İngilizce Zamanlar

İngilizcede Past Perfect Tense

İngilizcede past perfect tense, her ne kadar doğrudan bir Türkçe karşılığı olmasa da genel olarak mişli geçmiş zaman ya da mişli geçmiş zamanın hikayesi (mişti, miştim …) şeklinde kullanılır.

Past Perfect Tense

Past perfect tense her ne kadar Türkçe karşılığı olarak miş’li geçmiş zaman anlatsa da temel kullanımı, geçmişte yapılan iki işten önce yapılanı anlatmak için kullanılır.

Had + V3 şeklinde kullanılan past perfect tense ile olumlu ve olumsuz cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

I
You
We
They
He
She
It
‘d
had
V3
Olumlu Cümleler
I
You
We
They
He
She
It
had not
hadn’t
V3
Olumlu Cümleler

Olumlu ve olumsuz soru cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

HadI
you
we
they
he
she
it
V3
Olumlu Soru Cümleleri
Hadn’tI
you
we
they
he
she
it
V3
Olumsuz Soru Cümleleri

Olumlu ve olumsuz kısa cevap cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

YesI
you
we
they
he
she
it
had
Olumlu Kısa Cevap Cümleleri
NoI
you
we
they
he
she
it
had not
hadn’t
Olumsuz Kısa Cevap Cümleleri

Past Perfect Tense Örnek Cümleler

Aşağıdaki tabloda telaffuzları olan ses butonlarıyla beraber past perfect’in genel olarak kullanım mantığını yansıtan örnek cümleler derlenmiştir.

  • İlle de Türkçeye mişli geçmiş zaman olarak çevrilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Dikkat edilecek ilk nokta hangi eylemin daha geçmişte olduğunu anlatmaktır.
I was sick because I had eaten too much previus night.
Önceki gece çok fazla yediğim için hastaydım.
When I got home, the guests had already left.
Eve geldiğimde misafirler çoktan gitmişti.
He had resigned before he was fired.
Görevden alınmadan önce istifa etmişti.
Had you ever visited Germany?
Almanya’yı hiç ziyaret etmiş miydin?
Although we played poorly, I had not given up hope for the game.
Kötü oynamamıza rağmen oyundan ümidimi kesmemiştim.
İngilizcede Past Perfect Tense Cümleleri

Past Perfect Tense Kullanımı

1- Geçmişte olan iki olaydan geçmişte olanı belirtirken kullanılır.

The thief had fled when the police arrived.
Polis geldiğinde hırsız kaçmıştı.
By the time the doctor arrived, the soldier had bled to death.
Doktor varana kadar asker kan kaybından ölmüştü.

2- Geçmişte belirli bir eylem veya zamandan önceki süreci anlatmak için kullanılır.

Had you ever visited the İstanbul before your trip in 2000?
2000 yılındaki seyahatinizden önce İstanbul’u hiç ziyaret etmiş miydin?
I had used it for 5 years before my computer broke down.
Bilgisayarım bozulmadan önce 5 yıl kullanmıştım.

3- Past perfect tense, geçmişte yapılmış iki işten daha önce yapılmış olanı anlattığı için, hemen her zaman simple past tense de içeren bir cümlecik eşliğinde kurulur.

Çoğu zaman bu cümlecikler before ve after ile bağlanırlar. Genellikle before simple past’lı, after ise past perfect’li cümleciğin başında yer alır.

Before the miser locked the money in a safe, he had counted it.
Cimri parayı kasaya kilitlemeden önce saymıştı.
The miser locked the money in a safe after he had counted it.
Cimri parayı saydıktan sonra kasaya kilitledi.

Past perfect, bazı cümlelerde present perfect tense ile karıştırılmaktadır. Aşağıdaki cümleyi inceleyin;

I have never seen an actress (Hiç aktris görmedim). Cümlesi ile cümleyi söyleyen kişinin bugüne kadar hiç aktris görmediği ve şu anda da görmediği anlaşılmaktadır.

Oysa benzer cümle I had never seen an actress (Hiç aktris görmemiştim). şeklinde söylenseydi söyleyen kişinin o ana kadar hiç aktris görmediği ama tam o esnada ilk kez gördüğünü anlatmaktadır.

Benzer bir şekilde güzel bir kadına “I had never seen such a beautiful woman (Hiç bu kadar güzel bir kadın görmemiştim.)” demek çok doğru bir iltifat olacaktır.

Önce olanın past perfect ile anlatıldığı birden fazla geçmiş zaman eylemlerinde diğer geçmiş zaman cümleleri simple past tense ile anlatılır.

Bir cümlede birden fazla perfect anlatılan cümle olamaz!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.