Modal Verb

İngilizcede Would Konu Anlatımı

İngilizcede would, yaygın kullanılan kip belirteçlerinden (modal verbs) biri olup pek çok yerde kullanılmaktadır. Bundan dolayı da oldukça kafa karıştırıcı olabilmektedir. Aynı zamanda, silent l harfine sahip olduğu için telaffuzu da sıklıkla yanlış yapılmaktadır.

Would Konu Anlatımı

İngilizcede would gündelik hayatta çeşitli durumları ifade etmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak öncelik olarak cümle içindeki olumlu, olumsuz ve soru formatlarını incelemenizi tavsiye ederim:

➕ Olumlu cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + would+ V1
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + ‘d + V1


➖ Olumsuz cümleler
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + wouldn’t + V1
Subject (I, you, we, they, he, she, it) + would not + V1


❓ Soru cümleleri
Would + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1?
Wouldn’t + subject (I, you, we, they, he, she, it) + V1?

❗ İngilizcede would, “Silent L harfine sahip olduğundan “l” harfi telaffuz edilmez.

Would Hangi Durumlarda Kullanılır?

Koşul cümlelerinde (Type II) kullanılabilir:

🇺🇸 Life on Earth would not be possible without water and oxygen.
🇹🇷 Su ve oksijen olmadan Dünya’da yaşam mümkün olmazdı.
🇺🇸 If I was more talented, I would join the football team.
🇹🇷 Daha yetenekli olsaydım, futbol takımına katılırdım.
🇺🇸 If death did not exist: it would be necessary to invent it.
🇹🇷 Ölüm olmasaydı: onu icat etmek gerekirdi.

⭐ İngilizcede would, rica ifadelerinde kullanılabilir. Özellikle would you like Ving ve would you like yapısıyla rica anlamı kazanır:

🇺🇸 Would you do me a favour?
🇹🇷 Bana bir iyilik yapar mısın?
🇺🇸 Would you loan me 5000 TL till next week?
🇹🇷 Bana gelecek haftaya kadar 5000 TL borç verir misin?
🇺🇸 Would you like me to give you a lift home?
🇹🇷 Seni eve bırakmamı ister misin?

⭐ İsteklilik ifadelerinde would kullanılabilir. Özellikle if you would yapısı ile isteklilik vurgulanır.

🇺🇸 A man who would catch fish must not mind getting wet.
🇹🇷 Balık tutacak bir adam ıslanmaya aldırış etmemelidir.
🇺🇸 If you would abolish avarice, you must abolish its mother, luxury.
🇹🇷 Açgözlülüğü ortadan kaldıracaksanız, anasını, lüksü de ortadan kaldırmalısınız.
🇺🇸 Maybe Thomas could explain it better if you would stop yelling.
🇹🇷 Bağırmayı kesersen belki Thomas daha iyi açıklayabilir.

⭐ Geçmiş alışkanlıklarını anlatırken used to yerine would kullanılabilir.

🇺🇸 When I was a child, I would go to the theatre every week.
🇹🇷 Çocukken her hafta tiyatroya giderdim.
🇺🇸 My brother would take my dog to the park every Friday.
🇹🇷 Kardeşim her Cuma köpeğimi parka götürürdü.

⭐ İngilizcede yapılmamış işleri anlatırken would kullanılabilir. Özellikle uğraşılmasına rağmen yapıl(a)mamış işleri belirtmek için kullanılır.

🇺🇸 Anna tried hard, but the car wouldn’t start.
🇹🇷 Anna çok uğraştı ama araba çalışmadı.
🇺🇸 Despite fans’ requests, Rihanna wouldn’t sing.
🇹🇷 Hayranların isteklerine rağmen Rihanna şarkı söylemedi.
🇺🇸 He begged her to come with him to the cafe, but she wouldn’t.
🇹🇷 Onunla kafeye gelmesi için yalvardı, ama gelmedi.

Wish, if only ve what kelimelerinden sonra şimdiki zamana ait istekleri bildirmek için would kullanılır.

🇺🇸 I wish so many football matches would appear on TV.
🇹🇷 Keşke televizyonda bu kadar çok futbol maçı çıksa.
🇺🇸 What wouldn’t we give for wealth and peace in our country!
🇹🇷 Ülkemizde zenginlik ve huzur için neler vermezdik!

⭐ Ortaya çıkan duruma inanamama, şaşırma gibi durumları ifade ederken would kullanılır.

🇺🇸 Who would ever believe that this poor man was once a rich man?
🇹🇷 Bu zavallı adamın bir zamanlar zengin bir adam olduğuna kim inanır?
🇺🇸 Who would be foolish enough to believe such nonsense?
🇹🇷 Kim böyle bir saçmalığa inanacak kadar aptal olabilir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına reklam engelleyicinizi (Adblocker) kapatmanızı rica ediyoruz.