Modal Verb

İngilizcede “Must” Kullanımı (Tüm Detaylarıyla)

Bu dersimizde, İngilizcede yaygın bir şekilde kullanılan kip belirteçlerinden (modal verbs) biri olan “must konu anlatımı yapılacaktır.

“Must” Kip Belirteci

“Must” kip belirteci, genellikle zorunluluk, kesin gereklilik veya güçlü bir tavsiye ifade etmek için kullanılır. Bu kip belirtecinin kullanımı, özellikle konuşmacının bir duruma güçlü bir inanç veya emir hissi duyduğu durumlarda yaygındır.

Hangi durumlarda kullanıldığını gösteren örnek cümlelere geçmeden önce “must” kip belirtecinin olumlu, olumsuz ve soru formlarını inceleyiniz.

ÖzneMustFiil
I, you, we, they, he, she, itmustV1
Olumlu Cümlelerde “Must” Kullanımı
 1. Zorunluluk veya Gereklilik Belirtme: Bir şeyin yapılmasının zorunlu veya kesinlikle gerekli olduğunu ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 You must wear a helmet when riding a motorcycle.
  • 🇹🇷 Motosiklet kullanırken kask takmak zorundasınız.
  • 💥 Bu cümle, motosiklet kullanırken kask takmanın bir zorunluluk olduğunu belirtir.
 2. Kesin Sonuç Çıkarımı: Bir durumun kesin olduğu veya kesin bir şekilde gerçekleşeceği yönünde bir çıkarım yapmak için kullanılır.
  • 🇺🇸 He must be the new manager; everyone is following his instructions.
  • 🇹🇷 O yeni müdür olmalı; herkes onun talimatlarına uyuyor.
  • 💥 Bu cümle, kişinin yeni müdür olduğuna dair kesin bir çıkarım yapar.
 3. Kuvvetli Tavsiye: Bir şeyin yapılmasının çok önemli olduğunu belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 You must see this movie; it’s fantastic!
  • 🇹🇷 Bu filmi mutlaka izlemelisin; harikadır!
  • 💥 Bu cümle, filmin izlenmesinin şiddetle tavsiye edildiğini belirtir.
 4. Yasal veya Kurallara Dayalı Zorunluluk: Yasal gereklilikleri veya kurallara dayalı zorunlulukları ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 Employees must follow the safety guidelines.
  • 🇹🇷 Çalışanlar güvenlik kurallarına uymak zorundadır.
  • 💥 Bu cümle, çalışanların güvenlik kurallarına uyması gerektiğini belirtir.
ÖzneMustFiil
I, you, we, they, he, she, itmust not
mustn’t
V1
Olumsuz Cümlelerde “Must” Kullanımı
 1. Yapılmaması Gereken Eylemler:
  • 🇺🇸 You mustn’t enter the restricted area.
  • 🇹🇷 Yasak alana girmemelisiniz.
  • 💥 Bu cümle, belirli bir alana girişin yasak olduğunu belirtir. Zira “mustn’t” yapmamanız gereken şeyler için kullanılırken, “have to” yapmanız gereken şeyler için kullanılır.
 2. Güvenlik veya Kurallarla İlgili Zorunluluklar:
  • 🇺🇸 You mustn’t disregard the safety instructions.
  • 🇹🇷 Güvenlik talimatlarını görmezden gelmemelisiniz.
  • 💥 Bu cümle, güvenlik talimatlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurgular.
 3. Sağlık veya Etik Kurallara Uyum:
  • 🇺🇸 You mustn’t smoke in this building.
  • 🇹🇷 Bu binada sigara içmemelisiniz.
  • 💥 Bu cümle, binada sigara içmenin yasak olduğunu ifade eder. Ancak ortada herhangi bir para cezası veya hapse girmesine yol açacak bir ceza yok.
 4. Kesin Yasağın İfade Edilmesi:
  • 🇺🇸 Students mustn’t use their phones during the exam.
  • 🇹🇷 Öğrenciler sınav sırasında telefonlarını kullanmamalıdır.
  • 💥 Bu cümle, sınav sırasında telefon kullanımının kesinlikle yasak olduğunu belirtir. Aksi takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacak gibi bir kural içerebilir.
MustÖzneFiil
mustI, you, we, they, he, she, itV1
Soru Cümlelerinde “Must” Kullanımı

❗ İngilizcede “must” ile olumsuz soru cümlesi yapılamaz. Olumsuz soru cümleleri genellikle “can’t”, “don’t”, veya “isn’t” gibi diğer yardımcı fiillerle yapılır.

 1. Zorunluluk veya Gereklilik Sorgulama:
  • 🇺🇸 Must I complete this form?
  • 🇹🇷 Bu formu doldurmak zorunda mıyım?
 2. Kurallar veya Yükümlülükler Hakkında Sorgulama:
  • 🇺🇸 Must we wear uniforms at school?
  • 🇹🇷 Okulda üniforma giymek zorunda mıyız?
 3. Resmi veya Yasal Gereklilikler Üzerine Sorgulama:
  • 🇺🇸 Must I declare these items at customs?
  • 🇹🇷 Bu eşyaları gümrükte beyan etmek zorunda mıyım?

“Must” Hangi Durumlarda Kullanılır?

“Must” İngilizcede çeşitli durumlar için kullanılır ve genellikle zorunluluk, kesin emir ya da güçlü bir tavsiye ifade eder.

⭐ Gereklilik ve zorunluluk anlatımlarında kullanılır. Böylesi durumlarda eğer kişi kendisi hakkında konuşuyorsa, bahsi geçen gerekliliğe inandığı gösterilmiş olur.

🇺🇸 If we desire respect for the law, we must first make the law respectable.
🇹🇷 Hukuka saygı istiyorsak, önce hukuku saygıdeğer hale getirmeliyiz.
🇺🇸 I must respect the opinions of others even if I disagree with them.
🇹🇷 Başkalarının fikirlerine katılmasam bile saygı duymalıyım.


⭐ Gözleme ve gerçeklere dayalı tahminlerde kullanılır:

🇺🇸 George’s been driving all day – he must be tired.
🇹🇷 George bütün gün araba kullanıyor – yorgun olmalı.
🇺🇸 He bought an expensive car. He must be rich.
🇹🇷 Pahalı bir araba satın aldı. Zengin olmalı.


⭐ Alaycı bir ton ve kızgınlık katmak için kullanılır:

🇺🇸 Johnnnn, must you stare at every woman who passes by?
🇹🇷 Johnnnn, yanından geçen her kadına bakmak zorunda mısın?
🇺🇸 I must say, you look absolutely great.
🇹🇷 Söylemeliyim ki, kesinlikle harika görünüyorsun.
🇺🇸 I must admit I enjoy these movies.
🇹🇷 I must admit I enjoy these movies.


⭐ Tavsiye ifadelerinde kullanılır:

🇺🇸 If you go to the USA you must obey the law there.
🇹🇷 ABD’ye giderseniz oradaki yasalara uymak zorundasınız.
🇺🇸 Meat must be cooked thoroughly.
🇹🇷 Et iyice pişirilmelidir.


⭐ İnsani sorumlulukları anlatır:

🇺🇸 We must feed the hungry and clothe the naked.
🇹🇷 Açları doyurmalı, çıplakları giydirmeliyiz.
🇺🇸 We must ensure against any future practice of abuse against women.
🇹🇷 Gelecekte kadınlara yönelik herhangi bir istismar uygulamasına karşı güvence vermeliyiz.


⭐ “Must not” (mustn’t) ile yasak ifadeleri anlatılır:

🇺🇸 A pregnant woman mustn’t drink alcohol.
🇹🇷 Hamile bir kadın alkol almamalıdır.
🇺🇸 Children mustn’t go to bed late in the evening.
🇹🇷 Çocuklar akşam geç yatmamalıdır.


❗ “Mustn’t” ifadesi, “must” cümlelerinde verilen gereklilik ifadesinin olumsuzluk karşılığı sağlanmaz. Gereklilik ifade etmediği belirtilecekse “must not” (mustn’t) değil don’t have to veya needn’t kullanılmalıdır.

🇺🇸 You must do the job properly.
🇹🇷 İşi düzgün yapman gerekiyor.
🇺🇸 You don’t have to do the job properly.
🇹🇷 İşi düzgün yapman gerekmiyor.
🇺🇸 You needn’t do the job properly.
🇹🇷 İşi düzgün yapmana gerekmiyor

İngilizcede “Have to” ile “Must” Farkı

Have to“, ve “must” ve kip belirteçleri İngilizcede zorunluluk ve tavsiye ifade eder ancak bunlar aralarında bazı nüans farkları bulunmaktadır.


⭐ “Have to” genellikle dışsal zorunlulukları ifade eder. Yani bir başkası veya belirli bir durum tarafından uygulanan bir gereklilik veya zorunluluk söz konusudur. Genellikle, resmi kurallar, yasalar, veya kişisel sorumluluklarla ilişkilidir. Örneğin:

🇺🇸 You have to wear a seatbelt when driving.
🇹🇷 Araba kullanırken emniyet kemeri takmak zorundasınız.


⭐ “Must” daha çok içsel zorunlulukları ifade eder ve genellikle kişinin kendisi tarafından belirlenen bir gereklilik veya zorunluluk söz konusudur. “Must” ifadesi genellikle “have to” ifadesine göre daha resmi ve daha güçlü bir zorunluluk anlamı taşır. Örneğin:

🇺🇸 I must stop eating junk food, it’s bad for my health.
🇹🇷 Sağlığım için kötü olduğundan abur cubur yemeyi bırakmalıyım.


❗ Önemli bir not olarak, “must not” ve “do not have to” ifadeleri arasında da önemli bir fark olduğunu belirtmek isterim. “Must not” bir şeyin yapılmasının yasak olduğunu belirtirken, “do not have to” bir şeyin yapılmasının gerekli olmadığını belirtir. Örnekle göstermek gerekirse:

🇺🇸 You must not smoke in this area.
🇹🇷 Bu alanda sigara içmek yasaktır.
🇺🇸 You do not have to wear a tie to the event.
🇹🇷 Etkinliğe kravat takmak zorunda değilsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏