Perfect Modals

“Could Have V3” Konu Anlatımı

İngilizcede “could have V3” yapısı, genellikle geçmişteki potansiyel ama kullanılmamış imkanları veya fırsatları ifade etmek için kullanılır.

“Could Have V3” Yapısı

İngilizcedeki “coud have V3“, geçmişte mümkün olabilecek fakat gerçekleşmeyen eylemleri ifade etmek için kullanılan bir “perfect modals” yapısıdır. Genellikle aşağıdaki gibi durumlarda kullanılır:

 1. Kaçırılmış Fırsatlar: Geçmişte mümkün olabilecek ancak herhangi bir sebeple gerçekleşmeyen eylemleri ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 I could have gone to the concert, but I was too tired.
  • 🇹🇷 Konserde gidebilirdim ama çok yorgundum.
 2. Yetenek veya İmkanların İfade Edilmesi: Bir kişinin geçmişte yapabileceği bir şeyi, ancak yapmadığı durumları ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 She could have won the race if she had tried harder.
  • 🇹🇷 Daha çok çabalasaydı yarışı kazanabilirdi.
 3. Spekülasyon Yapmak: Geçmişte gerçekleşebilecek fakat gerçekleşmeyen eylemlerle ilgili tahmin yürütmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 They could have been a great team, but they never worked together.
  • 🇹🇷 Harika bir takım olabilirlerdi, ama hiçbir zaman birlikte çalışmadılar.
 4. Nazik Eleştiri veya Öneri: Geçmişteki bir durumda daha iyi bir eylem seçilebileceğini kibarca ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 You could have called me to inform me about the delay.
  • 🇹🇷 Gecikme hakkında beni bilgilendirebilirdin.

❗ İngilizcede “could have V3” yapısı, geçmişte gerçekleşmemiş olaylar ve bu olayların hayali veya varsayımsal sonuçları için kullanılan “üçüncü tip koşul cümlelerinde” (Type 3) kullanılabilir. Bu cümleler genellikle “if + past perfect” ile başlar ve sonuç kısmı “would have V3“, “could have V3“, veya “might have V3” şeklinde devam eder. Bakınız:

🇺🇸 If you had seen him, you couldn’t have mistaken him for someone else.
🇹🇷 Eğer onu görmüş olsaydın, başkasıyla karıştırmış olamazdın.

❗ “Could” kelimesi, “Silent L” harfine sahiptir. Dolayısıyla “l” harfi telaffuz edilmez ve /kud/ şeklinde okunur.

Olumlu Cümlelerde “Could Have V3” Yapısı

ÖzneCouldFiil
I, you, we, they, he, she, itcould have V3

🇺🇸 He said that “A woman never forgets the men she could have married.”
🇹🇷 “Bir kadın evlenebileceği erkekleri asla unutmaz” dedi.
🇺🇸 Although he had no free time, he could have met her.
🇹🇷 Her ne kadar boş zamanı olmasa da, onunla buluşabilirdi.
🇺🇸 History is the sum total of the things that could have been avoided.
🇹🇷 Tarih, kaçınılabilecek şeylerin toplamıdır.
🇺🇸 Thomas got really lucky while driving. It could have caused a terrible accident.
🇹🇷 Thomas araba sürerken gerçekten şanslıydı. Korkunç bir kazaya neden olabilirdi.
🇺🇸 She could have chosen a different career path.
🇹🇷 Farklı bir kariyer yolu seçebilirdi.

Olumsuz Cümlelerde “Could Have V3” Yapısı

ÖzneCouldFiil
I, you, we, they, he, she, itcould not have
couldn’t have
V3

❗ “Couldn’t have V3” yapısı olumsuz cümlelerde, geçmişte gerçekleşmesi imkansız olduğu düşünülen olayları anlatmak için kullanılır.

🇺🇸 He couldn’t have seen Anna. She is in Paris.
🇹🇷 Anna’yı görmüş olamaz. O, Paris’te.
🇺🇸 John couldn’t have been in a car accident. He was at home.
🇹🇷 John bir araba kazası geçirmiş olamaz. O evdeydi.
🇺🇸 He couldn’t have gone to London. He was in the hospital because he was sick.
🇹🇷 Londra’ya gitmiş olamaz. Hasta olduğu için hastanedeydi.

Soru Cümlelerinde “Could Have V3” Yapısı

CouldÖzneFiil
➕ could
➖ could
➖ couldn’t
I, you, we, they, he, she, it have
I, you, we, they, he, she, it not have
I, you, we, they, he, she, it have
V3

🇺🇸 Could I have done something to help you?
🇹🇷 Sana yardım etmek için bir şey yapabilir miydim?
🇺🇸 Could we have made a better decision?
🇹🇷 Daha iyi bir karar verebilir miydik?
🇺🇸 Could he have known about the surprise party?
🇹🇷 Sürpriz partiyi biliyor olabilir miydi?
🇺🇸 Could they have misunderstood the instructions?
🇹🇷 Talimatları yanlış anlamış olabilirler mi?
🇺🇸 Could you have prevented the mistake?
🇹🇷 Hatayı önleyebilir miydin?

2 Yorum

 1. He had money and could have paid off all his debts, but I don’t think he did.

  cümlesi “Parası vardı, tüm borçlarını ödemiş olabilir/kapatmış olabilir, ama ödediğini sanmıyorum/bana sorarsanız ödememiştir.” şeklinde çevrilmesi lazım diye düşünüyorum.

  could have done, geçmişte mümkün olmasına rağmen gerçekleşmemiş olan işleri ifade etmek için kullanılır, yani gerçekleşmediği biliniyor. Dolayısıyla cümlenin sonundaki tahmin/olasılık ifadesi tezat oluşturuyor.

  teşekkürler

  1. “Could have” yapısı genellikle geçmişte mümkün olmasına rağmen gerçekleşmemiş eylemler için kullanılır. Bu durumda, bu yapı, kişinin geçmişte borçlarını ödeyebilecek durumda olduğunu, ancak cümlede belirtildiği gibi muhtemelen ödemediğini gösterir.

   Sizin belirttiğiniz çeviri, cümlenin bu belirsizliğini ve olasılığını çok iyi yansıtmıştır (“Parası vardı, tüm borçlarını ödemiş olabilir/kapatmış olabilir, ama ödediğini sanmıyorum/bana sorarsanız ödememiştir.”)

   Bu çeviri, İngilizce cümlede belirtilen belirsizlik ve olasılık tonunu korur ve Türkçe’de doğal bir ifadeyle aynı anlamı verir. Katkınız için çok çok teşekkür ederim 🙏🙏

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏