A1 Seviye

İngilizcede İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns)

Demonstrative pronouns olarak adlandırılan İngilizcede işaret zamirleri, varlıkların yerini işaret yoluyla gösteren zamirlerdir.

İngilizcede İşaret Zamirleri

Bilindiği üzere, cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelimelere zamir denilmektedir. Varlıkların yerini işaret ederek gösteren zamirlere ise adı üstüne işaret zamirleri denilmektedir.

İngilizcede işaret zamirleri, “this, that, these, those” gibi kelimeleri içerir ve bir şeyi veya bir kişiyi belirtmek için kullanılır. Ancak belirtmek gerekir ki “This” ve “these” yakın olan şeyleri anlatırken “that” ve “those” ise uzak olan şeyleri ifade eder.

Ayrıca, bu zamirler mesafeye göre değişebildiği gibi yerine kullanıldıkları ismin tekil veya çoğul olmasına göre de değişebilmektedir. Aşağıdaki tabloda işaret zamirleri için kullanılan kelimeler derlenmiştir:

MesafeTekilÇoğul
Near
(Yakın)
this
bu
these
bunlar
Far
(Uzak)
that
şu/o
those
şunlar/onlar
İşaret Sıfatları: Demonstrative Adjectives

❗ Yukarıdaki tabloda işaret zamirleri için verdiğimiz kelimeler, işaret sıfatları için de kullanılmaktadır. Her ne kadar aynı kelimeler kullanılsa da cümledeki kullanımları farklıdır.

Bir işaret zamiri, daha önce bahsedilmiş veya bağlamdan anlaşılan şeyi işaret eder. Bu zamirleri kullandığımızda, hangi şeye atıfta bulunduğumuz net bir şekilde anlaşılmaktadır. Yani işaret edilen şey ya zaten önceden bahsedilmiştir ya da bağlamdan kolayca çıkarılabilmektedir. Haliyle işaret etmek istediğimiz şey zaten bilindiği için gereksiz yere tekrarlamayız ve anlatımımız daha akıcı hale gelir.

❗ İngilizcede işaret zamirleri (Demonstrative pronouns), aynı kelimeleri kullanan işaret sıfatlarıyla, yani demonstrative adjectives ile karıştırılmaktadır. Ancak belirtmek isterim ki, sıfat dediğimiz şey niteleyeceği bir isme ihtiyaç duyarken, zamirler bizzat ismin yerine kullanılırlar.

İngilizcede İşaret Zamiri ve Sıfatı

Aşağıdaki örnekleri yukarıdaki resimle beraber incelediğinizde sıfat ve zamir kullanımı arasındaki fark anlaşılacaktır. Bakınız:

🇺🇸 This is fresh. (ismin yerini tutan zamir görevinde dolayısıyla bilinirlik vardır)
🇹🇷 Bu taze.
🇺🇸 This apple is fresh. (ismi niteleyen sıfat görevinde)
🇹🇷 Bu elma tazedir.

“Demonstrative Pronouns” Örnek Cümleleri

🇺🇸 This is mine, and that is yours.
🇹🇷 Bu benimki, şu seninki.
🇺🇸 Can I have that one?
🇹🇷 Onu alabilir miyim?
🇺🇸 These are great, but those are even better.
🇹🇷 Bunlar harika, ama şunlar daha da iyi.
🇺🇸 This is what I want.
🇹🇷 Bu istediğim şey.
🇺🇸 Those are the ones she recommended.
🇹🇷 Şunlar, o önerdiği olanlar.

Daha fazla A1 seviyesi gramer konuları için: İngilizce A1 seviye gramer konuları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏