A2 SeviyeModal Verb

İngilizcede “Should” Konu Anlatımı

Bu dersimizde, İngilizcede en çok kullanılan kip belirteçlerinden (modal verbs) biri olan “should konu anlatımını yapacağız.

“Should” ile Olumlu Cümleler

“Should” kip belirtecinin olumlu cümlelerdeki kullanımı aşağıdaki gibidir:

ÖzneShouldFiil
I, you, we, they, he, she, itshouldV1
 1. Tavsiye ve Öneri: Bir eylemin yapılmasının iyi veya uygun olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 You should drink more water to stay healty.
  • 🇹🇷 Sağlıklı kalmak için daha fazla su içmelisin.
 2. Yükümlülük veya Görev: Bir kişinin yapması gerektiği düşünülen eylemleri ifade etmek için kullanılır, genellikle moral veya etik normlara dayanır.
  • 🇺🇸 We should help those in need.
  • 🇹🇷 İhtiyacı olanlara yardım etmeliyiz.
 3. Beklenti: Bir olayın gerçekleşmesinin beklendiğini veya olması gerektiğini ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 The train should arrive in 10 minutes.
  • 🇹🇷 Trenin 10 dakika içinde gelmesi gerekir.
 4. Kibar İstek veya Talep: Daha kibar veya nazik bir şekilde bir şey istemek veya talep etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 You should check this book out, I think you’ll like it.
  • 🇹🇷 Bu kitaba göz atmalısın, sanırım hoşuna gidecek.

“Should” ile Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde “should” kullanımı aşağıdaki gibidir:

ÖzneShouldFiil
I, you, we, they, he, she, itshould not
shouldn’t
V1
 1. Tavsiye veya Öneriye Karşı Çıkma: Bir eylemin yapılmamasının daha iyi veya uygun olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 You shouldn’t smoke, it’s harmful to your health.
  • 🇹🇷 Sigara içmemelisin, sağlığına zararlı.
 2. Yanlış veya Uygunsuz Eylemler: Bir kişinin yapmaması gerektiği düşünülen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Bu, genellikle moral veya etik normlara dayanır.
  • 🇺🇸 We shouldn’t ignore the problems in our community.
  • 🇹🇷 Toplumumuzdaki sorunları görmezden gelmemeliyiz.
 3. Uygun Olmayan Beklentiler: Bir olayın gerçekleşmemesinin beklendiğini veya olmaması gerektiğini ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 The weather shouldn’t be too bad tomorrow.
  • 🇹🇷 Yarın hava çok kötü olmasa gerek.
 4. Kibarca Reddetme veya Uyarı: Bir şeyin yapılmaması gerektiğini kibarca ifade etmek veya birisini bir eylemden caydırmak için kullanılır.
  • 🇺🇸 You shouldn’t worry too much about the test, you’re well-prepared.
  • 🇹🇷 Sınava için endişelenmemelisin, iyi hazırlandın.

“Should” ile Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde “should” kullanımı aşağıdaki gibidir:

ShouldÖzneFiil
➕ should
➖ should
➖ shouldn’t
I, you, we, they, he, she, it
I, you, we, they, he, she, it not
I, you, we, they, he, she, it
V1
 1. Tavsiye veya Öneri Sorma: Bir eylemin yapılıp yapılmaması gerektiği hakkında tavsiye veya öneri istemek için kullanılır.
  • 🇺🇸 Should I call him now or wait until tomorrow?
  • 🇹🇷 Onu şimdi mi arasam yoksa yarına kadar beklesem mi?
 2. Onay veya Fikir Alışverişi: Bir plan veya düşünce hakkında başkalarının onayını veya görüşlerini almak için kullanılır.
  • 🇺🇸 Should we start the meeting now or wait for everyone to arrive?
  • 🇹🇷 Toplantıyı şimdi başlatmalı mıyız yoksa herkesin gelmesini mi beklemeliyiz?
 3. Etik veya Ahlaki Sorular: Doğru, uygun veya etik olan bir eylem hakkında soru sormak için kullanılır.
  • 🇺🇸 Should we always tell the truth, even if it hurts someone’s feelings?
  • 🇹🇷 Birisinin duygularını incitse bile her zaman doğruyu mu söylemeliyiz?
 4. Kibarca Öneri Yapma: Kibar ve nazik bir şekilde bir öneride bulunmak için soru şeklinde kullanılır.
  • 🇺🇸 Should I help you with your homework?
  • 🇹🇷 Ödevlerinde sana yardım edeyim mi?

❗ İngilizcede “should” ile oluşturulan soru cümlelerinin Türkçeye çevirisinde “-meli/malı” anlamının yanı sıra, bazen “-se/sa” şeklinde de çeviri yapılabilir. Ancak, burada önemli olan, “should” kullanılarak yapılan soruların şart bildirmediğidir. Bu tür sorular, genellikle bir öneri, tavsiye veya doğru hareket tarzı hakkında sorgulamadır. Örneğin:

🇺🇸 Should I call him?
🇹🇷 Onu aramalı mıyım? 👍🏻
🇹🇷 Onu arasam mı? 👍🏻

İngilizcede “Should” Hangi Durumlarda Kullanılır?

⭐ Görev, gereklilik ve tavsiye ifadelerinde kullanılır:

🇺🇸 You shouldn’t drink too much alcohol.
🇹🇷 Çok fazla alkol içmemelisiniz.
🇺🇸 A fox should not be on the jury at a goose’s trial.
🇹🇷 Bir kazın duruşmasında bir tilki jüride olmamalı.
🇺🇸 You should study hard for your exam.
🇹🇷 Sınavınız için çok çalışmalısınız.
🇺🇸 She shouldn’t drive so fast.
🇹🇷 Bu kadar hızlı sürmemeli.
🇺🇸 We should start saving money.
🇹🇷 Para biriktirmeye başlamalıyız.
🇺🇸 You should listen to your parents.
🇹🇷 Aileni dinlemelisin.
🇺🇸 They should stop wasting time on social media.
🇹🇷 Sosyal medyada zaman kaybetmeyi bırakmalılar.


⭐ “Should” genellikle resmi olmayan bir zorunluluk veya yükümlülüğü ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

I should go to the gym today.
Bugün spor salonuna gitmeliyim.
You should always look both ways before crossing the street.
Sokakta karşıdan karşıya geçerken her zaman iki yana bakmalısın.
I should finish this project by tomorrow.
Bu projeyi yarına kadar bitirmeliyim.
We should pay our taxes on time.
Vergilerimizi zamanında ödemeliyiz.
He should call his mother more often.
Annnesini daha sık aramalı.


⭐ Beklenti, akıl yürütme ve tahmin cümlelerinde kullanılır:

🇺🇸 Anna should be finishing her work in an hour.
🇹🇷 Anna işini bir saat içinde bitirmesi gerekiyor.
🇺🇸 I’ve worked hard, so I should pass my exam.
🇹🇷 Çok çalıştım, bu yüzden sınavımı geçmem lazım.
🇺🇸 They should arrive by noon.
🇹🇷 Öğlene kadar varmış olurlar.
🇺🇸 I should be home by eight.
🇹🇷 Sekize kadar evde olurum.
🇺🇸 The project should be completed by next week.
🇹🇷 Projenin önümüzdeki haftaya kadar tamamlanması bekleniyor.
🇺🇸 You should feel better after taking the medicine.
🇹🇷 İlacı aldıktan sonra kendinizi daha iyi hissetmelisiniz.


⭐ Koşul cümlelerinde kullanılabilir. Koşul cümlelerinde “should” kullanımı, genellikle İngilizce’nin “Type 1” koşul cümleleri içinde yer alır. “Type 1” koşul cümleleri, gerçekleşmesi mümkün olaylar veya durumlar için kullanılır. Yapısı genellikle şu şekildedir: If + [simple present tense], [should + V1].

Bu yapıda, koşul cümlesi (“if” ile başlayan cümle) genellikle geniş zaman (simple present tense) ile kurulur. Ana cümlede ise “should” kullanılarak bir tavsiye, öneri veya olasılık ifade edilir.

🇺🇸 If they arrive early, they should call us.
🇹🇷 Erken gelirlerse bizi arasınlar.
🇺🇸 If you are hungry, you should eat something.
🇹🇷 Eğer açsan, bir şeyler yemelisin.
🇺🇸 If the shoes are too tight, you should buy a bigger size.
🇹🇷 Ayakkabı çok sıkıyorsa, bir numara büyüğünü almalısın.

❗ “Should” kip belirteci ayrıca bazı özel koşullu yapılar içinde de kullanılır. Örneğin, bir olasılığa işaret etmek için koşul cümlesindeki “if” yerine “should” kullanılabilir. Ancak “should” kullanıldığı anda fiilin V1 haline eksiz geldiğine dikkat ediniz:

🇺🇸 If it rains, we will cancel the picnic.
🇺🇸 Should it rain, we will cancel the picnic.
🇹🇷 Yağmur yağarsa, pikniği iptal edeceğiz.

🇺🇸 Should I see her, I will say hello.
🇹🇷 Eğer onu görürsem, bi merhaba derim.
🇺🇸 Should it rain, we will cancel the picnic.
🇹🇷 Yağmur yağarsa pikniği iptal edeceğiz.
🇺🇸 Should they not agree to the terms, we’ll need to renegotiate.
🇹🇷 Şartları kabul etmezlerse, yeniden müzakere etmemiz gerekecek.
🇺🇸 Should he fail to complete the task, he may lose his job.
🇹🇷 Görevi tamamlayamazsa, işini kaybedebilir.


⭐ Geçici bir öneri anlatımlarında kullanılır:

🇺🇸 Should we perhaps stop watching TV now? The show is too bad.
🇹🇷 Artık televizyon izlemeyi bıraksak mı diyorum? Gösteri çok kötü.
🇺🇸 Should we go to the cinema tonight?
🇹🇷 Bu akşam sinemaya gidelim mi?
🇺🇸 Should we order pizza for dinner?
🇹🇷 Akşam yemeği için pizza sipariş edelim mi?
🇺🇸 Should I call him now?
🇹🇷 Onu şimdi aramalı mıyım?
🇺🇸 Should we take a short break?
🇹🇷 Kısa bir ara verelim mi?
🇺🇸 Should I bring a jacket?
🇹🇷 Ceket getireyim mi?


⭐ Evrensel değerlerin ifade edilmesinde kullanılır:

🇺🇸 Crimes should be punished.
🇹🇷 Suçlar cezalandırılmalıdır.
🇺🇸 Every child should have access to education.
🇹🇷 Her çocuğun eğitime erişimi olmalıdır.
🇺🇸 People should treat others with respect.
🇹🇷 İnsanlar başkalarına saygılı davranmalıdır.
🇺🇸 We should protect our environment.
🇹🇷 Çevremizi korumalıyız.
🇺🇸 Governments should ensure the rights of their citizens.
🇹🇷 Hükümetler vatandaşlarının haklarını güvence altına almalıdır.
🇺🇸 Animals should not be treated cruelly.
🇹🇷 Hayvanlara zalimce davranılmamalıdır.


⭐ İsim cümlelerinde kullanılır:

🇺🇸 I can’t understand why he should act like that.
🇹🇷 Neden böyle davrandığını anlayamıyorum.
🇺🇸 It’s strange that she should refuse the offer.
🇹🇷 Teklifi reddetmesi çok garip.
🇺🇸 I wonder why they should believe such rumours.
🇹🇷 Bu tür söylentilere neden inanmaları gerektiğini merak ediyorum.
🇺🇸 It’s surprising that he should give up so easily.
🇹🇷 Bu kadar kolay pes etmesi şaşırtıcı.
🇺🇸 It’s strange that she should leave without saying goodbye.
🇹🇷 Veda etmeden gitmesi çok garip.

❗ İngilizcede “should” kelimesi, “Silent L” harfine sahip olduğundan “l” harfi telaffuz edilmez. Dolayısıyla /şud/ şeklinde okunmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏