İngilizce Zamanlar

İngilizcede Geçmiş Zamanda Devam Etmişlik (Past Perfect Continuous Tense)

İngilizcede past perfect continuous, geçmişte bir başka olaydan önce meydana gelen olayların geçmişte bir süre devam ettiğini anlatmak için kullanılır.

Past Perfect Continuous Tense

Genel olarak Türkçeye ilgili şahıs zamirine bağlı olarak “yapmaktaydım, yapıyordum” şeklinde çevrilse de öncelik Türkçe anlamından ziyade geçmişte meydana gelmiş iki eylemden önce olanın bir süreç bildirip bildirmemesi dikkate alınmalıdır.

Past perfect continuous tense, İngilizcede bulunan on iki zamandan biridir. Had + been + Ving şeklinde kullanılan past perfect continuous tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

➡️ Olumlu cümleler
I/you/we/they/he/she/it had been Ving
I/you/we/theye/she/it’d been Ving

➡️ Olumsuz cümleler
I/you/we/they/he/she/it had not been Ving
I/you/we/theye/she/it hadn’t been Ving

➡️ Soru cümleleri
Had I/you/we/they/he/she/it been Ving?
Hadn’t I/you/we/theye/she/it been Ving?

❗ Past perfect continuous tense ile sorulmuş bir soruya Evet-Hayır şeklinde kısa cevaplar verirken:

➡️ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I/you/we/they/he/she/it had.
Yes, I/you/we/they/he/she/it’d.

❗ Evet-Hayır sorularına kısa evet cevapları kısaltma ile verilmez.

➡️ Olumsuz kısa cevaplar
No, I/you/we/they/he/she/it had not.
No, I/you/we/they/he/she/it hadn’t

Gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılabilecek olan yukarıdaki formların aşağıda telaffuzları verilmiştir. Bu telaffuzları öğrenmek hem konuşma hem dinleme becerileri için oldukça faydalı olacaktır.

had been,
I’d been,
had not been,
hadn’t been

Past Perfect Continuous Kullanımı

Maddeler halinde İngilizcede past perfect continuous tense kullanımı derlenmiştir:

⭐ Geçmişte yapılmakta olan bir işin sürekliliğini vurgulamak için kullanılır:

Tom had been teaching for ten years when we met him.
Onunla tanıştığımızda Tom on yıldır öğretmenlik yapmaktaydı.
Jesse was angry because Walter White had been behaving selfishly.
Jesse kızgındı çünkü Walter White bencilce davranmaktaydı.
Mr Bennet knew London well at that point because he had been living there for a few years.
Bay Bennet o sırada Londra’yı iyi tanıyordu çünkü birkaç yıldır orada yaşamaktaydı.
Tom and John were wet because it had been raining for hours.
Saatlerdir yağmur yağdığı için Tom ve John ıslanmıştı.

Past Perfect Tense ile Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

Past perfect tense’den farklı olarak past perfect continuous tense, geçmişte meydana gelmiş iki olaydan öncekinin bir süreç bildirerek meydana gelmesini anlatılır.

Diyelim ki TV’yi açtık ve Formula 1 yarışını izliyoruz. Yarışı da Lewis Hamilton kazanmış olsun.

Lewis Hamilton won the race because he had been travelling at 220 km/h.
Lewis Hamilton 220 km/s hızla gittiği için yarışı kazandı.

Yukarıdaki örneğimizde past perfect continuous tense kullandığımız için aracın belli bir mesafe aynı hızda yol alarak gitmiş olduğu vurgulanmaktadır.

Lewis Hamilton won the race because he had travelled at 220 km/h.
Lewis Hamilton 220 km/s hızla gittiği için yarışı kazandı.

Eğer cümlemizi yukarıdaki gibi past perfect tense ile anlatsaydık ihtimal dahilindedir ki aracın sadece bir saniyeliğine bu hıza ulaştığı ve sonra da yavaşladığı anlamı çıkmaktadır. İşte tam da ikisi arasındaki fark da sürecin vurgulanmasıdır.

Past Continuous Tense ile Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

İkisiyle de geçmişte süreç bildiren eylemler anlatılsa da past continuous ile iki farklı geçmiş eyleminin benzer geçmiş zamanlarda olması anlatılır ve kısa olan geçmiş eylem uzun olanı keser.

Buna karşılık past perfect continuous ile ikinci bir eylemden veya andan önce, eski olan eylemin devam ettiği belirtilir. Yani sonraki geçmiş eylemin önceki eylemi kesintiye uğratma gibi bir etkisinin olup olmadığı bilinmezdir ve hatta önemsizdir.

Students had been discussing the subject when their teacher arrived.
Students were discussing the subject when their teacher arrived.
Öğretmenleri geldiğinde öğrenciler konuyu tartışıyorlardı.

Her ne kadar yukarıdaki cümle benzer anlamlara sahip olsa da cümleyi past perfect continuous ile söylediğimizde daha uzun bir sürece vurgu yaparız.

Kısaca ikisi arasındaki farkı özetlemek gerekirse; past continuous ile sadece sürece vurgu yapılırken, past perfect continuous ile bu sürecin uzunluğuna da vurgu yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.