A1 SeviyeA2 Seviye

İngilizcede İşaret Sıfatları: Demonstrative Adjectives

Bir önceki yazımızda işaret zamirlerini anlatmış ve bu zamirlerin İngilizcede işaret sıfatları olan demonstrative adjectives ile karıştırıldığından bahsetmiştik. Bu yazımızda işaret sıfatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

İngilizcede İşaret Sıfatları

Aşağıdaki tabloda işaret sıfatları için kullanılan kelimeler derlenmiştir.

Near (Yakın)Far (uzak)
thisbu thesebunlar
thatşu, o thoseşunlar, onlar
İşaret Sıfatları: Demonstrative Adjectives

These ve those işaret sıfatları, kendisinden gelen ismi muhakkak çoğul yapar. Ancak anlamları bunlar, şunlar, onlar olarak bilinse de Türkçeye çevrilişte bu, şu, o olarak çevirmek daha uygun olur. Örneğin, These birds are beautiful. = Bu kuşlar güzel

İşaret zamirleriyle aynı kelimeler kullanılmasından ötürü bazı kafa karışıklıkları olabilmekte. Nesneleri işaret yoluyla göstererek belirten sıfatlardır. Türkçede aslında zamir olan “bu, şu, o” kelimeleri önlerine isim aldıklarında sıfat görevinde kullanılan sözcüklerin başında gelirler.

Ancak, şişman, kalın, uzun gibi bir sıfat olmadıklarını da belirtmemiz gerek, tıpkı a, an, the gibi ismin önüne gelen bu tarz sözcükler belirteç olarak bildiğimiz kelimelerdir.

Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz;

This book is too expensive.
Bu kitap çok pahalı.
That example can be solved.
Bu örnek çözülebilir.
All generalizations are dangerous, even this one.
Tüm genellemeler tehlikelidir, bu bile.
These flowers smell nice.
Bu çiçekler güzel kokuyor.
Those decisions were tough.
O kararlar zorluydu.
Demonstrative Adjectives Örnek Cümleleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.