A2 Seviye

İngilizcede Deyimsel Fiiller (Phrasal Verbs)

İngilizcede “phrasal verb” olarak adlandırılan deyimsel fiiller, ilgili fiile bir edat ya da zarf eklenerek oluşturulur.

İngilizcede Deyimsel Fiiller

İgilizcede deyimsel fiiller genellikle kendini oluşturan fiil ve edattan farklı bir anlama sahip olurlar. Bir başka deyişle bu fiiller deyimleşir. Bu tarz fiiller yazı dilinden daha ziyade günlük dilde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Örneğin, “vermek” anlamına gelen give fiili ile “yukarı” anlamına gelen up edatı ile oluşturulmuş olan give up fiili kendisini oluşturan kelimelerin anlamlarından ziyade “vazgeçmek, bırakmak, pes etmek” gibi anlamlara gelmektedir.

Haliyle deyimsel fiili oluşturan kelimelere bakarak ilgili fiilin anlamını tahmin etmeye çalışmak beyhude bir çaba olacaktır.

İngilizcede deyimsel fiiller, separable phrasal verbs (ayrılabilen deyimsel fiiller) ve inseparable phrasal verbs (ayrılamayan deyimsel fiiller) olarak ikiye ayrılır.

Ayrılabilen Deyimsel Fiiller (Separable Phrasal Verbs)

Geçişli (nesne alabilen) deyimsel fiiller iki farklı şekilde kullanım göstermektedir. Cümlenin nesnesi, deyimsel fiili oluşturan fiil ve edatın arasına yerleştirebilir ya da deyimsel fiilin sonuna eklenebilir. Her iki varyasyon da doğru olarak kabul edilir:

Can you heat up the soup?
Çorbayı ısıtır mısın?
Can you heat the soup up?
Çorbayı ısıtır mısın?

Ancak dikkat edilmesi gereken bir durumu belirtmek isteriz. Nesne, deyimsel fiili oluşturan kelimeler arasına girdiğinde yerine zamir kullanılabilir. Ancak zamir olarak kullanılan nesneler deyimsel fiilden sonra kullanılamaz, muhakkak deyimsel fiili oluşturan fiil ile edat arasına girmelidir:

Can you heat the soup up?
Çorbayı ısıtabilir misin?
Can you heat up the soup?
Çorbayı ısıtabilir misin?
Can you heat it up?
Can you heat up it?
Onu ısıtabilir misin?

Aşağıdaki fiilleri inceleyiniz:

heat upısıtmak
clean uptemizlemek, pırıl pırıl yapmak
add upeklemek
blow uppatlamak, şişirmek, havaya uçurmak, tahrip etmek
beat updövmek, çırpmak, pataklamak
buy uptümünü satın almak
calm downsakinleşmek, yatışmak, sakin olmak
chop updoğramak, kıymak
give backgeri vermek, iade etmek
make overyenilemek, baştan yapmak

Ayrılamayan Deyimsel Fiiller (Inseparable Phrasal Verbs)

Ayrılamayan deyimsel fiillerden farklı olarak cümlenin nesnesi, deyimsel fiili oluşturan fiil ve edatın arasına yerleştirilemez.

Aşağıdaki tabloda yaygın olarak kullanılan fiiller listelenmiştir:

call forgerektirmek, istemek, çağırmak
come acrosskarşılaşmak, rastlamak, rast gelmek
get offinmek, ayrılmak, çıkmak
get onbinmek, ayağa kalkmak, doğrulmak
go overayrıntılar üzerinde durmak, ince eleyip sık dokumak
pass ongeçirmek, devretmek, geçmek
look afterbakmak, ilgilenmek, idare etmek
pick ondadanmak, sataşmak, uğraşmak
settle onuzlaşmaya varmak
take afterbenzemek, çekmek

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏