A1 Seviye

İngilizce Mevsimler (Telaffuzlarıyla Beraber)

Bu dersimizde; “İngilizce mevsimler nelerdir, mevsimleri nasıl telaffuz ederiz, nasıl kısaltırız, hangi edatlarla kullanırız” gibi soruların cevaplarını öğreneceksiniz.

İngilizce Mevsimler (Seasons)

Bileceğiniz üzere mevsimler, yıl boyunca güneşin güney yarım kürede hareket etmesi nedeniyle değişen iklim koşullarını ifade etmek için kullanılan zaman dilimidir. Aşağıdaki tabloda İngilizce mevsimler ve okunuşlarını dinleyebileceğiniz butonlar verilmiştir:

Spring İlkbahar
Summer Yaz
Autumn ,
Fall
Sonbahar
Güz
Winter Kış
Seasons – Mevsimler

Yukarıda da fark edileceği üzere İngilizcede mevsimleri büyük harflerle yazdık. Bunu biraz da tercihen böyle yaptık. Zira İngilizcede mevsimler, günler ve aylarda olduğu gibi cümlenin neresinde olursa olsun baş harfi büyük yazılmak zorunda değildir.

Biz Türkçede sonbahar mevsimine alternatif olarak güz demekteyiz. Benzer bir durum İngilizce için de geçerlidir. İngilizcede Autumn yerine pekala “Fall” kelimesi kullanılabilir.

Özellikle Amerikan İngilizcesinde ya da konuşma dilinde Fall kullanımı yaygın bir şekilde kullanılırken “Autumn” kullanımı daha çok İngiliz İngilizcesinde ve resmiyetin gerektiği konuşmalarda ya da yazı dilinde kullanılmaktadır.

İngilizce mevsim isimlerini daha kolay hatırlamak için çeşitli hafıza teknikleri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki önerilerin faydalı olacağını düşünüyoruz:

  • Mnemonik Teknik: Mevsimlerin baş harflerini kullanarak bir kelime ya da cümle oluşturma tekniği. Örneğin, İngilizce mevsimlerin baş harfleri olan S (Spring), S (Summer), F (Fall) ve W (Winter) harflerini kullanarak “Super Smart Friends Win” gibi bir cümle oluşturabilirsiniz.
  • İlişkilendirme: Mevsimleri size özel anılarla ya da deneyimlerle ilişkilendirerek hatırlayabilirsiniz. Örneğin, “Summer” kelimesini en sevdiğiniz yaz tatiliyle ya da “Winter” kelimesini Game of Thrones ile ilişkilendirebilirsiniz.
  • Tekrarlama: Tekrarlama, her tür bilginin öğrenilmesi ve hafızada tutulmasında oldukça etkilidir. Mevsim isimlerini sesli bir şekilde tekrar tekrar söyleyerek ya da yazarak aklınızda pekiştirebilirsiniz.
  • Şarkılar ve Videolar: YouTube gibi platformlarda İngilizce mevsimlerle ilgili eğitici şarkılar bulabilirsiniz. Bu tür şarkıları dinlemek ve tekrarlamak da öğrenmeyi destekler. Örneğin aşağıdaki çalışma oldukça bilinen bir şarkıdır.

İngilizce Mevsimler ve Aylar

“Peki, hangi mevsimde hangi aylar bulunmaktadır?” Bildiğiniz üzere her bir mevsimde üç tane ay bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

MevsimlerAylar
Spring
İlkbahar
March, April, May
Mart, Nisan, Mayıs
Summer
Yaz
June, July, August
Haziran, Temmuz, Ağustos
Autumn
Fall
Sonbahar
September, October, November
Eylül, Ekim, Kasım
Winter
Kış
December, January, February
Aralık, Ocak, Şubat
Seasons – Mevsimler

İngilizce Mevsimlerin Kısaltılışı

Gündelik hayatta mevsimlerin kısa yazılmış formları karşınıza çıkabilir. Aşağıdaki tabloda bu kısaltmalar derlenmiştir:

Kısaltma
SpringSpr.
SummerSum.
Autumn
Fall
Aut.
F.
WinterWin.
Seasons – Mevsimler

Mevsimlerin Edatlarla Birlikte Kullanımı

⭐ İngilizcede hangi mevsimde bulunduğumuzu anlatmak için “in” edatı kullanılır. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

in spring İlkbaharda
in summerYazın
in autumn
in fall
Sonbaharda
Güzün
in winterKışın
Seasons – Mevsimler

🇺🇸 The flowers are blooming in the spring.
🇹🇷 Çiçekler ilkbaharda açar.
🇺🇸 I prefer to swim in the summer.
🇹🇷 Yazın yüzmeyi tercih ederim.
🇺🇸 Schools are closed in the summer.
🇹🇷 Yazları okullar kapalı olur.
🇺🇸 He always gets the flu in the winter.
🇹🇷 Kışın hep grip oluyor.
🇺🇸 In autumn, leaves fall from the branches of trees.
🇹🇷 Sonbaharda yapraklar ağçaların dallarından dökülür.

⭐ Mevsimler zaman dilimleri olarak kullanıldıklarında during edatı ile beraber kullanılabilir. Malumunuz during edatı, “bir zaman diliminde” ne yapıldığını anlatmak için kullanılır.

during spring ilkbaharda
during summeryaz boyunca
during autumn
during fall
Sonbaharda
Güz boyunca
during winterkış boyunca
Seasons – Mevsimler

🇺🇸 I am going to visit my grandparents during the summer.
🇹🇷 Yazın büyükannelerimi ziyaret edeceğim.
🇺🇸 I always get a lot of work done during the fall.”
🇹🇷 Sonbaharda her zaman çok iş yaparım.
🇺🇸 I try to spend more time outside during the spring.
🇹🇷 Bahar aylarında dışarıda daha fazla zaman geçirmeye çalışıyorum.
🇺🇸 I usually go on a ski trips during the winter.
🇹🇷 Kış aylarında genellikle kayak gezilerine giderim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.