A2 Seviye

İngilizcede Superlatives

Karşılaştırma ifadelerinden olan comperatives ile iki şeyin birbiriyle olan kıyası yapılıyorken kullanılmaktadır. Buna karşılık İngilizcede superlatives birden fazla şeyin birbirleriyle kıyaslaması yapılırken en üstün olan anlamını katmak için kullanılmaktadır.

Superlatives

Benzer şekilde yine sıfatlardan veya zarflardan yararlanılarak oluşturulan bu yapıda ikiden fazla şeyin birbirleri arasında en alt ya da en üstün olduğu ifadeler anlatılır.

Ayrıca ilgili sıfat veya zarfın başına onun bilinen bir şey olduğunu ima etmek için the belirli artikeli getirilir. Ancak not olarak belirtmek gerekir ki the yerine sahipliği belirten my, his/her, their gibi Possesive Adjective’ler de kullanılabilir.

❗ Tek heceli sıfat veya zarfara –est eki eklenir.

fast
hızlı
the fastest
en hızlı
short
kısa
the shortest
en kısa
long
uzun
the longest
en uzun
İngilizcede Superlatives

❗ Sonu –e harfi ile biten tek heceli sıfat veya zarfar –est eki erine –st eki alır.

safe
güvenli
the safest
en güvenli
brave
cesur
the bravest
en cesur
nice
hoş
the nicest
en hoş

❗ Sonu –y harfiyle biten iki heceli sıfatlardaki bu –y harfi düşer ve sonuna –iest eki getirilir.

healthy
sağlıklı
the healtiest
en sağlıklı
ugly
çirkin
the ugliest
en çirkin
easy
kolay
the easiest
en kolay

❗ Sonu –y harfiyle bitmeyen iki heceli sıfatların önüne en anlamına gelen most kelimesi getirilir.

boring
sıkıcı
the most boring
en sıkıcı
crowded
kalabalık
the most crowded
en kalabalık

❗ Bazı sıfatlar bazı durumlarda -est eki bazı durumlarda da most kelimesi alabilir. Bu tarz sıfatların yaygın olanları aşağıda listelenmiştir;

clever
akıllı
common
yaygın
narrow
dar
polite
kibar
quiet
sessizlik
stupid
aptal

❗ Bazı sıfatların sahip oldukları anlamlar sebebiyle karşılaştırma şekilleri kullanılamaz.

dead
ölü
empty
boş
false
yanlış
main
başlıca
perfect
harika
unique
eşsiz
wrong
yanlış

❗ Üç heceli ve daha fazla sıfatların önüne benzer şekilde en anlamına gelen most kelimesi getirilir.

expensive
pahalı
the most expensive
en pahalı
beautiful
güzel
the most beautiful
en güzel

❗ Sonu -ly harfleriyle biten zarflar çok heceli olduklarından most getirilerek superlative yapılır.

loudly
gürültülü bir şekilde
the most loudly
en gürültülü şekilde
quickly
hızlı bir şekilde
the most quickly
en hızlı bir şekilde

❗ Düzensiz sıfatların (irregular adjectives) kendilerine has bir şekilde çekimlenir. Aşağıdaki tabloda yaygın kullanılanlar listelenmiştir;

AdjectıveComperatıveSuperlatıve
good
iyi
better
daha iyi
the best
en iyi
bad
kötü
worse
daha kötü
the worst
en kötü
little
az
less
daha az
the least
en az
many
çok
more
daha çok
the most
en çok
far
uzak
farther
daha uzak
the farthest
en uzak

Superlative Örnekleri

Telaffuzlarıyla beraber superlative örnek cümlelerini inceleyebilirsiniz:

You are the most beautiful woman that I have ever seen.
Sen gördüğüm en güzel kadınsın.
Your car is the best, let’s go on a picnic with it.
Senin araban en iyisi, hadi onunla pikniğe gidelim.
I think the cutest animal is the bird.
Bence en sevimli hayvan kuştur.
John is the eldest child of the Simpson family.
John, Simpson ailesinin en büyük çocuğudur.
The restaurant next door makes the worst hamburgers.
Yan taraftaki restoran en kötü hamburgerleri yapıyor.
Superlatives Örnek Cümleleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.