Perfect Modals

“Must Have V3” Konu Anlatımı

İngilizcede “must have V3” yapısı, geçmişle ilgili akıl yürütme ifadelerinde kullanılmaktadır. Bu akıl yürütmeyi yapan kişi geçmiş zamanda gerçekleşmiş birtakım olaylardan yola çıkarak tahmin yürütme yapar. Haliyle, bu tahminde kuvvetli bir mantık yürütme vardır.

“Must Have V3” Yapısı

“Must have V3” yapısı İngilizcede, geçmişte gerçekleşmiş olduğuna güçlü bir şekilde inanılan eylemleri ifade etmek için kullanılır. Genel hatlarıyla bu anlatımı da zaten aşağıdaki durumlarda görürüz:

 1. Güçlü İnanç veya Kesinlik İfade Etmek: Geçmişte gerçekleştiğine neredeyse emin olunan eylemleri ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 She must have left early, that’s why her desk is empty.
  • 🇹🇷 Erken ayrılmış olmalı, bu yüzden masası boş.
 2. Mantıksal Sonuç Çıkarmak: Mevcut kanıtlar veya durumlar temelinde geçmişte gerçekleşmiş bir eylem hakkında mantıksal sonuçlar çıkarmak için kullanılır.
  • 🇺🇸 He must have missed the train, he’s still not here.
  • 🇹🇷 Treni kaçırmış olmalı, hala burada değil.
 3. Spekülasyon Yapmak: Kesin kanıtlar olmaksızın, belirli bir geçmiş olayın gerçekleşmiş olduğunu varsaymak için kullanılır.
  • 🇺🇸 They must have heard the news, they look so happy.
  • 🇹🇷 Haberi duymuş olmalılar, çok mutlu görünüyorlar.
ÖzneMust haveFiil
I, you, we, they, he, she, itmust haveV3

🇺🇸 They must have forgotten about the meeting. They didn’t show up.
🇹🇷 Toplantıyı unutmuş olmalılar. Gelmediler.
🇺🇸 She must have left her phone at home. She’s not answering.
🇹🇷 Telefonunu evde unutmuş olmalı. Cevap vermiyor.
🇺🇸 They must have arrived by now.
🇹🇷 Şimdiye kadar varmış olmalılar.
🇺🇸 She must have worked overtime. She arrived home very late.
🇹🇷 Fazla mesai yapmış olmalı. Eve çok geç geldi.
🇺🇸 He looked very happy today. I think he must have reconciled with his wife.
🇹🇷 Bugün çok mutlu görünüyordu. Sanırım karısıyla barışmış olmalı.
🇺🇸 Anna hasn’t come yet here. She must have missed the bus.
🇹🇷 Anna henüz buraya gelmedi. Otobüsü kaçırmış olmalı.
🇺🇸 The ground is wet, it must have rained last night.
🇹🇷 Yer ıslak, dün gece yağmur yağmış olmalı.

❗ “Must” kip belirteci, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılamadığı için yerine can veya could kip belirteci kullanılır.

ÖzneCan’t/Couldn’t HaveFiil
I, you, we, they, he, she, itcan’t/couldn’t have
cannot have
V3

🇺🇸 You can’t have seen me there. I was at home all day.
🇹🇷 Orada beni görmüş olamazsın. Tüm gün evdeydim.
🇺🇸 He can’t have eaten the whole cake, he’s on a diet.
🇹🇷 Tüm pastayı yemiş olamaz, diyet yapıyor.
🇺🇸 They can’t have missed the flight, they left for the airport early.
🇹🇷 Uçağı kaçırmış olamazlar, erkenden havalimanına gittiler.

Can/CouldÖzneFiil
➕ can/could
➖ can/could
➖ can’t/couldn’t
I, you, we, they, he, she, it have
I, you, we, they, he, she, it not have
I, you, we, they, he, she, it have
V3

🇺🇸 Could you have left your keys at the office?
🇹🇷 Anahtarlarını ofiste bırakmış olabilir misin?
🇺🇸 Could they have taken the wrong bus to the airport?
🇹🇷 Havaalanına giderken yanlış otobüse binmiş olabilirler mi?
🇺🇸 Could she have missed the signs of his illness?
🇹🇷 Onun hastalık belirtilerini gözden kaçırmış olabilir mi?
🇺🇸 Could he have forgotten about our anniversary?
🇹🇷 Evlilik yıldönümümüzü unutmuş olabilir mi?
🇺🇸 Could we have made a mistake in our calculations?
🇹🇷 Hesaplamalarımızda bir hata yapmış olabilir miyiz?

“Could have” ve “can have” ifadeleri, geçmişte bir şeyin mümkün olup olmadığını belirtirken kullanılır, ancak her ikisi de biraz farklı anlamlar taşır. “Could have” daha çok belirsizlik ve olasılık anlamı taşır. Yani geçmişte bir şeyin olması mümkün olmuş olabilir, ama kesin olarak olup olmadığını bilmeyiz. Buna karşılık, “can have” yapısındaki anlam daha çok olabilirlik üzerinedir, yani bir durumun gerçekleşmiş olması mümkündür.

Örneğin, “Could you have left your keys at the office?” cümlesi, kişinin anahtarlarını ofiste bırakmış olabileceğini belirtirken, “Can you have left your keys at the office?” cümlesi daha çok bir olasılık üzerine durur ve kişinin anahtarlarını ofiste bırakmış olma ihtimalini belirtir.

Ancak, genel olarak “could” ifadesi, bu tür durumlarda “can” ifadesine göre daha yaygın olarak kullanılır ve daha doğru olarak kabul edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏