A1 Seviye

İngilizcede “There is & There are” Kullanımı

Bu yazımızda there is ve there are kullanımı detaylıca işlenmiştir. Bu yapı Türkçede bir yerde bir şeyin “var olmasını” anlatan ifadeleri İngilizcede anlatabilmek için kullanılır.

“There is” & “There are” Kullanımı

“There is” ve “There are”, there kelimesi ile to be fiilinin formlarından olan (am-is-are) is veya are ile beraber kullanılması ile ortaya çıkmıştır. Peki neden “there is” veya “there are” şeklinde kendini göstermiş diye sorabilirsiniz.

Bu ifade tekil isimlerle kullanılırken is şeklindeyken çoğul isimlerle beraber kullanılırken ise are şeklinde kendini göstermektedir. Bu nedenle nesnelerin miktarlarını, çoğul kurallarını ve onların sayılabilen ve sayılamayan olup olmadıklarını tespit edebilmek doğru kullanım açısından önemlidir.

❗ “There is” ve “There are” ifadeleri some, no vb. miktar zarfları ile beraber kullanılabilir.

❗ “There is” ve “There are” ifadeleri, belirsiz artikeller olan a-an ile kullanılırken belirli artikel the ile kullanılmaz.

🇺🇸 There is a cat on the roof.
🇺🇸 There is the cat on the roof.
🇹🇷 Çatıda bir kedi var.

❗ “Sahip olmak” anlamına gelen ve Türkçe çevirilerinde “var” şeklinde kullanımından dolayı have/has (got) yapısı ile bu yapı karıştırılmaktadır. Belirtmek gerekir ki “there is” ve “there are” kullanımı, varlığı ifade ederken, “have” ve “has” sahipliği veya yapılacak işi ifade ederler.

Aşağıdaki tabloda olumlu, olumsuz ve soru halinde kullanımları derlenmiştir:

➕ Olumlu cümlelerde “There is” & “There are”
There is ➡️ There’s
There are ➡️ There’re

🇺🇸 There is a cat on the roof.
🇹🇷 Çatıda bir kedi var.
🇺🇸 There is enough food for everyone.
🇹🇷 Herkes için yeterli yiyecek var.
🇺🇸 There is a rainbow after the rain.
🇹🇷 Yağmurdan sonra bir gökkuşağı var.
🇺🇸 There is a new movie playing at the cinema.
🇹🇷 Sinemada yeni bir film oynuyor.
🇺🇸 There is a book on the table.
🇹🇷 Masada bir kitap var.

🇺🇸 There are three apples on the table.
🇹🇷 Masada üç elma var.
🇺🇸 There are many students in the classroom.
🇹🇷 Sınıfta birçok öğrenci var.
🇺🇸 There are several options to choose from.
🇹🇷 Seçebileceğiniz birkaç seçenek var.
🇺🇸 There are no chairs left in the class.
🇹🇷 Sınıfta hiç sandalye kalmadı.
🇺🇸 There are books scattered everywhere.
🇹🇷 Her yerde dağılmış kitaplar var.

➖ Olumsuz cümlelerde “There is” & “There are”
There is not ➡️ There’s not ➡️ There isn’t
There are not ➡️ There’re not ➡️ There aren’t

🇺🇸 There is not a single pen in my bag.
🇹🇷 Çantamda tek bir kalem bile yok.
🇺🇸 There is not any milk left in the fridge.
🇹🇷 Buzdolabında hiç süt kalmadı.
🇺🇸 There isn’t a cloud in the sky.
🇹🇷 Gökyüzünde bir bulut bile yok.
🇺🇸 There isn’t a solution to this problem yet.
🇹🇷 Bu sorun için henüz bir çözüm yok.
🇺🇸 There is not much time left.
🇹🇷 Çok az zaman kaldı.

🇺🇸 There are not any tickets left for the concert.
🇹🇷 Konser için hiç bilet kalmadı.
🇺🇸 There aren’t many chocolates in the box.
🇹🇷 Kutuda çok fazla çikolata yok.
🇺🇸 There aren’t any buses after midnight.
🇹🇷 Gece yarısından sonra otobüs yok.
🇺🇸 There are few places like this in the world.
🇹🇷 Dünyada böyle birkaç yer var.
🇺🇸 There aren’t enough seats for everyone.
🇹🇷 Herkese yetecek kadar koltuk yok.

❓ Soru cümlelerinde “There is” & “There are”
Is there? ➡️ Is there not? ➡️ Isn’t there?
Are there? ➡️ Are there not? ➡️ Aren’t there?

🇺🇸 Is there a supermarket nearby?
🇹🇷 Yakınlarda bir süpermarket var mı?
🇺🇸 Is there any sugar left?
🇹🇷 Hiç şeker kaldı mı?
🇺🇸 Is there a reason for your absence?
🇹🇷 Yokluğunun bir sebebi var mı?
🇺🇸 Isn’t there a concert tonight?
🇹🇷 Bu gece bir konser yok mu?
🇺🇸 Is there a cat in the house?
🇹🇷 Evde kedi var mı?

🇺🇸 Are there any cookies in the jar?
🇹🇷 Kavanozda hiç kurabiye var mı?
🇺🇸 Are there many people waiting outside?
🇹🇷 Dışarıda bekleyen çok insan var mı?
🇺🇸 Are there any good movies playing?
🇹🇷 Oynayan iyi filmler var mı?
🇺🇸 Aren’t there any apples in the fridge?
🇹🇷 Buzdolabında hiç elma yok mu?
🇺🇸 Are there available seats on the next flight?
🇹🇷 Bir sonraki uçuşta boş koltuk var mı?

➕ Olumlu kısa cevaplar
Yes, there is.
Yes, there are.


➖ Olumsuz kısa cevaplar
No, there is not. ➡️ No, there isn’t.
No, there are not. ➡️ No, there aren’t.

🇺🇸 Are there any cookies in the jar?
🇹🇷 Kavanozda herhangi bir kurabiye var mı?
🇺🇸 Yes, there are.
🇹🇷 Evet, var.
🇺🇸 No, there aren’t.
🇹🇷 Hayır, yok.

🇺🇸 Are there many people waiting outside?
🇹🇷 Dışarıda bekleyen birçok insan var mı?
🇺🇸 Yes, there are.
🇹🇷 Evet, var.
🇺🇸 No, there aren’t.
🇹🇷 Hayır, yok.

🇺🇸 Are there any good movies playing?
🇹🇷 İyi filmler oynuyor mu?
🇺🇸 Yes, there are.
🇹🇷 Evet, var.
🇺🇸 No, there aren’t.
🇹🇷 Hayır, yok.

🇺🇸 Aren’t there any apples in the fridge?
🇹🇷 Buzdolabında hiç elma yok mu?
🇺🇸 Yes, there are.
🇹🇷 Evet, var.
🇺🇸 No, there aren’t.
🇹🇷 Hayır, yok.

🇺🇸 Are there available seats on the next flight?
🇹🇷 Bir sonraki uçuşta boş koltuklar var mı?
🇺🇸 Yes, there are.
🇹🇷 Evet, var.
🇺🇸 No, there aren’t.
🇹🇷 Hayır, yok.

❗ “There is” & “there are” ile bir şeyin “var olduğunu” söyledikten sonra daha fazla ayrıntı vermek için “it is” veya “they are” kullanabiliriz. Yani bu yapıların devamında “it is” veya “they are” kullanarak bahsi geçen nesne ya da varlık hakkında daha fazla bilgi verebiliriz.

🇺🇸 There are some cookies in the jar. They’re homemade.
🇹🇷 Kavanozda biraz kurabiye var. Onlar ev yapımı.
🇺🇸 There’s a movie on TV tonight. It’s a thriller.
🇹🇷 Bu gece TV’de bir film var. Gerilim filmi.
🇺🇸 There is a painting on the wall. It’s from the 18th century.
🇹🇷 Duvarda bir tablo var. 18. yüzyıldan kalma.

Diyaloglarda, gündelik konuşmalarda bu yapılara sıklıkla rastlarız. Örneğin:

A: There’s a package at the door for you (Kapıda sizin için bir paket var)
B: What is it? (Nedir o?)
A: It’s the book you ordered. (Sipariş ettiğin kitap.)
B: Oh, great! (Oh, harika!)

A: There are some cars outside. (Dışarıda birkaç araba var.)
B: Who are they? (Kim onlar?)
A: They’re from the city council. (Belediye meclisinden geliyorlar.)
B: Oh, I wonder what they want. (Oh, ne istediklerini merak ediyorum.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.