İngilizce Zamanlar

İngilizce Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense)

Bu dersimizde, İngilizce şimdiki zaman anlatmak için kullanılan “present continuous tense” konusunun anlatımı yapacağız. Ders sonunda “İngilizcede şimdiki zaman hangi durumlar kullanılır, fiiller nasıl bir forma girer, hangi fiiller kullanılır, hangi zaman zarflarını bilmek gerekir?” gibi sorulara cevap bulmuş olacaksınız.

İngilizce Şimdiki Zaman

İngilizcede present continuous tense, genel olarak şu an yaşanan veya süreklilik arz eden olayları veya durumu anlatan kip yapısıdır.

Bilindiği üzere Türkçede şimdiki zaman anlatmak için fiillere “-yor” ya da “-mekte/makta” ekleri gelmektedir. Buna karşılık İngilizcede ise, şahıs zamirlerine bağlı olarak “to be” fiilinin “am-is-are” formlarından biri ve cümledeki ana fiile gelen “-ing” eki ile şimdiki zaman anlatımı sağlanmaktadır.

“Peki, cümle içindeki görünümleri nasıl olmaktadır?” Aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerine göre cümle içindeki olumlu, olumsuz ve soru formatları derlenmiştir:

➕ Olumlu cümleler
I am Ving
I’m Ving
He/she/it is Ving
He/she/it’s Ving
We/you/they are Ving
We/you/they’re Ving


➖ Olumsuz cümleler
I am not Ving
I’m not Ving
He/she/it is not Ving
He/she/it’s not Ving
He/she/it isn’t Ving
We/you/they are not Ving
We/you/they’re not Ving
We/you/they aren’t Ving


❓ Soru cümleleri
Am I Ving?
Am I not Ving?
Aren’t I Ving?
Is he/she/it Ving?
Isn’t he/she/it Ving?
Are we/you/they Ving?
Aren’t we/you/they Ving?


Ancak, dinleme ve konuşma pratiği kazanmak adına aşağıdakileri dinlemenizi tavsiye ederim.

I am,
I’m,
I am not,
I’m not,
he is,
he’s,
he isn’t,
he’s not,
we are,
we’re,
we are not,
we aren’t,
we’re not,

İngilizcede “-ing” Ekinin Yazılışı

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, fiile getirilen “-ing” eki ile şimdiki zaman anlatımı yapılmaktadır. Ancak bazı durumlarda “-ing” eki çeşitli şekillerde yazılabilir. Haliyle bu durumları bilmek önemlidir. Mesela:

❗ Sonu -e ile biten fiillere -ing eki geldiğinde -e eki düşer. Örneğin:

come ➡️ coming
ride ➡️ riding
take ➡️ taking

❗ Fiilin sonuna sesli harfin ardından w, y, ve x harfleri dışında bir sessiz harf geliyorsa sessiz harf çifttlenir ve ardından – ing eklenir. Mesela:

cut ➡️ cutting
plan ➡️ planning
run ➡️ running
fix ➡️ fixing (fixxing)

❗ Fiil son harfleri iki sesli harfin ardından bir sessiz harf gelecek şekildeyse sadece -ing eklenir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

keep ➡️ keeping
read ➡️ reading
heat ➡️ heating

❗ Fiilin sonu iki sessiz harf şeklindeyse -ing olduğu gibi eklenir. Misal:

sing ➡️ singing
wash ➡️ washing
wish ➡️ wishing

Present Continuous Tense Hangi Durumlarda Kullanılır?

Present continuous tense, İngilizcedeki 12 zamanından biridir ve her bir zaman kendi içinde çeşitli kullanım durumlarını ifade etmek için özelleşmiştir. Şimdiki zamanın kullanıldığı durumlar genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

⭐ Eylemin konuşma esnasında devam ettiği durumlarda:

🇺🇸 It’s raining outside.
🇹🇷 Dışarıda yağmur yağıyor.
🇺🇸 The are painting the car.
🇹🇷 Arabayı boyuyorlar.
🇺🇸 Why are you watching to such bad movie?
🇹🇷 Neden bu kadar kötü bir filmi izliyorsun?
🇺🇸 I am talking right now.
🇹🇷 Şu anda konuşuyorum.

⭐ Genel olarak geniş zamanda kullanılan “always, constantly, forever” gibi sıklık zarfları, şimdiki zaman kullanımlarında tekrarlayan ve genelde kişiyi rahatsız eden eylemleri anlatmak için kullanılır:

🇺🇸 He is always coming late and it makes me angry.
🇹🇷 Sürekli geç geliyor ve bu beni sinirlendiriyor.
🇺🇸 He is always losing his wallet.
🇹🇷 Sürekli cüzdanını kaybediyor.
🇺🇸 John is always shoutting at his.
🇹🇷 John her zaman ona bağırıyor.

⭐ Geçici aktiviteleri anlatmak için kullanılabilir:

🇺🇸 John is learning to play the guitar.
🇹🇷 John gitar çalmayı öğreniyor.
🇺🇸 She is attending an German course.
🇹🇷 Almanca kursuna gidiyor.
🇺🇸 What is Tom doing these days?
🇹🇷 Tom bu günlerde ne yapıyor?
🇺🇸 My brother is staying with us for a couple of weeks.
🇹🇷 Kardeşim bir kaç hafta bizde kalacak.

⭐ Konuşmacının kararlılığını belirtmek için kullanılabilir:

🇺🇸 You are not going anywhere.
🇹🇷 Hiçbir yere gitmiyorsun.
🇺🇸 I am not supporting him.
🇹🇷 Onu desteklemiyorum.
🇺🇸 You’re not Ioitering around here.
🇹🇷 Burada aylaklık edemezsin.
🇺🇸 I am not doing this again.
🇹🇷 Bunu tekrar yapmayacağım.

⭐ Gelecekte yapılacağı planlanan eylemleri anlatmak için kullanılabilir:

🇺🇸 I’m not going to school tomorrow.
🇹🇷 Yarın okula gitmiyorum.
🇺🇸 He is spending his next summer in Antalya.
🇹🇷 Bir sonraki yaz tatilini Antalya’da geçiriyor.

⭐ Birisinin her zamankinden farklı davranmakta olduğunu ifade etmek için kullanılır:

🇺🇸 You are being a nuisance. Why don’t you act sensible as you usually do?
🇹🇷 Baş belası oluyorsun. Neden her zamanki gibi mantıklı davranmıyorsun?
🇺🇸 Brad is normally a very sensible man, but right now he is making a perfect fool of himself.
🇹🇷 Brad normalde çok mantıklı bir adamdır, ama şu anda kendini mükemmel bir şekilde aptal yerine koyuyor.
🇺🇸 Normally he used to eat a lot, now he is not eating anything.
🇹🇷 Normalde çok yerdi, şimdi hiçbir şey yemiyor.
🇺🇸 The dog is barking more than usual these days.
🇹🇷 Köpek bu günlerde her zamankinden daha fazla havlıyor.

⭐ Bir noktada kesişen iki işten süreklilik gösterme özelliği olan işi ifade etmek için kullanılır:

🇺🇸 Whenever I see her, she’s eating something.
🇹🇷 Onu ne zaman görsem, bir şeyler yiyor.
🇺🇸 John writes even faster if the radio is playing.
🇹🇷 Radyo çalıyorsa daha da hızlı yazar.

Şimdiki Zaman ile Kullanılan Zaman Zarfları

İngilizcede şimdiki zaman ile beraber kullanılan çeşitli zaman zarfları bulunmaktadır. Bu zaman zarflarından yaygın olanları aşağıdaki listede derlenmiştir:

right nowşu anda, hemen şimdi
at this momentşu anda
temporarilyşimdilik, geçici olarak
for the time beingşimdilik
this weekbu hafta
only for a limited timesadece sınırlı bir süre için
at the momentşu anda
just nowhemen şimdi, demin
this semesterbu sömestr
right this momenttam bu anda
İngilizce Şimdiki Zaman Zarfları

Şimdiki Zaman ile Kullanılamayan Fiiller

İngilizcede state verbs adı verilen durum fiilleri -ing ekini almaz. Her ne kadar bu tarz fiillerle yapılmış cümleleri şimdi zaman eki olan -yor ile Türkçeye çevirsek de İngilizcede ilgili fiillere -ing eki eklenmez.

Bu tarz fiiller İngilizcede non-progressive verbs olarak adlandırılmaktadır ve şimdiki zaman anlatımlarını present tense (geniş zaman) formunda yapar Bu fiilleri genel olarak aşağıdaki alt başlıklarda değerlendirebiliriz:

⭐ Zihinsel Etkinlik Fiileri
be, believe, doubt, know, matter, mean, recognize, remember, suspect, suppose, think, understand

⭐ İyelik Fiilleri
belong to, contain, consist of, have, hold, own, possess

⭐ Duyu Fiilleri
appreciate, detest, dislike, enjoy, hate, hope, love, like, mind, need, prefer, want, wish

⭐ Görünüş Fiilleri
appear, look, seem, resemble

❗ Ancak anlamına bağlı olarak bu fiillerden bazıları hem durağanlık hem de hareket bildirebilir. Hareket bildirdiği zamanlarda fiil -ing ekini alır. Örneğin; think, have:

🇺🇸 She thinks that I am stupid.
🇹🇷 Benim aptal olduğumu düşünüyor.
🇺🇸 Tom is thinking about getting a new job that requires less human interaction.
🇹🇷 Tom daha az insan etkileşimi gerektiren yeni bir iş bulmayı düşünüyor.

İngilizce Şimdiki Zaman Cümleleri

Yukarıda anlatılanlar ışığında örnek cümleler derlenmiştir:

🇺🇸 She is listening to music right now.
🇹🇷 Şu anda müzik dinliyor.
🇺🇸 They are having dinner at the moment.
🇹🇷 Şu anda yemek yiyorlar.
🇺🇸 He is working in the office.
🇹🇷 Ofiste çalışıyor.
🇺🇸 I am studying English at the moment.
Şu anda İngilizce çalışıyorum.
🇺🇸 They are building a new shopping center on the outskirts of town.
🇹🇷 Şehrin eteklerinde yeni bir alışveriş merkezi inşa ediyorlar.
🇺🇸 She is cooking dinner for her family.
🇹🇷 Ailesi için akşam yemeği pişiriyor.
🇺🇸 He is playing football with his friends in the park.
🇹🇷 Parkta arkadaşlarıyla futbol oynuyor.
🇺🇸 The dog is barking loudly at the mailman.
🇹🇷 Köpek postacıya yüksek sesle havlıyor.

6 Yorum

  1. Fiilin sonuna sesli harfin ardından w, y, ve x harfleri dışında bir sessiz harf geliyorsa sessiz harf çifttlenir ve ardından – ing eklenir. Bu kısım için eat fiili neden uygun değil?

  2. Merhaba Gelecekte yapılacağı planlanan eylemler kısmında ki ilk örneğin çevirisi yanlış.

  3. merhaba ben bu web sitesinden grammer öğreniyorum, dinleme pratiğini nasıl yapmalıyım , a1 seviyesini çalışıyorum.

    1. Öncelikle merhabalar. İlk olarak alfabedeki harflerin ve belli başlı harf gruplarının telaffuzlarını öğrenmenizi tavsiye ederim. Sonrasında sesli bir şekilde, öğrendiğiniz kelimelerin doğru telaffuzlarını söyleyerek yazmaya başlayın. Yani; “know” kelimesini öğrendiyseniz kağıda yazarken “kınov” şeklinde yazımı kolaylaştıran Türkçe bir telaffuzla değil doğru olan telaffuzunu sesli söyleyerek yazın. Zihniniz ve kulağınızı bu tür bir bağdaştırmaya hazırlamanız gerekiyor. Zamanla dinleme bölümüyle alakalı içerikler eklenecek. İyi çalışmalar dilerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.