A1 Seviye

İngilizcede İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives)

İngilizcede mülkiyet atamak için kullanılan iyelik sıfatları (possessive adjectives) ile haliyle sahiplik anlatan cümleler kurulur.

İngilizcede İyelik Sıfatları

İyelik derken aslında sahiplik anlamı kast edilmektedir. Sahiplik, bir ismin yerine kullanılırsa zamir, ismin önünde kullanılırsa sıfat görevi görerek sağlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda ingilizcedeki iyelik sıfatları derlenmiştir:

Subject Pronouns
(Özne Zamirleri)
Possessive Adjectives
(İyelik Sıfatları)
Possessive Pronouns
(İyelik Zamirleri)
I
ben
my
benim
mine
benimki/benim
you
sen
your
senin
yours
sizinki/sizin
he
o
his
onun
his
onunki/onun
she
o
her
onun
hers
onunki/onun
it
o
its
onun
we
biz
our
bizim
ours
bizimki/bizim
you
siz
your
sizin
yours
sizinki/sizin
they
onlar
their
onların
theirs
onlarınki/onların
İngilizcede İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives)

İyelik sıfatlarını (possesive adjectives), yine sahiplik anlatan iyelik zamirleri (possesive pronouns) ile karıştırmamak gerekir. Zira iyelik zamirleri her ne kadar sahipliği gösterse de bir isimden önce gelmez, bizzat o ismi temsil eder. Çünkü iyelik zamirleri bahsi geçen ismin zaten bilinmesinden ötürü onun yerini alıp onu daha güçlü bir şekilde vurgular.

  • İyelik sıfatı (Possessive Adjectives)
    • My pen is on the table.
    • Kalemim masanın üzerinde.
  • İyelik zamiri (Possessive Pronouns)
    • The chair on the corner is ours
    • Köşedeki sandalye bizim.

1960’lardan bu yana, possesive adjectives, yani iyelik sıfatları “iyelik belirleyicileri” olarak tercüme edebileceğimiz “possessive determiners” olarak adlandırılmaya başlandı. Her iki terim de hala ortak kullanımdadır. Olur da possessive determiners olarak görürseniz şaşırmayın.

Normalde sıfatlarla zamirler ayrı iki unsur olarak değerlendirilir. Ancak, iyelik sıfatlarının zamirler gibi kullanımı olabilmektedir. Keza dil bilgisi uzmanları onların “pronominal (zamir gibi) bir işleve” sahip olduklarını söylerler. Normal sıfatların (örneğin, büyük, sarı, komik) pronominal bir işlevi yoktur. Bu nedenle, bazı dilbilgisi uzmanları iyelik sıfatlarını sıfat olarak değil de belirleyiciler olarak sınıflandırırlar.

İyelik sıfatları -diğer sıfatlar gibi- cümledeki bir ismi tanımlamak için kullanılır. En önemlisi de bir şeyin kime ait olduğunu anlatırlar. Örneğin:

🇺🇸 I think his dog ate my food.
🇹🇷 Sanırım köpeği yemeğimi yedi.
🇺🇸 She drives her car well.
🇹🇷 Arabasını iyi kullanıyor.
🇺🇸 His shoes are new.
🇹🇷 Onun ayakkabıları yeni.
🇺🇸 His name is Kobe Bryant.
🇹🇷 Onun adı Kobe Bryant.
🇺🇸 This is my book.
🇹🇷 Bu benim kitabım.
🇺🇸 His computer is broken.
🇹🇷 Onun bilgisayarı bozuldu.

Possessive Adjectives Örnek Cümleleri

🇺🇸 My car is parked outside.
🇹🇷 Benim arabam dışarıda park edilmiş.
🇺🇸 Your room is so tidy.
🇹🇷 Senin odan çok düzenli.
🇺🇸 His phone is ringing.
🇹🇷 Onun telefonu çalıyor.
🇺🇸 Her dress is beautiful.
🇹🇷 Onun elbisesi güzel.
🇺🇸 Their house is on the corner.
🇹🇷 Onların evi köşede.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.