A1 Seviye

İngilizcede İyelik Zamirleri (Possessive Pronouns)

Bu yazımızda sahiplik anlatımlarında yaygın bir şekilde kullanılan İngilizcede iyelik zamirleri (possesive pronouns) konusu detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

İngilizcede İyelik Zamirleri

Mülkiyet ya da bir başka deyişle iyelik zamirleri, sahip olunan bir şeyi tamamen belirten kelimelerdir. Bu zamirler, “mine, yours, his, hers, its, ours, theirs” gibi kelimeleri içerir.

İyelik derken aslında sahiplik anlamı kast edilmektedir. Ancak belirtmek gerekir ki bu sahiplik, bir ismin yerine kullanılırsa zamir, ismin önünde kullanılırsa sıfat görevi görmektedir. Bundan dolayı iyelik zamirleri ile iyelik sıfatları (possessive pronouns) birbirleriyle karıştırılmamalıdır.

İngilizcede şahıs zamirleri ile bağlantılı olan iyelik zamirleri, bir ismin sahipliğini gösteren yapıları basitleştirir. Ayrıca bağımsız iyelik zamirleri (mutlak iyelik zamirleri olarak da adlandırılır) isimsiz kullanılmalıdır.

Diyelim ki yeni kırmızı bir araba aldınız ve arkadaşlarınızla da arabalarınız hakkında konuşuyorsunuz. Arkadaşınız size “Senin arabanın rengi kırmızıymış. Benimkinin rengi mavi” gibi bir cümle kurdu diyelim. İşte burada “benim arabamın rengi mavi” yerine “benimki” ifadesi kullanılmıştır.

Zira bu sayede sohbetimizi gereksiz uzatmaktan kurtarmış olduk. İşte bu ifadenin İngilizcedeki karşılığı Possessive Pronouns olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde gösterimi verilmiştir:

⬇️ S. P.
Subject Pronouns
(Özne Zamirleri)
⬇️ P. A.
Possessive Adjectives
(İyelik Sıfatları)
⬇️ P. P.
Possessive Pronouns
(İyelik Zamirleri)

S. P.P. A.P. P.
I
ben
my
benim
mine
benimki,
benim
you
sen
your
senin
yours
sizinki,
sizin
he
o
his
onun
his
onunki,
onun
she
o
her
onun
hers
onunki,
onun
it
o
its
onun
we
biz
our
bizim
ours
bizimki,
bizim
you
siz
your
sizin
yours
sizinki,
sizin
they
onlar
their
onların
theirs
onlarınki,
onların
İyelik Zamirleri: Possessive Pronouns

❗ Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere bazı durumlarda iyelik sıfatları ile iyelik zamirleri Türkçede benzer anlamlara sahip olmaktadır. Belirtmek gerekir ki iyelik sıfatlarından sonra muhakkak bir isim gelir. Buna karşılık iyelik zamirleri zaten halihazırda bilinen bir ismin yerine kullanılmaktadır.

❗ İngilizcede iyelik zamirlerine -s eki eklenmesi bazı karışıklara yol açabilmektedir; iyelik zamirlerinde kesme işareti kullanılmaz. En yaygın olarak it’s ile its kullanımında yaşanmakta. Bu yüzden kesme işareti kullanılmadığını bilmek yanılgıyı önleyecektir.

İyelik zamirleri oldukça kullanışlıdır ve İngiliz dilinde sıklıkla kullanılır. Bu yüzden bu yapıyı iyi bir şekilde bilmek ve kullanmak dilin daha doğal bir şekilde kullanılmasına yardımcı olacaktır.

-Did you know that dog is mine?
O köpeğin benim olduğunu biliyor muydun?
-Sorry but these books are ours.
Üzgünüm ama bu kitaplar bizim.
-The house on the corner is hers.
Köşedeki ev onun.
-My phone is dead. Pass me yours to call him.
Telefonum öldü. Onu aramak için bana seninkini ver.
-My car is red, yours is blue.
Benim arabam kırmızı, seninki mavi.

Possessive Pronouns ile Alakalı Örnek Cümleler

Yukarıdaki cümlelere ek olarak aşağıda beş tane örnek derlenmiştir:

-This pen is mine.
Bu kalem benimki.
-Is that jacket hers?
Şu ceket onunki mi?
-These books are ours.
Bu kitaplar bizimkiler.
-Are those bikes theirs?
Şu bisikletler onların mı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.