İngilizce Zamanlar

İngilizcede Geçmiş Zamanda Devam Etmişlik (Past Perfect Continuous Tense)

İngilizcede past perfect continuous, geçmişte bir başka olaydan önce meydana gelen olayların geçmişte bir süre devam ettiğini anlatmak için kullanılır.

Past Perfect Continuous Tense

Genel olarak Türkçeye ilgili şahıs zamirine bağlı olarak “yapmaktaydım, yapıyordum” şeklinde çevrilse de öncelik Türkçe anlamından ziyade geçmişte meydana gelmiş iki eylemden önce olanın bir süreç bildirip bildirmemesi dikkate alınmalıdır.

Past perfect continuous tense, İngilizcede bulunan on iki zamandan biridir. Had + been + Ving şeklinde kullanılan past perfect continuous tense ile olumlu, olumsuz ve soru cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

Olumlu cümleler
I/you/we/they/he/she/it had been Ving
I/you/we/theye/she/it’d been Ving


Olumsuz cümleler
I/you/we/they/he/she/it had not been Ving
I/you/we/theye/she/it hadn’t been Ving


❓ Soru cümleleri
Had I/you/we/they/he/she/it been Ving?
Hadn’t I/you/we/theye/she/it been Ving?


➕ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I/you/we/they/he/she/it had.
Yes, I/you/we/they/he/she/it’d.


➖ Olumsuz kısa cevaplar
No, I/you/we/they/he/she/it had not.
No, I/you/we/they/he/she/it hadn’t

Past Perfect Continuous Kullanımı

İngilizcede “past perfect continuous tense” genel hatlarıyla aşağıdaki durumlarda kullanılır:

⭐ Geçmişte yapılmakta olan bir işin sürekliliğini vurgulamak için kullanılır:

🇺🇸 Tom had been teaching for ten years when we met him.
🇹🇷 Onunla tanıştığımızda Tom on yıldır öğretmenlik yapmaktaydı.
🇺🇸 Jesse was angry because Walter White had been behaving selfishly.
🇹🇷 Jesse kızgındı çünkü Walter White bencilce davranmaktaydı.
🇺🇸 Mr Bennet knew London well at that point because he had been living there for a few years.
🇹🇷 Bay Bennet o sırada Londra’yı iyi tanıyordu çünkü birkaç yıldır orada yaşamaktaydı.
🇺🇸 Tom and John were wet because it had been raining for hours.
🇹🇷 Saatlerdir yağmur yağdığı için Tom ve John ıslanmıştı.

Past Perfect Tense ile Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

“Past perfect tense” ile “past perfect continuous tense” arasındaki en temel fark, geçmişte meydana gelmiş iki olaydan öncekinin bir süreç bildirerek meydana gelmesini anlatmasıdır. Farz edelim ki, bir hafta önce TV’den Formula 1 yarışını izledik diyelim ve bu yarışı da Lewis Hamilton hız rekoru kırarak kazanmış olsun. Örneğin:

🇺🇸 Lewis Hamilton won the race because he had been travelling at 220 km/h.
🇹🇷 Lewis Hamilton 220 km/s hızla gittiği için yarışı kazandı.

Yukarıdaki örneğimizde “past perfect continuous tense” kullanarak aracın belli bir mesafe aynı hızda yol alarak gitmiş olduğu vurgulanmıştır. Peki, aynı cümleyi “past perfect tense” ile yazsak nasıl bir anlam çıkardı?

🇺🇸 Lewis Hamilton won the race because he had travelled at 220 km/h.
🇹🇷 Lewis Hamilton 220 km/s hızla gittiği için yarışı kazandı.

Eğer cümlemizi yukarıdaki gibi past perfect tense ile anlatsaydık, ihtimal dahilindedir ki aracın sadece bir saniyeliğine bu hıza ulaştığı ve sonra da yavaşladığı anlamı vurgulanırdı. İşte, tam da ikisi arasındaki fark da bu sürecin vurgulanmasıdır.

Past Continuous Tense ile Past Perfect Continuous Tense Farkı Nedir?

İkisiyle de geçmişte süreç bildiren eylemler anlatılsa da past continuous ile iki farklı geçmiş eyleminin benzer geçmiş zamanlarda olması anlatılır ve kısa olan geçmiş eylem uzun olanı keser.

Buna karşılık past perfect continuous ile ikinci bir eylemden veya andan önce, eski olan eylemin devam ettiği belirtilir. Yani sonraki geçmiş eylemin önceki eylemi kesintiye uğratma gibi bir etkisinin olup olmadığı bilinmezdir ve hatta önemsizdir.

🇺🇸 Students had been discussing the subject when their teacher arrived.
🇺🇸 Students were discussing the subject when their teacher arrived.
🇹🇷 Öğretmenleri geldiğinde öğrenciler konuyu tartışıyorlardı.

Her ne kadar yukarıdaki cümle benzer anlamlara sahip olsa da cümleyi past perfect continuous ile söylediğimizde daha uzun bir sürece vurgu yaparız.

Kısaca ikisi arasındaki farkı özetlemek gerekirse; “past continuous” ile sadece sürece vurgu yaparken, “past perfect continuous” ile bu sürecin uzunluğuna da vurgu yaparız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.