İngilizce Zamanlar

İngilizcede Sürekli Geçmiş Zaman (Past Continuous Tense)

İngilizcede sürekli geçmiş zaman (past continuous tense), geçmişte başlayıp belirli bir süre devam eden olayları anlatmak için kullanılır.

Past Continuous Tense

Türkçede “geliyordum“, “gidiyordum” şeklinde geçmiş zamanın hikayesi olarak ifade edilen zaman anlatımı past continuous tense ya da bir başka deyişle past progressive tense ile sağlanır.

Böylesi cümlelerde ilgili olayın geçmişte gerçekleşmesi belli bir zaman aldığı ifade edilir. İngilizcede past continuous tense, geçmiş zaman anlatımlarında kullanılan 4 kipten biridir. Diğerleri sırasıyla:

İngilizcede past continuous tense, olumlu cümlelerde şahıs zamirine uygun olacak şekilde was / were kalıbı ve fiilin birinci haline -ing eki getirilerek yapılır. Olumsuz cümlelerde ise was / were kalıbından sonra not olumsuzluk eki ve yine fiilin birinci haline -ing eki getirilerek yapılır. Soru cümlelerinde ise was / were cümlenin başına getirilir ve yine fiilin birinci haline -ing eki getirilir.

➕ Olumlu cümleler
I/he/she/it was Ving
We/you/they were Ving


➖ Olumsuz cümleler
I/he/she/it was not Ving
I/he/she/it wasn’t Ving
We/you/they were not Ving
We/you/they weren’t Ving


❓ Soru cümleleri
Was I/he/she/it Ving?
Wasn’t I/he/she/it Ving?
Were we/you/they Ving?
Weren’t we/you/they Ving?


➕ Olumlu kısa cevaplar
Yes, I/he/she/it was
Yes, we/you/they were


➖ Olumsuz kısa cevaplar
No, I/he/she/it was not
No, I/he/she/it wasn’t
No, we/you/they were not
No, we/you/they weren’t

Past Continuous Tense Kullanımı

⭐ Geçmişte herhangi bir anda (ne zaman başladığı önemli değil) başlayan olayın devam edip (süreklilik belirtir) yine geçmişte bittiği durumlarda kullanılır:

🇺🇸 I was talking to my friend on my way to school.
🇹🇷 Okula giderken arkadaşımla konuşuyordum.
🇺🇸 They were having dinner at the Osteria Francescana.
🇹🇷 Osteria Francescana’da akşam yemeği yiyorlardı.
🇺🇸 They were playing basketball all yesterday afternoon.
🇹🇷 Dün bütün öğleden sonra basketbol oynuyorlardı.

⭐ Geçmişte başlamış ve devam eden eylemin yine geçmişte ama bu kez kısa süreli olan bir başka geçmiş eylem tarafından kesintiye uğratıldığı durumlarda.

🇺🇸 I was watching TV with my friends when the doorbell rang.
🇹🇷 Kapı zili çaldığında arkadaşlarımla televizyon izliyordum.
🇺🇸 It was raining when I went out.
🇹🇷 Dışarı çıktığımda yağmur yağıyordu.
🇺🇸 The dog was barking at me when I was walking in the street.
🇹🇷 Sokakta yürüyorken köpek bana havlıyordu.

⭐ Geçmişte herhangi bir anda başlamış ve devam eden eylemin yine geçmişte herhangi bir anda başlamış ve devam eden bir başka eylem tarafından kesintiye uğratıldığı durumlarda kullanılır. Eylemlerin zamanı paraleldir ve haliyle her iki olay da past continuous ile anlatılır.

🇺🇸 She was making the salad while I was making the soup.
🇹🇷 Ben çorbayı yapıyorken o salatayı yapıyordu.
🇺🇸 He was watching TV while I was taking a shower.
🇹🇷 Ben duş alıyorken o televizyon izliyordu.

⭐ Resmiyet ve kibarlık gereği birisinin geçmişte yaşadığı bir zaman dilimi hakkında soru sorulduğunda:

🇺🇸 What was he doing after he left his job?
🇹🇷 İşten ayrıldıktan sonra ne yapıyordu?
🇺🇸 What were you doing before your present job?
🇹🇷 Şu anki işinizden önce ne yapıyordunuz?

⭐ Geçmişte, iki zaman noktası arasında sürmekte olan işleri anlatır.

🇺🇸 Between June 1998 and December 1999, she was writing a book.
🇹🇷 1998 yılı Haziran ayı ile 1999 yılı Aralık ayı arasında bir kitap yazıyordu.
🇺🇸 Between July 1992 and December 1994, he was looking for a job.
🇹🇷 Temmuz 1992 ile Aralık 1994 arasında iş arıyordu.

Always zarfıyla kullanıldığında yapılan işin onaylanmadığı ifade edilir.

🇺🇸 Jane was always making a disturbance in the office.
🇹🇷 Jane ofiste her zaman bir rahatsızlık yaratıyordu.
🇺🇸 John was always making excuses.
🇹🇷 John her zaman bahaneler uyduruyordu.

Past Continuous ile Kullanılan Zaman Zarfları

Yukarıdaki örneklerde de gördüğünüz üzere bazı zaman ifadelerinden faydalanılmaktadır. Bu zaman ifadelerini bilmek gündelik konuşmada cümle kurmayı kolaylaştırdığı gibi ayrıca sınavlarda büyük bir ipucu sağlamaktadır.

wheniken, -dığı zaman
asiken, -dığı zaman
whileiken, sırasında

When

⭐ Past continuous ile past tens olan cümlelerde yaygın bir şekilde kullanılan when, genel olarak ana cümledeki (main clause) eylemin sürdüğünü, devam etmekte olduğunu açıklar. When ile kurulan zarf cümlesi (adverbial clause) simple past tense ile kurulur ve eyleme iken, -dığı zaman gibi anlamlar katar. Buna karşılık eylemin devam ettiğini anlatılan ana cümle ise past continuous olarak kullanılır.

Past Continuous Tense, When + Simple Past Tense

🇺🇸 It was raining when I woke up.
🇹🇷 Uyandığımda yağmur yağıyordu.
🇺🇸 I was watching TV when the doorbell rang.
🇹🇷 Kapı zili çaldığında televizyon izliyordum.

⭐ When, eğer arka arkaya gerçekleşen eylemleri anlatırken kullanılırsa iki eylem de simple past tense olur.

Simple Past Tense, When + Simple Past Tense

🇺🇸 We went shopping together when Emma arrived.
🇹🇷 Emma geldiğinde birlikte alışverişe gittik.

While

⭐ While, ana cümledeki eylem devam ederken gerçekleşen ve böylece ana cümledeki eylemi kesen bir başka eylemi anlatabilir. While ile anlatılan ana eylem past continuous tense ile kullanılır. Bu eylemi kesen diğer eylem ise simple past tense olarak kullanılır.

Past Tense, While + Past Continuous Tense

🇺🇸 While the guard was sleeping, the thief robbed the bank.
🇹🇷 Bekçi uyurken hırsız bankayı soydu.

⭐ While, geçmişte herhangi bir anda başlamış ve devam eden birbirine paralel iki eylemi anlatmak için kullanılır. Böylesi durumlarda iki cümle de past continuos tense olur.

Past Continuous Tense, While + Past Continuous Tense

🇺🇸 I was studying while he was sleeping.
🇹🇷 O uyuyorken ben ders çalışıyordum.

⭐ While ile kurulan yan cümledeki eylem, ana cümledeki eylemle aynı anda gerçekleşebilir. Bu durumda her ikisi de simple past tense olur.

Simple Past Tense, While + Simple Past Tense

🇺🇸 I sang while I took a shower.
🇹🇷 Duş alırken şarkı söyledim.

Simple Past Tense ile Past Continuous Tense Arasındaki Fark Nedir?

“Peki, her ikisi de geçmiş zaman anlatımlarında kullanılan simple past tense ile past continuous tense arasındaki ne gibi farklar vardır?” Bu soruya maddeler halinde aşağıdaki gibi cevap verebiliriz:

  • “Simple past” ile geçmişte belirli bir anda tamamlanmış eylemler anlatılırken “past continuous” ile eylemlerin gerçekleşirkenki süreci vurgulanır.
  • “Non-progressive” fiiller, her ne kadar Türkçe çevirilerinde “past continuous” kullanılıyor gibi bir izlenim verse de, bu fiiller İngilizcede “simple past tense” ile kullanılır.
  • Geçmişte sık yapılan işler veya geçmişte kalmış alışkanlıklar için “past continuous tense” kullanılır. Zira “past tense” olayın bitişiyle ilgilenir, süreciyle değil.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.