Modal Verb

İngilizcede May Kullanımı

Bu dersimizde İngilizcede modal verbs olarak adlandırılan kip belirteçlerinden biri olan may konu anlatımı yapılacaktır.

İngilizcede May

İngilizcede may, çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanılan kiplerden biridir. Alt başlıklar halinde bu görevler derlenmiştir. Aşağıdaki tabloda may yardımcı fiilinin olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımı gösterilmiştir:

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + may + V1


➖ Olumsuz cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + may not+ V1

❗ may not ifadesinin mayn’t gibi bir kullanımı yoktur.


❓ Soru cümleleri
May + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1 ?
May not + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1 ?

May Kullanım Alanları

⭐ May kip belirtecinin en yaygın kullanım alanı ise izin isteme, izin verme ya da izin vermeme cümleleridir.

🇺🇸 You may play computer games if you can finish your homework.
🇹🇷 Ödevini bitirebilirsen bilgisayar oyunları oynayabilirsin.
🇺🇸 May I come with you?
🇹🇷 Seninle gelebilir miyim?
🇺🇸 “May I help myself to some more food?” “Yes, of course.”
🇹🇷 “Kendime biraz daha yemek alabilir miyim?” “Evet elbette.”

⭐ Olasılık anlamı katmak için kullanılabilir.

🇺🇸 He may come here any moment.
🇹🇷 Her an buraya gelebilir.
🇺🇸 A fool may make money, but it requires a wise man to spend it.
🇹🇷 Bir aptal para kazanabilir, ancak onu harcamak için akıllı bir adam gerekir.
🇺🇸 The cause of the accident may never be discovered.
🇹🇷 Kazanın nedeni asla keşfedilmeyebilir.

⭐ Zıtlık ifadelerinde yaygın bir şekilde may kullanılır.

🇺🇸 Though familiarity may not breed contempt, it takes off the edge of admiration.
🇹🇷 Aşinalık küçümseme doğurmasa da, hayranlığın sınırlarını zorlar.
🇺🇸 She may not be hardworking, but she is a smart student.
🇹🇷 O çalışkan olmayabilir ama zeki bir öğrencidir.
🇺🇸 He may not succeed, but he tries hard.
🇹🇷 Başarılı olamayabilir ama çok çabalar.

⭐ May, dua ve beddua ifadelerinde de yaygın bir şekilde kullanılır.

🇺🇸 May Turkish Republic Iive Iong!
🇹🇷 Türkiye Cumhuriyeti çok yaşasın!
🇺🇸 May Dostoyevski rest in peace.
🇹🇷 Dostoyevski huzur içinde yatsın.
🇺🇸 May God be with you!
🇹🇷 Allah yardımcın olsun!
🇹🇷 Tanrı seninle olsun!

⭐ Edebi ifadelerde kullanılır:

🇺🇸 lt may be noted that Kobe Bryant was a basketball player of great talent.
🇹🇷 Kobe Bryant’ın çok yetenekli bir basketbolcu olduğu belirtilebilir.
🇺🇸 Useful as it may be, not many people learn about using Microsoft Excel.
🇹🇷 Ne kadar faydalı olursa olsun, pek çok kişi Microsoft Excel kullanmayı öğrenmiyor.
🇺🇸 It may be noted that Alfred Hitchcock is a very talented director.
🇹🇷 Alfred Hitchcock’un çok yetenekli bir yönetmen olduğu belirtilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.