A1 SeviyeA2 Seviye

İngilizcede Çoğul Yapma Kuralları: “Singular and Plural Nouns”

İngilizcede isimleri çoğul yapma ile alakalı kurallar, basit olmakla birlikte, bazı özel durumlar ve istisnalar içermektedir. Bu yazımızda, ilgili kuralları ve yaygın istisnaları bol örnekli bir şekilde anlatacağız.

İngilizcede Çoğul Yapma Kuralları

İngilizcede çoğul yapma, Türkçe ile karşılaştırıldığında farklı kurallara sahiptir. Bu kurallar genellikle basit olmakla birlikte, bazı özel durumlar ve istisnalar içermektedir.

Malumunuz, Türkçede isimleri çoğul hale getirirken genellikle “-ler” veya “-lar” eklerini kelimenin sonuna eklemek yeterlidir. İngilizcede ise çoğul yapmak için çoğunlukla isimlerin sonuna “-s” eki eklemek kafi gelse de, istisnai durumların görüldüğü kelimeler de bulunmaktadır. Öyle ki, kimi istisnalar, isimlerin çoğul formlarına sokulurken “düzenli” veya “düzensiz” olarak sınıflandırılmasına yol açmıştır.

İngilizcede çoğul yapmayı öğrenirken, bazı dil bilgisi kurallarına dikkat etmek önemlidir. Özellikle, çoğul isimlerin “a”, “an” gibi belirsiz artikel (indefinite article) almadıklarını belirtmek isterim. Bu, tekil isimler için geçerli olan bir kuraldır. Öte yandan, “the” belirli artikeli (definite article) hem tekil hem de çoğul isimlerle birlikte kullanılabilir.

İngilizcede Düzenli İsimlerin Çoğulu

İngilizcede pek çok tekil isim, sonuna sadece “-s” eki eklenerek çoğul hale getirilir. Ancak bir ismin hangi harfle bittiğine bağlı olarak “-s” eki farklı varyasyonlara sahip olmaktadır.


❶ Çoğu düzenli ismin sonuna “-s” ekleyerek çoğul yapabiliriz.

car
araba
cars
arabalar
cat
kedi
cats
kediler
dog
köpek
dogs
köpekler

❷ Eğer tekil bir isim; “‑s”, “-ss”, “-sh”, “-ch”, “-x” veya “-z” harflerinden biriyle bitiyorsa, telaffuzu kolaylaştırmak adına, “-s” çoğul eki önüne fazladan bir “e” eki alır “‑es” şeklinde kelimenin sonuna eklenir.

bus 
otobüs
buses
otobüsler
blitz 
yıldırım
blitzes
yıldırımlar
lunch 
öğle yemeği
lunches
öğle yemekleri
tax 
vergi
taxes
vergiler

❸ İngilizcede, “-s” veya “-z” ile biten bazı tekil isimler, çoğul yapılırken alacağı “es” ekinden önce kelime sonundaki “s” veya “z” harfleri çiftlenir.

quiz
sınav
quizzes
sınavlar
bus
otobüs
busses 
otobüsler

❗ “Busses” grametik olarak yanlış olmasa da günlük hayatta “buses” olarak çoğul yapılmaktadır. Burada sadece örnek olması açısından kullandım.


❹ İngilizcede, tekil isimlerin çoğul halini oluştururken “-f” veya “-fe” ile biten kelimelerde belirli bir kurala dikkat edilir. Bu kurala göre, çoğul halini oluşturmak üzere “-f” veya “-fe” sonundaki bu harfler çoğunlukla “‑ve” ile değiştirilir ve ardından “-s” eki eklenir.

wife
(kadın) eş
wives
(kadın) eşler
wolf
kurt
wolves 
kurtlar
knife
bıçak
knives
bıçaklar

❺ İngilizcede, eğer tekil bir isim “-y” ile bitiyorsa ve bu “-y” harfinden önce ünsüz bir harf varsa, bu isim çoğul yapılırken “-y” harfini düşürür ve “-ies” şeklinde yazılır.

city
şehir
cities
şehirler
puppy
yavru köpek
pupies 
yavru köpekler

❗ Ancak “-y” ile biten kelimenin önünde ünlü bir harf bulunuyorsa “-s” çoğul eki eklenir.

boy
oğlan
boys
oğlanlar
toy
oyuncak
toys
oyuncaklar

❻ Eğer tekil bir isim “-o” ile bitiyorsa, çoğul yapılırken genellikle “-es” eklenir. Ancak, “photo” gibi bazı kelimeler istisna teşkil eder ve bu tür kelimeler çoğul yapılırken yalnızca “-s” eki alır.

tomato 
domates
tomatoes
domatesler
potato 
patates
potatoes
patatesler
photo
fotoğraf
photos
fotoğraflar

❼ İngilizcede “-us” ile biten tekil isimlerin çoğulu genellikle “-i” eklenerek oluşturulur. Bu kural, çoğunlukla Latince kökenli kelimeler için geçerlidir.

cactus 
kaktüs
cacti
kaktüsler
fungus
mantar
fungi
mantarlar

❽ İngilizcede, “-is” ile biten tekil isimler çoğul yapılırken sonlarındaki “-is”, “-es” ile değiştirilir.

analysis 
analiz
analyses
analizler
crisis
kriz
crises
krizler

❾ İngilizcede, “-on” ile biten bazı tekil isimler, çoğul yapılırken “-on” düşürülüp yerine “-a” getirilerek çoğul hale getirilir. Bu kural genellikle Yunanca kökenli kelimelerde görülür.

phenomenon
fenomen
phenomena
fenomenler
criterion
kriter
criteria
kriterler

İngilizcede Düzensiz İsimlerin Çoğulu

İngilizcede düzensiz olarak adlandırılan kelimeler, çoğul formlarına sokulurken standart “-(e)s” çoğul ekini almaz. Bunun yerine öngörülemez bir çoğul yapısına bürünürler. Bu yüzden, bu tür isimlerin ezberlenmelesi tavsiye edilir.


Aşağıdaki tabloda bu kelimelerden yaygın bir şekilde kullanılanları derlenmiştir:

TekilÇoğul
child 
çocuk
children
çocuklar
goose
kaz
geese 
kazlar
man
adam
men
adamlar
woman 
kadın
women 
kadınlar
tooth 
diş
teeth
dişler
mouse 
fare
mice
fareler
person
insan
people
insanlar
İngilizcede Çoğul Yapma Kuralları

İngilizcede bazı isimlerin tekil ve çoğul formları aynıdır. Haliyle bu kelimeler çoğul yapılırken hiçbir değişikliğe uğramaz.

sheep 
koyun
sheep
koyunlar
species
tür
species
türler
fish
balık
fish
balıklar
series
dizi
series
diziler
deer
geyik
deer
geyikler
aircraft
uçak
aircraft
uçaklar

2 Yorum

    1. “Busses” grametik olarak yanlış olmasa da günlük hayatta “buses” olarak çoğul yapılmaktadır. Burada sadece örnek olması açısından kullanmıştım. Not olarak yazıya ekledim. Geri bildirim için teşekkürler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏