B1 Seviye

“Somebody” ve “Someone” Arasındaki Fark

Bu dersimizde, İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan belgisiz zamirlerden olan “somebody” ve “someone” kullanımlarını irdeleyeceğiz.

Her ikisi de belirli bir kişiye atıfta bulunmaz, ama bir kişi hakkında genel bir ifade veya belirsiz bir atıfta bulunmak istediğimizde kullanılır.

Birisi” anlamına gelen bu iki kelime arasında öyle aman aman bir anlam farkı yoktur. Bazı durumlarda biri diğerine göre daha yaygın olarak kullanılabilir, ama bu durum birinin diğerinin yerine kullanılmayacağı anlamına gelmez.

“Somebody” Kullanımı

🇺🇸 Somebody call the police!
🇹🇷 Birisi polisi arasın!
🇺🇸 I think somebody is following me.
🇹🇷 Sanırım birisi beni takip ediyor.
🇺🇸 Somebody left their phone here.
🇹🇷 Birisi telefonunu burada unutmuş.
🇺🇸 There must be somebody who knows the truth.
🇹🇷 Gerçeği bilen birisi olmalı.
🇺🇸 Can somebody help me carry this?
🇹🇷 Biri bunu taşımama yardım edebilir mi?

“Someone” Kullanımı

🇺🇸 I need someone to talk to.
🇹🇷 Konuşabileceğim birine ihtiyacım var.
🇺🇸 Has someone taken my book?
🇹🇷 Birisi kitabımı almış mı?
🇺🇸 Someone should clean this mess.
🇹🇷 Birinin bu dağınıklığı temizlemesi gerek.
🇺🇸 There’s someone at the door.
🇹🇷 Kapıda birisi var.
🇺🇸 I believe someone here knows the answer.
🇹🇷 Burada birisinin cevabı bildiğine inanıyorum.

Özetle, iki kelime arasındaki fark büyük ölçüde stilistik veya tonaldır ve anlam açısından bir farkları yoktur. Her iki kelime de aynı bağlamda genellikle eş anlamlı olarak kullanılabilir.

Ancak, “someone” ve “somebody” arasındaki stilistik ve tonal farklardan dolayı, bazı bağlamlarda biri diğerine göre daha yaygın olabilir. Örneğin, resmi yazıda “someone” daha yaygın olarak kullanılırken, konuşma dilinde “somebody” daha yaygın olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏