Gramer İpuçları

“No one” ve “Anyone” Arasındaki Fark

Bu yazımızda İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belgisiz zamirlerden “no one” ve “anyone” kullanımlarını irdeleyeceğiz.

“No one” (Nobody) Kullanımı

“No one” belgisiz zamiri İngilizcede “kimse, hiç kimse” anlamlarında kullanılmaktadır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 No one knows the answer.
🇹🇷 Hiç kimse cevabı bilmiyor.
🇺🇸 No one came to the party.
🇹🇷 Hiç kimse partiye gelmedi.
🇺🇸 No one can solve this problem.
🇹🇷 Hiç kimse bu sorunu çözemez.
🇺🇸 No one told me about the meeting.
🇹🇷 Bana toplantı hakkında hiç kimse bilgi vermedi.
🇺🇸 No one expected that result.
🇹🇷 Hiç kimse bu sonucu beklemiyordu.

❗ Cümleye yapı bakımından olumlu, anlam açısından ise olumsuz bir mana kattığı için ikinci bir olumsuzluk eki getirmeye gerek yoktur.

🇺🇸 No one was at home.
🇺🇸 No one wasn’t at home.
🇹🇷 Evde kimse yoktu.

❗ “No one” ifadesinin “no-one” şeklinde yazımı özellikle İngiliz İngilizcesinde görülmektedir. Ancak “no one” yazımı Amerikan İngilizcesi’nde daha yaygındır.

❗ “No one” ve “nobody” genellikle aynı anlama gelir, ancak “no one” daha resmi bir bağlamda tercih edilebilirken “nobody” daha konuşma dilinde yaygın olarak kullanılır.

🇺🇸 No one ever remembers my name.
🇺🇸 Nobody ever remembers my name.
🇹🇷 Adımı kimse hatırlamıyor.

❗ No one zamirinden sonra “of” edatı kullanılmaz. Ancak onun yerine “none of kullanılabilir.

🇺🇸 No one of us can speak Russian fluently.
🇺🇸 None of us can speak Russian fluently.
🇹🇷 Hiçbirimiz Rusça’yı akıcı bir şekilde konuşamıyoruz.

“Anyone” (Anybody) Kullanımı

“Anyone” belgisiz zamiri hem olumlu, hem olumsuz hem de soru cümlelerinde kullanılabilir:


➕ Olumlu cümlelerde “herkes, herhangi bir” anlamlarına gelir.

🇺🇸 Anyone can learn a new language with dedication.
🇹🇷 Herkes özveriyle yeni bir dil öğrenebilir.
🇺🇸 This park is open to anyone.
🇹🇷 Bu park herkese açıktır.
🇺🇸 The software is user-friendly; anyone can use it.
🇹🇷 Yazılım kullanıcı dostudur; herkes kullanabilir.
🇺🇸 Anyone can participate in this contest.
🇹🇷 Bu yarışmaya herkes katılabilir.
🇺🇸 Anyone with a ticket can enter the concert.
🇹🇷 Konsere bileti olan herkes girebilir.


➖ Olumsuz cümlelerde “hiç kimse, kimse” gibi anlamlara gelir.

🇺🇸 I haven’t seen anyone all day.
🇹🇷 Bütün gün hiç kimseyi görmedim.
🇺🇸 Please, don’t tell anyone.
🇹🇷 Lütfen, (hiç) kimseye söyleme.
🇺🇸 She doesn’t want anyone to know about her plans.
🇹🇷 Planlarını kimsenin bilmesini istemiyor.
🇺🇸 Don’t let anyone inside.
🇹🇷 Kimsenin içeri girmesine izin verme.
🇺🇸 Anyone who didn’t sign the list won’t be able to participate.
🇹🇷 Listeyi imzalamayanlar katılamayacaktır.


❓ Soru cümlelerinde ise “herhangi bir, birisi” gibi anlamlara gelir.

🇺🇸 Does anyone have a pen?
🇹🇷 Kalemi olan var mı?
🇺🇸 Has anyone seen my glasses?
🇹🇷 Gözlüğümü gören oldu mu?
🇺🇸 Can anyone explain this to me?
🇹🇷 Bunu bana açıklayabilecek birisi var mı?
🇺🇸 Is there anyone who can help with this problem?
🇹🇷 Bu sorunla ilgili yardım edebilecek birisi var mı?
🇺🇸 Why wouldn’t anyone answer my question?
🇹🇷 Neden kimse soruma cevap vermiyor?

Yukarıdaki örnekte kişinin yardıma ihtiyacı var ama kendisine yardım edecek kişinin bir önemi yoktur. Tabiri caizse birisi yardım etsin de, kim olursa olsun önemli değil gibi bir anlam vardır. Bunun gibi sorular, bir kalabalığa yöneltilebilir.


❗ İngilizcede “anyone” zamiri, benzer anlama gelen “anybody” ile birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. “Anyone” biraz daha resmi ortamlarda kullanılırken “anybody” ise senli benli ortamlarda tercih edilmektedir.

🇺🇸 Anyone can do this.
🇺🇸 Anybody can do this.
🇹🇷 Bunu herkes yapabilir.

❗ Tamlama olarak kullanılan “any one” ile “anyone” belgisiz zamiri birbiriyle karıştırılmamalıdır. Zira “any one”, belirli bir grubun bir üyesine atıfta bulunulduğu zaman kullanılır. Bakınız:

🇺🇸 Any one of these books could be a bestseller.
🇹🇷 Bu kitapların herhangi biri en çok satan olabilir.
🇺🇸 Choose any one of these shirts; they’re all on sale.
🇹🇷 Bu gömleklerden herhangi birini seçin; hepsi indirimde.
🇺🇸 I trust any one of my team members to lead the project.
🇹🇷 Projeyi yönetmek için takım üyelerimin herhangi birine güveniyorum.
🇺🇸 Any one of those films is worth watching.
🇹🇷 O filmlerin herhangi biri izlenmeye değer.
🇺🇸 You can invite any one of your friends to the party.
🇹🇷 Partiye arkadaşlarının herhangi birini davet edebilirsin.

Umarım “No one” ve “Anyone” arasındaki farklar anlaşılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏