A1 SeviyeA2 Seviye

İngilizcede İşaret Sıfatları (Demonstrative Adjectives)

Demonstrative adjectives” olarak adlandırılan İngilizcede işaret sıfatları, varlıkların yerini işaret yoluyla gösteren sıfatlardır.

İngilizcede İşaret Sıfatları

İngilizcede işaret sıfatları, “this, that, these, those” gibi kelimelerle ifade edilmekte olup bir şeyi veya bir kişiyi belirtmek için kullanılır. “This” ve “these” kelimeleri ile yakın olan şeyler anlatılırken “that” ve “those” kelimeleriyle uzak olan şeyler anlatılır.

Ancak belirtmek gerekir ki işaret sıfatları mesafeye göre değişebildiği gibi ismin tekil veya çoğul olmasına göre de değişebilmektedir. Bu yüzden ardından gelen isimlerin tekilliği-çoğuluğu iyi bilinmelidir.

Aşağıdaki tabloda işaret sıfatları için kullanılan kelimeler ilgili özelliklerine göre derlenmiştir:

MesafeTekilÇoğul
Near
(Yakın)
this
bu
these
bunlar
Far
(Uzak)
that
şu/o
those
şunlar/onlar
İşaret Sıfatları: Demonstrative Adjectives

❗ İngilizcede these ve those işaret sıfatları, kendisinden gelen ismi muhakkak çoğul yapar. Ancak birebir çevirileri “bunlar”, “şunlar” ve “onlar” olarak bilinse de, Türkçeye çevirirken tekil formları olan “bu”, “şu” ve o” şeklinde çevirmek gerekir. Örneğin:

🇺🇸 These cars are fast.
🇹🇷 Bu arabalar hızlı.
🇺🇸 Those trees are very old.
🇹🇷 Şu ağaçlar çok eski.
🇺🇸 These books are interesting.
🇹🇷 Bu kitaplar ilginç.
🇺🇸 Those buildings are tall.
🇹🇷 Şu binalar yüksek.

Yukarıdaki örnekte fark edileceği üzere Türkçede eğer çoğul halini kullanabiliyorsak bu onun zamir olarak kullanıldığına yönelik bir ipucu olmaktadır.

İngilizcede işaret sıfatları ile işaret zamirleriyle aynı kelimelerle ifade edildiğinden genel kullanımında bazı kafa karışıklıkları olabilmekte. İşaret sıfatları nesneleri işaret yoluyla göstererek belirten sıfatlardır. Yani isimlerin yerine kullanılmazlar bilakis isimleri nitelerler.

Türkçede aslında zamir olan “bu, şu, o” kelimeleri önlerine isim aldıklarında ise sıfat görevinde kullanılırlar. Ancak, şişman, kalın, uzun gibi bir sıfat olmadıklarını da belirtmek isterim. Tıpkı a, an, the gibi ismin önüne gelen bu tarz sözcükler Türkçede belirteç olarak adlandırdığımız kelime gruplarındandır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 Those decisions were tough.
🇹🇷 O kararlar zorluydu.
🇺🇸 These flowers smell so good.
🇹🇷 Bu çiçekler çok güzel kokuyor.
🇺🇸 All generalizations are dangerous, even this one.
🇹🇷 Tüm genellemeler tehlikelidir, bu bile.
🇺🇸 That example can be solved.
🇹🇷 Bu örnek çözülebilir.
🇺🇸 This book is too expensive.
🇹🇷 Bu kitap çok pahalı.
🇺🇸 Can you sign this paper?
🇹🇷 Bu kağıdı imzalayabilir misin?
🇺🇸 Those hamburgers are delicious.
🇹🇷 Bu hamburgerler çok lezzetli.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏