A1 Seviyeİngilizce Zamanlar

İngilizcede Past Continuous Tense (Sürekli Geçmiş Zaman)

İngilizcede past continuous tense, geçmişte başlayıp belirli bir süre devam eden olayları anlatmak için kullanılır.

Past Continuous Tense

Türkçede “geliyordum“, “gidiyordum” şeklinde geçmiş zamanın hikayesi olarak ifade edilen zaman anlatımı past continuous tense ya da bir başka deyişle past progressive tense ile sağlanır.

İngilizcede geçmiş zaman anlamı vermek için kullanılan dört zamandan biri olan past continuous ile geçmiş bir zamanda başlayan ve gerçekleşmesi belli bir süre almış bir olayların anlatımında kullanılır.

İngilizcede past continuous tense, olumlu cümlelerde şahıs zamirine uygun olacak şekilde was / were kalıbı ve fiilin birinci haline -ing eki getirilerek yapılır.

Olumsuz cümlelerde ise was / were kalıbından sonra not olumsuzluk eki ve yine fiilin birinci haline -ing eki getirilerek yapılır.

I
He
She
It
wasVing
We
You
They
wereVing
Olumlu Cümleler
I
He
She
It
was not
wasn’t
Ving
We
You
They
were
weren’t
Ving
Olumsuz Cümleler

Soru cümlelerinde ise was / were cümlenin başına getirilir ve yine fiilin birinci haline -ing eki getirilerek yapılır.

WasI
he
she
it
Ving
Werewe
you
they
Ving
Olumlu Soru Cümleleri
Wasn’tI
he
she
it
Ving
Weren’twe
you
they
Ving
Olumsuz Soru Cümleleri

Kısa cevaplar verilirken aşağıdaki tablodaki gibi kullanılır:

YesI
he
she
it
was
Yeswe
you
they
were
Olumlu Kısa Cevap Cümleleri
NoI
he
she
it
was not
wasn’t
Nowe
you
they
were not
weren’t
Olumsuz Kısa Cevap Cümleleri

Past Continuous Tense Kullanımı

1- Geçmişte herhangi bir anda (ne zaman başladığı önemli değil) başlayan olayın devam edip (süreklilik belirtir) yine geçmişte bittiği durumlarda;

I was talking to my friend on my way to school.
Okula giderken arkadaşımla konuşuyordum.
They were having dinner at the Nusret.
Onlar Nusret’te yemek yiyorlardı.
They were playing basketball all yesterday afternoon.

Dün bütün öğleden sonra basketbol oynuyorlardı.
Past Continuous Tense Örnek Cümleler

2- Geçmişte başlamış ve devam eden eylemin yine geçmişte ama bu kez kısa süreli olan bir başka geçmiş eylem tarafından kesintiye uğratıldığı durumlarda.

I was watching TV with my friends when the doorbell rang.
Kapı zili çaldığında arkadaşlarımla televizyon izliyordum.
It was raining when I went out.
Dışarı çıktığımda yağmur yağıyordu.
The dog was barkling to me when I was walking at the street.
Sokakta yürüyorken köpek bana havlıyordu.
Past Continuous Tense Örnek Cümleler

3- Geçmişte herhangi bir anda başlamış ve devam eden eylemin yine geçmişte herhangi bir anda başlamış ve devam eden bir başka eylem tarafından kesintiye uğratıldığı durumlarda. (Eylemlerin zamanı paraleldir)

Böylesi durumlarda haliyle her iki olay da past continuous ile anlatılır.

She was making the salad while I was making the soup.
Ben çorbayı yaparken o salatayı yapıyordu.
He was watching TV while I was taking a shower.
Ben duş alırken o televizyon izliyordu.
It was raining cats and dogs when we left the train station.
Tren istasyonundan ayrıldığımızda sular selle gibi yağmur yağıyordu.
Past Continuous Tense Örnek Cümleler

4- Resmiyet ve kibarlık gereği birisinin geçmişte yaşadığı bir zaman dilimi hakkında soru sorulduğunda;

What were you doing before your present job?
Şu anki işinizden önce ne yapıyordunuz?
What was he doing after he left his job?
İşten ayrıldıktan sonra ne yapıyordu?

5- Geçmişte, iki zaman noktası arasında sürmekte olan işleri anlatır.

Between June of 1998 and December of 1999, she was writing a book.
1998 yılı Haziran ayı ile 1999 yılı Aralık ayı arasında bir kitap yazıyordu.
Between July of 1992 and December of 1994, he was looking for a job.
Temmuz 1992 ile Aralık 1994 arasında iş arıyordu.

6- Geçmişe ait yerine getirilmemiş ya da getirilmeyecek tasarımları anlatır.

I was going to buy a second mobile phone, but I have changed my mind.
İkinci bir cep telefonu alıyordum ama fikrimi değiştirdim.
I was thinking of going to Germany this year, but now it seems I to have an operation.
Bu yıl Almanya’ya gitmeyi düşünüyordum ama şimdi bir ameliyat geçireceğim gibi görünüyor.
I was going to phone you, but I forgot.
Sana telefon edecektim ama unuttum.
Past Continuous Tense Örnek Cümleler

7- Always zarfıyla kullanıldığında yapılan işin onaylanmadığı ifade edilir.

Jane was always making a disturbance in the office.
Jane ofiste her zaman bir rahatsızlık yaratıyordu.
John was always making excuses.
John her zaman bahaneler uyduruyordu.

Past Continuous ile Kullanılan Zaman İfadeleri

Yukarıdaki örneklerde de gördüğünüz üzere bazı zaman ifadelerinden faydalanılmaktadır. Bu zaman ifadelerini bilmek gündelik konuşmada cümle kurmayı kolaylaştırdığı gibi ayrıca sınavlarda büyük bir ipucu sağlamaktadır.

wheniken, -dığı zaman
asiken, -dığı zaman
whileiken, sırasında

Simple Past Tense ile Past Continuous Tense Arasındaki Fark

Simple past tense ile past continuous tense arasındaki farklar aşağıdaki gibi mzetlenebilir:

  • Simpe past tense ile geçmişte sıralı bir şekilde (art arda) meydana gelen olayları anlatılırken, past continuous birbirinden ayrı olarak da gerçekleşen eylemler için de kullanılır.
  • Past tense ile geçmişte belirli bir anda tamamlanmış eylemler anlatılırken past continuous ile sürece vurgu yapan eylemler anlatılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.