İngilizce Zamanlar

İngilizcede Gelecekte Bitmiş Zaman (Future Perfect Tense)

İngilizcede “future perfect tense“, gelecekte bir noktada tamamlanmış olacak eylemleri anlatmak için kullanılır.

“Future Perfect Tense” Kullanımı

“Future perfect tense”, İngilizcede gelecekte belirli bir zamana kadar bir eylemin tamamlanmış olacağını ifade eden bir zaman dilimidir. Bu yapı, gelecekteki olayların tamamlanmasını vurgulamak için kullanılır.

Bu zaman dilimini kullanmak için, özne ne olursa olsun “will have” ifadesini kullanırız ve ardından fiilin geçmiş zamanlı (past participle) halini ekleriz. Diyelim ki, evlilik hazırlığı yapıyorsunuz ve nikah için bir ay sonrasına tarih aldınız. İşte bu tarz son teslim tarihi olan ve gelecekte gerçekleşecek eylemleri anlatmak için idealdir.

Konumuza her zamanki gibi olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl kurulduğunu inceleyerek başlayalım.

“Future Perfect Tense” ile Olumlu Cümleler

“Future perfect tense” ile olumlu cümleler yapmak için, “will have” ifadesini kullanırız ve ardından ana fiilin üçüncü halini (past participle) halini ekleriz. Bu kip, gelecekte belirli bir zamana kadar bir eylemin tamamlanmış olacağını ifade eder ve Türkçeye “-mış/miş olacağım” şeklinde çevrilebilir.

ÖzneWill have
I, you, we, they, he, she, itwill have V3
‘ll have V3

🇺🇸 They will have left by the time we arrive.
🇹🇷 Biz varmadan önce ayrılmış olacaklar
🇺🇸 Emma und Thomas will have been married by next month.
🇹🇷 Emma ve Thomas önümüzdeki aya evlenmiş olacaklar.

“Future Perfect Tense” ile Olumsuz Cümleler

Bu kipi olumsuz yaparken, “will” yardımcı fiilinden sonra “not” olumsuzu ekleyerek ve ardından “have” ile ana fiilin üçüncü halini (past participle) kullanarak yapılır.

ÖzneWill have
I, you, we, they, he, she, itwill not have V3
won’t have V3

🇺🇸 They wont have left by the time we arrive.
🇹🇷 Biz gelinceye kadar gitmiş olmayacaklar.
🇺🇸 Emma und Thomas won’t have been married by next month.
🇹🇷 Emma ve Thomas gelecek aya kadar evlenmiş olmayacaklar.

“Future Perfect Tense” ile Soru Cümleleri

“Future perfect tense” ile soru cümleleri yapmak için, cümleyi “will” ile başlatırız, ardından özneyi, “have” ve ana fiilin üçüncü halini (past participle) sırasıyla yerleştiririz.

ÖzneWill have
will
will
won’t
I, you, we, they, he, she, ithave V3
not have V3
have V3

🇺🇸 Won’t they have left the country by the end of this year?
🇹🇷 Bu yılın sonunda ülkeyi terk etmiş olmayacaklar mı?
🇺🇸 Will you have finished the project by next Monday?
🇹🇷 Projeyi önümüzdeki pazartesiye kadar bitirmiş olacak mısınız?

“Future Perfect Perfect Tense” Hangi Durumlarda Kullanılır?

⭐ Bir işin, gelecekte belli bir andan önce yapılacağını göstermek için kullanılır.

🇺🇸 I will have prepared breakfast by the time the children wake up.
🇹🇷 Çocuklar uyanana kadar ben kahvaltıyı hazırlamış olacağım.
🇺🇸 By the time we get back from holiday, we will have done two thousand miles.
🇹🇷 Tatilden döndüğümüzde iki bin mil yapmış olacağız.
🇺🇸 Will they have finished thier work by 5 o’clock?
🇹🇷 İşlerini saat 5’e kadar bitirmiş olacaklar mı?
🇺🇸 Emma und Thomas will have been married by next year.
🇹🇷 Emma ve Thomas gelecek yıl evlenmiş olacaklar.
🇺🇸 Will the concert have started by 10 minutes?
🇹🇷 Konser 10 dakikaya başlamış olacak mı?
🇺🇸 By that time I will have finished my job.
🇹🇷 O zamana kadar işimi bitirmiş olacağım.


⭐ Nadiren de olsa olasılık ya da varsayım ifade etmek için kullanılabilir.

🇺🇸 It is midnight. They will have arrived there by now.
🇹🇷 Gece yarısı oldu. Şimdiye kadar oraya varmışlardır

İngilizcede “Future Perfect Tense” Ne Zaman Kullanılmaz?

❗ Future perfect ile gelecekte belirli bir noktadan önce tamamlanacak eylemlerin anlatımı yapılır. Başka bir deyişle, bahsi geçen eylemin bir son teslim tarihi olmalıdır. Eğer son teslim tarihi yoksa, “future perfect” yerine simple future tense kullanılması gerekir.

🇺🇸 He will have left. 👎🏻
🇹🇷 Ayrılmış olacak.
🇺🇸 He will leave. 👍🏻
🇹🇷 Ayrılacak.

❗ “when“, “while“, “before“, “after“, “by the time“, “as soon as“, “if“, “unless” gibi zaman ifadelerinden sonra gelecek zaman türleri (future tense, future continuous tense, future perfect, future perfect continuous tense) kullanılamaz.

🇺🇸 I will have gone already when you read these lines.
🇹🇷 Siz bu satırları okurken, ben çoktan gitmiş olacağım.

“Future Perfect Tense” ile Kullanılan Zaman İfadeleri

Özellikle gelecekte bir noktada başlayan bir eylemin yine gelecekteki bir başka noktada tamamlanacağını belirtmek için “by the time”, “by” gibi zarflarla sıklıkla kullanılmaktadır.

🇺🇸 By next week tomorrow, he will have left already.
🇹🇷 Haftaya ertesi gün, çoktan ayrılmış olacak.
🇺🇸 My wife will have been in the home by the time I arrive.
🇹🇷 Ben gelene kadar karım evde olmuş olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏