B1 Seviye

İngilizcede Wish Clauses (Dilek Cümlecikleri)

İngilizcede wish clauses, her ne kadar tense durumuna göre pişmanlık anlattığı durumlar olabilse de, genel olarak Türkçe dil bilgisindeki dilek cümlecikleri konusunun karşılığıdır.

“Wish Clauses” Kullanımı

İngilizcede “that clauses” yapıları, “wish fiilinin nesnesi olarak kullanılınca “wish clauses” olarak adlandırılan özel bir yapı oluşturur. Ancak wish’ten sonra that kullanmak isteğe bağlıdır

İngilizcede “özne + wish” yapısı Türkçeye keşke olarak çevrilir. Bu tarz cümlelerin “that clauses” kısmında yalnızca “past (geçmiş zaman) içeren yapılar kullanılır.

❗ “To be” fiilinin simple past hali olarak tekil kişilerde “was” yerine “were” hali kullanılmaktadır. Ancak günümüzde tekil kişilerle were yerine was kullanma eğilimi de giderek yaygın hale gelmektedir.

Benzer şekilde “özne + wish” yerine “if only” yapısı da kullanılabilir. Hemen hemen aynı anlama sahip olan “if only”, “wish’e” nazaran daha dramatik bir anlama sahiptir.

❗ Her ne kadar cümle yapı itibariyle past tense içerse de anlam olarak geçmişten bahsetmez. Onun yerine günümüzde dile getirilen geçmişte yaşanmış pişmanlıklar, keşkeler anlatılır.

Yapının iki temel kullanımı vardır ve aşağıdaki tabloda bu iki kullanım gösterilmiştir:

  • Şimdiki zamana ya da geleceğe ilişkin isteklerde:
    • 🇺🇸 I wish (that) I were a lion.
    • 🇹🇷 Keşke aslan olsaydım. (ama değilim)
  • Geçmişe ilişkin isteklerde:
    • 🇺🇸 I wish (that) Messi had not left Barcelona.
    • 🇹🇷 Keşke Messi Barcelona’dan ayrılmasaydı. (ama ayrıldı)

Özne + Wish + Özne + Past Tense

Özne + Wish + Özne +Past Tense ile kişinin konuşma anındaki durumdan hoşnutsuzluğunu anlatılır:

🇺🇸 John wishes, (that) he didn’t work until late hours.
🇹🇷 Geç saatlere kadar çalışmamayı istiyor.
🇺🇸 I wish (that) I hadn’t eaten too much at dinner.
🇹🇷 Keşke akşam yemeğinde çok fazla yemeseydim.
🇺🇸 If only (that) I have taken my umbrella.
🇹🇷 Keşke şemsiyemi alsaydım.
🇺🇸 I wish (that) I were handsome.
🇹🇷 Keşke yakışıklı olsaydım.
🇺🇸 Anna wishes (that) she were as rich as John.
🇹🇷 Anna, John kadar zengin olmak istiyor.

Özne + Wish + Özne + Past Perfect Tense

Özne + Wish + Özne + Past Perfect Tense ile kişinin geçmişte gerçekleşmiş eylemlerden pişmanlığı anlatılır. Ayrıca wish kelimesi wished şeklinde past formatında da kullanılabilir. Anlamında hiçbir değişiklik olmaz.

🇺🇸 I wish/wished (that) I hadn’t spent my money so extravagantly.
🇹🇷 Keşke paramı böyle müsrif bir şekilde harcamasaydım.
🇺🇸 If only we had helped them!
🇹🇷 Keşke onlara yardım etseydik.
🇺🇸 I wish/wished (that) you had told me all this before.
🇹🇷 Keşke bütün bunları bana daha önce söyleseydin.
🇺🇸 If only George (that) he had been younger.
🇹🇷 Keşke George daha genç olsaydı.
🇺🇸 Mary wish/wished (that) she hadn’t gotten married.
🇹🇷 Mary evlenmemiş olmayı diledi.

Özne + Wish + Özne + Would/Could

I wish you would/wouldn’t ile genellikle kibarca emir vermek için kullanılır.

🇺🇸 I wish you wouldn’t make so much noise.
🇹🇷 Keşke bu kadar gürültü yapmasanız.
🇺🇸 I wish you would help me.
🇹🇷 Keşke bana yardım etseniz.
🇺🇸 I wish you wouldn’t smoke here.
🇹🇷 Keşke burada sigara içmeseniz.


wish + özne + would ile isteklilik ifade edilir.

🇺🇸 I wish the baby would stop crying.
🇹🇷 Keşke bebek ağlamayı kesse.
🇺🇸 I wish it would stop raining.
🇹🇷 Keşke yağmur dursa.
🇺🇸 I wish he would go from here.
🇹🇷 Keşke buradan gitse.


wish + özne + could ile yetenek, gücü yetebilme durumları ifade edilir. Eğer could‘dan sonra “past perfect” yapılırsa geçmiş anlamı kazandırılır.

🇺🇸 I wish I could run as fast as Usain Bolt.
🇹🇷 Keşke Usain Bolt kadar hızlı koşabilsem.
🇺🇸 I wish I could play piano.
🇹🇷 Keşke piyano çalabilsem.
🇺🇸 I wish he could have graduated last year.
🇹🇷 Keşke geçen sene mezun olabilseydi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏