B2 Seviye

İngilizcede Zaman Uyumları (Tense Agreement)

İngilizcede zaman uyumları ya da tense uyumu olarak adlandırılan tense agreement oldukça önemli bir konudur.

İngilizcede Zaman Uyumları

İngilizce dil bilgisinde tense (zaman) ve aspect (yön) kavramlarından yararlanılarak çeşitli kipler tanımlanmıştır. İngilizcede present, past ve future olmak üzere üç adet tense bulunmaktadır.

Buna karşılık, eylem veya olayın hangi zamanda gerçekleştiğini ifade eden simple, continuous, perfect ve ve perfect continuous olmak üzere dört tane aspect bulunmaktadır.

Haliyle hesapladığımızda (3*4 = 12) İngilizcede toplamda on iki adet kip bulunmaktadır. Bunlar İngilizce dil bilgisinde aşağıdaki gibi alt kategorilere ayrılmaktadır:

▶️ Past
Past Perfect Tense
Past Perfect Continuous Tense
Simple Past Tense
Past Continuous Tense

▶️ Present
Simple Present Tense
Present Continuous Tense
Present Perfect Tense
Present Perfect Continuous Tense

▶️ Future
Simple Future Tense
Future Continuous Tense
Future Perfect Tense
Future Perfect Continuous Tense

Bildiğiniz üzere İngilizcede basit bir cümle “Subject (özne)+ Verb (fiil) + Object (nesne)” şeklindedir. Araya bir zaman bağlacı koyup iki farklı cümleyi birleştirdiğimizde ise tense uyumu dediğimiz şeye dikkat etmemiz gerekir.

İşte tense uyumu dediğimiz şey de bize bu üç tense arasındaki ilişkiyi anlatır:
❗ İki perfect cümle bir arada kullanılamaz.
❗ Past kipi olan bir cümle ancak bir başka past kipi olan cümle ile bağlanır.
❗ Cümlenin biri present kipte ise diğeri de present kipi olabilir.
❗ Cümlenin biri present kipi ise diğeri future kipi olabilir.
❗ Zaman bağlaçlarından sonra future kipleri gelmez.
❗ Çoğu zaman bağlaçlarından sonra continuous (Ving) kipleri gelmez.

İngilizcedeki yaygın kullanılan zaman bağlaçları:

When-dığı/diği zaman
While-ken
After-den/dan sonra
Before-den/dan önce
Until-e/a kadar
İngilizcede Zaman Bağlaçları

İngilizcedeki görece daha az kullanılan zaman bağlaçları:

By the time-dığında/diğinde
As soon ashemen
derhal
… yapar yapmaz
en kısa zamanda
-er -mez
As-ken
Just as-ken
olduğu anda
tam o anda
Oncehele bir,
-dığında/diğinde
-den/dan sonra
The moment-den/dan beri
Till-e/a kadar
As long as-dığı/diği sürece
Wheneverher … -diğinde/dığında
-ince/ınca
ne zaman ki
İngilizcede Zaman Bağlaçları

Yukarıdaki bağlaçlardan biriyle iki cümle birbirine bağlanırken tense uyumu denilen şey ortaya çıkmaktadır.

BağlaçYan CümleTemel Cümle
WhenPresentPresent
WhenPastPast
AfterPresentPresent
AfterPastPast
BeforePresentPresent
BeforePastPast
UntilPresentPresent
UntilPastPast
BağlaçTemel CümleAna Cümle
WhenPresentPresent
WhenPastPast
AfterPresentPresent
AfterPastPast
BeforePresentPresent
BeforePastPast
UntilPresentPresent
UntilPastPast

Aşağıdaki tabloda kipleri gösterilecek şekilde derlenmiştir:

Bağlaç1. Cümle2. Cümle
WhenSimple present tense
Simple present tense
Present prefect tense
Simple present tense
Simple future tense
Future continuous tense
Simple future tense
Simple present tense
WhenSimpe past tense
Past continuous tense
Simpe past tense
Simpe past tense
Past perfect tense
Past continuous tense
Simpe past tense
Simpe past tense
Past perfect tense
Simpe past tense
Whenever
Anytime
Simple present tenseSimple present tense
While
As
Present continuousSimple future tense
While
As
Just as
Past continuous tense
Past continuous tense
Simpe past tense
Simpe past tense
Past continuous tense
Simpe past tense
AfterSimple present tense
Simple present tense
Present prefect tense
Simple present tense
Simple future tense
Simple future tense
AfterPast perfect tense
Simpe past tense
Simpe past tense
Simpe past tense
BeforeSimple present tense
Simple present tense
Simple present tense
Simple future tense
BeforeSimpe past tense
Simpe past tense
Past perfect tense
Simpe past tense
UntilSimple present tense
Present prefect tense
Simple future tense
Simple future tense
UntilSimpe past tense
Past perfect tense
Simpe past tense
Simpe past tense
Simpe past tense
Past perfect tense

❗ İngilizcede since bağlacı, zaman bağlaçları arasında tek tense uyumu istemeyen bağlaçtır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.