Perfect Modals

“Would Have V3” Konu Anlatımı

İngilizcede “would have V3” yapısı, Türkçede gerçeğe aykırı geçmiş zaman olarak bilinen ve geçmişte bahsi geçen şart yerine getirilmediği için gerçekleşmemiş eylemleri anlatmak için kullanılır.

“Would Have V3” Yapısı

Tıpkı diğer “perfect modals” yapıları gibi ilgili kip belirtecinin ardından have + V3 gelmesiyle anlatılan “would + have + V3” yapısı, “Type 3” olarak bilinen koşul cümlelerinde sıklıkla kullanılır. Zaten genel olarak aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 1. Geçmişteki Olası Durumlar: Geçmişte gerçekleşmiş olabilecek fakat gerçekleşmeyen durumları ifade etmek için kullanılır. Bu genellikle “if” ile başlayan yan cümlelerle birlikte kullanılır ve geçmişte farklı bir şey yapılmış olsaydı, farklı bir sonucun olabileceğini gösterir.
  • 🇺🇸 If you had studied harder, you would have passed the exam.
  • 🇹🇷 Daha çok çalışsaydın, sınavı geçerdin.
 2. Hayal Kırıklığı ve Pişmanlık İfade Etmek: Bir kişinin geçmişte yapmış olabileceği fakat yapmadığı eylemlerle ilgili hayal kırıklığı veya pişmanlık ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 I would have visited you if I had known you were sick.
  • 🇹🇷 Hasta olduğunu bilseydim seni ziyaret ederdim.
 3. Spekülasyon ve Varsayım: Geçmişte belirli bir durumun nasıl gelişebileceğine dair varsayımlar ve tahminler yapmak için kullanılır.
  • 🇺🇸 She would have been a great teacher if she had chosen that career.
  • 🇹🇷 Eğer bu mesleği seçseydi harika bir öğretmen olurdu.

❗ İngilizcede “would” kelimesi, “Silent L” harfine sahiptir. Dolayısıyla telaffuz edilmez. Haliyle /vud/ şeklinde bir okunuşu vardır.

❗ İngilizcedeki “if” kelimesi Türkçeye çoğu zaman “eğer” olarak çevrilse de, bazen bu kelimenin çevirisi cümleyi daha karmaşık hale getirebilir. Zira “if” bulunan cümledeki fiile Türkçe çevirilerinde “-se/sa” şart kipi anlamı yeterince karşılamaktadır. Dolayısıyla, Türkçe çevirilerde “eğer” kelimesini çıkarmak anlamı daha iyi yansıtabilir. Bakınız:

🇺🇸 If the weather had been good, we would have gone to the picnic.
🇹🇷 (Eğer) Hava güzel olsaydı pikniğe giderdik.

Olumlu Cümlelerde “Would Have V3” Yapısı

ÖzneWould haveFiil
I, you, we, they, he, she, itwould have
‘d have
V3

🇺🇸 If I had had more time, I would have finished the book.
🇹🇷 Eğer daha fazla zamanım olsaydı, kitabı tamamlardım.
🇺🇸 If I could have chosen the time period, I would have lived in the 80s.
🇹🇷 Eğer zaman dilimi seçme şansım olsaydı, 80’lerde yaşardım.
🇺🇸 If I hadn’t been stuck in traffic, I would have made it to the meeting.
🇹🇷 Trafiğe takılmasaydım toplantıya yetişebilirdim.
🇺🇸 I would have called you, but I lost your number.
🇹🇷 Seni arayacaktım ama numaranı kaybettim.
🇺🇸 If you had studied more, you would have passed the exam.
🇹🇷 Daha çok çalışsaydın, sınavı geçerdin.
🇺🇸 If the weather had been good, we would have gone to the picnic.
🇹🇷 Hava güzel olsaydı pikniğe giderdik.

Olumsuz Cümlelerde “Would Have V3” Yapısı

ÖzneWould haveFiil
I, you, we, they, he, she, itwould not have
‘d not have
wouldn’t have
V3

🇺🇸 She wouldn’t have missed the bus if she had woken up earlier.
🇹🇷 Daha erken uyanmış olsaydı otobüsü kaçırmazdı.
🇺🇸 If he had studied more, he wouldn’t have failed the test.
🇹🇷 Daha çok çalışsaydı sınavda başarısız olmazdı.
🇺🇸 They wouldn’t have gotten lost if they had used a map.
🇹🇷 Harita kullanmış olsalardı kaybolmazlardı.
🇺🇸 If she had left earlier, she wouldn’t have missed her flight.
🇹🇷 Daha erken ayrılmış olsaydı uçağını kaçırmazdı.
🇺🇸 He wouldn’t have made that mistake if he had listened to me.
🇹🇷 Beni dinlemiş olsaydı bu hatayı yapmazdı.

Soru Cümlelerinde “Would Have V3” Yapısı

WouldÖzneFiil
➕ would
➖ would
➖ wouldn’t
I, you, we, they, he, she, it have
I, you, we, they, he, she, it not have
I, you, we, they, he, she, it have
V3

🇺🇸 Would you have arrived on time if you had taken the earlier train?
🇹🇷 Önceki trene binseydiniz zamanında varabilir miydiniz?
🇺🇸 If he had been more careful, would he have avoided the accident?
🇹🇷 Daha dikkatli olsaydı, kazayı önler miydi?
🇺🇸 Would she have gotten the job if she had more experience?
🇹🇷 Daha çok deneyimi olsaydı işi alır mıydı?
🇺🇸 If they had studied harder, would they have passed the exam?
🇹🇷 Daha çok çalışmış olsalardı sınavı geçer miydiler?
🇺🇸 Would you have forgotten my birthday if I hadn’t reminded you?
🇹🇷 Ben sana hatırlatmasam doğum günümü unutur muydun?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏