İngilizce Zamanlar

İngilizcede Yakın Geçmiş Zaman (Present Perfect Tense)

İngilizcede Present perfect tense, her ne kadar Türkçede “yakın geçmiş zaman” olarak adlandırılsa da Türkçede ayrı bir dil bilgisi kuralı olan böyle bir zaman yoktur. Bu nedenden ötürü İngilizce öğrenmeye başlayanlar için oldukça kafa karıştırıcı olabilmektedir.

Present Perfect Tense

Diyelim ki, dün akşam biz uyurken şiddetli bir yağmur yağdı ve biz sabah uyanmadan bu yağmur kesildi. Dışarıya çıkıp baktığımızda ise yağmurun etkisiyle yerlerin ıslaklığını fark ettik. Fark edileceği üzere olayın kendisi, yani bizzat yağmur yağma eylemi bitse de bu olayın etkilerinin izleri hala görülmeye devam etmektedir.

İngilizcede present perfect tense, geçmişte meydana gelmiş ve bitmiş ama etkileri hala devam eden ve meydana geliş zamanı önemli olmayan olayları ifade etmek için kullanılan zaman dilimidir.

Zaten Türkçede böylesi olayların yakın geçmiş olarak adlandırılmasının nedeni de budur; geçmişte başlamış bir olayın kendisi bitse de bugünle bağlantısı bir şekilde devam etmektedir.

Have yardımcı fiilinin kullanıldığı present perfect tense’de cümlenin ana fiil ise üçüncü halini alır (have/has + V3). Aşağıdaki tabloda olumlu, olumsuz ve soru hallerinin yapılışı gösterilmiştir.

➕ Olumlu cümleler
I/you/we/they + have V3
I/you/we/they + ‘ve V3
He/she/it + has V3
He/she/it + ‘s V3


➖ Olumsuz cümleler
I/you/we/they + have not V3
I/you/we/they + haven’t V3
He/she/it + has not V3
He/she/it + hasn’t V3


❓ Soru cümleleri
Have + I/you/we/they + V3?
Haven’t + I/you/we/they + V3?
Has + he/she/it + V3?
Hasn’t + he/she/it + V3?


➕ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I/you/we/they have.
Yes, I/you/we/they ‘ve.
Yes, He/she/it + has.
Yes, He/she/it + ‘s.


➖ Olumsuz kısa cevaplar
No, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they haven’t.
No, he/she/it has not.
No, he/she/it hasn’t.

Present Perfect Kullanımı

⭐ Geçmişte bir zamanda başlamış ve henüz bitmemiş non-progressive eylemler (know, want vb.) anlatılırken kullanılır. Normalde present perfect continuous tense ile anlatılması gerekirken ilgili eylemlerin -ing almaması nedeniyle present perfect tense ile anlatılmaktadır. Bu gibi cümlelerde genellikle since ve for gibi zaman zarfları bulunur.

🇺🇸 They have known each other since 2000.
🇺🇸 They have been knowing each other since 2000.
🇹🇷 2000 yılından beri birbirlerini tanıyorlar.

⭐ Geçmişte bir zamanda başlamış ve bitmiş olmasına rağmen etkileri ve sonuçları hala görülebilen işleri anlatılırken kullanılır.

🇺🇸 My friend has lost his wallet thus he is calling the police.
🇹🇷 Arkadaşım cüzdanını kaybetti, bu yüzden polisi arıyor.
🇺🇸 I have solved 20 questions so far.
🇹🇷 Şimdiye kadar 20 soru çözdüm.
🇺🇸 I have not seen him before.
🇹🇷 Onu daha önce görmedim.

⭐ Geçmişte bir zamanda başlamış ve bitmiş kişisel tecrübeleri anlatmak için idealdir.

🇺🇸 I haven’t tried ever Mexican food before.
🇹🇷 Daha önce hiç Meksika yemeği denemedim.
🇺🇸 Lucy has visited Paris twice.
🇹🇷 Lucy iki kez Paris’i ziyaret etti.
🇺🇸 I’ve watched “Lord of the Rings” many times.
🇹🇷 Yüzüklerin Efendisi’ni defalarca izledim.

⭐ Bahsi geçen eylemlerin henüz bitmemiş bir zaman diliminde (bu ay, bu hafta, bugün) olduğu anlatılırken kullanılır.

🇺🇸 I have lived in London for ten years.
🇹🇷 On yıldır Londra’da yaşıyorum.
🇺🇸 They’ve known each other since 2000.
🇹🇷 2000 yılından beri birbirlerini tanıyorlar.
🇺🇸 Students have not seen their teacher this week.
🇹🇷 Öğrenciler bu hafta öğretmenlerini görmediler.
🇺🇸 She had already had three cups of coffee in less than an hour.
🇹🇷 Bir saatten az bir sürede şimdiden üç fincan kahve içti.

⭐ Son zamanlarda vuku bulmuş eylemler anlatılırken kullanılır.

🇺🇸 Something called the corona epidemic has emerged.
🇹🇷 Korona salgını denen bir şey ortaya çıktı.
🇺🇸 It’s happened because of global warming.
🇹🇷 Küresel ısınma yüzünden oldu.

⭐ Kısa bir zaman önce tamamlanmış işleri gösterir.

🇺🇸 They have just returned from a long journey.
🇹🇷 Uzun bir yolculuktan yeni döndüler.
🇺🇸 I have just finished typing the report.
🇹🇷 Raporu yazmayı yeni bitirdim.

⭐ Geçmişte belirsiz bir zamanda birçok kez yapılmış işleri anlatır.

🇺🇸 Anna has won the talent contest many times.
🇹🇷 Anna yetenek yarışmasını birçok kez kazandı.
🇺🇸 Thomas has come back from the dead many times.
🇹🇷 Thomas birçok kez ölümden döndü.

Present Perfect Tense ile Kullanılan Zarflar

Aşağıdaki tabloda present pertfect tense ile sıklıkla kullanılan zaman zarfları derlenmiştir:

up to nowşu ana kadar
up till nowşimdiye kadar
up to the presentşimdiye kadar,
şu ana kadar
during the last few yearsson birkaç yılda
during the past few days
during the past few weeks
during the past few months
son birkaç gün boyunca
son birkaç hafta boyunca
son birkaç ay boyunca
recentlygeçenlerde,
yakınlarda,
son günlerde
latelyson zamanlarda,
son günlerde,
geçenlerde
finallysonunda,
nihayet
oftensık sık,
çoğu kez,
sıkça
many timesbirçok kez
justhenüz
alreadyçoktan
everasla, hiç
yethenüz,
daha,
yine de,
hâlâ,
şimdiye kadar
neverasla,
hiç,
hiçbir zaman
for-den beri,
-den itibaren,
-den bu yana
since-den beri,
-den itibaren,
-den bu yana
ever sinceo zamandan beri
as soon ashemen,
-ince,
-ir -mez
İngilizcede Present Perfect Tense

❗ Spesifik, ne zaman olduğunu belirten net bir tarih kullanımı (yesterday, 3 years ago vs.) olursa simple past tense kullanılır.

For & Since

For ve since, present perfect tense ile en çok kullanılan zaman ifadelerinden ikisidir diyebiliriz. For‘dan sonra bir zaman dilimi anlatılırken, since‘den sonra ise başlangıç bir zaman noktası kullanılır.

✅ for + zaman dilimi (eylemin sürdüğü zaman dilimi)
✅ since + zaman noktası (eylemin başladığı zaman noktası)

🇺🇸 I’ve lived here since 2021.
🇹🇷 2021’den beri burada yaşıyorum.
🇺🇸 He’s been studying since 8:00 AM.
🇹🇷 Saat 8:00’den beri ders çalışıyor.
🇺🇸 I’ve lived here for two years.
🇹🇷 Burada iki yıl yaşadım.
🇺🇸 He studied for three hours.
🇹🇷 Üç saat boyunca ders çalıştı.

Just

Kısa bir süre önce yapılmış işleri anlatır.

🇺🇸 She has just taken a shower.
🇹🇷 Daha yeni duş aldı.

Already

Bir işin halihazırda yapılmış olduğunu anlatır.

🇺🇸 She has already talked to him.
🇹🇷 Onunla çoktan konuştu.

Yet

Olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır. Daha, hala, henüz anlamı vardır:

🇺🇸 She hasn’t talked to him yet.
🇹🇷 Henüz onunla konuşmadı.
🇺🇸 Has she talked to him yet?
🇹🇷 Onunla henüz konuşmadı mı?

Ever

Olumsuz cümlelerde ve sorularda kullanılır. Eğer soru cümlelerindeki cevap olumsuz ise never kullanılır.

🇺🇸 Have you ever met an honest politician?
🇹🇷 Hiç dürüst bir politikacıyla tanıştınız mı?
🇺🇸 I have never met an honest politician.
🇹🇷 Hiç dürüst bir politikacıyla tanışmadım.

Olumsuz cümlelerde “hiç, şimdiye kadar” anlamında kullanılabilir.

🇺🇸 We haven’t ever had a problem with noise in the neighbourhood before.
🇺🇸 We’ve never had a problem with noise in the neighbourhood before.
🇹🇷 Daha önce mahallede gürültü ile ilgili hiç bir sorunumuz olmamıştı.

Never

Olumlu cümleler ile kullanılıp cümleyi olumsuz yapar. Present perfect tense ile “hiç” anlamıyla kullanılabilmektedir.

🇺🇸 I have never seen such a thing before.
🇹🇷 Daha önce böyle bir şey görmemiştim.

Up to now, up till now, up to the present, so far

Bu zarflar, şimdiye kadar, bugüne kadar, günümüze kadar, şu ana kadar anlamlarına gelmekte olup, present perfect tense’in “geçmişte başlayıp ve hala devam eden işleri anlatma işlevinde kullanılırlar.

🇺🇸 So far we have had no problems.
🇹🇷 Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık.
🇺🇸 We have heard nothing from him up to now.
🇹🇷 Şu ana kadar kendisinden hiçbir şey duymadık.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.