Soru Cümleleri

“Be going to” yapısı ile soru cümleleri oluşturmak için, “am,” “is,” veya “are” yardımcı fiilleri öznenin önüne getirilir ve ardından “going to” ve fiilin yalın hali eklenir. Pekala olumsuz sorular da yapılmaktadır. Bakınız:

ÖzneTo beFiil
➕ am
➖ am
➖ aren’t
I
I not
I
going to + V1
➕ are
➖ are
➖ aren’t
you, we, they
you, we, they not
you, we, they
➕ is
➖ is
➖ isn’t
he, she, it
he, she, it not
he, she, it

🇺🇸 Am I going to start a new job on Monday?
🇹🇷 Pazartesi günü yeni bir işe mi başlayacağım?
🇺🇸 Is she going to wear her red dress in the party tonight?
🇹🇷 Bu akşamki partide kırmızı elbisesini giyecek mi?
🇺🇸 Are we going to sell the car next month?
🇹🇷 Önümüzdeki ay arabayı satacak mıyız?

Bu tarz sorulara verilen cevaplar “evet” ve “hayır” içerdiği için böylesi sorulara “yes/no questions” denir. “Simple future tense” ile yapılan “yes/no questions” sorularına aşağıdaki gibi cevap verilir:

ÖzneSoru CümlesiEvet Hayır
IAm I going to start a new job on Monday?Yes, I am.No, I am not.
YouAre you going to start a new job on Monday?Yes, I am.No, I am not.
He/She/ItIs he/she/it going to come here?Yes, he/she/it is.No, he/she/it isn’t.
We/TheyAre we/they going to sell the car next month?Yes, we/they are.No, we/they aren’t.

İngilizcede “be going to” Hangi Durumlarda Kullanılır?

⭐ Önceden planlanmış veya niyetlenmiş eylemlerde kullanılır:

🇺🇸 We are going to buy a car.
🇹🇷 Bir araba satın alacağız.
🇺🇸 I am going to pay my debts tomorrow.
🇹🇷 Yarın borçlarımı ödeyeceğim.
🇺🇸 I am going to start exercising regularly.
🇹🇷 Düzenli spor yapmaya başlayacağım.

Önemli bir notu paylaşmamız gerekmekte. Malumunuz, İngilizcede şimdiki zaman vasıtasıyla gelecekte planlanmış eylemlerin gelecek anlatımları yapılmakta. Haliyle benzer bir anlatımın (hemen yukarıdaki örneklerde de göreceğiniz üzere) “be going to” kalıbıyla da anlatılabilmesinden ötürü kafa karışıklığı yaşanmakta.

Şimdiki zaman anlatımlarıyla yapılan gelecek anlatımları net bir tarih ve çok daha güçlü bir kesinlik verir. Alttaki örnekleri incelediğinizde bu durumun farkını net bir şekilde göreceksiniz.

🇺🇸 We’re getting married on April 11th.
🇹🇷 11 Nisan’da evleniyoruz.
🇺🇸 We’re going to get married this year.
🇹🇷 Bu yıl evleneceğiz.


⭐ Gelecekle olacak bir eylem hakkında yapılan tahminlerde kullanılabilir. Bu tahminler kişisel tecrübeden ziyade kanıtlara dayalı bir şekilde yapılır. Bu kanıtlardan kastedilen ise bahsi geçen eylemin gerçekleşme ihtimalinin yükselten verilere dayanarak yapılan tahminlerdir.

🇺🇸 Look at the sky. It’s going to rain soon.
🇹🇷 Gökyüzüne bak. Yakında yağmur yağacak.
🇺🇸 I am going to start exercising regularly.
🇹🇷 Düzenli spor yapmaya başlayacağım.


❗ Genel olarak “go” ve “come” fiilleri “going to” kalıbı ile pek kullanılmaz. Onun yerine bu fiiller şimdiki zaman olarak kullanılır.

🇺🇸 I am going to go to the store later.
🇺🇸 I am going to the store later.
🇹🇷 Mağazaya daha sonra gideceğim.

🇺🇸 She is going to come to the party tonight.
🇺🇸 She is coming to the party tonight.
🇹🇷 Bu akşam partiye geliyor.


❗ Gündelik konuşmalarda “be going to” kalıbı gonna (going to = gonna) şeklinde kısaltılarak kullanılmaktadır.

🇺🇸 I am going to listen to music.
🇺🇸 I am gonna listen to music.
🇹🇷 Ben müzik dinleyeceğim.

“Simple Future Tense” ile Kullanılan Zaman Zarfları

Aşağıdaki tabloda gelecek zaman ile yaygın bir şekilde kullanılan zaman zarfları derlenmiştir. Her bir zaman zarfı için örnek cümleleri de inceleyebilirsiniz.

tomorrowyarın
tomorrow morningyarın sabah
tomorrow afternoonyarın öğlen
tomorrow eveningyarın akşam
tomorrow nightyarın gece
the day after tomorrowöbür gün, yarından sonraki gün
from now onbu günden itibaren
next weekönümüzdeki (gelecek) hafta
next weekendönümüzdeki haftasonu
next Mondayönümüzdeki pazartesi
next monthönümüzdeki ay
next Julyönümüzdeki temmuz
next springönümüzdeki bahar
next yearönümüzdeki yıl
in 20502050’de
in the futureileride, gelecekte
in the near futureyakın gelecekte
soonyakında, yakın zamanda
before longçok geçmeden
in a few daysbirkaç gün içinde
Simple Future Tense ile Kullanılan Zaman Zarfları

🇺🇸 I will call you tomorrow.
🇹🇷 Yarın seni arayacağım.
🇺🇸 I have a meeting tomorrow morning.
🇹🇷 Yarın sabah bir toplantım var.
🇺🇸 The concert is tomorrow night.
🇹🇷 Konser yarın gece.
🇺🇸 I will finish this task the day after tomorrow.
🇹🇷 Bu görevi öbür gün tamamlayacağım.
🇺🇸 From now on, I will exercise every morning.
🇹🇷 Bu günden itibaren her sabah egzersiz yapacağım.
🇺🇸 We are going on vacation next week.
🇹🇷 Önümüzdeki hafta tatile çıkıyoruz.
🇺🇸 I’m attending a workshop next weekend.
🇹🇷 Önümüzdeki haftasonu bir atölye çalışmasına katılıyorum.
🇺🇸 Next Monday is my day off.
🇹🇷 Önümüzdeki pazartesi benim izin günüm.
🇺🇸 They are moving to a new house next month.
🇹🇷 Önümüzdeki ay yeni bir eve taşınıyorlar.
🇺🇸 We are planning a family reunion next July.
🇹🇷 Önümüzdeki temmuzda bir aile buluşması planlıyoruz.
🇺🇸 The new project will start next spring.
🇹🇷 Yeni proje önümüzdeki bahar başlayacak.
🇺🇸 I am graduating next year.
🇹🇷 Önümüzdeki yıl mezun oluyorum.
🇺🇸 In 2050, we might have colonized Mars.
🇹🇷 2050’de Mars’ı kolonileştirmiş olabiliriz.
🇺🇸 In the future, technology will be even more advanced.
🇹🇷 Gelecekte, teknoloji daha da ileri olacak.
🇺🇸 We plan to buy a new car in the near future.
🇹🇷 Yakın gelecekte yeni bir araba almayı planlıyoruz.
🇺🇸 I will see you soon.
🇹🇷 Seni yakında göreceğim.
🇺🇸 She will realize her mistake before long.
🇹🇷 Çok geçmeden hatasını fark edecek.
🇺🇸 He is returning from his trip in a few days.
🇹🇷 Birkaç gün içinde seyahatinden dönüyor.

İngilizcede “will” ve “be going to” Farkı

İngilizcede “will” ve “be going to” arasındaki farklar genel hatlarıyla aşağıdaki tablodaki gibidir:

DurumWill Be Going To
Anlık kararlar✔️
Planlanmış eylemler✔️
Tahminler veya varsayımlar✔️
Kişisel görüş veya tecrübeye dair tahminler✔️
Kesinleşmiş niyetler✔️
Genel geçer gelecek eylemleri✔️
Önceden düşünülmüş eylemler✔️
Simple Future Tense: “Will” ve “Be going to” Farkı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏