Bağlaçlar

Although, Though ve Even Though Kullanımı

İngilizce’de, –e rağmen anlamını ifade etmek için kullanılabilecek birkaç bağlaç vardır. Bunlardan en yaygın kullanılanları aşağıda listelenmiştir. Biz bu yazımızda although ve even though kullanımını açıklayacağız.

Bu bağlaçlar, bir cümledeki olumsuz bir durumu veya beklenmedik bir durumu ifade etmek için kullanılırken, cümle yapısına bağlı olarak farklı bir anlam taşıyabilirler.

Although (-e Rağmen)

Although, Türkçe’de “rağmen”, olsa da, karşın” gibi anlamlara gelir ve iki farklı durumu bir araya getirmek için kullanılır. İki cümleciği birbirine bağlar ve bir durumun gerçekleşmesine rağmen diğer bir durumun olumsuz veya beklenmedik olduğunu ifade eder.

🇺🇸 Although it was raining, we went for a walk.
🇹🇷 Yağmur yağıyor olsa da, yürüyüşe çıktık.
▶️ Bu cümlede “although”, yağmurun varlığına rağmen yürüyüşe çıkıldığını belirtir. Yağmur, yürüyüş yapmayı zorlaştıran bir durum olsa da, yine de yürüyüşe çıkılmış.

🇺🇸 Although she studied hard, she didn’t pass the exam.
🇹🇷 Çok çalışmasına rağmen, sınavı geçemedi.
▶️ Bu örnekte “although”, yoğun çalışmanın varlığına rağmen sınavı geçilemediğini vurgular. Çalışma çabası olmasına rağmen istenilen sonuç elde edilememiş.

Although bağlacı, iki farklı durumu bir araya getirirken, bir durumun gerçekleşmesine rağmen diğer durumun olumsuz veya beklenmedik olduğunu vurgular. Bu bağlacın kullanımı, bir durumun beklenenden farklı olduğunu belirtmek veya bir durumun olumsuz etkilerine rağmen başka bir durumun gerçekleştiğini ifade etmek için sıklıkla tercih edilir.

Although bağlaç olduğu için, iki tane tam cümle arasında kullanılmalıdır. Although’in kullanıldığı temel cümle yapısı şu şekildedir: Although + özne + fiil, özne + fiil.

🇺🇸 Although she was afraid of heights, she climbed the mountain.
🇹🇷 Yükseklik korkusu olmasına rağmen, dağı tırmandı.
🇺🇸 Although she studied hard, she didn’t pass the exam.
🇹🇷 Sıkı çalışmasına rağmen, sınavı geçemedi.

Even though (-e Rağmen)

Even though, iki olay veya durum arasında zıtlık veya çelişki ifade etmek için kullanılır. “Even though” kelimesi bağlaç olduğu için, iki tane tam cümle arasında kullanılmalıdır.

🇺🇸 Even though it was cold, he went swimming.
🇹🇷 Hava soğuk olsa da, yüzmeye gitti.
▶️ Bu cümlede “even though”, soğuk havaya rağmen yüzmeye gidildiğini belirtir. Hava soğuk olsa da, yine de yüzme aktivitesi gerçekleşti.

🇺🇸 Even though she was tired, she stayed up late to finish the project.
🇹🇷 Yorgun olmasına rağmen, projeyi bitirmek için geç saatlere kadar uyumadı.
▶️ Bu örnekte “even though”, yorgun olmasına rağmen projeyi tamamlamak için geç saatlere kadar uyumamayı ifade eder. Yorgunluk durumuna rağmen projenin tamamlanması için çaba sarf edildi.

Even though’un kullanıldığı temel cümle yapısı şu şekildedir: Even though + özne + fiil, özne + fiil.

🇺🇸 Even though it was raining, they went for a walk.
🇹🇷 Yağmur yağmasına rağmen, yürüyüşe çıktılar.
🇺🇸 Even though she was afraid of heights, she climbed the mountain.
🇹🇷 Yükseklik korkusu olmasına rağmen, dağı tırmandı.

❗ “Though” ve “even though” kelimeleri de, “although” gibi, iki durum arasındaki çelişki veya zıtlığı ifade etmek için kullanılır ve aynı anlamı taşır. Bu nedenle, “although”, “though” ve “even though” birbirlerinin yerine kullanılabilir.

🇺🇸 Though they were tired, they continued to work.
🇹🇷 Yorgun olmalarına rağmen, çalışmaya devam ettiler.
🇺🇸 Even though they were tired, they continued to work.
🇹🇷 Yorgun olmalarına rağmen, çalışmaya devam ettiler.
🇺🇸 Although they were tired, they continued to work.
🇹🇷 Yorgun olmalarına rağmen, çalışmaya devam ettiler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏