A2 Seviye

İngilizcede Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler (Countable and Uncountable Nouns)

İngilizcede isimler genellikle “sayılabilen” (countable) ve “sayılamayan” (uncountable) olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Bu ayrım, isimlerin nasıl kullanıldığını ve onlarla nasıl cümleler kurulacağını belirler.

Sayılabilen İsimler (Countable Nouns)

Bu tarz isimler sayı ile sayılabilmesinden ötürü bu adlandırmayı almıştır. Sayılabilmesi “somut” olarak kolay olan bu isimler tekil ve çoğul formlarda bulunabilirler.

Ayrıca sayılabilen isimler tekil formlarındayken a, an ve the artikellerini alabilirler. Buna karşılık sayılamayan isimler a, an belirsiz artikellerini alamaz ancak ve ancak the belirli artikelini alabilirler.

Sayılabilen isimlerde çok miktarları ifade edebilmek için many, az ama yeterli miktarları ifade edebilmek için a few, az ama yetersiz miktarları ifade edebilmek için few kelimelerini kullanırız. Hiç yoksa any kelimesini kullanmak yerinde olacaktır. Örneğin:

🇺🇸 I have three apples.
🇹🇷 Üç adet elmam var.
🇺🇸 He has an apple.
🇹🇷 Bir adet elması var.
🇺🇸 John doesn’t have any apples.
🇹🇷 John’un hiç elması yok.
🇺🇸 There aren’t many tomatoes left.
🇹🇷 Fazla domates kalmadı.

Sayılamayan İsimler (Uncountable Nouns)

Tek tek sayılması bir hayli zor olan saç, şeker, pirinç gibi kelimelerle, belirli sabit bir formu olmayan su, süt gibi akışkan maddeler bu tarz bir adlandırmayla anılır. Ayrıca knowledge (bilgi), advice (tavsiye) gibi soyut olan kelimeler de sayılamayan isimlerdir. Haliyle bu tarz isimler herhangi bir çoğul forma sahip olamazlar.

Collecetive nouns adı verilen ve doğal olarak bir arada bulunan furniture (mobilya), equipment (ekipman), traffic (trafik) gibi isimler de sayılamayan isimlerdir.

Sadece tekil formatı ile kullanılmalarının yanı sıra a, an gibi miktar belirten artikeller de kullanılamaz. Yani money, rice yerine moneys rices gibi kullanımlar yanlış olacaktır. Ayrıca daima tekil kullanıldığı gibi cümledeki fiilin çekimi 3.tekil şahıs zamirine göre olmalıdır.

Peki sayılabilen isimler çoğul formata sahip değilse sahip oldukları miktarları nasıl ifade edeceğiz sorusu gelebilir. Büyük miktarları ifade edebilmek için much ve az ama yetersiz miktarlar için little, az ama yeterli miktarları ifade edebilmek için a little kullanırız. A lot of ve lots of kelimeleri hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle birlikte kullanılabilir.

🇺🇸 This rice doesn’t taste right.
🇹🇷 Bu pirincin tadı düzgün değil.
🇺🇸 Is there any money left?
🇹🇷 Hiç para kaldı mı?
🇺🇸 There’s a little money in my wallet.
🇹🇷 Cüzdanımda biraz para var.
🇺🇸 There isn’t much milk.
🇹🇷 Fazla süt yok.

Bazı kelimeler sahip oldukları anlamlara göre hem sayılabilen hem de sayılamayan olarak nitelendirilmektedir. Örneğin, paper kelimesi kağıt anlamında iken sayılamayan bir isim olarak değerlendirilirken gazete anlamında iken sayılabilen bir isim formatına bürünür.

Sayılamayan bir ismi sayılabilen bir isim yapmak için önüne sayılabilen bir isim getirilebilir. Yani, Sayılabilen isim + of + sayılamayan isim şeklinde denklemleştirebiliriz. Örneğin: milk ➡️ a bottle of milk, two bottles of milk etc.

Sözlüklerden kelime taraması yaparken, “countable” veya “uncountable” olduğunu göstermek için isimlerin yanında “c” veya “u” şeklinde notlar görebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda İngilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimler ile beraber kullanılan birtakım kelimeler listelenmiştir:

Cauntable NounsUncountable Nouns
a-an, thethe
many much
few (yetersiz azlık)little (yetersiz azlık)
a few (yeterli azlık)a little (yeterli azlık)
a lot ofa lot of
lots oflots of

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏