A2 Seviye

İngilizcede “Type 0” (Zero Conditional) Kullanımı

İngilizcede “type 0”, değişmez gerçekleri veya genel olarak kabul görmüş doğrulukları ifade ederken kullanılan şart cümlesidir. “Zero conditional” olarak da adlandırılan bu cümle yapısı aynı sonucu doğuran durumları anlatmak için kullanılır.

“Type 0” Nasıl Kurulur?

“Type 0” cümleleri, “if clause” olarak adlandırılan şart bildiren bir cümleden ve “main clause” olarak adlandırılan sonuç bildiren cümle olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Bu iki kısımda da geniş zaman (simpe present tense) kullanılır. Bakınız:

Şart CümlesiVirgülSonuç Cümlesi
If + simple present ,simple present
If this thing happens,that thing happens

🇺🇸 If you mix yellow and blue (if clause), you get green(main clause).
🇹🇷 Sarı ve maviyi karıştırırsanız (şart cümlesi) yeşil elde edersiniz(temel cümle).

❗ Koşulun belirtildiği yan cümle ile sonucu belirten ana cümlenin sırası değiştirilebilir. Eğer sonuç cümlesinden sonra şart cümlesi geliyorsa virgül kullanılmaz. Bakınız:

Sonuç CümlesiŞart Cümlesi
Simple presentif + simple present
That thing happensif this thing happens

🇺🇸 If you mix yellow and blue (if clause), you get green(main clause).
🇺🇸 You get green(main clause) if you mix yellow and blue (if clause).
🇹🇷 Sarı ve maviyi karıştırırsanız (şart cümlesi) yeşil elde edersiniz(temel cümle).

Hangi Durumlarda “Type 0” Kullanılmaktadır?

İngilizcede “type 0” cümleleri, genel geçer durumların anlatıldığı ve bilimsel gerçeklerin ifade edildiği cümlelerde kullanılırlar. Aşağıdaki örnekleri inceleyiniz:

🇺🇸 If you heat water to 100°C, it boils.
🇹🇷 Suyu 100°C’ye kadar ısıtırsanız kaynar.
🇺🇸 If the sun sets, it gets dark.
🇹🇷 Güneş batarsa, hava kararır.
🇺🇸 If you mix red and blue, you get purple.
🇹🇷 Kırmızıyı ile maviyi karıştırırsanız, mor elde edersiniz.
🇺🇸 If it doesn’t rain, the ground dries up.
🇹🇷 Eğer yağmur yağmazsa, toprak kurur.
🇺🇸 If you drop an object, it falls to the ground due to gravity.
🇹🇷 Bir nesneyi bırakırsanız, yerçekimi nedeniyle yere düşer.
🇺🇸 Plants die if they don’t receive sunlight.
🇹🇷 Bitkiler güneş ışığı almazsa ölür.
🇺🇸 Metal expands if you heat it.
🇹🇷 Metali ısıtırsanız genleşir.

❗ Ayrıca belirtmek gerekir ki, if yerine when bağlacını koyabilirsiniz. Anlamda hiçbir değişiklik olmayacaktır. Bakınız:

🇺🇸 Water boils if it reaches 100 degrees.
🇺🇸 Water boils when it reaches 100 degrees.
🇹🇷 Su 100 dereceye ulaşınca kaynar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏