A1 Seviyeİngilizce Zamanlar

İngilizcede Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)

İngilizcede present continuous tense, Türkçede şimdiki zaman olarak bilinen ve şu an yaşanan veya süreklilik arz eden bir olayı veya durumu anlatan zaman yapısıdır.

Present Continuous Tense

Fiiller çeşitli ekler alarak şahıs ve zamana bağlı olarak çekimlenmektedir. Türkçede şimdiki zaman anlatmak için fiillere gelen ekler -yor ya da -mekte ekleridir.

Present continuous tense 12 İngilizce zamanından biridir. Aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerine göre kullanımları derlenmiştir:

Iam
‘m
Ving
He
She
It
is
‘s
Ving
We
You
They
are
‘re
Ving
Olumlu Cümleler
Iam not
‘m not
Ving
He
She
It
is not
‘s not
isn’t
Ving
We
You
They
are not
‘re not
aren’t
Ving
Olumsuz Cümleler
AmIVing
Ishe
she
it
Ving
Arewe
you
they
Ving
Olumlu Soru Cümleleri
Aren’tIVing
Isn’the
she
it
Ving
Aren’twe
you
they
Ving
Olumsuz Soru Cümleleri
YesIam
Yeshe
she
it
is
Yeswe
you
they
are
Olumlu Kısa Cevap Cümleleri
NoIam not
Nohe
she
it
is not
isn’t
Nowe
you
they
are not
aren’t
Olumsuz Kısa Cevap Cümleleri

İngilizcede fiile getirilen –ing eki ile şimdiki zaman anlatımı yapılmaktadır. -ing ekleri bazı fiillerde son ekin düşmesine yol açarken bazılarında ise son eki çiftler:

Sonu -e ile biten fiillere -ing eki geldiğinde -e eki düşer; come –> coming
Son iki harfi Ünlü + Ünsüz şeklinde biten tek heceli fiiller -ing alırken son harf neyse o çiftlenir; run –> running

Present Continuous Tense Kullanım Durumları

  • Eylemin konuşma esnasında devam ettiği durumlarda;
It’s raining outside.
Dışarıda yağmur yağıyor.
The are painting the car.
Arabayı boyuyorlar.
Why are you watching to such bad movie?
Neden bu kadar kötü bir filmi izliyorsun?
I am talking right now.
Şu anda konuşuyorum.
Present Continuous Tense Örnek Cümleler
  • Genel olarak geniş zamanda kullanılan “always, constantly, forever” gibi sıklık zarfları, şimdiki zaman kullanımlarında tekrarlayan ve genelde kişiyi rahatsız eden eylemleri anlatmak için kullanılır.
He is always coming late and it makes me angry.
Sürekli geç geliyor ve bu beni sinirlendiriyor.
My little boy is always asking those stupid questions.Küçük oğlum her zaman bu aptal soruları soruyor.
He is always losing his wallet.
Sürekli cüzdanını kaybediyor.
John is always shoutting at me.
John sürekli bana bağırıyor.
Present Continuous Tense Örnek Cümleler
  • Geçici aktiviteleri anlatmak için;
John is learning to play the guitar.
John gitar çalmayı öğreniyor.
She is attending an German course.
Almanca kursuna gidiyor.
What is Tom doing these days?
Tom bu günlerde ne yapıyor?
My brother is staying with us for a couple of weeks.
Kardeşim bir kaç hafta bizde kalacak.
Present Continuous Tense Örnek Cümleler
  • Konuşmacının kararlılığını belirtmek için;
You are not going anywhere.
Hiçbir yere gitmiyorsun.
I am not supporting him.
Onu desteklemiyorum.
You’re not Ioitering around here.
Burada aylaklık edemezsin.
I am not doing this again.
Bunu tekrar yapmayacağım.
Present Continuous Tense Örnek Cümleler
  • Gelecekte yapılacağı planlanan eylemleri anlatmak için.
I’m not going to school tomorrow.
John gitar çalmayı öğreniyor.
He is spending his next sumer in Antalya.
Bir sonraki yaz tatilini Antalya’da geçiriyor.
I am going to the sea at the weekend.
Hafta sonu denize gidiyorum.
They are going on a holiday this summer.
Bu yaz tatile gidiyorlar.
Present Continuous Tense Örnek Cümleler
  • Birisinin her zamankinden farklı davranmakta olduğunu ifade etmek için kullanılır:
You are being a nuisance. Why don’t you act sensible as you usually do?
Baş belası oluyorsun. Neden her zamanki gibi mantıklı davranmıyorsun?
Brad is normally a very sensible man, but right now he is making a perfect fool of himself.
Brad normalde çok mantıklı bir adamdır, ama şu anda kendini mükemmel bir şekilde aptal yerine koyuyor.
Normally he used to eat a lot, now he is not eating anything.
Normalde çok yerdi, şimdi hiçbir şey yemiyor.
The dog is barking more than usual these days.
Köpek bu günlerde her zamankinden daha fazla havlıyor.
Present Continuous Tense Örnek Cümleler
  • Bir noktada kesişen iki işten süreklilik gösterme özelliği olan işi ifade etmek için kullanılır:
Whenever I see her, she’s eating something.
Onu ne zaman görsem, bir şeyler yiyor.
John writes even faster if the radio is playing.
Radyo çalıyorsa daha da hızlı yazar.
Present Continuous Tense Örnek Cümleler

Present Continuous Tense ile Kullanılan Zaman Zarfları

İngilizcede şimdiki zaman ile beraber kullanılan zaman zarflarından yaygın olanları aşağıdaki listede derlenmiştir:

right nowşu anda, hemen şimdi
at this momentşu anda
temporarilyşimdilik, geçici olarak
for the time beingşimdilik
this weekbu hafta
only for a limited timesadece sınırlı bir süre için
at the momentşu anda
just nowhemen şimdi, demin
this semesterbu sömestr
right this momenttam bu anda
Present Continuous Tense ile Kullanılan Zaman Zarfları

Present Continuous Tense ile Kullanılmayan Fiiller (non-progressive verbs)

İngilizcede state verbs adı verilen durum fiilleri her ne kadar Türkçe çevirilerde şimdi zaman eki olan -yor alsa da İngilizcede karşılığı olan -ing ekini almaz.

Bu fiilleri genel olarak aşağıdaki kategorilerde değerlendirebiliriz:

Zihinsel
Etkinlik Fiileri
İyelik
Fiilleri
Duyu
Fiilleri
Görünüş
Fiilleri
bebelong toappreciateappear
belivecontaindetestlook
doubtconsist ofdislikeseem
knowhaveenjoyresemble
matterholdhate
meanownhope
recognizepossesslove
rememberlike
suspectmind
supposeneed
thinkprefer
understandwant
wish
İngilizcede Present Continuous Tense

Anlamına bağlı olarak bazı fiiller hem durağan hem de hareket bildirebilir. Hareket bildirdiği zamanlarda ise -ing eki alırlar. Örneğin; think, have

She thinks that I am stupid.
Benim aptal olduğumu düşünüyor.
Tom is thinking about getting a new job that requires less human interaction.
Tom daha az insan etkileşimi gerektiren yeni bir iş bulmayı düşünüyor.
İngilizcede Present Continuous Tense

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.