İngilizce Zamanlar

İngilizcede Süregelen Gelecek Öncesi Zaman (Future Perfect Continuous Tense)

İngilizcede süregelen gelecek öncesi zaman olarak adlandırılan “future perfect continuous tense“, bir eylemin geçmişte, günümüzde veya gelecekte başlamış olup yine gelecekteki bir ana kadar süreç bildirerek devam etmesini anlatır.

“Future Perfect Continuous Tense” Kullanımı

İngilizcede “future perfect continuous tense”, ilgili kişi zamirine bağlı olarak  “…den beri yapıyor olacağım” şeklinde Türkçeye çevrilmektedir. Tüm “continuous tense” zamanlarda olduğu gibi alameti farikası, ilgili eylemin ne kadar sürdüğünü vurgulamaktır. Zaten bu yönüyle de, Türkçede süregelen gelecek öncesi zaman olarak adlandırılmaktadır.

will + have + been + Ving şeklinde kullanılan bu kipin olumlu, olumsuz ve soru cümleleri aşağıdaki tablolarda ilgili şahıs zamirlerine göre çekimlenmiştir:

Olumlu cümleler
I/you/we/they/he/she/it + will have been Ving
I/you/we/they/he/she/it + ‘ll have been Ving


➖ Olumsuz cümleler
I/you/we/they/he/she/it + will not have been Ving
I/you/we/they/he/she/it + won’t have been Ving


❓ Soru cümleleri
Will + I/you/we/they/he/she/it + have been Ving?
Won’t + I/you/we/they/he/she/it + have been Ving?

⭐ “Future perfect continuous tense”, gelecekteki bir noktada, bir eylemin ne kadar süredir devam etmekte olduğunu göstermek için kullanılır. Örneğin: “By next year, I will have been working at this company for five years.” (Önümüzdeki yıl, bu şirkette beş yıldır çalışıyor olacağım.) Burada, önümüzdeki yıla kadar beş yıllık bir çalışma süresinin tamamlanmış olacağı vurgulanır.

🇺🇸 By 10 o’clock, I will have been studying for three hours.
🇹🇷 Saat 10’a kadar üç saat boyunca ders çalışıyor olacağım.
🇺🇸 In July, we will have been living in this house for two years.
🇹🇷 Temmuzda, bu evde iki yıldır yaşamış olacağız.
🇺🇸 By the end of the month, she will have been working on her thesis for six months.
🇹🇷 In 2025, he will have been teaching at the university for a decade.
2025’te, on yıldır üniversitede ders veriyor olacak.


⭐ Bir eylemin gelecekteki belirli bir noktaya kadar devam edeceğini ve bu süreç içinde sürekli olacağını vurgulamak için kullanılır. Örneğin: “By the time you arrive, we will have been decorating the room for hours.” (Sen varana kadar, saatlerdir odayı süslüyor olacağız.) Bu cümle, ziyaretçinin varış zamanına kadar süsleme işleminin devam ediyor olacağını belirtir

🇺🇸 When you arrive, we will have been cleaning the house all morning.
🇹🇷 Sen geldiğinde, tüm sabahı evi temizleyerek geçirmiş olacağız.
🇺🇸 By 6 PM, they will have been painting the walls for over eight hours.
🇹🇷 Saat 18.00’e kadar, sekiz saatten fazla bir süredir duvarları boyuyor olacaklar.


⭐ Gelecekteki bir eylemin uzun süreli etkilerini veya sonuçlarını ifade etmek için de kullanılabilir. Örneğin: “By 2023, she will have been teaching for over a decade.” (2023’e kadar, on yılı aşkın süredir öğretmenlik yapıyor olacak.) Bu ifade, 2023’e gelindiğinde, öğretmenin on yılı aşkın bir süredir öğretmenlik yapmış olacağını vurgular.

🇺🇸 By next summer, he will have been practicing piano for five years.
🇹🇷 Gelecek yaz, beş yıldır piyano çalışıyor olacak.
🇺🇸 By 2030, we will have been fighting climate change for over two decades.
🇹🇷 2030’a kadar, yirmi yılı aşkın süredir iklim değişikliğiyle mücadele ediyor olacağız.
🇺🇸 By the time she retires, she will have been in the teaching profession for over 35 years.
🇹🇷 Emekli olduğunda, 35 yılı aşkın süredir öğretmenlik mesleğinde olacak.


❗ “Future perfect continuous tense”, gelecekte belli bir andan önce tamamlanacak işin sürekliliğini vurgular. Bu yönüyle “future perfect tense” ile bunun dışında anlam farklılığı göstermez.

❗ İngilizcede “stative verbs” adı verilen durum fiilleri “-ing” eki almadığı için fiilin üçüncü hali kullanılır ve been kaldırılır. Bu durumda mevcut yapı will + have + V3 şekline dönüşür.

❗ İngilizcede gelecek zaman kipleri “when“, “while“, “before” gibi zaman bildiren kelimelerden sonra kullanılmaz. 

“Future Continuous” ile “Future Perfect Continuous” Arasındaki Farklar Nelerdir?

Gelecek anlatımının yapıldığı bu iki tense birbirleriyle sıklıkla karıştırılmaktadır. “Future continuous” ile gelecekteki bir anda yapılıyor olacak olan eylem anlatılırken, “future perfect continuous” ile yapılan eylemin gelecekteki o ana kadar ne kadar bir süreyle yapıldığını vurgular.

Ayrıca “future perfect continuous” ile bahsi geçen eylemin; geçmişte, günümüzde veya gelecekte başlamış olacak olup yine gelecekteki bir ana kadar (gelecekteki o noktadan sonrası da olacak şekilde) süreç bildirerek devam etmesini anlatır. Buna karşılık “future continuous” ile eylem gelecekte başlayıp gelecekte biteceği kesin bir kesilme an vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏