A1 Seviye

İngilizce Saatler (Detaylı Konu Anlatımı)

Bu yazımızda, İngilizce dilinde saatler nasıl kullanılır detaylarıyla anlatmaya çalışacağız. Malumunuz dil öğrenirken zaman kavramının nasıl ifade edildiği durumlar gündelik yaşamda sıklıkla yaşanabilmektedir. Bundan dolayı konuya detaylarıyla önem verip, saatleri kullanırken dikkat etmemiz gereken noktaları detaylarıyla irdeledik.

İngilizce Saatler

İngilizcede saatlerle ilgili aşağıda verilen temel bilgiler ve ipuçları, saatleri kullanırken oldukça işinize yarayacaktır.


İngilizcede tam saatler, o’clock ifadesi kullanılarak belirtilir. Örneğin:

🇺🇸 It’s 3 o’clock
🇹🇷 Saat üç.


İngilizcede buçuklu saatler, 30 dakika olarak veya half past şeklinde kullanılabilir. Örneğin,

🇺🇸 It’s 4:30
🇺🇸 It’s half past four
🇹🇷 Saat dört buçuk.


İngilizcede çeyrekli saatler, a quarter past (çeyrek geçiyor) ve a quarter to (çeyrek var, çeyrek kala) ifadeleri kullanılarak belirtilir. Örneğin:

🇺🇸 It’s a quarter past two
🇹🇷 Saat ikiyi çeyrek geçiyor
🇺🇸 It’s a quarter to six
🇹🇷 Saat altıya çeyrek var


İngilizcede küsuratlı saatler, past (geçiyor) ve to (kala, var) ifadeleri kullanılarak belirtilir. Örneğin:

🇺🇸 It’s ten past one
🇹🇷 Saat biri on geçiyor
🇺🇸 It’s twenty to five
🇹🇷 Saat beşe yirmi var


İngilizcede saatler yazılırken önce saat ifadesi yazılır sonra çift nokta (:) gelir ve son olarak da dakika yazılır. Saati okurken ise, sayılardan faydalanırız ve duruma göre “past” veya “to” kullanılır.

  • 6:45: Okunuşu: “Quarter to seven” (Yediye çeyrek kala).
  • 10:15: Okunuşu: “Quarter past ten” (Onu çeyrek geçiyor/geçe).
  • 3:30: Okunuşu: “Half past three” (Üç buçuk).
  • 8:20: Okunuşu: “Twenty past eight” (Sekizi yirmi geçiyor/geçe).

İngilizcede Saatin Kaç Olduğunu Öğrenme

Birilerinden saatin kaç olduğunu İngilizce olarak sorabilmek için pek çok alternatifimiz vardır. Bu ifadelerden yaygın olanları aşağıdakiler gibidir:

🇺🇸 What time is it?
🇹🇷 Saat kaç?
🇺🇸 Can you tell me the time?
🇹🇷 Bana saati söyler misiniz?
🇺🇸 Do you have the time?
🇹🇷 Saatin kaç olduğunu biliyor musunuz?
🇺🇸 Could you give me the current time?
🇹🇷 Bana şu an saat kaç söyleyebilir misiniz?
🇺🇸 Excuse me, what’s the time right now?
🇹🇷 Affedersiniz, saat şu anda kaç?
🇺🇸 Pardon me, but can you tell me the time?
🇹🇷 Özür dilerim, ama bana saati söyleyebilir misiniz?
🇺🇸 Do you happen to know what time it is?
🇹🇷 Acaba şu anda saat kaç olduğunu biliyor musunuz?

Unutmayın, hele de resmiyet gereken tanımadığımız kişilere saatin kaç olduğunu sormak için “please” (lütfen) gibi bir kibarlık ifadesi eklenir.

Şimdi gelelim saat kaç sorusuna verebileceğimiz muhtemel cevaplara. Burada saatin akrep ve yelkovanının bulunduğu pozisyonlara göre tıpkı Türkçede olduğu gibi çeşitli cevaplar bulunmaktadır.

İngilizcede Tam Saatlerin Kullanımı

Tam saatler ifade edilirken, o’clock ifadesi kullanılır. Bu ifade, of the clock (saatin) kelimelerinin kısaltmasıdır ve tam saatleri belirtmek için kullanılır. Örneğin saat 5 demek için it’s five o’clock deriz.

5:00It’s five o’clock.
Saat beş.
6:00It’s six o’clock.
Saat altı.
10:00It’s ten o’clock.
Saat on bir.
11:00It’s eleven o’clock.
Saat on bir.
İngilizce Saat Örnekleri

🇺🇸 It’s 1 o’clock.
🇹🇷 Saat 1.
🇺🇸 The meeting starts at 2 o’clock.
🇹🇷 Toplantı saat 2’de başlıyor.
🇺🇸 The train leaves at 3 o’clock.
🇹🇷 Tren saat 3’te kalkıyor.
🇺🇸 The movie begins at 4 o’clock.
🇹🇷 Film saat 4’te başlıyor.
🇺🇸 Dinner is at 5 o’clock.
🇹🇷 Akşam yemeği saat 5’te.
🇺🇸 The party starts at 6 o’clock.
🇹🇷 Parti saat 6’da başlıyor.
🇺🇸 The concert begins at 7 o’clock.
🇹🇷 Konser saat 7’de başlıyor.
🇺🇸 We have a meeting at 8 o’clock.
🇹🇷 Saat 8’de toplantımız var.
🇺🇸 The store opens at 9 o’clock.
🇹🇷 Mağaza saat 9’da açılıyor.
🇺🇸 The class starts at 10 o’clock.
🇹🇷 Ders saat 10’da başlıyor.
🇺🇸 The bus arrives at 11 o’clock.
🇹🇷 Otobüs saat 11’de geliyor.
🇺🇸 The show starts at 12 o’clock.
🇹🇷 Gösteri saat 12’de başlıyor.

İngilizcede Buçuklu Saatlerin Kullanımı

İngilizcede buçuklu saatler ifade edilirken, dakika olarak 30 yazılır. Alternatif olarak, buçuk anlamı verebilmek için half past ifadesi kullanılabilir. Örneğin, “It’s half past 1” (Saat bir buçuk) gibi.

❗ Türkçede buçuklu saatler ifade edilirken önce saat sonra buçuk ifadesi gelirken İngilizcede bu durum tam tersi bir şekilde, yani önce buçuk sonra saat şeklindedir.

5:30It’s half past five.
Saat beş buçuk.
It’s half past five.
Saat beş buçuk.
6:30It’s half past six.
Saat altı buçuk.
10:30It’s half past ten.
Saat on buçuk.
11:30It’s half past eleven.
Saat on bir buçuk.
İngilizce Saat Örnekleri

🇺🇸 It’s 1:30.
🇹🇷 Saat bir buçuk.
🇺🇸 The meeting starts at 2:30.
🇹🇷 Toplantı saat iki buçukta başlıyor.
🇺🇸 The train leaves at 3:30.
🇹🇷 Tren saat üç buçukta kalkıyor.
🇺🇸 The movie begins at 4:30.
🇹🇷 Film saat dört buçukta başlıyor.
🇺🇸 Dinner is at 5:30.
🇹🇷 Akşam yemeği saat beş buçukta.
🇺🇸 The party starts at 6:30.
🇹🇷 Parti saat altı buçukta başlıyor.
🇺🇸 The concert begins at 7:30.
🇹🇷 Konser saat yedi buçukta başlıyor.
🇺🇸 We have a meeting at 8:30.
🇹🇷 Saat sekiz buçuk’ta toplantımız var.
🇺🇸 The store opens at 9:30.
🇹🇷 Mağaza saat dokuz buçukta açılıyor.
🇺🇸 The class starts at 10:30.
🇹🇷 Ders saat on buçukta başlıyor.
🇺🇸 The bus arrives at 11:30.
🇹🇷 Otobüs saat on bir buçukta geliyor.
🇺🇸 The show starts at 12:30.
🇹🇷 Gösteri saat on iki buçukta başlıyor.

İngilizcede Çeyrekli Saatlerin Kullanımı

Çeyrekli saatleri İngilizcede belirtirken, a quarter past (çeyrek geçiyor) ve a quarter to (çeyrek kala) ifadeleri kullanılır. “A quarter past” geçen 15 dakikayı, “a quarter to” ise kalan 15 dakikayı ifade eder.

İngilizcede, Türkçedekinin tam tersi bir şekilde önce kala ya da geçe ifadesi kullanılırken sonra saat söylenir.

5:15It’s quarter past five.
Saat beşi çeyrek geçiyor.
6:15It’s quarter past six.
Altıyı çeyrek geçiyor.
4:45It’s quarter to five.
Beşe çeyrek var.
5:45It’s quarter to six.
Altıya çeyrek var.
İngilizce Saat Örnekleri

🇺🇸 It’s a quarter past one.
🇹🇷 Saat biri çeyrek geçiyor.
🇺🇸 The meeting starts at a quarter to three.
🇹🇷 Toplantı saat üçe çeyrek kala başlıyor.
🇺🇸 The train leaves at a quarter past three.
🇹🇷 Tren saat üç çeyrek geçiyor.
🇺🇸 The movie begins at a quarter to five.
🇹🇷 Film saat beşe çeyrek kala başlıyor.
🇺🇸 The party starts at a quarter to seven.
🇹🇷 Parti saat yediyi çeyrek kala başlıyor.

İngilizcede Kesirli Saat İfadelerini Söyleme

Elbetteki saatin kaç olduğu buçuklu, tam veya çeyrekli olabildiği gibi pekala 11.23 gibi küsuratlı durumlarda da olabilmektedir. Buçuklu saatlerden önceyse past (geçe), sonra ise to (kala) kullanılır ve Türkçedekinin aksine önce bu ifade kullanılırken sonra saat söylenir.

05.27It is twenty seven past five.
Saat beşi yirmi yedi geçiyor.
11:05It is five past eleven.
On biri beş geçiyor.
09.36It is twenty four to ten.
Ona yirmi dört var.
05:48It’s twelve minutes to six.
Saat altıya on iki var.
İngilizce Saat Örnekleri

🇺🇸 The meeting starts at twenty past two.
🇹🇷 Toplantı saat iki yirmide başlıyor.
🇺🇸 The train leaves at twenty to four.
🇹🇷 Saat dörde yirmi kala kalkıyor.
🇺🇸 The movie begins at ten to five.
🇹🇷 Saat beşe on kala başlıyor.
🇺🇸 Dinner is at five past five.
🇹🇷 Akşam yemeği saat beşi beş geçe.
🇺🇸 The party starts at five to seven.
🇹🇷 Parti saat yediye beş kala başlıyor.

İngilizcede AM ve PM Kullanımı

Bizim 24 saatlik zaman dilimi kullanmamıza karşın İngilizce konuşan ülkelerde 12 saatlik zaman dilimi kullanıldığı için AM ve PM kullanımları göze çarpmaktadır. Bu ifadeler gündelik yaşamda çeşitli şekillerde karşımıza çıkabilir:

AMPM
ampm
A.M.P.M.
a.m.p.m.

“Peki, nedir bu AM ve PM‘nin açılımı?” Hemen cevap verelim: AM ➡️ Ante Meridiem, ➡️ Öğleden Önce anlamına gelirken, PM ➡️ Post Meridiem ➡️ Öğleden Sonra anlamlarına gelmektedir. Aşağıdaki tabloda iki saat diliminin 24 saatlik zaman periyodundaki kullanımı gösterilmiştir:

AM: Bize göre gece 00.00 ile öğlen 12.00 arası
PM: Bize göre öğlen 12.00 ile gece 23.59 arası

24 Saatlik Periyot12 Saatlik Periyot
00:0012:00 AM
01:0001.00 AM
02:0002.00 AM
03:0003.00 AM
04:0004.00 AM
05:0005.00 AM
06:0006.00 AM
07:0007.00 AM
08:0008.00 AM
09:0009.00 AM
10:0010.00 AM
11:0011.00 AM
12:0012.00 PM
13:0001.00 PM
14:0002.00 PM
15:0003.00 PM
16:0004.00 PM
17:0005.00 PM
18:0006.00 PM
19:0007.00 PM
20:0008.00 PM
21:0009.00 PM
22:0010.00 PM
23:0011.00 PM
İngilizcede AM PM Kullanımı

🇺🇸 It is 9:00 am.
🇹🇷 Saat sabah 9.
🇺🇸 It is ten am.
🇹🇷 Saat sabah on.
🇺🇸 I will be there at 5:00 pm.
🇹🇷 Saat 17:00’da orada olacağım.

2 Yorum

  1. Hata : It is twenty seven past five. ( Saat beşi yirmi yedi geçiyor )
    Saat yediyi yirmi beş geçiyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏