A2 Seviye

İngilizcede Üstünlük Bildirme (Superlative)

İngilizcede, bir özelliğin bir grup içindeki en yüksek ya da en düşük derecesini belirtmek için “superlative” formu kullanılmaktadır.

“Superlative” Nedir? (En’lik Karşılaştırmalar)

“Superlative” formu, İngilizce dilbilgisinde, bir sıfat veya zarfın en üst seviyede olduğunu gösteren bir çekim şeklidir.

Bu form, belirli bir özelliği ya da durumu, bir grup içindeki en yüksek veya en düşük düzeyde ifade eder. Dolayısıyla, bir sıfat veya zarfın “superlative” formu, bahsedilen nesnenin veya kişinin, karşılaştırma yapılan özellik bakımından diğer tüm nesne veya kişiler arasında en üstün veya en alt sırada olduğunu belirtir. Bu yönüyle, iki şeyin birbiriyle olan kıyasını yapmak için kullanılan comperative yapısından ayrılır.

Bu yapıda, özelliğin “en” olarak vurgulandığı ilgili sıfat veya zarfın başına onun bilinen bir şey olduğunu ima etmek için the belirli artikeli getirilir. Böylece, bilinenler içinde “en” olanın o olduğu da vurgulanmış olur. Dolayısıyla, not olarak belirtmek isterim ki, “the” yerine sahipliği belirten “my”, “his”, “her”, “their” gibi Possesive Adjective’ler de pekala “en’li” karşılaştırmalarda kullanılabilir.

Benzer şekilde yine sıfatlardan veya zarflardan yararlanılarak oluşturulan bu yapıda, sıfatın veyahut zarfın sayısına, harf sonlarına veya hecesine göre farklı formatlarda bulunabilir. O halde bu formatları incelemeye başlayalım.

❶ Tek heceli sıfat veya zarfara “-est” eki eklenir.

fast
hızlı
the fastest
en hızlı
short
kısa
the shortest
en kısa
long
uzun
the longest
en uzun
İngilizcede Superlative

❷ Sonu “-e harfi ile biten tek heceli sıfat veya zarfar “-est” eki yerine “-st” eki alır.

safe
güvenli
the safest
en güvenli
brave
cesur
the bravest
en cesur
nice
hoş
the nicest
en hoş

❸ Sonu “-y harfiyle biten iki heceli sıfatlardaki bu “-y harfi düşer ve sonuna –iest eki getirilir.

healthy
sağlıklı
the healtiest
en sağlıklı
ugly
çirkin
the ugliest
en çirkin
easy
kolay
the easiest
en kolay

❹ Sonu “-y harfiyle bitmeyen iki heceli sıfatların önüne “en anlamına gelen “most” kelimesi getirilir.

boring
sıkıcı
the most boring
en sıkıcı
crowded
kalabalık
the most crowded
en kalabalık

❺ Bazı sıfatlar, kimi durumlarda “-est” eki, kimi durumlarda da “most” kelimesini alabilir. Bu tarz sıfatlardan yaygın olanları aşağıda listelenmiştir:

clever
akıllı
the cleverest
en akıllı
the most clever
en akıllı
common
yaygın
the commonest
en yaygın
the most common
en yaygın
narrow
dar
narrow
en dar
the most narrow
en dar
polite
kibar
polite
en kibar
the most polite
en kibar
quiet
sessizlik
quiet
en sessizlik
the most quiet
en sessizlik
stupid
aptal
stupid
en aptal
the most stupid
en aptal

❻ Üç veya daha fazla hecesi bulunan sıfatların önüne benzer şekilde “en anlamına gelen “most” kelimesi getirilir.

expensive
pahalı
the most expensive
en pahalı
beautiful
güzel
the most beautiful
en güzel

❼ Sonu “-ly” harfleriyle biten zarflar çok heceli olduklarından “most” getirilerek “superlative” yapılır.

loudly
gürültülü bir şekilde
the most loudly
en gürültülü şekilde
quickly
hızlı bir şekilde
the most quickly
en hızlı bir şekilde

❽ Düzensiz sıfatlar, (irregular adjectives) kendilerine has bir şekilde çekimlenir. Dolayısıyla ezberlenmeleri gerekir. Bu sıfatlardan yaygın kullanılanları aşağıda listelenmiştir:

AdjectiveComperativeSuperlative
good
iyi
better
daha iyi
the best
en iyi
bad
kötü
worse
daha kötü
the worst
en kötü
little
az
less
daha az
the least
en az
many
çok
more
daha çok
the most
en çok
far
uzak
farther
daha uzak
the farthest
en uzak

❗ Bazı sıfatlar, sahip oldukları anlamlar sebebiyle karşılaştırma versiyonlarına sahip değildir. Bunlardan yaygın kullanılanları aşağıda derlenmiştir:

dead
ölü
empty
boş
false
yanlış
main
başlıca
perfect
harika
unique
eşsiz
wrong
yanlış

“Superlative” Örnekleri

🇺🇸 You are the most beautiful woman that I have ever seen.
🇹🇷 Sen gördüğüm en güzel kadınsın.
🇺🇸 Your car is the best, let’s go on a picnic with it.
🇹🇷 Senin araban en iyisi, hadi onunla pikniğe gidelim.
🇺🇸 I think the cutest animal is the bird.
🇹🇷 Bence en sevimli hayvan kuştur.
🇺🇸 John is the eldest child of the Simpson family.
🇹🇷 John, Simpson ailesinin en büyük çocuğudur.
🇺🇸 The restaurant next door makes the worst hamburgers.
🇹🇷 Yan taraftaki restoran en kötü hamburgerleri yapıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏