A2 Seviyeİngilizce Zamanlar

İngilizcede Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman)

İngilizcede Present perfect tense, her ne kadar Türkçede “yakın geçmiş zaman” olarak adlandırılsa da Türkçede böyle bir zaman yoktur. Bu nedenden ötürü İngilizce öğrenmeye başlayanlar için oldukça kafa karıştırıcı olmaktadır.

Present Perfect Tense

Yakın geçmiş zaman olarak adlandırılan ve have/has + V3 şeklinde bir cümle yapısına sahip olan bu zaman kipi aşağıdaki tabloda olumlu, olumsuz ve soru hallerinin yapılışı gösterilmiştir.

Have/has + V3 şeklinde kullanılan perfect tense ile olumlu ve olumsuz cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

I
You
We
They
‘ve
have
V3
He
She
It
‘s
has
V3
Olumlu Cümleler
I
You
We
They
have not
haven’t
V3
He
She
It
has not
hasn’t
V3
Olumsuz Cümleler

Olumlu ve olumsuz soru cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

HaveI
you
we
they
V3
Hashe
she
it
V3
Olumlu Soru Cümleleri
Haven’tI
you
we
they
V3
Hasn’the
she
it
V3
Olumsuz Soru Cümleleri

Olumlu ve olumsuz kısa cevap cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

YesI
you
we
they
have
Yeshe
she
it
has
Olumlu Kısa Cevap Cümleleri
NoI
you
we
they
have not
haven’t
Nohe
she
it
has not
hasn’t
Olumsuz Kısa Cevap Cümleleri

Aşağıdaki tabloda ise yukarıda verilen durumların gündelik yaşamda sıklıkla karşılaşılabilecek olan telaffuzları verilmiştir. Bu telaffuzları öğrenmek hem konuşma hem dinleme becerileri için oldukça faydalı olacaktır.

I have
I’ve
I have not
I haven’t
I’ve not
He has
He’s
He has not
He hasn’t
İngilizcede Present perfect tense

Present Perfect Tense Örnek Cümleleri

Aşağıdaki tabloda telaffuzlarını da dinleyebileceğiz present perfect’in genel kullanımıyla alakalı örnek cümleler derlenmiştir;

I’ve watched “Lord of the Rings” many times.
Yüzüklerin Efendisi’ni defalarca izledim.
Cindy has not finished her homework. 
Cindy ödevini bitirmedi. (bitirmemiş)
Have you ever met an actor? 
Hiç bir aktörle tanıştın mı?
Has she ever been to a European country?
O hiç bir Avrupa ülkesine gitti mi?
He hasn’t been to London yet.
O henüz Londra’ya gitmedi.

Spesifik, ne zaman olduğunu belirten net bir tarih kullanımı (yesterday, 3 years ago vs.) olursa past tense kullanılır.

Present Perfect Ne Zaman Kullanılır

1- Geçmişte bir zamanda başlamış ve henüz bitmemiş eylemler anlatılırken kullanılır. Bu gibi cümlelerde genellikle since ve for gibi zarflar bulunur.

I have lived in my country for ten years.
On yıldır ülkemde yaşıyorum.
They have known each other since 2000.
2000 yılından beri birbirlerini tanıyorlar.

2- Geçmişte bir zamanda başlamış ve bitmiş olmasına rağmen etkileri ve sonuçları hala görülebilen işleri anlatılırken kullanılır.

The footballer has broken his leg.
Futbolcunun ayağı kırıldı.
My friend has lost his wallet thus he is calling the police.
Arkadaşım cüzdanını kaybetti, bu yüzden polisi arıyor.

3- Geçmişte bir zamanda başlamış ve bitmiş eylemler anlatılırken kullanılır. Özellikle bu tür şeyler kişinin sahip olduğu tecrübeleri anlatmak için idealdir.

Lucy has visited Paris twice.
Lucy iki kez Paris’i ziyaret etti.
I haven’t tried ever Mexican food before.
Daha önce hiç Meksika yemeği denemedim.

4- Bahsi geçen eylemlerin henüz bitmemiş bir zaman diliminde (bu ay, bu hafta, bugün) olduğu anlatılırken kullanılır.

Students have not seen their teacher this week.
Öğrenciler bu hafta öğretmenlerini görmediler.
She had already had three cups of coffee in less than an hour.
Bir saatten az bir sürede şimdiden üç fincan kahve içti.

5- Son zamanlarda vuku bulmuş eylemler anlatılırken kullanılır.

Something called the corona epidemic has emerged.
Korona salgını denen bir şey ortaya çıktı.
Dangerous things have happened because of global warming.
Küresel ısınma nedeniyle tehlikeli şeyler oldu.

6- Kısa bir zaman önce tamamlanmış işleri gösterir.

I have just finished typing the report.
Raporu yazmayı yeni bitirdim.
They have just retumed from a long joumey.
Uzun bir yolculuktan yeni döndüler.

7- Geçmişte belirsiz bir zamanda yapılan işleri anlatır.

Anna has won the talent contest many times.
Anna yetenek yarışmasını birçok kez kazandı.
Aristotle has said that man is the thinking animal.
Aristo, insanın düşünen hayvan olduğunu söylemiştir.

Present Perfect ile Kullanılan Zarflar

Aşağıdaki tabloda present pertfect ile sıklıkla kullanılan zarf ve bağlaçlar derlenmiştir:

up to nowşu ana kadar
up till nowşimdiye kadar
up to the presentşimdiye kadar, şu ana kadar
during the last few yearsson birkaç yılda
during the past few days/weeks/monthsson birkaç gün/hafta/ay boyunca
recentlygeçenlerde, yakınlarda, son günlerde
latelyson zamanlarda, son günlerde, geçenlerde
finallysonunda, nihayet
oftensık sık, çoğu kez, sıkça
many timesbirçok kez
justhenüz
alreadyçoktan
everdaima
yet
henüz, daha, yine de, hâlâ, şimdiye kadar
neverasla, hiç, hiçbir zaman
for-den beri, -den itibaren, -den bu yana
since-den beri, -den itibaren, -den bu yana
ever sinceo zamandan beri
as soon ashemen, -ince, -ir -mez
now that-dığından
İngilizcede Present Perfect Tense

For & Since

For ve since, present perfect tense ile en çok kullanılan zaman ifadelerindendir. For‘dan sonra bir zaman dilimi , since‘den sonra ise bir zaman noktası kullanılır.

for + zaman dilimi
since + zaman noktası

Örneğin:

They have worked here forseveral weeks
a few months
a long time
They have worked here sinceJanuary
last year
2015
then
they got married

Just

Kısa bir süre önce yapılmış işleri anlatır.

She has just taken a shower.
Daha yeni duş aldı.

Already

Bir işin halihazırda yapılmış olduğunu anlatır.

She has already talked to him.
Onunla çoktan konuştu.

Yet

Olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır.

She hasn’t talked to him yet.
Henüz onunla konuşmadı.
Has she talked to him yet?
Onunla henüz konuşmadı mı?

Ever

Olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır. Eğer soru cümlelerindeki cevap olumsuz ise never kullanılır.

Have you ever met an honest politician?
Hiç dürüst bir politikacıyla tanıştınız mı?
I have never met an honest politician.
Hiç dürüst bir politikacıyla tanışmadım.

Olumsuz cümlelerde “hiç, şimdiye kadar” anlamında kullanılabilir.

I haven’t ever met an honest politician.
Hiç dürüst bir politikacıyla tanışmadım.

Never

Olumlu cümleler ile kullanılıp cümleyi olumsuz yaparr. Present perfect tense ile “hiç” anlamıyla kullanılabilmektedir.

I have never seen such a thing before.
Daha önce böyle bir şey görmemiştim.

up to now, up till now, up to the present, so far

Bu zarflar, şimdiye kadar, bugüne kadar, günümüze kadar, şu ana kadar anlamlarına gelmekte olup, present perfect tense’in “geçmişte başlayıp ve hala devam eden işleri anlatma işlevinde kullanılırlar.

So far we have had no problems.
Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık.
We have heard nothing from him up to now.
Şu ana kadar kendisinden hiçbir şey duymadık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.