B1 Seviye

İngilizcede “Infinitives” Konu Anlatımı

Bu yazımızda, İngilizcede sık sık “gerunds ile hatırlanan ve haliyle çetrefilli bir konu olarak akıllarda yer etmiş olan “infinitives hakkında detaylı bir anlatım yapacağız.

İngilizcede “Infinitives” (Eylemlik) Yapısı

Bilindiği üzere, fiil kök veya gövdelerinden yapım ekleriyle türetilerek isim, sıfat ve zarf olarak kullanılan kelimelere eylemsi (fiilimsi) denilmektedir.

Türkçeye eylemlik olarak çevrilen infinitive, eylemsiler içinde en fazla farklı kullanıma sahip olandır. Bilindiği üzere eylemlik, fiilin kişi ve çoğu vakit zaman göstermeyip ancak eylem bildiren ve tümleç alabilen şekillerine denilmektedir.

İngilizcede infinitive, to alan eylemlik (full infinitive) ve to almayan eylemlik (bare infinitive) olmak üzere ikiye ayrılır:

 • Full Infinitive
  • 🇺🇸 I want to sleep.
  • 🇹🇷 Uyumak istiyorum
 • Bare Infinitive
  • 🇺🇸 I had better sleep.
  • 🇹🇷 Uyusam iyi olur.

Aşağıda bu farklar hem “simple” ve “perfect” zamanlarda hem de etken ve edilgen formlarında olacak şekilde gösterilmiştir:

 • Full Infinitive – Active (Etken Cümle) – Simple
  • 🇺🇸 to hear someone
  • 🇹🇷 birini duymak
  • 🇺🇸 to be hearing someone
  • 🇹🇷 birini duyuyor olmak
 • Full Infinitive – Passive (Edilgen Cümle) – Simple
  • 🇺🇸 to be heard
  • 🇹🇷 duyulmak
 • Full Infinitive – Active (Etken Cümle) – Perfect
  • 🇺🇸 to have heard someone
  • 🇹🇷 birini duymuş olmak
  • 🇺🇸 to have been hearing someone
  • 🇹🇷 birini duymuş olmak
 • Full Infinitive – Passive (Edilgen Cümle) – Perfect
  • 🇺🇸 to have been heard
  • 🇹🇷 duyulmuş olmak
 • Bare Infinitive – Active (Etken Cümle) – Simple
  • 🇺🇸 hear someone
  • 🇹🇷 birini duymak
 • Bare Infinitive – Passive (Edilgen Cümle) – Simple
  • 🇺🇸 be heard
  • 🇹🇷 duyulmak

“Full Infinitive” (“to” Alan Eylemlikler)

Bu tarz eylemlikler, cümle içinde çeşitli görevlerde kullanılırken “to almaktadır.

⭐ Cümlenin öznesi olarak kullanılabilir.

🇺🇸 For David to speak German is difficult.
🇹🇷 David için Almanca konuşmak zordur.
🇺🇸 To be a university student requires an inquiring personality.
🇹🇷 Üniversite öğrencisi olmak sorgulayıcı bir kişilik gerektirir.
🇺🇸 To save money and to buy a car now seems impossible.
🇹🇷 Para biriktirmek ve bir araba satın almak artık imkansız görünüyor.


⭐ “It” şahıs zamiri ile birlikte, bazı eylemler, sıfatlar ve isimler özne olan “infinitiv” öbekleri yerine kullanılabilir.

🇺🇸 It appears too imposible to reach an agreement.
🇹🇷 Bir anlaşmaya varmak çok imkansız görünüyor.
🇺🇸 It seems to be difficult to find a work nowadays.
🇹🇷 Günümüzde iş bulmak zor görünüyor.
🇺🇸 It jeopardizes your health to eat nothing but junk food.
🇹🇷 Abur cuburdan başka bir şey yememek sağlığınızı tehlikeye atar.

Ek olarak sıfatlar aşağıdaki şekillerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır:

impossible
easy
difficult
it isnecessary(for someone)to introduce changes in the tax system in Turkey.
disastrous
foolish
advisable

⭐ “To be” fiilinin tümleci olarak kullanılabilir:

🇺🇸 To live is to die.
🇹🇷 Yaşamak ölmek içindir.
🇺🇸 To be or not to be.
🇹🇷 Olmak ya da olmamak.
🇺🇸 The aim of education should be to teach the child to think, not what to think.
🇹🇷 Eğitimin amacı çocuğa ne düşüneceğini değil, düşünmesini öğretmek olmalıdır.
🇺🇸 James’ only goal in life is to be a king.
🇹🇷 James’in hayattaki tek amacı Kral olmaktır.


Subject + be + Superlative + to + Infinitive şeklinde kullanılabilir:

🇺🇸 Tom is the cleverest person to solve this problem.
🇹🇷 Tom bu sorunu çözecek en zeki kişidir.
🇺🇸 John is the most suitable one to overcome these obstacles.
🇹🇷 John bu zorlukların üstesinden gelecek en uygun kişidir.
🇺🇸 Usain Bolt was the first to win the race.
🇹🇷 Yarışı ilk kazanan Usain Bolt oldu.


the only + noun + to + infinitive şeklinde kullanılabilir:

🇺🇸 He is the only person to disturb.
🇹🇷 Rahatsız edecek tek kişi o.
🇺🇸 She is the only one to talk to.
🇹🇷 Konuşacak tek kişi o.
🇺🇸 Usain Bolt was the first to win the race.
🇹🇷 Yarışı ilk kazanan Usain Bolt oldu.


too + adjective + to + infinitive şeklinde kullanılabilir. Yapıca olumlu olsa da anlamca olumsuz bir anlatımı vardır.

🇺🇸 The paths was too slippery to walk around.
🇹🇷 Yollar yürümek için çok kaygandı.
🇺🇸 The weather is too cold to go outside.
🇹🇷 Hava dışarı çıkmak için çok soğuk.
🇺🇸 Adam is too young to live alone.
🇹🇷 Adam tek başına yaşayamayacak kadar gençti.


adjective + enough + to + infinitive şeklinde kullanılabilir. Anlamca olumlu bir anlatımı vardır.

🇺🇸 He is clever enough to solve that problem.
🇹🇷 Bu sorunu çözecek kadar zekidir.
🇺🇸 She is strong enough to overcome these obstacles.
🇹🇷 Bu zorlukların üstesinden gelecek kadar güçlüdür.
🇺🇸 Adam is old enough to live alone.
🇹🇷 Adam yalnız yaşayacak kadar yaşlı.


for + noun / pronoun + to + infinitive şeklinde kullanılabilir:

🇺🇸 It is important for me to take up football.
🇹🇷 Futbola başlamak benim için önemli.
🇺🇸 It was useless for them to study so much.
🇹🇷 Bu kadar çok çalışmaları gereksizdi.
🇺🇸 It was easy for me to cook soup.
🇹🇷 Çorba pişirmek benim için kolaydı.


noun +to + infinitive şeklinde kullanılabilir. Bazı isimlerden sonra direkt olarak “to infinitive” gelmektedir. Yaygın kullanılanlar aşağıda derlenmiştir:

abilitydesireplanrequest
ambitiondemandpromisescheme
anxietyeagernesspleasurewish
attempteffortrefusualoffer

🇺🇸 It is a great pleasure to know you.
🇹🇷 Sizi tanımak büyük bir zevkti.


⭐ Cümle betimleyici görevinde kullanılabilir.

🇺🇸 To cut a long story short
🇹🇷 Uzun lafın kısası
🇺🇸 To tell you the truth
🇹🇷 Doğruyu söylemek gerekirse
🇺🇸 To be honest
🇹🇷 Dürüst olmak gerekirse

“Bare Infinitive” (“to” Almayan Eylemlikler)

Bu tarz eylemlikler to ekini almazlar.

⭐ Kip belirteçlerinden sonra (modal verbs) gelen fiillerden önce to kullanılmaz:

🇺🇸 I can swim very well.
🇹🇷 Çok iyi yüzebilirim.
🇺🇸 The manager may cancel the meeting.
🇹🇷 Yönetici toplantıyı iptal edebilir.
🇺🇸 You should give up smoking.
🇹🇷 Sigarayı bırakmalısın.


Let fiilinden sonra bare infinitive gelir. 

🇺🇸 Don’t let him bother you.
🇹🇷 Seni rahatsız etmesine izin verme.
🇺🇸 He didn’t let us play basketball.
🇹🇷 Basketbol oynamamıza izin vermedi.
🇺🇸 Let’s go to cinema.
🇹🇷 Hadi sinemaya gidelim.


⭐ Make fiili ettirgen çatı (causative) olarak kullanıldığında “bare infinitiv” olarak kullanılır.

🇺🇸 Don’t let him bother you.
🇹🇷 Seni rahatsız etmesine izin verme.
🇺🇸 He didn’t let us play basketball.
🇹🇷 Basketbol oynamamıza izin vermedi.
🇺🇸 Let’s go to cinema.
🇹🇷 Hadi sinemaya gidelim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏