A2 SeviyeModal Verb

Should Konu Anlatımı

Bu dersimizde, İngilizcede en çok kullanılan kip belirteçlerinden (modal verbs) biri olan should konu anlatımı yapacağız.

Should

Türkçede “-meli/malı” şeklinde kurduğumuz cümleleri İngilizcede should kip belirteci (modal verbs) ile anlatırız. Örnek cümlelere geçmeden önce, aşağıdaki tablolarda olumlu, olumsuz ve soru hallerini öğrenmek faydalı olacaktır.

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + should + V1


➖ Olumsuz cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + shouldn’t + V1
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + should not + V1


❓ Soru cümleleri
Should + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1 ?
Shouldn’t + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1 ?

❗ İngilizcede should, “Silent L harfine sahip olduğundan “l” harfi telaffuz edilmez.

Should Hangi Durumlarda Kullanılır?

İngilizcede should konu anlatımı için sıra geldi kip belirtecimizin yaygın olarak kullanıldığı durumları incelemeye:

⭐ Görev, gereklilik ve tavsiye ifadelerinde kullanılır:

🇺🇸 You shouldn’t drink too much alcohol.
🇹🇷 Çok fazla alkol içmemelisiniz.
🇺🇸 A fox should not be on the jury at a goose’s trial.
🇹🇷 Bir kazın duruşmasında bir tilki jüride olmamalı.
🇺🇸 You should study hard for your exam.
🇹🇷 Sınavınız için çok çalışmalısınız.
🇺🇸 She shouldn’t drive so fast.
🇹🇷 Bu kadar hızlı sürmemeli.
🇺🇸 We should start saving money.
🇹🇷 Para biriktirmeye başlamalıyız.
🇺🇸 You should listen to your parents.
🇹🇷 Aileni dinlemelisin.
🇺🇸 They should stop wasting time on social media.
🇹🇷 Sosyal medyada zaman kaybetmeyi bırakmalılar.

❗ “Should” genellikle resmi olmayan bir zorunluluk veya yükümlülüğü ifade etmek için kullanılır. Örneğin:

I should go to the gym today.
Bugün spor salonuna gitmeliyim.
You should always look both ways before crossing the street.
Sokakta karşıdan karşıya geçerken her zaman iki yana bakmalısın.
I should finish this project by tomorrow.
Bu projeyi yarına kadar bitirmeliyim.
We should pay our taxes on time.
Vergilerimizi zamanında ödemeliyiz.
He should call his mother more often.
Annnesini daha sık aramalı.

⭐ Beklenti, akıl yürütme ve tahmin cümlelerinde kullanılır:

🇺🇸 Anna should be finishing her work in an hour.
🇹🇷 Anna işini bir saat içinde bitirmesi gerekiyor.
🇺🇸 I’ve worked hard, so I should pass my exam.
🇹🇷 Çok çalıştım, bu yüzden sınavımı geçmem lazım.
🇺🇸 They should arrive by noon.
🇹🇷 Öğlene kadar varmış olurlar.
🇺🇸 I should be home by eight.
🇹🇷 Sekize kadar evde olurum.
🇺🇸 The project should be completed by next week.
🇹🇷 Projenin önümüzdeki haftaya kadar tamamlanması bekleniyor.
🇺🇸 You should feel better after taking the medicine.
🇹🇷 İlacı aldıktan sonra kendinizi daha iyi hissetmelisiniz.

⭐ Koşul cümlelerinde kullanılır:

🇺🇸 If I should see her, I will say hello.
🇹🇷 Eğer onu görürsem, merhaba diyeceğim.
🇺🇸 Should it rain, the picnic will be cancelled.
🇹🇷 Yağmur yağması halinde piknik iptal edilecektir.
🇺🇸 Should they not agree to the terms, we’ll need to renegotiate.
🇹🇷 Şartları kabul etmezlerse, yeniden müzakere etmemiz gerekecek.
🇺🇸 Should he fail to complete the task, he may lose his job.
🇹🇷 Görevi tamamlayamazsa, işini kaybedebilir.

⭐ Geçici bir öneri anlatımlarında kullanılır:

🇺🇸 Should we perhaps stop watching TV now? The show is too bad.
🇹🇷 Artık televizyon izlemeyi bıraksak mı diyorum? Gösteri çok kötü.
🇺🇸 Should we go to the cinema tonight?
🇹🇷 Bu akşam sinemaya gidelim mi?
🇺🇸 Should we order pizza for dinner?
🇹🇷 Akşam yemeği için pizza sipariş edelim mi?
🇺🇸 Should I call him now?
🇹🇷 Onu şimdi aramalı mıyım?
🇺🇸 Should we take a short break?
🇹🇷 Kısa bir ara verelim mi?
🇺🇸 Should I bring a jacket?
🇹🇷 Ceket getireyim mi?

⭐ Evrensel değerlerin ifade edilmesinde kullanılır:

🇺🇸 Crimes should be punished.
🇹🇷 Suçlar cezalandırılmalıdır.
🇺🇸 Every child should have access to education.
🇹🇷 Her çocuğun eğitime erişimi olmalıdır.
🇺🇸 People should treat others with respect.
🇹🇷 İnsanlar başkalarına saygılı davranmalıdır.
🇺🇸 We should protect our environment.
🇹🇷 Çevremizi korumalıyız.
🇺🇸 Governments should ensure the rights of their citizens.
🇹🇷 Hükümetler vatandaşlarının haklarını güvence altına almalıdır.
🇺🇸 Animals should not be treated cruelly.
🇹🇷 Hayvanlara zalimce davranılmamalıdır.

⭐ İsim cümlelerinde kullanılır:

🇺🇸 I can’t understand why he should act like that.
🇹🇷 Neden böyle davrandığını anlayamıyorum.
🇺🇸 It’s strange that she should refuse the offer.
🇹🇷 Teklifi reddetmesi çok garip.
🇺🇸 I wonder why they should believe such rumours.
🇹🇷 Bu tür söylentilere neden inanmaları gerektiğini merak ediyorum.
🇺🇸 It’s surprising that he should give up so easily.
🇹🇷 Bu kadar kolay pes etmesi şaşırtıcı.
🇺🇸 It’s strange that she should leave without saying goodbye.
🇹🇷 Veda etmeden gitmesi çok garip.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.