Modal Verb

Must Konu Anlatımı

Bu dersimizde İngilizcede modal verbs (kip belirteçleri) olarak adlandırılan ve yardımcı fiillerden biri olan must konu anlatımı yapılacaktır.

Must Konu Anlatımı

Aşağıdaki tabloda must yardımcı fiilinin olumlu, olumsuz ve soru cümlesi olarak kullanılışı gösterilmiştir. Yalnız dikkat edilmesi gereken bir husus var ki must kip belirteci olumsuz cümlelerde (must not ya da mustn’t) çok güçlü bir şekilde negatif tavsiye anlatımı ve yasak bildirimi yapar.

Olumlu
Cümle
Subject
(I, you, we, they, he, she, it)
mustV1
Olumsuz
Cümle
Subject
(I, you, we, they, he, she, it)
must not
mustn’t
V1
Soru
Cümlesi
mustSubject
(I, you, we, they, he, she, it)
V1
Must Konu Anlatımı

Must kip belirtecinin kullanım alanları alt başlıklar halinde derlenmiştir;

Gereklilik ve Zorunluluk Anlatır

Böylesi durumlarda eğer kişi kendisi hakkında konuşuyorsa, gerekliliğe inanması söz konusudur.

If we desire respect for the law, we must first make the law respectable.
Hukuka saygı istiyorsak, önce hukuku saygıdeğer hale getirmeliyiz.
I must respect the opinions of others even if I disagree with them.
Başkalarının fikirlerine katılmasam bile saygı duymalıyım.

Gözleme ve Gerçeklere Dayalı Tahminlerde

He bought an expensive car. He must be rich.
Pahalı bir araba satın aldı. Zengin olmalı.
One must be a moron to believe that developed countries care for the wellbeing of poor countries.
Gelişmiş ülkelerin yoksul ülkelerin refahını umursadığına inanmak için moron olmak gerekir.

Alaycı bir ton ve kızgınlık katmak için

Johnnnn, must you stare at every woman who passes by?
Johnnnn, yanından geçen her kadına bakmak zorunda mısın?
Alice, must you do that every time I spend more than two hours on the game?
Alice, oyunda iki saatten fazla kaldığımda bunu yapmak zorunda mısın?

Kaçınılmazlık İfade Edebilir

He must be careful with his diet or he will die.
Diyetine dikkat etmeli, yoksa ölecek.
It must be, because it is inevitable!
Öyle olmalı, çünkü kaçınılmaz!

Tavsiye İfade Edebilir

A good lawyer must be a great liar.
İyi bir avukat çok iyi bir yalancı olmalıdır.
If you go to the USA you must obey the law there.
ABD’ye giderseniz oradaki yasalara uymak zorundasınız.

İnsani Sorumlulukları İfade Edebilir

We must feed the hungry and clothe the naked.
Açları doyurmalı, çıplakları giydirmeliyiz.
We must ensure against any future practice of abuse against women.
Gelecekte kadınlara yönelik herhangi bir istismar uygulamasına karşı güvence vermeliyiz.

Must not (mustn’t) ile Yasak İfadelerinde

A pregnant woman mustn’t drink alcohol.
Hamile bir kadın alkol almamalıdır.
Children mustn’t go to bed late in the evening.
Çocuklar akşam geç yatmamalıdır.

Mustn’t, must cümlelerinde verilen gereklilik ifadesinin olumsuzluk karşılığı sağlanmaz. Gereklilik ifade etmediği belirtilecekse must not (mustn’t) değil don’t have to veya needn’t kullanılmalıdır.

You must do the job properly.
İşi düzgün yapman gerekiyor.
You don’t have to do the job properly.
İşi düzgün yapman gerekmiyor.
You needn’t do the job properly.
İşi düzgün yapmana gerekmiyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyicisi :'(

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.