A1 SeviyeA2 Seviye

İngilizcede Şahıs Zamirleri (Personal Pronouns)

İngilizcede şahıs zamirleri, her ne kadar bilindik bir konu olsa da bu yazımızda olabildiğince detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

İngilizcede Şahıs Zamirleri

Öncelikle zamir nedir sorusunu cevaplayalım: Zamir bir başka deyişle adıl, varlıkların sahip oldukları isimlerin yerine kullanılabilen ve haliyle isimlerin yerine getirdiği bütün fonksiyonları yerine getirebilen isim soylu kelime çeşitleridir.

Pek çok zamir çeşidi bulunsa da biz konumuz gereği bu yazımızda İngilizcede personal pronouns olarak bilinen şahıs zamirlerini ele alacağız.

İngilizcede de şahıs zamirleri yerine kullanıldığı ismin gramer halini, cinsiyetini, sayısını ve durumunu anlatır.

1. tekil şahıs = I (ben), 2. Tekil şahıs = you (sen), 3. Tekil şahıslar = he/she/it (o), 1. çoğul şahıs = we (biz), 2. çoğul şahıs you (siz) ve son olarak da 3. çoğul şahıs = they (onlar).

❗ Birinci tekil şahıs zamiri olan I, cümlenin neresinde olursa olsun daima büyük harfler yazılır.

Fark edeceğiniz üzere 3. Tekil şahıs olarak üç farklı şahıs zamiri kullanılmakta: Eril isimler için he, dişil isimler için she ve cansız veya hayvanlar için it kullanılmaktadır.

Ayrıca 2. tekil şahıs ve 2. çoğul şahıs zamirleri aynıdır, yani you olarak kullanılmaktadır. You zamirini hangi şahıs zamiri için kullanıldığını ise cümle anlamından çıkartabiliriz.

Ancak “Would you like to come over for dinner?” gibi bir cümlede, yani sadece bu cümle ışığında you zamirinin tekil mi çoğul mu olduğu anlaşılmamaktadır.

Yazı dilinde böylesi bir cümlenin tekilliği veya çoğulluğu bilgi veren bir cümle ile belirtilir. Konuşma dilinde ise you all (or y’all) şeklinde ekleme yaparak belirtilebilir. Yani cümleyi “Would you all like to come over for dinner?” şeklinde duyarsanız garipsemeyin.

Subject Pronouns (Özne Zamirleri)

Şahıs zamirleri özne olarak kullanıldığında subject prononuns, yani özne zamirleri olarak adlandırılır. Aşağıdaki tabloda özne zamirleri gösterilmiştir:

Subject PronounsÖzne Zamirleri
Iben
yousen
heo(eril)
sheo(dişil)
ito(cansız/hayvan)
webiz
yousiz
theyonlar
İngilizcede Şahıs Zamirleri

❗ Cümle içinde zamirler belirli bir sıralamada kullanılır:

1. Sırada2nd person
(2. şahıs zamiri)
2. Sırada3rd person
(3. şahıs zamiri)
3. Sırada1st person
(1. şahıs zamiri)

You and I (we) are good friends.
I and you are good friends.
Sen ve ben (biz) iyi arkadaşız.

Haliyle I and you şeklinde bir kullanım yanlış olacaktır.

❗ Özel isimlere cinsiyetlerine göre zamir atanır, örneğin:
Matt ➡️ he
Angelina ➡️ she

❗ Geleneksel İngilizcede kişinin cinsiyeti bilinmiyorsa o kişiye zamir olarak he atanırdı:
You should see a doctor. He will know what to do.
Bir doktora görünmelisin. O ne yapacağını bilecektir.

Bununla birlikte, bu tarz bir kullanım toplumsal cinsiyet eşitsizliğini teşvik edici olarak görülmeye başlandığı için artık modası geçmiş bir kullanıma dönüşmüştür. Böylesi durumlarda he yerine alternatif olarak bazı kullanımlar vardır.

⭐ He yerine he or she ifadesi kullanmak:
You should see a doctor. He will know what to do.
You should see a doctor. He or she will know what to do.
Bir doktora görünmelisin. O ne yapacağını bilecektir.

⭐ He yerine they zamiri kullanmak:
You should see a doctor. He will know what to do.
You should see a doctor. They will know what to do.
Bir doktora görünmelisin. O ne yapacağını bilecektir.

❗ They şahıs zamiri normalde onlar anlamına gelse de nötr (cinsiyetsiz) durumları ifade etmek için o anlamında kullanılmaktadır.

Fark edileceği üzere güzel Türkçemizde böylesi bir sorunun esamesi dahi okunmamaktadır.

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Eğer zamir nesne olarak kullanılırsa object pronouns, yani nesne zamirleri olarak adlandırılmaktadır. Aşağıdaki tabloda nesne zamirleri gösterilmiştir:

Object PronounsNesne Zamirleri
mebeni/bana
youseni/sana
himonu/ona
heronu/ona
itonu/ona
usbizi/bize
yousizi/size
themonları/onlara
İngilizcede Şahıs Zamirleri

Yukarıdaki tablolarda göreceğiniz üzere şahıs zamirleri, cümlede iki farklı öge olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu yüzden, bir cümlede personal pronoun, yani şahıs zamiri kullanacağımız zaman dikkat etmemiz gereken şey, o zamirin cümlede özne mi yoksa nesne mi olarak görev aldığıdır.

Benzer şekilde nesne sıralaması vardır:

1. Sırada2nd person
(2. şahıs nesne zamiri)
2. Sırada3rd person
(3. şahıs nesne zamiri)
3. Sırada1st person
(1. şahıs nesne zamiri)

They don’t know you and me (us).
They don’t know me and you (us).
Onlar seni ve beni (bizi) tanımıyorlar.

A1 seviye İngilizce gramer konularından biri olmasının yanı sıra İngilizcede sıklıkla kullanılacak bir konu olduğu için oldukça önemli bir konudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.