A2 Seviye

İngilizcede Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler (Countable & Uncountable)

İsimler, İngilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimler olarak yani countable ve uncountable nouns olarak ikiye ayrılmaktadır.

Sayılabilen İsimler (Countable Nouns)

Bu tarz isimler sayı ile sayılabilmesinden ötürü bu adlandırmayı almıştır. Sayılabilmesi “somut” olarak kolay olan bu isimler tekil ve çoğul formlarda bulunabilirler.

Ayrıca sayılabilen isimler tekil formlarındayken a, an gibi İngilizce artikelleri alabilirler. Sayılamayan isimlerde ise a, an artikelleri kullanılmaz.

Sayılabilen isimlerde çok miktarları ifade edebilmek için many, az ama yeterli miktarları ifade edebilmek için a few, az ama yetersiz miktarları ifade edebilmek için few kelimelerini kullanırız. Hiç yoksa any kelimesini kullanmak yerinde olacaktır.

I have three apples.
Üç adet elmam var.
He has an apple.
Bir adet elması var.
John doesn’t have any apples.
John’un hiç elması yok.
There aren’t many tomatoes left.
Fazla domates kalmadı.
İngilizcede Sayılabilen İsimler

Sayılamayan İsimler (Uncountable Nouns)

Tek tek sayılması bir hayli zor olan saç, şeker, pirinç gibi kelimelerle, belirli sabit bir formu olmayan su, süt gibi akışkan maddeler bu tarz bir adlandırmayı alır. Ayrıca knowledge (bilgi), advice (tavsiye) gibi soyut olan kelimeler sayılamayan isimlerdir. Haliyle bu tarz isimler herhangi bir çoğul forma da sahip değildirler.

Collecetive nouns adı verilen ve doğal olarak bir arada bulunan furniture (mobilya), equipment (ekipman), traffic (trafik) gibi isimler sayılamayan isimlerdir.

Sadece tekil formatı ile kullanılmalarının yanı sıra a, an gibi miktar belirten artikeller de kullanılamaz. Yani moneysrices gibi kullanımlar yanlış olacaktır. Daima tekil kullanın!

Daima tekil kullanın dedik ama tekil olmasının bir başka zorunluluğu da olduğunu belirtelim; cümlede kullanıldığı fiil 3.tekil şahıs zamirine göre olmalıdır;

Peki sayılabilen isimler çoğul formata sahip değilse sahip oldukları miktarları nasıl ifade edeceğiz sorusu gelebilir. Büyük miktarları ifade edebilmek için much ve az ama yetersiz miktarlar için little, az ama yeterli miktarları ifade edebilmek için a little kullanırız.

This rice doesn’t taste right.
Bu pirincin tadı düzgün değil.
Is there any money left?
Hiç para kaldı mı?
There’s a little money in my wallet.
Cüzdanımda biraz para var.
There isn’t much milk.
Fazla süt yok.
İngilizcede Sayılamayan İsimler

Ayrıca a lot of ve lots of kelimeleri hem sayılabilen hem de sayılamayan isimlerle birlikte kullanılabilir.

Bazı kelimeler sahip oldukları anlamlara göre hem sayılabilen hem de sayılamayan olarak nitelendirilmektedir. Örneğin, paper kelimesi kağıt anlamında iken sayılamayan bir isim olarak değerlendirilirken gazete anlamında iken sayılabilen bir isim formatına bürünür.

Sayılamayan bir ismi sayılabilen bir isim yapmak için önüne sayılabilen bir isim getirilebilir. Sayılabilen bir sim + of + sayılamayan bir isim;

milk –> a bottle of milk

Sözlüklerde aradığınız kelimeleri caountable veya uncountable olduğunu göstermek için c veya u şeklinde notlar görebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda İngilizcede sayılabilen ve sayılamayan isimler ile beraber kullanılan birtakım kelimeler listelenmiştir:

Cauntable NounsUncountable Nouns
Sayılabilen İsimlerSayılamayan İsimler
a-an, thethe
fiil sadece 3.Tekil şahıs formatında
manymuch (çokluk)
few (yetersiz azlık)little (yetersiz azlık)
a few (yeterli azlık)a little (yeterli azlık)
a lot ofa lot of
lots oflots of

Kaynak: Oxford Online English

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.