A1 Seviye

İngilizcede İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns)

Demonstrative pronouns olarak adlandırılan İngilizcede işaret zamirleri, varlıkların yerini işaret yoluyla gösteren zamirlerdir.

İngilizcede İşaret Zamirleri

Bilindiği üzere cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelimelere zamir denilmektedir.

İngilizcede işaret zamirleri, “this, that, these, those” gibi kelimeleri içerir ve bir şeyi veya bir kişiyi belirtmek için kullanılır. Ancak belirtmek gerekir ki “This” ve “these” yakın olan şeyleri anlatırken “that” ve “those” ise uzak olan şeyleri ifade eder.

Ayrıca, bu zamirler mesafeye göre değişebildiği gibi yerine kullanıldıkları ismin tekil veya çoğul olmasına göre de değişebilmektedir. Aşağıdaki tabloda işaret zamirleri için kullanılan kelimeler derlenmiştir:

MesafeTekilÇoğul
Near
(Yakın)
this
bu
these
bunlar
Far
(Uzak)
that
şu/o
those
şunlar/onlar
İşaret Sıfatları: Demonstrative Adjectives

Bir işaret zamir, daha önce bahsedilen veya bağlamdan anlaşılan bir şeyi ifade eder. İşaret ettiğimiz şeyin ne olduğu net bir şekilde anlaşılmaktadır.

🇺🇸 Can I have this, please?
🇹🇷 Bunu alabilir miyim acaba?
🇺🇸 Those are delicious.
🇹🇷 Bunlar çok lezzetli.
🇺🇸 This is very useful.
🇹🇷 Bu çok kullanışlıdır.
🇺🇸 These are too expensive.
🇹🇷 Bunlar çok pahalı.
🇺🇸 Those are my pens.
🇹🇷 Bunlar benim kalemlerim.
🇺🇸 Can I eat these?
🇹🇷 Bunları yiyebilir miyim acaba?
🇺🇸 Can you sign that?
🇹🇷 Şunu imzalayabilir misin?
🇺🇸 These are not for burning.
🇹🇷 Bunlar yakmak için değil.

❗ İngilizcede işaret zamirleri (Demonstrative pronouns), İngilizcedeki işaret sıfatlarıyla, yani demonstrative adjectives ile karıştırılmaktadır. Zira sıfat dediğimiz şey niteleyeceği bir isme ihtiyaç duyarken işaret zamirleri bizzat ismin yerine kullanılırlar.

❗ Yukarıdaki tabloda işaret zamirleri için verdiğimiz kelimeler, işaret sıfatları için de kullanılmaktadır. Her ne kadar aynı kelimeler kullanılsa da cümledeki kullanımları farklıdır. Aşağıdaki resmi inceleyiniz:

İngilizcede İşaret Zamiri ve Sıfatı

Aşağıdaki örnekleri yukarıdaki resimle beraber incelediğinizde sıfat ve zamir kullanımı arasındaki fark anlaşılacaktır.

🇺🇸 This is fresh. (ismin yerini tutan zamir görevide)
🇹🇷 Bu taze.
🇺🇸 This apple is fresh. (ismi niteleyen sıfat görevinde)
🇹🇷 Bu elma tazedir.

Demonstrative Pronouns Örnek Cümleler

🇺🇸 This is mine, and that is yours.
🇹🇷 Bu benimki, şu seninki.
🇺🇸 Can I have that one?
🇹🇷 Onu alabilir miyim?
🇺🇸 These are great, but those are even better.
🇹🇷 Bunlar harika, ama şunlar daha da iyi.
🇺🇸 This is what I want.
🇹🇷 Bu istediğim şey.
🇺🇸 Those are the ones she recommended.
🇹🇷 Şunlar, o önerdiği olanlar.

Daha fazla A1 seviyesi gramer konuları için: İngilizce A1 seviye gramer konuları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.