A1 Seviye

İngilizcede “There is & There are” Kullanımı

İngilizcede “There is” ve “There are” ifadeleri, varlık veya bulunma durumunu ifade etmek için kullanılır.

“There is” & “There are”

“There is” ve “There are” yapısı, there kelimesinin to be fiilinin formlarından olan is veya are ile beraber kullanılması ile oluşur. Peki neden “there is” veya “there are” şeklinde kendini göstermiş diye sorabilirsiniz.

Bu iki ifadenin kullanımı, cümlenin öznesinin tekil mi yoksa çoğul mu olduğuna bağlıdır. Eğer özne tekil bir isimse “is“, çoğul bir isimse “are” kullanılır. Bu yüzden, nesnelerin miktarını ve sayılabilirliğini anlamak, bu yapıyı doğru bir şekilde kullanabilmek adına önemlidir.

❗ “There is” ve “There are” ifadeleri, “some”, “no” gibi miktar zarfları ile beraber kullanılabilir. Bu zarflar, cümlenin anlamını ve bağlamını netleştirmeye yardımcı olur. Örneğin:

🇺🇸 There is some water in the glass.
🇹🇷 Bardağın içinde biraz su var.
🇺🇸 There is no reason to worry.
🇹🇷 Endişelenecek bir neden yok.
🇺🇸 There are some apples on the table.
🇹🇷 Masanın üzerinde birkaç elma var.
🇺🇸 There are no cars on the street.
🇹🇷 Sokakta hiç araba yok.

❗ “There is” ve “There are” ifadeleri, belirsiz artikeller olan a-an ile kullanılırken belirli artikel the ile kullanılmaz. Bakınız:

🇺🇸 There is a cat on the roof.
🇺🇸 There is the cat on the roof.
🇹🇷 Çatıda bir kedi var.

❗ “Sahip olmak” anlamına gelen ve Türkçe çevirilerinde “var” şeklinde kullanımından dolayı have/has (got) yapısı ile bu yapı karıştırılmaktadır. Belirtmek gerekir ki “there is” ve “there are” kullanımı, varlığı, bulunurluğu ifade ederken, “have” ve “has” sahipliği veya yükümlülüğü ifade ederler. Bakınız:

 • There is/There are (Varlık veya Bulunma)
  • 🇺🇸 There is a book on the table.
  • 🇹🇷 Masada bir kitap var.
  • 🇺🇸 There are three apples in the fridge.
  • 🇹🇷 Buzdolabında üç elma var.
 • Have/Has (Sahiplik veya Yükümlülük)
  • 🇺🇸 I have a car.
  • 🇹🇷 Bir arabam var.
  • 🇺🇸 She has a meeting at 3 PM.
  • 🇹🇷 Onun saat 3’te bir toplantısı var.

❗ “There is” ve “there are” ile bir şeyin “var olduğunu” söyledikten sonra daha fazla ayrıntı vermek için “it is” veya “they are” kullanabiliriz. Böylece bahsi geçen nesne ya da varlık hakkında daha fazla bilgi veririz.

🇺🇸 There are some cookies in the jar. They’re homemade.
🇹🇷 Kavanozda biraz kurabiye var. Onlar ev yapımı.
🇺🇸 There’s a movie on TV tonight. It’s a thriller.
🇹🇷 Bu gece TV’de bir film var. Gerilim filmi.
🇺🇸 There is a painting on the wall. It’s from the 18th century.
🇹🇷 Duvarda bir tablo var. 18. yüzyıldan kalma.

Diyaloglarda, gündelik konuşmalarda bu yapılara sıklıkla rastlarız. Örneğin:

A: There’s a package at the door for you (Kapıda sizin için bir paket var)
B: What is it? (Nedir o?)
A: It’s the book you ordered. (Sipariş ettiğin kitap.)
B: Oh, great! (Oh, harika!)

A: There are some cars outside. (Dışarıda birkaç araba var.)
B: Who are they? (Kim onlar?)
A: They’re from the city council. (Belediye meclisinden geliyorlar.)
B: Oh, I wonder what they want. (Oh, ne istediklerini merak ediyorum.)

“There is” Kullanımı

Aşağıdaki tablolarda olumlu, olumsuz ve soru halinde “there is” kullanımları derlenmiştir:

ThereTo be
Thereis
‘s

🇺🇸 There is a cat on the roof.
🇹🇷 Çatıda bir kedi var.
🇺🇸 There is enough food for everyone.
🇹🇷 Herkes için yeterli yiyecek var.
🇺🇸 There is a rainbow after the rain.
🇹🇷 Yağmurdan sonra bir gökkuşağı var.
🇺🇸 There is a new movie playing at the cinema.
🇹🇷 Sinemada yeni bir film oynuyor.
🇺🇸 There is a book on the table.
🇹🇷 Masada bir kitap var.

ThereTo be
Thereis not
‘s not
isn’t

🇺🇸 There is not a single pen in my bag.
🇹🇷 Çantamda tek bir kalem bile yok.
🇺🇸 There is not any milk left in the fridge.
🇹🇷 Buzdolabında hiç süt kalmadı.
🇺🇸 There isn’t a cloud in the sky.
🇹🇷 Gökyüzünde bir bulut bile yok.
🇺🇸 There isn’t a solution to this problem yet.
🇹🇷 Bu sorun için henüz bir çözüm yok.
🇺🇸 There is not much time left.
🇹🇷 Çok az zaman kaldı.

To beThere
➕ is
➖ is
➖ isn’t
there
there not
there

🇺🇸 Is there a supermarket nearby?
🇹🇷 Yakınlarda bir süpermarket var mı?
🇺🇸 Is there any sugar left?
🇹🇷 Hiç şeker kaldı mı?
🇺🇸 Is there a reason for your absence?
🇹🇷 Yokluğunun bir sebebi var mı?
🇺🇸 Isn’t there a concert tonight?
🇹🇷 Bu gece bir konser yok mu?
🇺🇸 Is there a cat in the house?
🇹🇷 Evde kedi var mı?

Soru CümlesiEvet Hayır
Is there …?Yes, there is.No, there is not.
No, there isn’t
there is there are kullanımı

🇺🇸 Is there a book on the table?
🇹🇷 Masada kitap var mı?
🇺🇸 Yes, there is.
🇹🇷 Evet, var.
🇺🇸 No, there isn’t.
🇹🇷 Hayır, yok.

“There are” Kullanımı

Aşağıdaki tablolarda olumlu, olumsuz ve soru halinde “there are” kullanımları derlenmiştir:

ThereTo be
Thereare
‘re
there is there are kullanımı

🇺🇸 There are three apples on the table.
🇹🇷 Masada üç elma var.
🇺🇸 There are many students in the classroom.
🇹🇷 Sınıfta birçok öğrenci var.
🇺🇸 There are several options to choose from.
🇹🇷 Seçebileceğiniz birkaç seçenek var.
🇺🇸 There are no chairs left in the class.
🇹🇷 Sınıfta hiç sandalye kalmadı.
🇺🇸 There are books scattered everywhere.
🇹🇷 Her yerde dağılmış kitaplar var.

ThereTo be
Thereare not
‘re not
aren’t
there is there are kullanımı

🇺🇸 There are not any tickets left for the concert.
🇹🇷 Konser için hiç bilet kalmadı.
🇺🇸 There aren’t many chocolates in the box.
🇹🇷 Kutuda çok fazla çikolata yok.
🇺🇸 There aren’t any buses after midnight.
🇹🇷 Gece yarısından sonra otobüs yok.
🇺🇸 There are few places like this in the world.
🇹🇷 Dünyada böyle birkaç yer var.
🇺🇸 There aren’t enough seats for everyone.
🇹🇷 Herkese yetecek kadar koltuk yok.

To beThere
➕ are
➖ are
➖ aren’t
there
there not
there
there is there are kullanımı

🇺🇸 Are there any cookies in the jar?
🇹🇷 Kavanozda hiç kurabiye var mı?
🇺🇸 Are there many people waiting outside?
🇹🇷 Dışarıda bekleyen çok insan var mı?
🇺🇸 Are there any good movies playing?
🇹🇷 Oynayan iyi filmler var mı?
🇺🇸 Aren’t there any apples in the fridge?
🇹🇷 Buzdolabında hiç elma yok mu?
🇺🇸 Are there available seats on the next flight?
🇹🇷 Bir sonraki uçuşta boş koltuk var mı?

Soru CümlesiEvet Hayır
Is there …?Yes, there are.No, there are not.
No, there aren’t

🇺🇸 Are there available seats on the next flight?
🇹🇷 Bir sonraki uçuşta boş koltuklar var mı?
🇺🇸 Yes, there are.
🇹🇷 Evet, var.
🇺🇸 No, there aren’t.
🇹🇷 Hayır, yok.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏