Modal Verb

İngilizcede “Would” Kullanımı

İngilizcede “would“, yaygın kullanılan kip belirteçlerinden (modal verbs) biri olup pek çok yerde kullanılmaktadır. Bundan dolayı da oldukça kafa karıştırıcı olabilmektedir. Bu dersimizde detaylı bir şekilde kullanacağız.

“Would” Kip Belirteci

İngilizcede “would” gündelik hayatta çeşitli durumları ifade etmek için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak öncelik olarak cümle içindeki olumlu, olumsuz ve soru formatlarını incelemenizi tavsiye ederim:

❗ İngilizcede would, “Silent L” harfine sahip olduğundan “l” harfi telaffuz edilmez. Dolayısıyla /vud/ şeklinde telaffuz ediniz.

ÖzneWouldFiil
I, you, we, they, he, she, itwould
‘d
V1
Olumlu Cümlelerde “Would” Kullanımı
 1. Koşullu Durumlar: “If” ile birlikte kullanılarak, belirli bir koşul altında ne olacağını belirtmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 I would travel more if I had more time.
  • 🇹🇷 Daha fazla zamanım olsaydı daha çok seyahat ederdim.
 2. Geçmiş Zamanla İlgili İfadeler: Geçmişte tekrar eden eylemleri veya alışkanlıkları anlatmak için kullanılır.
  • 🇺🇸 When I was a child, I would play outside every day.
  • 🇹🇷 Çocukken her gün dışarıda oynardım.
 3. Nazik Teklif veya Öneri: Bir şey teklif etmek veya öneride bulunmak için kullanılırken nazik bir ton sağlar.
  • 🇺🇸 Would you prefer tea or coffee?
  • 🇹🇷 Çay mı kahve mi tercih edersiniz?
 4. Geçmiş Zamanın Kibar Versiyonu: Geçmişte yapılan kibar istek veya teklifleri ifade etmek için kullanılır.
  • 🇺🇸 He asked if you would join us for dinner.
  • 🇹🇷 Bize akşam yemeğinde katılıp katılmayacağınızı sordu.
ÖzneWouldFiil
I, you, we, they, he, she, itwouldn’t
would not
V1
Olumsuz Cümlelerde “Would” Kullanımı
 1. Kibar Reddetme:
  • 🇺🇸 I wouldn’t like to go out tonight.
  • 🇹🇷 Bu gece dışarı çıkmak istemiyorum.
  • 💥 Bu gece dışarı çıkmak istemediğini kibarca ifade eder. Burada “wouldn’t” kullanımı ile, kişinin kendi tercihini veya isteğini karşı tarafı kırmadan ifade etmek istediğini görüyoruz.
 2. Geçmişteki Olası Eylemler:
  • 🇺🇸 She wouldn’t speak after an argument.
  • 🇹🇷 Tartıştıktan sonra konuşmaz.
  • 💥 Tartışmadan sonra kişinin konuşmayı tercih etmediğini belirtir. Bu ifade, kişinin tartışmalara verdiği tepkinin bir modelini veya bir alışkanlığını yansıtıyor diyebiliriz.
 3. Nazik Öneri veya Teklifin Reddedilmesi:
  • 🇺🇸 I wouldn’t recommend driving in this weather.
  • 🇹🇷 Bu hava koşullarında araba kullanmanızı önermem.
  • 💥 Kötü hava koşullarında araba kullanmanın önerilmediğini nazikçe ifade eder.
 4. Geleceğe Yönelik Koşullu Durumlar:
  • 🇺🇸 If it snows tomorrow, we wouldn’t go hiking.
  • 🇹🇷 Yarın kar yağarsa, yürüyüşe gitmeyiz.
  • 💥 Yarın kar yağması durumunda yürüyüşe gitmeme olasılığını ifade eder. Yani, eğer yarın kar yağarsa, planlanan yürüyüş gerçekleşmeyecek.
WouldÖzneFiil
➕ would
➖ would
➖ wouldn’t
I, you, we, they, he, she, it
I, you, we, they, he, she, it not
I, you, we, they, he, she, it
V1
Soru Cümlelerinde “Would” Kullanımı

“Would” kip belirteci, soru cümlelerinde genellikle nazik isteklerde, tekliflerde veya koşullu durumlar hakkında sorgulamada kullanılır. Bu kullanım, genellikle daha kibar ve nazik bir ton sağlar.

 1. Nazik İstek veya Soru:
  • 🇺🇸 Would you like some coffee?
  • 🇹🇷 Biraz kahve ister misiniz?
  • 💥 Burada “would” kullanımı, soruyu daha kibar ve nazik hale getirir.
 2. Koşullu Durumlar Hakkında Sorgulama:
  • 🇺🇸 Would you go on a trip if you had more time?
  • 🇹🇷 Daha fazla zamanınız olsa seyahate gider miydiniz?
  • 💥 Bu cümle, belirli bir koşul altında kişinin ne yapacağını sorgular. Burada “would” koşullu bir durumu ifade eder.
 3. Gelecekle İlgili Plan veya Tercihleri Sorma:
  • 🇺🇸 Where would you like to travel next year?
  • 🇹🇷 Gelecek yıl nereye seyahat etmek istersiniz?
  • 💥 Bu cümle, kişinin gelecekteki seyahat tercihlerini nazikçe sorgular.
 4. Nazik Teklif veya Öneri Sorma:
  • 🇺🇸 Would you prefer tea or coffee?
  • 🇹🇷 Çay mı yoksa kahve mi tercih edersiniz?
  • 💥 Karşı tarafa tercihi nazikçe soruluyor.

İngilizcede “Would” Hangi Durumlarda Kullanılır?

İngilizce dilbilgisinde “would” kip belirtecinin kullanımı çeşitlidir, ancak bazı durumlar vardır ki, “would” kullanımı daha öncelikli ve ilk akla gelen seçenek olur.

⭐”Would” genellikle “if” ile kurulan koşullu cümlelerde kullanılır ve bir şeyin belirli bir koşul altında olacağını ifade eder.

🇺🇸 If I had more time, I would travel the world.
🇹🇷 Daha fazla zamanım olsa, dünya seyahati yapardım.
🇺🇸 If I was more talented, I would join the football team.
🇹🇷 Daha yetenekli olsaydım, futbol takımına katılırdım.
🇺🇸 If death did not exist: it would be necessary to invent it.
🇹🇷 Ölüm olmasaydı: onu icat etmek gerekirdi.


⭐ İngilizcede “would”, rica ifadelerinde kullanılabilir. Özellikle would you like Ving ve would you like yapısıyla rica anlamı kazanır:

🇺🇸 Would you do me a favour?
🇹🇷 Bana bir iyilik yapar mısın?
🇺🇸 Would you loan me 5000 TL till next week?
🇹🇷 Bana gelecek haftaya kadar 5000 TL borç verir misin?
🇺🇸 Would you like me to give you a lift home?
🇹🇷 Seni eve bırakmamı ister misin?


⭐ İsteklilik ifadelerinde “would” kullanılabilir. Özellikle if you would yapısı ile isteklilik vurgulanır.

🇺🇸 A man who would catch fish must not mind getting wet.
🇹🇷 Balık tutacak bir adam ıslanmaya aldırış etmemelidir.
🇺🇸 If you would abolish avarice, you must abolish its mother, luxury.
🇹🇷 Açgözlülüğü ortadan kaldıracaksanız, onun anasını, lüksü de ortadan kaldırmalısınız.
🇺🇸 Maybe Thomas could explain it better if you would stop yelling.
🇹🇷 Bağırmayı kesersen belki Thomas daha iyi açıklayabilir.


⭐ Geçmiş alışkanlıklarını anlatırken used to yerine would kullanılabilir.

🇺🇸 When I was a child, I would go to the theatre every week.
🇹🇷 Çocukken her hafta tiyatroya giderdim.
🇺🇸 My brother would take my dog to the park every Friday.
🇹🇷 Kardeşim her Cuma köpeğimi parka götürürdü.

❗ Geçmişteki alışkanlıkları ifade etmek için hem “would” hem de “used to” kullanılabilir, ancak aralarında bazı önemli farklar vardır ve hangisinin kullanılacağı bağlama bağlıdır. “Used to” anlatılan bugün yapılmazken “would” ile ilgili eylemin şu anda yapılmadığına dair açık bir bilgi içermez. En azından bugün yapılsa bile eskisi gibi bir alışkanlık ya da eylem sıklığı içermez diyebiliriz.


⭐ Özellikle uğraşılmasına rağmen yapıl(a)mamış işleri belirtmek için kullanılır.

🇺🇸 Anna tried hard, but the car wouldn’t start.
🇹🇷 Anna çok uğraştı ama araba çalışmadı.
🇺🇸 Despite fans’ requests, Rihanna wouldn’t sing.
🇹🇷 Hayranların isteklerine rağmen Rihanna şarkı söylemedi.
🇺🇸 He begged her to come with him to the cafe, but she wouldn’t.
🇹🇷 Onunla kafeye gelmesi için yalvardı, ama gelmedi.


Wish, if only ve “what kelimelerinden sonra şimdiki zamana ait istekleri bildirmek için “would” kullanılır.

🇺🇸 I wish so many football matches would appear on TV.
🇹🇷 Keşke televizyonda bu kadar çok futbol maçı çıksa.
🇺🇸 What wouldn’t we give for wealth and peace in our country!
🇹🇷 Ülkemizde zenginlik ve huzur için neler vermezdik!


⭐ Ortaya çıkan duruma inanamama, şaşırma gibi durumları ifade ederken would kullanılır.

🇺🇸 Who would ever believe that this poor man was once a rich man?
🇹🇷 Bu zavallı adamın bir zamanlar zengin bir adam olduğuna kim inanır?
🇺🇸 Who would be foolish enough to believe such nonsense?
🇹🇷 Kim böyle bir saçmalığa inanacak kadar aptal olabilir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

😔 Reklam Engelleyicisi 😔

Sitenin varlığını sürdürebilmesi adına, Reklam engelleyicinizi kapatmanızı rica ediyoruz. Mahcubuz ama desteğiniz çok önemli 🙏