B1 Seviye

Relative Clauses Konu Anlatımı

İngilizcede sıfat cümlecikleri olarak bilinen adjective clauses ya da yaygın bilinen adıyla relative clauses konu anlatımı derlenmiştir.

Relative Clauses

İngilizcede relative clauses, isimleri açıklamak, nitelemek, yapısal ve anlamsal açıdan genişletmek için kullanılan cümlelerdir. Bu şekilde nitelendirilen isimler antecedent olarak adlandırılır.

Cümle içinde sıfat görevi gören ve adları niteleyen bu yan cümlecikler Türkçede yapılanın aksine niteledikleri isimlerden sonra yer alırlar:

The book which I lent you was stolen.
Sana ödünç verdiğim kitap çalındı.

İngilizcede eğer iki cümlede aynı varlığı gösteren iki ad öbeği varsa bu iki cümle pekala birleştirilebilir:

The student wrote a book.
The book was ecellent.
The student wrote a book / the book was ecellent.

“The student wrote a book / the book was ecellent.” dizilişi ile verilmek istenen anlamı anlaşılabilmektedir ancak henüz kabul edilebilir bir cümle ortaya çıkmamıştır.

İngilizcede şahıs zamirlerini anlattığımız dersimizde aynı ismi anlatan ad öbeğinin ikinci kullanımında onun yerine bir zamir kullanılması gerektiğini belirtmiştik. Bu yüzden cümlelerimizi birleştirmek için ilgi zamirlerinden (relative pronouns) uygun olanı kullanırız. Bu cümlemiz için which uygun olanıdır:

The student wrote a book the book which was ecellent.
Öğrenci mükemmel bir kitap yazdı.
Relative Clauses

Örneğimizi oluşturduğumuza göre sıra geldi adjective clause, relative clause ve relative pronoun terimlerinin neden oluşturulduğunu açıklamaya.

  • Which, the book isminin yerine kullanıldığı için zamir görevinde kullanılmaktadır.
  • Which ile iki cümle birleştirilmektedir. Bundan dolayı “relative” türde bir zamir görevi sağlamaktadır. Haliyle de “relative pronoun” terimi oluşmaktadır.
  • Madem ki “which was excellent” iç cümleciği relative pronoun olan which ile kurulmaktadır, o halde bu iç cümleciği relative clause denilebilir.
  • Madem ki “which was excellent” iç cümleciği ile a novel adı nitelenmektedir, o halde ona bir ikinci ad olarak adjective clause da denilebilir.

Terimlerimizi de açıkladığımıza göre sıra geldi ilgi zamiri (relative pronoun) olarak kullanılan kelimeleri anlatmaya.

İngilizcede relative clause yaparken kullanılan 5 temel ilgi zamiri (relative pronoun) bulunmaktadır:

  • who
  • whom
  • whose
  • that
  • which

Who ya da that zamirleri insanlar için kullanılırken that veya which ilgi zamirleri eşyalar, şeyler ve nesneler için kullanılmaktadır. Ve son olarak whose ise iyelik belirten sözcükler (sahiplik durumunda) ile kullanılmaktadır.

Bir zamirin nesne durumunda mı yoksa özne durumunda olduğunu anlamak için ilgi zamirinin hemen ardından gelen kelimeye bakmak yardımcı olacaktır. Eğer ilgi zamirinden sonra gelen kelime fiil ise ilgi zamiri özne durumunda, eğer nesne ise ilgi zamiri nesne durumunda kullanılmıştır.

Not!
Özne The student who is in the class is very clever.
Sınıftaki öğrenci çok zekidir.
Nesne This is the PC which I bought last week.
Geçen hafta aldığım bilgisayar budur.
Relative Clauses Cümleleri

Bazı durumlarda ilgi zamiri (relative pronoun) çıkarılabilir. Bu durum zamir, sıfat cümleciğinin öznesi olmadığı zaman gerçekleşir.

Not!
The lady (that/who) I live with is a painter.
Birlikte yaşadığım hanımefendi bir ressam.
Can you give me the book (that/which) I put on my bed?
Yatağıma koyduğum kitabı bana verir misin?
Relative Clauses Cümleleri

Defining Adjective Clause

Defining adjective clause olarak bilinen tanımlayan sıfat cümlecikleri ile bilinmeyen bir isim nitelenerek bilinir hale gelir. Bilinir hale gelen bu bilgi eğer ana cümleden çıkarıldığında, kimden ya da neyden bahsedildiği de haliyle anlaşılmaz.

Bu tarz sıfat cümleciklerinde cümlenin anlaşılmasında gerekli bir bilgi verildiği için, cümleciğin başına ve sonuna virgül gelmez.

The man who painted my house was very professional.
Evimi boyayan adam çok profesyoneldi.
The woman who is wearing a red hat is my girl friend.
Kırmızı şapkalı kadın benim kız arkadaşım.
A man who wants to see you is waiting at the door.
Sizi görmek isteyen bir adam kapıda bekliyor.
The patient who will have an operation is my friend.
Ameliyat olacak hasta benim arkadaşım.
Relative Clauses Cümleleri

Non-Defining Adjective Clause

Türkçede tanımlayan olmayan sıfat cümlecikleri olarak adlandırılan non-defining adjective clauses, her ne kadar bilinen bir isim hakkında fazladan bilgi vermek için kullanılsa da ismi nitelemez.

Haliyle de bu bilgi, ana cümleden çıkarıldığında, isim herkes tarafından yine de bilinir. Bundan dolayı non-defining adjective clause olarak kurulan cümleciklerde, cümleciğin başına ve sonuna virgül konulmaktadır.

My friend Brad Pitt, who is very handsome, is an actor.
Çok yakışıklı olan arkadaşım Brad Pitt bir aktördür.
His brother John, who is very hardworking, won a scholarship.
Çok çalışkan olan kardeşi John bir burs kazandı.
Thomas, who is a computer engineer, wants to improve his German.
Bilgisayar mühendisi olan Thomas, Almancasını geliştirmek istemektedir.
Her roommate Emma, who is a teacher, wants to teach English to me.
Öğretmen olan oda arkadaşı Emma bana İngilizce öğretmek istiyor.
Relative Clauses Cümleleri

Kısaca ilgi zamirlerinin kullanılabildiği durumları tabloda özetlersek eğer:

WhoWhomThatWhich
Özne+++
Nesne++++
İnsan+++
İnsan olmayan++
Tanımlayıcı++++
Tanımlayıcı olmayan+++
Relative Clauses Konu Anlatımı

Ayrıca soru sözcüklerinden olan where, when, why kelimeleri de belli durumlarda relative pronoun olarak kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.