B1 Seviye

İngilizcede Belgisiz Zamirler (Indefinite Pronouns)

Bu dersimizde, İngilizcede sıklıkla karşılaşabileceğimiz belgisiz zamirler (indefinite pronouns) konusunu anlatacağız.

İngilizcede Belgisiz Zamirler

Belgisiz zamirler (indefinite pronouns), cümlede spesifik olmayan, belirtilmemiş ya da ana odak olmayan kişi, nesne ya da yerleri temsil etmek için kullanılır. Dolayısıyla belirli bir kişi, yer veya şeyi göstermeyen zamirlerdir.

“Peki, ne yaparlar?” Genel veya belirsiz bir şekilde kişilere, yerlere veya şeylere atıfta bulunurlar. Bu atıflarından dolayı da genel olarak üç alt kategoride incelenir:

KategoriKişiNesneYer
Some-someone/somebody
biri, birisi
something
bir şey
somewhere
bir yerde, bir yere, herhangi bir yerde
Any-anyone/anybody
kimse, herhangi biri, hiç kimse
anything
bir şey, herhangi bir şey, hiçbir şey
anywhere
herhangi bir yere, hiçbir yerde, bir yere
Every-everyone/everybody
herkes
everything
her şey
everywhere
her yerde, her yer
No-no one/nobody
kimse, hiç kimse
nothing
hiç, hiçbir şey
nowhere
hiçbir yer

Yukarıdaki tablodan da özetle:

  • “some-” genellikle olumlu cümlelerde kullanılır
  • “any-” genellikle olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır
  • “every-” tüm unsurları kapsayan ifadelerde kullanılır
  • “no-” olumsuz bir anlam taşıyan ifadelerde kullanılır.

❗ İngilizcede tüm belgisiz zamirler tekil olarak kabul edilir, yani üçüncü tekil şahıs zamiri gibi fiil çekimler.

❗ “Any-” olumsuz cümlelerde ve sorularda sıklıkla kullanılmasına rağmen, bazı olumlu cümlelerde de kullanılabilir. Özellikle, belirli bir şarta bağlı cümlelerde veya belirsiz bir miktarı veya sayıyı ifade etmek istediğimizde “any-” olumlu cümlelerde de yer alabilir. Böylesi durumlarda “hangisi olursa olsun”, “herhangi bir” gibi anlamlara gelir. Bakınız:

🇺🇸 You can take any book from the shelf.
🇹🇷 Rafın üzerindeki herhangi bir kitabı alabilirsin.
🇺🇸 I’d be happy with any gift you choose.
🇹🇷 Seçeceğin herhangi bir hediye beni mutlu eder.

❗ “-one” ve “-body” son ekleri arasında anlamsal bir fark bulunmamaktadır. İkisi de belirsiz bir kişiyi ifade etmek için kullanılır. Fark ise, “-one” eklinin genellikle yazılı ve resmi konuşma dillerinde, “-body” eklinin ise daha çok gayri resmi ve günlük konuşmalarda tercih edilmesidir.

❗ “Someone”, “everyone”, “no one”, “anyone”, “somebody”, “everybody”, “nobody” ve “anybody” gibi belirsiz zamirlerden sonra konu hakkında cinsiyet belirtilmediyse, bu kelimeler için tekil “they” zamiri kullanılabilir. Bu kullanım, özellikle konuşma dilinde yaygındır ve son yıllarda yazı dilinde de kabul görmeye başlamıştır. Bakınız:

🇺🇸 “Someone left their umbrella here.”
🇹🇷 Biri şemsiyelerini burada bıraktı.
🇺🇸 “If anybody calls, tell them I’ll be back in an hour.”
🇹🇷 Eğer biri ararsa, bir saat içinde döneceğimi söyle onlara.

Bu zamirlerin cümle içinde bulunduğu öğeye bağlı olarak kullanımları vardır. Aşağıdaki tabloda her birini listeledik:


DurumÖğeSomeone / Somebody
ÖzneSomeone called while you were out.
Biri sen dışardayken aradı.
NesneI saw somebody in the garden.
Bahçede birini gördüm.
YokYok
ÖzneHas someone used my computer?
Biri bilgisayarımı kullandı mı?
NesneAre you looking for somebody?
Birini mi arıyorsun?
DurumÖğeSomething
ÖzneI heard something outside.
Dışarıda bir şey duydum.
NesneI bought something for you.
Senin için bir şey aldım.
YokYok
ÖzneDid you lose something?
Bir şey mi kaybettin?
NesneWould you like to try something new?
Yeni bir şey denemek ister misin?
DurumÖğeSomewhere
ÖzneHe’s somewhere in Europe.
Avrupa’da bir yerde.
NesneLet’s go somewhere peaceful.
Huzurlu bir yere gidelim.
YokYok
ÖzneIs he somewhere safe?
O, güvenli bir yerde mi?
NesneAre you thinking of going somewhere special?
Özel bir yere gitmeyi düşünüyor musun?

DurumÖğeAnyone / Anybody
ÖzneAnyone can join the club.
Klübe herkes katılabilir.
NesneDid you meet anyone at the party?
Partide herhangi biriyle tanıştın mı?
ÖzneNobody answered the phone.
Telefonu hiç kimse açmadı.
NesneI don’t know anybody here.
Burada hiç kimseyi tanımıyorum.
ÖzneDoes anyone know the answer?
Bilen var mı?
NesneAre you expecting anyone?
Birini mi bekliyorsun?)
DurumÖğeAnything
ÖzneAnything is possible.
Her şey mümkündür.
NesneI don’t need anything right now.
Şu anda hiçbir şeye ihtiyacım yok.
ÖzneShe didn’t eat anything.
O hiçbir şey yemedi.
NesneWe didn’t buy anything.
Hiçbir şey almadık.
ÖzneIs anything wrong?
Bir şey mi yanlış?
NesneWould you like anything to drink?
İçecek bir şey ister misin?
DurumÖğeAnywhere
ÖzneYou can sit anywhere you like.
İstediğin herhangi bir yere oturabilirsin.
NesneThey haven’t gone anywhere today.
Bugün hiçbir yere gitmediler.
ÖzneHe doesn’t live anywhere near here.
Buraya hiç yakın bir yerde yaşamıyor.
NesneI won’t go anywhere without you.
Sensiz hiçbir yere gitmeyeceğim.
ÖzneHave you been anywhere exciting recently?
Son zamanlarda heyecan verici bir yere gittin mi?
NesneCan we go anywhere else?
Başka bir yere gidebilir miyiz?

DurumÖğeEveryone / Everybody
ÖzneEveryone loves the new teacher.
Herkes yeni öğretmeni seviyor.
NesneI’ve invited everyone to my party.
Partime herkesi davet ettim.
YokYok
ÖzneDid everyone enjoy the trip?
Herkes geziyi beğendi mi?
NesneI’ve invited everyone to the party.
Herkesi partiye davet ettim.
DurumÖğeeverything
ÖzneEverything is in order.
Her şey yolunda.
NesneShe knows everything about him.
Onun hakkında her şeyi biliyor.
YokYok
ÖzneIs everything ready for the event?
Etkinlik için her şey hazır mı?
NesneShe told everything to her mother.
Her şeyi annesine anlattı.
DurumÖğeeverywhere
ÖzneFlowers bloom everywhere in spring.
Baharda her yerde çiçekler açar.
NesneI’ve looked everywhere for my keys.
Anahtarlarımı her yerde aradım.
YokYok
ÖzneIs everywhere beautiful in this city?
Bu şehrin her yeri güzel mi?
NesneDo you want to see everywhere in the city?
Şehrin her yerini görmek ister misiniz?

DurumÖğeNo one / Nobody
ÖzneNo one knows the answer.
Kimse cevabı bilmiyor.
NesneI saw no one.
Hiç kimseyi görmedim.
ÖzneDoes no one know the truth?
Hiç kimse gerçeği bilmiyor mu?
NesneYok
DurumÖğeNothing
ÖzneNothing is going right.
Hiçbir şey yolunda gitmiyor.
NesneI heard nothing.
Hiçbir şey duymadım.
ÖzneIs nothing wrong?
Bir sorun yok mu?
NesneYok
DurumÖğeNowhere
ÖzneNowhere is as beautiful as home.
Ev kadar güzel bir yer yok.
NesneWe went nowhere.
Hiçbir yere gitmedik.
ÖzneIs there nowhere to hide?
Saklanacak hiçbir yer yok mu?
NesneYok

❗ Evet, “no-” yapısı zaten başlı başına olumsuz bir anlam taşıdığı için, bu yapıları içeren cümlelerde ekstra bir olumsuzluk yapısı (örneğin “not”) kullanmak gereksiz ve dil bilgisi açısından yanıltıcıdır. Bu nedenle “no-” ile başlayan belgisiz zamirler (no one, nothing, nowhere vb.) içeren cümleler yapısal olarak olumsuz yapılamazlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏