İngilizce Zamanlar

İngilizcede Şimdiki Zaman (Present Continuous Tense)

Bu dersimizde, İngilizcede şimdiki zaman ifadeleri kurmak için kullanılan “present continuous tense” konusunu anlatacağız. Dersin sonunda, İngilizcede şimdiki zamanın hangi durumlarda kullanıldığını, fiillerin hangi forma büründüğünü, hangi fiillerin bu tense ile kullanıldığını ve hangi zaman zarflarının önemli olduğunu anlamış olacaksınız.

İngilizcede Şimdiki Zaman

Malum, İngilizcede on iki tane zaman bulunmaktadır. Bunlardan biri olan “present continuous tense”, genellikle şu an devam eden ya da an sınırları içerisinde gerçekleşen eylemleri ifade eden kip yapısıdır.

Bildiğiniz üzere Türkçede şimdiki zaman, fiil köküne gelen “-yor” veya “-mekte/makta” ekleriyle anlatılır. İngilizcede ise şimdiki zamanın kuruluşu, şahıs zamirlerine uygun olan “to be” fiilinin (am, is, are) uygun formu ile sağlanır. Ardından da cümlede yalın halde bulunan ana fiile “-ing” eki eklenerek şimdiki zaman anlatımı tamamlanır.

Konumuza ilk olarak, “present continuous tense” ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl kurulduğunu anlatarak başlayalım. Ardından da hangi durumlarda kip yapısının kullanıldığını inceleyelim.

“Present Continuous Tense” ile Olumlu Cümleler

“Present continuous tense” ile olumlu bir cümle yapmak için özneyle uyumlu “to be” fiilinden sonra cümlenin yalın haldeki ana fiiline “-ing” ekleriz. Bakınız:

ÖzneTo beFiil
Iam
‘m
V1 + ing
you, we, theyare
‘re
he, she, itis
‘s

🇺🇸 I am writing an email.
🇹🇷 E-posta yazıyorum.
🇺🇸 We are cooking dinner together.
🇹🇷 Birlikte akşam yemeği yapıyoruz.
🇺🇸 She is walking her dog.
🇹🇷 Köpeğini yürüyüşe çıkarıyor.
🇺🇸 They are playing football.
🇹🇷 Futbol oynuyorlar.

“Present Continuous Tense” ile Olumsuz Cümleler

Eğer “present continuous tense” ile olumlu cümle yapısını anladıysanız, olumsuz cümleleri de kolayca yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken “to be” fiilinden sonra “not” olumsuzluk ekini getirmektir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

ÖzneTo beFiil
Iam not
‘m not
V1 + ing
you, we, theyare not
‘re not
aren’t
he, she, itis not
‘s not
isn’t

❗ “Not” olumsuzluğunun “to be” fiilinin formlarıyla sahip olduğu kısaltmaları gördünüz mü? “are not” ➡️ “aren’t” şeklinde, “is not” ➡️ “isn’t” şeklinde kısa bir forma sahipken “am not” için benzeri bir kısaltma mümkün değildir. Bunun yerine “I” zamiri ile “am” ikilisini “I’m” şeklinde kısaltıp “not” olumsuzunu ardına getiririz.

🇺🇸 I am not watching TV.
🇹🇷 Televizyon seyretmiyorum.
🇺🇸 You are not (aren’t) reading a book.
🇹🇷 Sen kitap okumuyorsun.
🇺🇸 He is not (isn’t) playing football.
🇹🇷 Futbol oynamıyor.
🇺🇸 They are not (aren’t) eating dinner.
🇹🇷 Onlar akşam yemeği yemiyorlar.

“Present Continuous Tense” ile Soru Cümleleri

“Present continuous tense” ile soru cümleleri oluştururken, “to be” fiilini cümlenin başına almamız yetecektir. Ardından ilgili zamiri ve fiilin “-ing” eklenmiş halini ekleriz. Pekala olumsuz sorular da yapabiliriz. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz:

To beÖzneFiil
➕ am
➖ am
➖ aren’t
I
I not
I
V1 + ing ?
➕ are
➖ are
➖ aren’t
you, we, they
you, we, they not
you, we, they
➕ is
➖ is
➖ isn’t
he, she, it
he, she, it not
he, she, it

❗”I” öznesiyle “present continuous tense” olumsuz soru cümlesi yaparken “aren’t” ifadesi yaygın olarak kullanılır.

🇺🇸 Are they walking in the park?
🇹🇷 Parkta mı yürüyorlar?
🇺🇸 Is she cooking dinner?
🇹🇷 Yemek mi pişiriyor?
🇺🇸 Am I meeting her?
🇹🇷 Onunla buluşacak mıyım?
🇺🇸 Isn’t he coming to the party?
🇹🇷 Partiye gelmiyor mu?
🇺🇸 Aren’t I studying enough?
🇹🇷 Yeterince çalışmıyor muyum?

Bu tarz sorulara verilen cevaplar “evet” ve “hayır” içerdiği için böylesi sorulara “yes/no questions” denir.

Soru CümlesiEvet Hayır
Am I reading …?Yes, I am.No, I’m not.
Are you playing …?Yes, I am.No, I’m not.
Are we/they watching …?Yes, we/they are.No, we/they aren’t.
Is he/she/it sleeping?Yes, he/she/it is.No, he/she/it isn’t.
İngilizce Şimdiki Zaman

“-ing” Ekinin Yazılışı

Bazı durumlarda “-ing” eki, fiilin sahip olduğu son harflere bağlı olarak çeşitli şekillerde yazılabilir. Haliyle bu durumları bilmek önemlidir.

❗ Sonu “-e” ile biten fiillere “-ing” eki geldiğinde “-e” eki düşer.

 • come ➡️ coming
 • ride ➡️ riding
 • take ➡️ taking

❗ Fiilin sonuna sesli harfin ardından “w”, “y” ve “x” harfleri dışında bir sessiz harf geliyorsa sessiz harf çiftlenir ve ardından “-ing” eklenir. Bakınız:

 • cut ➡️ cutting
 • plan ➡️ planning
 • run ➡️ running
 • fix ➡️ fixing (fixxing)

❗ Fiil son harfleri iki sesli harfin ardından bir sessiz harf gelecek şekildeyse sadece “-ing” eklenir. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

 • keep ➡️ keeping
 • read ➡️ reading
 • heat ➡️ heating

❗ Fiilin sonu iki sessiz harf şeklindeyse “-ing” olduğu gibi eklenir.

 • sing ➡️ singing
 • wash ➡️ washing
 • wish ➡️ wishing

“Present Continuous Tense” Hangi Durumlarda Kullanılır?

⭐ Eylemin konuşma esnasında devam ettiği durumlarda:

🇺🇸 It’s raining outside.
🇹🇷 Dışarıda yağmur yağıyor.
🇺🇸 The are painting the car.
🇹🇷 Arabayı boyuyorlar.
🇺🇸 Why are you watching to such bad movie?
🇹🇷 Neden bu kadar kötü bir filmi izliyorsun?
🇺🇸 I am talking right now.
🇹🇷 Şu anda konuşuyorum.


⭐ Genel olarak geniş zamanda kullanılan “always, constantly, forever” gibi sıklık zarfları, şimdiki zaman kullanımlarında tekrarlayan ve genelde kişiyi rahatsız eden eylemleri anlatmak için kullanılır:

🇺🇸 He is always coming late and it makes me angry.
🇹🇷 Sürekli geç geliyor ve bu beni sinirlendiriyor.
🇺🇸 He is always losing his wallet.
🇹🇷 Sürekli cüzdanını kaybediyor.
🇺🇸 John is always shoutting at his.
🇹🇷 John her zaman ona bağırıyor.


⭐ Geçici aktiviteleri anlatmak için kullanılabilir:

🇺🇸 John is learning to play the guitar.
🇹🇷 John gitar çalmayı öğreniyor.
🇺🇸 She is attending an German course.
🇹🇷 Almanca kursuna gidiyor.
🇺🇸 What is Tom doing these days?
🇹🇷 Tom bu günlerde ne yapıyor?
🇺🇸 My brother is staying with us for a couple of weeks.
🇹🇷 Kardeşim bir kaç hafta bizde kalacak.


⭐ Konuşmacının kararlılığını belirtmek için kullanılabilir:

🇺🇸 You are not going anywhere.
🇹🇷 Hiçbir yere gitmiyorsun.
🇺🇸 I am not supporting him.
🇹🇷 Onu desteklemiyorum.
🇺🇸 You’re not Ioitering around here.
🇹🇷 Burada aylaklık edemezsin.
🇺🇸 I am not doing this again.
🇹🇷 Bunu tekrar yapmayacağım.


⭐ Gelecekte yapılacağı planlanan eylemleri anlatmak için kullanılabilir:

🇺🇸 I’m not going to school tomorrow.
🇹🇷 Yarın okula gitmiyorum.
🇺🇸 He is spending his next summer in Antalya.
🇹🇷 Bir sonraki yaz tatilini Antalya’da geçiriyor.


⭐ Birisinin her zamankinden farklı davranmakta olduğunu ifade etmek için kullanılır:

🇺🇸 You are being a nuisance. Why don’t you act sensible as you usually do?
🇹🇷 Baş belası oluyorsun. Neden her zamanki gibi mantıklı davranmıyorsun?
🇺🇸 Brad is normally a very sensible man, but right now he is making a perfect fool of himself.
🇹🇷 Brad normalde çok mantıklı bir adamdır, ama şu anda kendini mükemmel bir şekilde aptal yerine koyuyor.
🇺🇸 Normally he used to eat a lot, now he is not eating anything.
🇹🇷 Normalde çok yerdi, şimdi hiçbir şey yemiyor.
🇺🇸 The dog is barking more than usual these days.
🇹🇷 Köpek bu günlerde her zamankinden daha fazla havlıyor.


⭐ Bir noktada kesişen iki işten süreklilik gösterme özelliği olan işi ifade etmek için kullanılır:

🇺🇸 Whenever I see her, she’s eating something.
🇹🇷 Onu ne zaman görsem, bir şeyler yiyor.
🇺🇸 John writes even faster if the radio is playing.
🇹🇷 Radyo çalıyorsa daha da hızlı yazar.

İngilizcede Şimdiki Zaman ile Kullanılan Zaman Zarfları

Aşağıdaki tablo, şimdiki zamanda sıkça kullanılan zaman zarflarının bir kısmını ve bunların Türkçe karşılıklarını göstermektedir. Ancak, unutulmamalıdır ki bu zaman zarfları bağlama göre farklı zaman kipleriyle de kullanılabilir.

İngilizceTürkçe
currentlyşu anda, şimdilik
right nowhemen şimdi
at the momentşu anda
at presentşu anda, şimdiki zamanda
nowadaysbugünlerde
these daysbu günlerde
as of nowşu andan itibaren
at this instantbu anda

🇺🇸 I need to leave right now.
🇹🇷 Hemen ayrılmam gerekiyor.
🇺🇸 At this moment, they are discussing the new project.
🇹🇷 Şu anda, yeni proje hakkında tartışıyorlar.
🇺🇸 For the time being, I am living with my parents.
🇹🇷 Şimdilik, ailemle yaşıyorum.
🇺🇸 I am taking four courses this semester.
🇹🇷 Bu sömestr dört ders alıyorum.
🇺🇸 Right this moment, I am thinking of you.
🇹🇷 Tam bu anda, seni düşünüyorum.
🇺🇸 We are currently working on a new project.
🇹🇷 Şu anda yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz.
🇺🇸 She is at the moment preparing for the meeting.
🇹🇷 Şu anda toplantıya hazırlanıyor.
🇺🇸 Presently, we are experiencing some technical issues.
🇹🇷 Şu anda bazı teknik sorunlar yaşıyoruz.
🇺🇸 At this very moment, the ceremony is taking place.
🇹🇷 Tam şu anda, tören gerçekleşiyor.

İngilizcede Şimdiki Zaman ile Kullanılamayan Fiiller

İngilizcede state verbs adı verilen durum fiilleri -ing ekini almaz. Her ne kadar bu tarz fiillerle yapılmış cümleleri şimdi zaman eki olan -yor ile Türkçeye çevirsek de İngilizcede ilgili fiillere -ing eki eklenmez.

Bu tarz fiiller İngilizcede non-progressive verbs olarak adlandırılmaktadır ve şimdiki zaman anlatımlarını present tense (geniş zaman) formunda yapar Bu fiilleri genel olarak aşağıdaki alt başlıklarda değerlendirebiliriz:

⭐ Zihinsel Etkinlik Fiileri

İngilizce Türkçe
beolmak
believeinanmak
doubtşüphelenmek
knowbilmek
matterönemli olmak
meananlamına gelmek
recognizetanımak
rememberhatırlamak
suspectşüphelenmek
supposevarsaymak
thinkdüşünmek
understandanlamak

⭐ İyelik Fiilleri

İngilizce Türkçe
belong toait olmak
containiçermek
consist of-den oluşmak
havesahip olmak
holdtutmak
ownsahibi olmak
possesssahip olmak, zapt etmek

⭐ Duyu Fiilleri

İngilizce Türkçe
appreciatetakdir etmek
detestnefret etmek
dislikehoşlanmamak
enjoykeyfini çıkarmak
hatenefret etmek
hopeummak
lovesevmek
likebeğenmek
mindaldırmak
needihtiyaç duymak
prefertercih etmek
wantistemek
wishdilemek

⭐ Görünüş Fiilleri

İngilizce Türkçe
appeargörünmek
lookbakmak, görünmek
seemgörünmek, gibi gelmek
resemblebenzemek

❗ Ancak anlamına bağlı olarak bu fiillerden bazıları hem durağanlık hem de hareket bildirebilir. Hareket bildirdiği zamanlarda fiil “-ing” ekini alır. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 She thinks that I am stupid.
🇹🇷 Benim aptal olduğumu düşünüyor.
🇺🇸 Tom is thinking about getting a new job that requires less human interaction.
🇹🇷 Tom daha az insan etkileşimi gerektiren yeni bir iş bulmayı düşünüyor.

6 Yorum

 1. Fiilin sonuna sesli harfin ardından w, y, ve x harfleri dışında bir sessiz harf geliyorsa sessiz harf çifttlenir ve ardından – ing eklenir. Bu kısım için eat fiili neden uygun değil?

 2. Merhaba Gelecekte yapılacağı planlanan eylemler kısmında ki ilk örneğin çevirisi yanlış.

 3. merhaba ben bu web sitesinden grammer öğreniyorum, dinleme pratiğini nasıl yapmalıyım , a1 seviyesini çalışıyorum.

  1. Öncelikle merhabalar. İlk olarak alfabedeki harflerin ve belli başlı harf gruplarının telaffuzlarını öğrenmenizi tavsiye ederim. Sonrasında sesli bir şekilde, öğrendiğiniz kelimelerin doğru telaffuzlarını söyleyerek yazmaya başlayın. Yani; “know” kelimesini öğrendiyseniz kağıda yazarken “kınov” şeklinde yazımı kolaylaştıran Türkçe bir telaffuzla değil doğru olan telaffuzunu sesli söyleyerek yazın. Zihniniz ve kulağınızı bu tür bir bağdaştırmaya hazırlamanız gerekiyor. Zamanla dinleme bölümüyle alakalı içerikler eklenecek. İyi çalışmalar dilerim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏