İngilizce Zamanlar

İngilizcede Sürekli Gelecek Zaman (Future Continuous Tense)

İngilizcede sürekli gelecek zaman olarak adlandırılan future continuous tense ile gelecekte belli bir anda devam etmekte olacak olan eylemleri anlatılır. 

Future Continuous Tense

İngilizcede şimdiki zaman anlamı vermek için kullanılan –ing ve gelecek zaman anlamı vermekte kullanılan kalıplardan biri olan will kullanılarak (will + be + Ving) future continuous anlamı sağlanır.

Aşağıdaki tabloda şahıs zamirlerine göre future continuous ile olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin nasıl yapıldığı gösterilmiştir:

➕ Olumlu cümleler
I/you/we/they/he/she/it + will be Ving


➖ Olumsuz cümleler
I/you/we/they/he/she/it + will not be Ving
I/you/we/they/he/she/it + won’t be Ving


❓ Soru cümleleri
Will + I/you/we/they/he/she/it + be + Ving?
Won’t + I/you/we/they/he/she/it + be + Ving?

Future Continuous Tense’in Kullanılışı

Future continuous gelecekte bir şeyin olacağını ve beklenen bir süre boyunca devam edeceğini belirten bir zaman kipidir.

⭐ Gelecekte belli bir anda devam etmekte olacak işleri anlatır.

🇺🇸 Tom will be flying over the Alps at five o’clock tomorrow afternoon.
🇹🇷 Tom yarın öğleden sonra saat beşte Alpler’in üzerinden uçuyor olacak.
🇺🇸 He will be studying for his finals all weekend.
🇹🇷 Bütün hafta sonu final sınavları için çalışıyor olacak.
🇺🇸 At this time tomorrow, I will be giving a presentation.
🇹🇷 Yarın bu saatlerde bir sunum yapıyor olacağım.
🇺🇸 She will be travelling through Europe this time next month.
🇹🇷 Gelecek ay bu zamanlar Avrupa’yı geziyor olacak.

⭐ Gelecekte belirsiz zamanlarda sürecek işleri anlatır:

🇺🇸 She will be visiting you from time to time.
🇹🇷 Zaman zaman sizi ziyaret edecek.
🇺🇸 I will be working until late.
🇹🇷 Geç saatlere kadar çalışıyor olacağım.
🇺🇸 They will be remodeling their house over the summer.
🇹🇷 Yaz boyunca evlerini yeniliyor olacaklar.
🇺🇸 will be taking language classes next year.
🇹🇷 Gelecek yıl dil dersleri alıyor olacağım.
🇺🇸 We will be gardening this spring.
🇹🇷 Bu bahar bahçe işleriyle uğraşıyor olacağız.

⭐ Gelecekte yarıda kesilen eylemleri anlatmak için kullanılır. Aşağıdaki örneklerde de fark edileceği üzere, gelecekte devam etmekte olan eylemi yarıda kesen eylem genelde geniş zaman kullanıldığı görülecektir.

🇺🇸 I will be watching football on TV when John arrives tonight.
🇹🇷 John bu gece geldiğinde televizyonda futbol izliyor olacağım.
🇺🇸 I will be playing video games on the computer until my father comes.
🇹🇷 Babam gelene kadar bilgisayarda video oyunları oynamış olacağım.
🇺🇸 He will be taking a shower when the delivery arrives.
🇹🇷 Teslimat geldiğinde duş alıyor olacak

⭐ Gelecekte paralel zamanlarda gerçekleşeceği düşünülen iki eylemi anlatırken (İki eylemden biri prensent continuous iken diğeri future continuous olur):

🇺🇸 I will be studying while my brother is playing video games.
🇹🇷 Kardeşim video oyunları oynarken ben ders çalışıyor olacağım.
🇺🇸 My father will be working on the project while I am going to school.
🇹🇷 Ben okula giderken babam proje üzerinde çalışıyor olacak.
🇺🇸 I will be cooking while you are cleaning the living room.
🇹🇷 Sen oturma odasını temizlerken ben yemek yapıyor olacağım.
🇺🇸 We will be packing our suitcases while the taxi is waiting outside.
🇹🇷 Taksi dışarıda beklerken biz de bavullarımızı topluyor olacağız.
🇺🇸 Anna will be studying while her brother is playing video games.
🇹🇷 Kardeşi video oyunları oynarken Anna ders çalışıyor olacak.

⭐ Sonrası için yapılan tasarıları anlatmak için kullanılabilir.

🇺🇸 Don’t come round tonight because I’ll be studying.
🇹🇷 Bu gece gelme çünkü ben ders çalışıyor olacağım
🇺🇸 After the meal we are having coffee, and then we’ll be watching TV.
🇹🇷 Yemekten sonra kahve içeceğiz ve ardından televizyon izleyeceğiz.
🇺🇸 I’ll be going to the gym after work today.
🇹🇷 Bugün işten sonra spora gidiyor olacağım.
🇺🇸 She’ll be meeting with her friends after the lecture.
🇹🇷 Dersin ardından arkadaşlarıyla buluşuyor olacak.

⭐ Sabit veya rutin olayları anlatırken kullanılır. (Bu durum hem şimdiki zaman, hem gelecek zaman yapmak için kullanılan be going to ile de yapılabilir. Aynı anlama sahip olur.)

🇺🇸 I am staying at the Side Premium Hotel in Manvagat.
🇹🇷 Manvagat’ta Side Premium Otel’de kalacağım.
🇺🇸 I am going to stay at the Hotel in Manavgat.
🇹🇷 Manvagat’ta Otel’de kalacağım.
🇺🇸 I will be staying at the Side Premium Hotel in Manvagat.
🇹🇷 Manvagat’ta Side Premium Otel’de kalacağım (kalıyor olacağım).
🇺🇸 I will be staying with my grandparents during the holidays.
🇹🇷 Tatil boyunca büyükanne ve büyükbabamla kalacağım.
🇺🇸 We will be having dinner at the new restaurant downtown next Friday.
🇹🇷 Gelecek Cuma yeni restoranda akşam yemeği yiyor olacağız.

❗ İngilizcede gelecek zamanlarından hiçbirisi (future tense, future perfect tense, future perfect continuous tense) “when” “while” “before” gibi zaman zarflarından sonra kullanılamaz. 

❗ Future continuous ille de “-yor” olacak şeklinde Türkçeye çevrilmeyebilir. Pekala “-ecek/acak” ekleri getirilerek de bu yapı pekala kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.