A2 Seviye

İngilizcede “both” ve “neither” Farkı Nedir?

Bu yazımızda, İngilizcedeki “both” ve “neither” kullanımı üzerine bol örnekleri olan detaylı bir konu anlatımı yaptık.

“Both” Kullanımı

“Both” İngilizcede “her ikisi de” anlamında kullanılır. Anlamından da anlaşılacağı üzere iki şeyin veya iki kişinin belirli bir özelliğe veya duruma sahip olduğunu ifade eder.

Örneğin: “Both John and Mary are doctors.” (John da Mary de doktorlar.) cümlesinde, John ve Mary’nin her ikisinin de doktor olduğu ifade edilmiştir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Both of my parents are doctors.
🇹🇷 Ebeveynlerimin her ikisi de doktor.
🇺🇸 Both cars are fast.
🇹🇷 Her iki araba da hızlı.
🇺🇸 Both of these books are interesting.
🇹🇷 Bu kitapların her ikisi de ilginç.
🇺🇸 Both dogs are friendly.
🇹🇷 Her iki köpek de dost canlısı.
🇺🇸 Both teams played well.
🇹🇷 Her iki takım da iyi oynadı.
🇺🇸 Both of my friends are coming to the party.
🇹🇷 Arkadaşlarımın her ikisi de partiye geliyor.

“Neither” Kullanımı

Benzer şekilde “neither” da İngilizcede “her ikisi de değil, hiçbiri” anlamında kullanılır. Anlamından da anlaşılacağı üzere iki şeyin veya iki kişinin belirli bir özelliğe veya duruma sahip olmadığı anlatılır.

“Neither” anlam olarak olumsuz olduğu için cümleye olumsuzluk katan “not” gibi kelimeler gelmez. Türkçede “hiçbiri” şeklinde çevrilince sanki ikiden fazla kişi veya şey arasında kullanılabilir gelse de bu kullanım yanlış olacaktır. Eğer ikiden fazla kişi veya nesne kullanılacaksa “neither” yerine “none” kullanılır.

Örneğin: “Neither John and Mary are doctors.” (John da Mary de doktorlar.) cümlesinde, John ve Mary’nin her ikisinin de doktor olmadığı ifade edilmiştir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Neither of my parents is a doctor.
🇹🇷 Ebeveynlerimin hiçbiri doktor değil.
🇺🇸 Neither car is fast.
🇹🇷 Hiçbir araba hızlı değil.
🇺🇸 Neither of these books is interesting.
🇹🇷 Bu kitapların hiçbiri ilginç değil.
🇺🇸 Neither dog is friendly.
🇹🇷 Hiçbir köpek dost canlısı değil.
🇺🇸 Neither team played well.
🇹🇷 Hiçbir takım iyi oynamadı.
🇺🇸 Neither of my friends is coming to the party.
🇹🇷 Arkadaşlarımın hiçbiri partiye gelmiyor.

Özetlemek gerekirse, “both” iki nesnenin veya kişinin de belirli bir özellik veya duruma sahip olduğunu ifade ederken, “neither” iki nesnenin veya kişinin hiçbirinin belirli bir özellik veya duruma sahip olmadığını ifade eder. Ayrıca her ikisi de sayılabilen ve sayılamayan isimlerle beraber kullanılabilir.

BOTHNEITHER
Sayılabilen&SayılamayanSayılabilen&Sayılamayan
İkisi deİkisi de değil, hiçbiri
both ve neither

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏